Search result for

bl

(186 entries)
(0.1205 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bl-, *bl*.
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
bloatware (n ) โปรแกรมที่มีความสามารถหลากหลายแต่ก็สิ้นเปลืองทรัพยากรของเครื่องมากเกินความจำเป็น

Longdo Dictionary ภาษาสเปน (ES) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Blue (adj ) ฟ้า

English-Thai: Longdo Dictionary
black box riskความเสี่ยงจากการไม่รู้จริงในสิ่งที่ลงทุน
black out(vi ) เป็นลม หมดสติ เช่น If your child blacks out, even for a few seconds, he should probably see a doctor.
black tea(n) ชาจีน
black tie(n) ชุดราตรีสโมสร
black tiger prawn(n) กุ้งกุลาดำ, S. giant tiger prawn, tiger prawn, leader prawn, grass prawn,
Image:
blanching(n) การลวกอาหาร (ใส่อาหารในน้ำเดือดจนสีเปลี่ยน) เช่น Instructions for preparation and freezing green beans, including blanching time and packing. , R. blanch
blather(n vi vt) เพ้อเจ้อ, (also written as) blether
blister(n) แผลพุพอง
blister(vi) ทำให้เจ็บปวด (อย่างกับเป็นแผลพุพอง)
blog(n) เว็บไซด์ที่ให้บริการบันทึกข้อมูลส่วนตัว โดยอาจจะเป็นข้อความ, ความเห็น, ข้อคิด, อักษรประดิษฐ์, รูปภาพ, เสียงเพลง ก็ได้ ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาเยี่ยมชมตลอดจนสามารถใส่ความเห็นส่วนตัวต่อเจ้าของบันทึกได้, S. online diary, weblog, web diary

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
black death (n ) กาฬโรค
See also: S. bubonic plague,
black fungusเห็ดหูหนู
See also: S. ear mushroom, R. mushroom
black out (vi phrase ) ไฟดับ
black pudding (n) ไส้กรอกเลือด
black tip shark (n ) ปลาฉลามครีบดำ
Blindleitwert {m} (n) n. Electronics. The imaginary part of the complex representation of admittance. [(electric) suscept(ibility), a measure of the ease of polarization of a dielectric
bling bling[บลิง บลิง] (n) แพง
See also: S. expensive, A. cheap,
blockbusterภาพยนตร์หรือหนังสือที่ประสบความสำเร็จได้รับความนิยมจากผู้ชมหรือผู้อ่าน, หนังทำเงิน, หนังสือขายดี
blow over (vt) ถูกลืมเลือน
blowgun (n) ไม้ซาง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blab    [VI] ปากเปราะ, See also: พูดโพล่ง, พูดพล่าม, ปากพล่อย, ปากเปราะเราะราย, ปากบอน, Syn. gossip, rumor, tattle
blag    [SL] การขโมย
blah    [SL] ห่อเหี่ยว, See also: หดหู่ใจ
blew    [N] กริยาช่องที่ 2 ของ blow
blip    [N] ปัญหาที่เกิดขึ้นชั่วคราวก่อนจะดีขึ้น
blip    [N] จุดและเสียงบนจอเรดาร์เพื่อบอกตำแหน่งบางสิ่ง, Syn. pip
blip    [VT] ทำให้เกิดเสียงแหลมสั้นที่เกิดจากเครื่องมือทางอิเล็กโทรนิกส์
blip    [N] เสียงแหลมสั้นที่เกิดจากเครื่องมือทางอิเล็กโทรนิกส์, Syn. bleep
blot    [VT] ทำให้เปื้อน, See also: ทำให้เลอะ, ทำให้เปรอะ, Syn. stain
blot    [N] รอยเปื้อน, Syn. stain

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
black amberอำพันดำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
black barsแท่งดำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
black bodyวัตถุดำ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
black comedyสุขนาฏกรรมมืด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
black diamondเพชรดำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
black graniteแกรนิตดำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
black lightแสงดำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
black marketตลาดมืด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
black marketตลาดมืด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Black Mountain poetsกวีกลุ่มแบล็กเมาน์เทน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blackสีดำ [การแพทย์]
Black - bulb thermometerเทอร์มอมิเตอร์ตุ้ม ดำ [อุตุนิยมวิทยา]
Black bodyวัตถุดำ [อุตุนิยมวิทยา]
Black body radiationการแผ่รังสีของวัตถุ ดำ [อุตุนิยมวิทยา]
Black Boxสิ่งที่เป็นปริศนา [การแพทย์]
black box simulation modelblack box simulation model, แบบจำลองกล่องดำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Black Diseaseโรคดำ [การแพทย์]
Black Goldน้ำมันดิบ [ปิโตรเลี่ยม]
Black Headสิวหัวดำ [การแพทย์]
Black holes (Astronomy)หลุมดำ (ดาราศาสตร์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blWe found it very hard going back to our base camp in the blizzard.
blWe furnished the refugees with blankets.
blThe accountant was blamed for the mistake.
blThe engineers blew up the bridge because it was about to collapse.
blCold blasts from the broken window chilled us.
blCover up the injured man with this blanket.
blThere go the twelve bars blues.
blThe colors of the sea and the sky blend into each other.
blIf you go underwater, hold your nose and blow (to clear your ears).
blEverybody blames me for my careless mistake.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blab(แบลบ) {blabbed,blabbing,blabs} vt. เปิดเผยความลับ vi.,n. (การ) พูดพล่อย ๆ ,พูดโดยไม่คิด, See also: blabber n.
black(แบลค) {blacked,blacking,blacks} adj. ด่า,สีดำ,สวมเสื้อสีดำ,เกี่ยวกับนิโกร,เปื้อน,ผิวดำ,มุ่งร้าย,เป็นอันตราย,แห้งแล้ง,มลทิน,ด่างพร้อย,มืดมน,นิโกร,อารมณ์เสีย,ไม่ใส่ครีม (กาแฟ) n. คนผิวดำ,จุดดำ,เครื่องดำ,เครื่องไว้ทุกข์,ตาฟกช้ำ,สารสีดำ,ม้าดำ,เสื้อสีดำ vt. ท
black artn. เวทมนตร์ คาถา
black bookn. สมุดรายชื่อคนที่ต้องได้รับโทษ,สมุดรายชื่อคนที่มีความผิด
black boxกล่องดำหมายถึง แผงวงจรหรืออุปกรณ์ที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งแยกออกมาต่างหาก โดยปกติผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเข้าใจว่า วงจรนั้นทำงานอย่างไร เป็นต้นว่า การถอดรหัสสัญญาณ
black coatn. บาทหลวง
black coffeen. กาแฟดำ,กาแฟดำไม่ใส่นม
black diseasen. โรคเฉียบพลันร้ายแรงในแกะเนื่องจากเชื้อ Clostridium novyi
black eyen. ตาฟกช้ำดำเขียว,ข้อมลทิน,จุดด่างพร้อย,เรื่องอื้อฉาว, Syn. shame
black fridayn. วันศุกร์ในเทศกาลEaster,วันศุกร์ที่มีเรื่องอุบาทว์เกิดขึ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
blab(vi,vt) พูดพล่อย,พูดมาก,เปิดเผยความลับ
blabbermouth(n) คนพูดพล่อยๆ,คนพูดมาก
black(adj) ดำ,มืด,มืดมน,สีดำ,เศร้าใจ
black(n) คนผิวดำ,สิ่งที่มีสีดำ
BLACK AND black and white(n) ข้อเขียน,สิ่งพิมพ์,ตัวหนังสือ
BLACK black art(n) คาถาอาคม,เวทมนตร์
BLACK black magic(n) คาถา,เวทมนตร์
BLACK black market(n) ตลาดมืด
BLACK black sheep(n) แกะดำ,นิ้วร้าย,คนผ่าเหล่า,คนเลวทราม
BLACK-AND-black-and-blue(adj) บาดเจ็บ,ฟกช้ำดำเขียว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่ลับตา    [N] unseen place, See also: blind spot, Example: นักศึกษาแอบพากันไปพลอดรักตามสุมทุมพุ่มไม้และที่ลับตาคน, Thai definition: ที่ที่มิดชิดหรือห่างไกลจนพ้นสายตา
ระคน    [V] mix, See also: blend, mingle, Syn. ปน, ผสม, Ant. แยก, แบ่ง, แบ่งแยก, จำแนก, Example: น้ำเสียงของแกมีแววตื่นเต้นระคนแปลกใจในที
อ่อนไหว    [ADJ] blown, See also: bland, mild, Syn. หวั่นไหว, Example: ปัญหาทางอารมณ์ของวัยรุ่นคือด็กวัยรุ่นมีอารมณ์อ่อนไหวได้ง่ายและมักพะวักพะวงเรื่องสังคมและกลุ่มเพื่อนมาก, Thai definition: มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
นัดบอด    [N] blind date, Example: พวกเขาเจอกันเป็นครั้งแรกจากนัดบอดที่เพื่อนๆ จัดให้, Thai definition: การนัดพบเพื่อการชู้สาวโดยต่างฝ่ายไม่เคยพบกันมาก่อน
บัญชีดำ    [N] black list, Example: รายชื่อบุคคลที่มีอิทธิพลถูกบันทึกลงในบัญชีดำของกองบัญชาการตำรวจนครบาล, Thai definition: รายชื่อบุคคลที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ
เบลอ [V] blur, See also: become unclear or indistinct, Syn. มึนงง, Example: เขารู้สึกเบลอไปชั่วขณะเมื่อทราบข่าวร้าย, Notes: (อังกฤษ)
เบลอ [ADJ] blurred, Syn. พร่า, มัว, เลือน, Ant. ชัด, Example: ภาพที่เห็นเป็นภาพเบลอๆ มองเห็นอะไรไม่ชัด
ช่างตีเหล็ก    [N] blacksmith, See also: smith, Syn. ช่างเหล็ก
ม่านบังตา    [N] blind
แมลงวันหัวเขียว [N] bluebottle, See also: blow fly

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained   
อัยการ[n.] (aiyakān) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney   FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
อาการเลือดตกใน[n. exp.] (ākān leūat toknai) EN: internal bleeding   
อากาศแย่มาก[xp] (ākāt yaē māk) EN: what awful weather !   FR: quel temps détestable !
อาคาร[n.] (ākhān) EN: building ; structure ; hall ; house   FR: immeuble [m] ; bâtiment [m] ; édifice [m] ; construction [f] ; établissement [m] ; hall [m] ; salle [f]
อาคารสำนักงาน[n. exp.] (ākhān samnakngān) EN: office building   FR: immeuble de bureaux [m]
อัคคีภัย[n.] (akkhīphai) EN: fire ; conflagration ; blaze   FR: incendie [m]
อักษรควบ[n. exp.] (aksøn khūap) EN: consonant cluster ; compound consonants   FR: doublet consonantique [m] ; séquence consonantique [f]
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster   FR: semer le désordre
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer

CMU English Pronouncing Dictionary
BLY    B L AY1
BLUE    B L UW1
BLOT    B L AA1 T
BLOC    B L AA1 K
BLOB    B L AA1 B
BLAS    B L AA1 S
BLAN    B L AE1 N
BLUR    B L ER1
BLAU    B L AW1
BLAH    B L AA1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Bldg    (n) (b i1 l d i ng)
Blvd    (n) (b uu1 l @ v aa d)
blab    (v) (b l a1 b)
blah    (n) (b l aa1)
bled    (v) (b l e1 d)
blew    (v) (b l uu1)
blip    (n) (b l i1 p)
blob    (n) (b l o1 b)
bloc    (n) (b l o1 k)
blot    (v) (b l o1 t)

German-Thai: Longdo Dictionary
blammieren(vt) |blammierte, hat blammiert| ทำให้อับอาย, ทำให้เสื่่อมเสีย
blau(adj) ที่มีสีฟ้า
blau(adj slang) เมา , See also: S. betrunken,
bleibenอยู่ (ระยะเวลาสั้นกว่า wohnen)
Bleistift(n) |der, pl. Bleistifte| ดินสอ
Bleistiftspritzer(n) |der, pl. Bleistiftspritzer| กบเหลาดินสอ
Blick(n) |der| การจ้อง, การมอง, การส่งสายตา
Blickwinkel(n) |der, pl. Blickwinkel| มุมมอง, ฐานะที่ได้เปรียบกว่า, จุดที่มองได้กว้างขวางมากกว่า เช่น Immer wechselnde Ausstellungen zu den Themen 'Augen' und 'Sehen' lassen das Geschäft immer wieder aus einem anderen BLICKWINKEL erscheinen.
blitzschnell(adj) เร็วมาก เร็วดั่งสายฟ้าแลบ
blockieren(vt) |blockierte, hat blockiert| ขัดขวาง, See also: durchkreuzen, stören S. verhindern,

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Blindgänger {m} | Blindgänger {pl} (n) ลูกระเบิดด้าน ลูกระเบิดที่ยังไม่ระเบิด
blitghty (n slang ) ประเทศอังกฤษ
Blut (n ) (Das) เลือด
Blutgruppe (n ) กรุ๊ปเลือด
Blutgruppe [f.] (n ) กรุ๊ปเลือด, หมู่เลือด, ชนิดของเลือด
Blutgruppe {f} [med.]กรุ๊ปเลือด
Blutgruppe {f} [med.]กรุ๊ปเลือด, หมู่เลือด, ชนิดของเลือด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bakkalaureus {m} des RechtsBL : Bachelor of Law [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
blanc(adj) |f. blanche| ที่มีสีขาว
bleu(adj) |f. -e| ที่มีสีฟ้า
aller ensembleเข้ากันได้ , ไปด้วยกันได้ , เหมาะสมกัน, See also: aller
bibliothèque(n) |f| ห้องสมุด เช่น La bibliothèque de l’école dispose d’une collection d’environ 350,000 volumes.
agréable(adj) (มักใช้กับบรรยากาศหรือสถานที่) อบอุ่น, น่ารักดี, ให้ความรู้สึกดี เช่น Ce restaurant est très agréable.

Japanese-English: EDICT Dictionary
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
擤む(oK)[かむ, kamu] (v5m) (uk) to blow (one's nose); (P) [Add to Longdo]
砑螺貝;津免多貝[つめたがい;ツメタガイ, tsumetagai ; tsumetagai] (n) (uk) bladder moon shell (Glossaulax didyma) [Add to Longdo]
[はばき, habaki] (n) metal collar mounted between a sword blade and the hand guard [Add to Longdo]
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada) [Add to Longdo]
2000年問題[にせんねんもんだい, nisennenmondai] (n) Y2K bug; year 2000 problem [Add to Longdo]
2変量補間[にへんりょうほかん, nihenryouhokan] (n) {comp} bivariable interpolation [Add to Longdo]
ABO式血液型[エービーオーしきけつえきがた, e-bi-o-shikiketsuekigata] (n) ABO blood type [Add to Longdo]
AB型;エービー型[エービーがた, e-bi-gata] (n) type AB (blood, etc.) [Add to Longdo]
AT互換機[エーティーごかんき, e-tei-gokanki] (n) {comp} AT-compatible [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiú, ㄐㄧㄡˊ, ] black jade; variant of 玖 [Add to Longdo]
一味[yī wèi, ㄧ ㄨㄟˋ, ] blindly; invariably [Add to Longdo]
上衫[shàng shān, ㄕㄤˋ ㄕㄢ, ] blouse [Add to Longdo]
佑护[yòu hù, ㄧㄡˋ ㄏㄨˋ, / ] blessing [Add to Longdo]
供血者[gōng xuè zhě, ㄍㄨㄥ ㄒㄩㄝˋ ㄓㄜˇ, ] blood donor [Add to Longdo]
假拱[jiǎ gǒng, ㄐㄧㄚˇ ㄍㄨㄥˇ, ] blind arch; false arch [Add to Longdo]
凄苦[qī kǔ, ㄑㄧ ㄎㄨˇ, ] bleak; miserable [Add to Longdo]
凝血[níng xuè, ㄋㄧㄥˊ ㄒㄩㄝˋ, ] blood clot [Add to Longdo]
出血[chū xuè, ㄔㄨ ㄒㄩㄝˋ, ] bleeding; hemorrhage; fig. spending money [Add to Longdo]
刀叶[dāo yè, ㄉㄠ ㄧㄝˋ, / ] blade [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2変量補間[2へんりょうほかん, 2 henryouhokan] bivariable interpolation [Add to Longdo]
たいてい[たいてい, taitei] double quote (") [Add to Longdo]
より対線[よりついせん, yoritsuisen] twisted pair cable [Add to Longdo]
アクセス可能[アクセスかのう, akusesu kanou] accessible (an) [Add to Longdo]
アクセス不能[アクセスふのう, akusesu funou] unaccessible [Add to Longdo]
アセンブラ[あせんぶら, asenbura] assembler [Add to Longdo]
アセンブラ言語[アセンブラげんご, asenbura gengo] assembly language [Add to Longdo]
アセンブリ言語[アセンブリげんご, asenburi gengo] assembly language [Add to Longdo]
アセンブル[あせんぶる, asenburu] assemble (vs) [Add to Longdo]
アセンブル時[アセンブルじ, asenburu ji] assembly time [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一丁目[いっちょうめ, icchoume] Block 1 [Add to Longdo]
丸太小屋[まるたごや, marutagoya] Blockhuette [Add to Longdo]
充血した目[じゅうけつしため, juuketsushitame] blutunterlaufene_Augen [Add to Longdo]
全盛[ぜんせい, zensei] bluehender_Zustand [Add to Longdo]
出血[しゅっけつ, shukketsu] Blutung [Add to Longdo]
吐血[とけつ, toketsu] Blut_spucken [Add to Longdo]
咲く[さく, saku] bluehen [Add to Longdo]
妄信[ぼうしん, boushin] blinder_Glaube [Add to Longdo]
封鎖[ふうさ, fuusa] Blockade [Add to Longdo]
最盛期[さいせいき, saiseiki] Bluetezeit, Hoehepunkt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  BL
         Blue Lightning [processor family] (Intel)
         

Are you satisfied with the result?

Go to Top