Search result for

bist

(47 entries)
(0.032 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bist-, *bist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bistro[N] ร้านอาหารขนาดเล็ก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bistable magnetic coreวงจรแม่เหล็ก ซึ่งเปลี่ยนสถานะได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง คือ ถ้าไม่เป็นบวก ก็ต้องเป็นลบ
arabist(อา'ราบิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญภาษาหรือวัฒนธรรมของอาหรับ (expert on Arabia)

English-Thai: Nontri Dictionary
bistro(n) ร้านเหล้าเล็กๆ,ร้านอาหารเล็กๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bistableทวิเสถียร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bistable magnetic coreวงแหวนแม่เหล็กทวิเสถียร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bistreหมึกเขม่า [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bistableระบบขาวดำ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hey, little boy. Wie alt bist du, huh ? Na, wie hiesst du ?เจ้าหนูน้อย... Schindler's List (1993)
The River Bistro.เดอะ ริเวอร์ บิสโทร The Perfect Man (2005)
Listen, I'm going to drop Zoe off at Dolores'... and I'll meet you at the Bistro in 20.ฉันจะพาโซอี้ไปที่ร้านของโดโรเลส อีก 20 นาที เจอกันที่บิสโทร The Perfect Man (2005)
Some whoop-de-do spot named the River Bistro.ที่ร้านแสนหรูชื่อริเวอร์ บิสโทร The Perfect Man (2005)
We're going to the River Bistro.- ไปริเวอร์ บิสโทร The Perfect Man (2005)
I'm calling from the River Bistro.ผมโทรมาจากริเวอร์ บิสโทรครับ The Perfect Man (2005)
The next night, I took her out to this little bistro in Brooklyn.คืนต่อมา พ่อก็พาเธอไปที่ร้านเล็กๆ แห่งหนึ่งในบรู๊คลิน Pilot (2005)
There's a lovely little bistro down the street.มีร้านอาหารเล็ก ๆ น่ารักอยู่ตรงสุดถนน Listen to the Rain on the Roof (2006)
I'm the manager of il Bistro Vino. Happy anniversary.ผมเป็นผู้จัดการ อิล บริสโต้ วิโน่ นี่ สุขสันต์วันครบรอบ นี่เป็นของกำนัลจากทางร้าน That Night, a Forest Grew (2007)
Now I know of this great, little french bistro.ฉันรู้จักร้านอาหารฝรั่งเศสเล็กๆที่นึง Sunday (2008)
There is a new French bistro in town and an art opening that got amazing reviews.มีร้านเปิดใหม่ ชื่อบริสโตอยู่ในเมือง.. ...และแกลอรี่ที่ชื่อเสียงดีมาก The Ugly Truth (2009)
Bill and Geoff McShaw... they're brothers that run the second chance bistro.บิลกับเจฟ แม็คชอว์... สองพี่น้อง ที่ทำร้านอาหารขนาดเล็ก Consumed (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหลา[N] restaurant, See also: bistro, diner, Syn. ภัตตาคาร, Example: ตะพาบน้ำเป็นอาหารที่เหลาหลายๆ แห่งจัดเป็นเมนูพิเศษ, Count unit: แห่ง, Notes: (จีน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนแลกเงิน[n.] (khon laēk ngoēn) EN: money-changer   FR: cambiste [m]
เหลา[n.] (lao) EN: restaurant ; bistro ; diner   FR: restaurant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BISTRO    B IH1 S T R OW0
BISTLINE    B IH1 S T L AY2 N
BISTODEAU    B IH1 S T AH0 D OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bistro    (n) (b ii1 s t r ou)
bistros    (n) (b ii1 s t r ou z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bistum {n}; Diözese {f}; Landeskirche {f}see [Add to Longdo]
bistabil {adj}bistable [Add to Longdo]
Bist du es?It is you? [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キュビスト[, kyubisuto] (n) Cubist [Add to Longdo]
ビストロ[, bisutoro] (n) bistro (fre [Add to Longdo]
フリップフロップ[, furippufuroppu] (n) {comp} flip flop; bistable (trigger) circuit; (P) [Add to Longdo]
マリンビスト;マリンピスト[, marinbisuto ; marinpisuto] (n) marimbist; marimba player [Add to Longdo]
伊吹虎の尾;伊吹虎尾[いぶきとらのお;イブキトラノオ, ibukitoranoo ; ibukitoranoo] (n) (uk) common bistort (species of flowering plant, Polygonum bistorta) [Add to Longdo]
源五郎[げんごろう;ゲンゴロウ, gengorou ; gengorou] (n) (1) (uk) diving beetle; (2) Japanese predacious diving beetle (Cybister japonicus) [Add to Longdo]
小葦切[こよしきり;コヨシキリ, koyoshikiri ; koyoshikiri] (n) (uk) black-browed reed warbler (Acrocephalus bistrigiceps) [Add to Longdo]
双安定[そうあんてい, souantei] (n) {comp} bistable [Add to Longdo]
双安定トリガー回路[そうあんていトリガーかいろ, souantei toriga-kairo] (n) {comp} bistable trigger circuit [Add to Longdo]
双安定トリガ回路[そうあんていトリガかいろ, souantei toriga kairo] (n) {comp} bistable trigger circuit; flip-flop [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フリップフロップ[ふりっぷふろっぷ, furippufuroppu] bistable (trigger) circuit, flip-flop [Add to Longdo]
双安定[そうあんてい, souantei] bistable [Add to Longdo]
双安定トリガー回路[そうあんていトリガーかいろ, souantei toriga-kairo] bistable trigger circuit [Add to Longdo]
双安定トリガ回路[そうあんていトリガかいろ, souantei toriga kairo] bistable trigger circuit, flip-flop [Add to Longdo]
双安定回路[そうあんていかいろ, souanteikairo] bistable (trigger) circuit, flip-flop [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  BIST
         Built-In Self Test (Power4, IBM)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top