Search result for

bises

(1036 entries)
(0.2133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bises-, *bises*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bises มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bises*)
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
abidance (n ) การคงอยู่, การยอมปฏิบัติตาม
abiding (adj ) ทนทาน
gerontophobia (n ) โรคกลัวความชรา, โรคกลัวคนแก่
patentability [พาเทนท์ไลบิลิตี้] สิทธิบัตร

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Allaby, alibi[al-la-bi] (n vt ) An alibi is the plea or mode of defense under which a person on trial for a crime proves or attempts to prove that the person was in another place when the alleged act was committed; as, to set up an alibi; to prove an alibi.

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Arachnophobie (n name ) โรคกลัวแมงมุม
Biodiversity of Mushrooms in and Around Bangalore (Karnataka), India[-] (colloq uniq ) -
hyperbilirubinemia (n ) การมีบิลิรูบินสูงในกระแสเลือด ( ตั้งแต่ 2.5 mg/dl ) ทำให้เกิดภาวะตัวเหลือง ตาเหลือง หรือ เรียกว่า ดีซ่าน

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
big (n ) ใหญ่
Mobile hanging[โม บายล แฮ๊ง กิ้ง] (n ) ที่ห้อยโทรศัพท์มือถือ

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - จีน (ZH) (UNAPPROVED version -- use with care )
biotechnology (n ) 生物工学

Longdo Dictionary ภาษาฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
cabillaud (n ) cod, codfish

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
毕竟[bì jìng, ㄅㄧˋ ㄐㄧㄥˋ] เป็นคำที่ใช้เน้นความหมายของประโยคที่ว่า ไม่ว่าจะยังไงเหตุการณ์ก็จะไม่เปลี่ยนแปลง
灯标[dēng biāo] (n ) สัญญาณไฟ,สัญญาณไฟชนิดหนึ่งที่ใช้ในการเดินเรือกลางคืน

English-Thai: Longdo Dictionary
biologyชีววิทยา
newbieผู้ไร้ประสบการณ์, มือใหม่, ในแวดวงคนเล่นเกมคอมพิวเตอร์บางทีแผลงเป็น n00b
bird flu(n) ไข้หวัดนก, influenza
biotec(org) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ National Center for Genetic Engineering and Biotechnology
biologist(n) นักชีววิทยา
Bioinformatics(n) ชีวสารสนเทศศาสตร์
a big cheese(slang) เป็นสำนวนแปลว่า คนที่สำคัญมาก
biosphere(n) ชีวมณฑล, พื้นที่และชั้นบรรยากาศของโลกที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่
impregnability(n) ความสามารถที่จะไม่ถูกตีให้แตกได้, ความเข้มแข็งต่อการถูกกระทบหรือทำร้ายได้ทั้งทางจิตใจและร่างกาย
probiotic(n) อาหารที่มีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น นมเปรี้ยว โยเกิร์ต แหนม เป็นต้น, R. prebiotic
law-abidingness(n) ความเคารพกฎหมาย, law-abiding (adj.)
capability(n) ความสามารถ, ขีดความสามารถ, ประสิทธิภาพ, สมรรถนะ, ปริมาณบรรจุ, S. capableness, capacity
hypengyophobia(n) โรคกลัวความรับผิดชอบ , S. fear of responsibility
traceability(n) การสืบมาตรฐาน, ความสามารถในการสืบสาว
biodegradable(adj) ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ, ย่อยสลายในทางชีวภาพ
birthstone(n) หินนำโชคประจำเดือนเกิด, R. garnet, amethyst,bloodstone, aquamarine, diamond, emerald, pearl, ruby, sardonyx
arbitration(n) อนุญาโตตุลาการ
biological diversity(n) ความหลากหลายทางชีวภาพ
biometry(n) ชีวมิติ, ชีวสถิติศาสตร์ เช่น The datasets in this collection came from the book CASE STUDIES IN BIOMETRY., S. biostatistics
triskaidekaphobia(n) โรคกลัวหมายเลย 13 เช่น There’s a horse named Triskaidekaphobia, fear of the number 13. I now officially suffer from this disease.
neurobiology(n) ประสาทชีววิทยา
billing note(n) ใบวางบิล เช่น When I got my latest billing note, I went back and did some research. I did pay them twice. So, I sent off a note to customer service.
government accountability office(org ) สำนักงานบัญชีกลาง
rabbit(n) กระต่าย
Image:
uninhabitable(adj ) ซึ่งไม่สามารถอาศัยอยู่ได้

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*shoe cabinet* (n ) ตู้เก็บรองเท้า, ตู้ใส่รองเท้า
a bird in the hand is worth two in the bushสิ่งที่มีอยู่แล้วย่อมดีกว่าสิ่งที่อยากได้
abider (n ) ผู้อาศัย
See also: S. dweller, inhabitant, resident,
Absorbierung {f}[แอฟซอปแบ้น] (vt) ค่าการดูดกลืนแสง
accountability (n) ตรวจสอบได้
accountability (n) ความรับผิดชอบ
accountability (n ) สามัญสำนึกในหน้าที่
Acting Subbieutant (n UK ) ว่าที่ร้อยตรี
ambiguity (n) (ศัพท์เฉพาะทฤษฎีการแปล) ความกำกวมของคำ หรือคำที่มีความหมายหลายนัย
Ambiguity (polysemie, polysemy, polysemic) (n) (ศัพท์เฉพาะทฤษฎีการแปล) ความกำกวมของคำ หรือคำที่มีความหมายหลายนัย
ambivalent (adj ) ลังเล ตัดสินใจไม่ได้ รู้สึกครึ่งๆกลางๆ
An in vitro batch culture method to assess potential fermentability of feed ingredie (n vi adj org ) An in vitro batch culture method to assess potential fermentability of feed ingredients for monogastric diets
antimicrobial (adj) ยาต้านจุลชีพ
See also: S. antibiotical,
apparent low bidder (n ) ผู้ประมูลที่เสนอราคาต่ำสุดในการประกวดราคา
asymmetrical bilingualismภาวะสองภาษาแบบไม่สมดุล
BBier[บีบี'เออร์] (n ) นักพกบีบี, สิ่งมีชีวิตที่มีชื่อจริง และนามสกุลเป็นรหัสอักษรและเลข8ตัว
bi-polar (slang ) ผีเข้าผีออก,เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย
bibliographic (n ) รายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ
bicycle way (n) ทางจักรยาน
See also: S. bike way,cycleway,
bilateral agreement[ไบ-แล-เทอ-ราล อะ-กรี-เมนท] (n ) ข้อตกลงระหว่างสองประเทศ (wikipedia.org)
bilateral pneumonia (name uniq ) ลักษณะของปอดอักเสบทั้งสองข้าง
billing address (n) ใบแจ้งค่าบริการ, ใบเสร็จรับเงิน
Bin (n ) บิน
bin[บิน] (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang vulgar org ) ถังขยะ
bingo! ( ) 1 เสียงตะโกนบอกว่าตนเองเป็นผู้ชนะในเกมบิงโก 2 เสียงตะโกนแสดงความพอใจหรือดีใจในทันทีที่ประสบความสำเร็จ
biofuel (n name uniq ) เชื้อเพลิงชีวภาพ
biomedical (adj ) ชีวการแพทย์
biota (n) ชีวชาติ เช่น ชีวชาติในดิน
bird brain[เบริด เบรน] (slang) โง่
bite the bullet (phrase ) ก้มหน้ารับกรรม
bite the dustตาย, ถูกทำลาย
columbite[โคลัมไบต์] (n ) แร่โคลัมไบต์ (สินแร่ชนิดหนึ่งของธาตุแทนทาลัมในธรรมชาติ)
defibillatorเครื่องปั้มหัวใจ, เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า
Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occu
drill bit (n ) ดอกสว่าน
dustbin (n ) garbage can
feasibilityความเป็นไปได้
flexibility (n vt adv ) แปลว่า
flog the bishop (phrase slang) สำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง
See also: S. masturbation,
frigatebird (n) นกโจรสลัด
Gear Hobbing Machineเครื่องกัดเฟือง
green-billed malkoha (n org uniq ) นกบั้งรอกใหญ่
Harbinger (n ) ผู้นำมา
high visibility (adj ) เรืองแสง
hippopotomonstrosesquipedaliophobia[ฮิปโปโปโตมอนสโตรเซสควิปพีดาลิโอโฟเบีย] (n ) โรคกลัวคำยาว ๆ
hobbies (adj) งานอดิเรก
homophobic (n ) พวกไม่ชอบการรักร่วมเพศ
interoperability (n) การทำงานร่วมกัน
interoperability (n ) การทำงานร่วมกัน
itti-bittiเล็กๆน้อยๆ
See also: S. a little,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bi    [N] ผู้ที่มีความชอบทั้งสองเพศ
bi    [ADJ] ที่มีความชอบทั้งสองเพศ, Syn. bisexual
bi    [PRF] มีความหมายแสดงว่าสอง, See also: คู่, สอง, ซ้ำ, Syn. di-
bi    [PRF] สอง, See also: คู่, ทวิ
bib    [N] ผ้ากันเปื้อนของเด็ก, See also: ผ้ากันเปื้อนของเด็ก, ที่กันเปี้อน
bib    [N] ผ้าผืนเล็กๆ ใช้ผูกใต้คางเด็กเพื่อกันเปื้อน
bib    [N] ส่วนของผ้ากันเปื้อนที่ปกคลุมหน้าอก, Syn. apron
bid    [VI] เชื้อเชิญ (ช่อง 2 โดยทั่วไปจะใช้ bade), Syn. invite
bid    [VI] พยายามที่จะทำให้สำเร็จ, Syn. try, attempt
bid    [V] ประมูล ให้ราคา
bid    [VT] สั่งให้กระทำ, Syn. command
bid    [N] การให้ราคา, See also: การเรียกราคา, จำนวนที่ให้ราคา
bid    [VT] อวยพร (ช่อง 2 โดยทั่วไปจะใช้ bade), Syn. wish
bid    [N] การประมูล, See also: การให้ราคา, การเสนอราคา
bid    [N] ความพยายามที่จะทำบางสิ่ง, Syn. attempt
big    [ADJ] ใหญ่, See also: ยิ่งใหญ่, Syn. large, Ant. small
big    [ADJ] มีความสำคัญหรือมีอิทธิพล, Syn. influential, important
big    [ADJ] ขี้คุย, See also: ขี้โม้
big    [ADJ] มีชื่อ, See also: ขึ้นชื่อ, Syn. famous
big    [ADJ] เติบโตแล้ว, See also: เป็นผู้ใหญ่, Syn. grown-up
big    [ADJ] มีพลังมาก, See also: ทรงพลัง, มีอำนาจสูง
big    [ADJ] ใจกว้าง, See also: ใจดี, Syn. generous
big    [ADV] ประสบความสำเร็จ
bin    [N] กล่อง, See also: ถัง, ลัง
bin    [VT] ใส่กล่อง, See also: ใส่ถัง
bin    [N] ถังขยะ, Syn. garbage can
bio    [PRF] ชีวิต
bis    [PRF] สอง, See also: คู่, ทวิ, Syn. bi-
bit    [N] ดอกสว่าน
bit    [N] เหล็กที่ขวางปากม้าสำหรับดึงบังเหียน
bit    [N] ชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆ, Syn. whit, Ant. lot, mass
bit    [N] หน่วยวัดความจุข้อมูล, See also: บิต
biz    [ABBR] ธุรกิจ, Syn. business
biz    [SL] ธุรกิจ, See also: การประกอบกิจการที่ไม่ใช่ราชการ
FBI    [N] สำนักงานสืบสวนของสหรัฐอเมริกา, See also: เอฟบีไอ (คำย่อของ FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION)
ambi    [PRF] ทั้งสองด้าน, See also: รอบ
bias    [N] อคติ, See also: ลำเอียง, ฉันทาคติ, Syn. prejudice
bias    [N] เส้นเอียง, See also: เส้นทแยง, เส้นเฉียง
bias    [VT] ทำให้มีความลำเอียง, See also: ทำให้มีอคติ, ทำให้มีลักษณะโน้มเอียง (มักจะใช้ในรูปประโยคถูกกระทำ), Syn. antipathy
bias    [ADV] ที่มีลักษณะเอียง, See also: เฉียง
bide    [VT] คอย
bier    [N] ที่ตั้งโลงศพ
biff    [VT] ต่อย, See also: ชก
bike    [N] จักรยานหรือรถมอเตอร์ไซค์, Syn. bicycle, motorcycle
bile    [N] น้ำดี, Syn. gall
bile    [N] ความโกรธ
bilk    [VT] ฉ้อโกง, See also: โกง, หลีกหนี, ฉ้อโกง, ฉ้อฉล, Syn. cheat
bill    [N] ใบแจ้งหนี้, See also: ใบสำคัญเก็บเงิน, Syn. charge, invoice
bill    [VT] แจ้งหนี้, See also: วางบิล, Syn. charge, debit
bill    [N] ธนบัตร, Syn. bank note

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
permeabilityสภาพให้ซึมได้, สภาพให้ซึมผ่านได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
poisoning, lead; plumbism; saturnismภาวะพิษตะกั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
private member's billร่างกฎหมายที่สมาชิกสภาเสนอ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
private members, billร่างกฎหมายที่สมาชิกสภาเสนอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
partibilityภาวะที่แบ่งแยกได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plumbism; poisoning, lead; saturnismภาวะพิษตะกั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panphobia; panophobia; pantaphobia; pantophobiaอาการกลัวสารพัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
probability of separation from the labour forceโอกาสที่จะออกจากกำลังแรงงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
probability of single survivalโอกาสที่จะครองความเป็นโสด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
probability of survivalโอกาสที่จะรอดชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
probability sampleตัวอย่างตามหลักความน่าจะเป็น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
probability theoryทฤษฎีความน่าจะเป็น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pyrophobiaอาการกลัวไฟ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phagophobiaโรคกลัวการกิน, อาการกลัวการกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periorbit; periorbitaเยื่อบุเบ้าตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periorbita; periorbitเยื่อบุเบ้าตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periorbital-รอบเบ้าตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periorbititisเยื่อบุเบ้าตาอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peaceful habitationการอยู่อาศัยโดยปรกติสุข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
products liability insuranceการประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
placenta, duplex; placenta duples; placenta, bilobate; placenta, bilobedรกสองกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perfrigeration; frostbite; pagoplexiaโรคความเย็นกัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
public liability insuranceการประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
public liability insuranceการประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pelvimetry, combinedการวัดเชิงกรานทั้งภายนอกภายใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
planned birthการเกิดบุตรตามแผน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pediculophobiaอาการกลัวติดแมลงปรสิต (เหา, เล็น, ไร, โลน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pediculosis inguinalis; pediculosis pubisโรคโลน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pediculosis pubis; pediculosis inguinalisโรคโลน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
personal liability insuranceการประกันภัยความรับผิดส่วนบุคคล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
parliamentary-cabinet systemระบบรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
paralysis, birth; paralysis, obstetricอัมพาตเหตุบาดเจ็บขณะคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
principle, falsifiabilityหลักพิสูจน์ว่าเป็นเท็จ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
principle, verifiabilityหลักพิสูจน์ว่าเป็นจริง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pubic๑. -หัวหน่าว๒. -กระดูกหัวหน่าว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pubic archส่วนโค้งหัวหน่าว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pubic awarenessประชาพิชาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pubic louseโลน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pubioplastyศัลยกรรมตกแต่งหัวหน่าว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pubiotomyการตัดกระดูกหัวหน่าว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pubisกระดูกหัวหน่าว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta duples; placenta, bilobate; placenta, bilobed; placenta, duplexรกสองกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phthiriophobiaอาการกลัวเหา, อาการกลัวตัวหมัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phthisiophobiaอาการกลัววัณโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phthisis bulbiลูกตาแฟบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phycobiontสาหร่ายสหชีพ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
premolar; bicuspid; bicuspid tooth; premolar toothฟันกรามน้อย [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
premolar tooth; tooth, bicuspidฟันกรามน้อย [มีความหมายเหมือนกับ bicuspid ๓ และ premolar ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
premolar tooth; bicuspid; bicuspid tooth; premolarฟันกรามน้อย [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
premorbid-ก่อนเกิดโรค, -ก่อนป่วย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Annotated bibliographyบรรณนิทัศน์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Bibliographerผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Bibliographyบรรณานุกรม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Author bibliographyบรรณานุกรมของผู้แต่ง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Bilingual dictionaryพจนานุกรมสองภาษา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Online bibliographic searchingการค้นทางบรรณานุกรมแบบออนไลน์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Biographical dictionaryอักขรานุกรมชีวประวัติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Book exhibitionนิทรรศการหนังสือ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Statement of responsibilityการแจ้งความรับผิดชอบ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Bibliographic citationการอ้างถึงทางบรรณานุกรม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Autobiographyอัตชีวประวัติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Biographyชีวประวัติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Annotated bibliographyบรรณนิทัศน์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Author bibliographiesบรรณานุกรมของผู้แต่ง, บรรณานุกรมของผู้แต่ง
เป็นรายชื่อผลงานของผู้แต่งที่รวบรวมขึ้น

ตัวอย่าง บรรณานุกรมของผู้แต่ง

1. บรรณานุกรมงานนิพนธ์ ของพระสารประเสริฐ (ตรี นาคะประทีป)

2. บรรณานุกรมงานนิพนธ์ ของศาสตราจารย์ พระยาอนุมานราชธน

3. บรรณานุกรมงานนิพนธ์ ของศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธน และพระสารประเสริฐ

4. บรรณานุกรมงานนิพนธ์ของ ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล

5. บรรณานุกรมงานส่วนบุคคลของศาสตราจารย์บุญชนะ อัตถากร

6. บรรณานุกรมประกอบบรรณนิทัศน์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

7. บรรณานุกรมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว และเรื่องที่เกี่ยวข้อง

8. เรียงร้อยบรรณรัตน์ : บรรณานุกรมและดรรชนีพระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

9. รายชื่อหนังสือพระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Autobiographyอัตชีวประวัติ, อัตชีวประวัติ
Autobiography หมายถึง อัตชีวประวัติ เป็นเรื่องราวชีวิตของบุคคลที่เขียนขึ้นโดยบุคคลคนนั้นเอง เนื้อหาของอัตชีวประวัติ อาจเล่าถึงชีวิตส่วนตัวที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อน หรือ ไม่เคยถูกเผยแพร่ที่ไหนมาก่อน โดยทั่วไปอยู่ในรูปของการเล่าเหตุการณ์ที่ผู้เขียนเห็นว่าสำคัญหรือน่าสนใจมากที่สุดที่คัดเลือกจากผู้ที่เต็มใจจะเปิดเผย คำว่า “อัตชีวประวัติ” ใช้เป็นครั้งแรกโดย โรเบิร์ต ซัทธีย์ (Robert Southey) ในปี ค.ศ. 1809 ส่วนอัตชีวประวัติที่เขียนอย่างสมบูรณ์เป็นครั้งแรกในศตวรรษที่ 4 มีชื่อว่า The Confessions เขียนโดยเซนต์ออกัสติน (Saint Augustine) อัตชีวประวัติบางเรื่องเจ้าของชีวประวัติเขียนให้เป็นนวนิยาย เช่น เรื่อง David Copperfield ของ ชาร์ลส์ ดิคเกนส์ (Charles Dickens) ในปัจจุบันอัตชีวประวัติของคนที่มีชื่อเสียงมักเขียนโดยเจ้าของชีวประวัติร่วมกับนักประพันธ์อาชีพในลักษณะบอกให้เขียน ซึ่งลักษณะการเขียนแบบนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ทั้งนี้นักเขียนชีวประวัติมักจะเขียนชีวประวัติจากเอกสารอ้างอิงต่างๆ และจากความคิดเห็นของตนเอง แต่นักเขียนอัตชีวประวัติเขียนชีวประวัติจากความทรงจำของตนเองทั้งหมด ซึ่งใกล้เคียงกับบันทึกความทรงจำ (Memoir) ที่บางครั้งแยกออกจากกันได้ยาก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bibliographerผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา, ผู้รวบรวมจัดทำบรรณานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Online bibliographic searchingการค้นทางบรรณานุกรมแบบออนไลน์

บรรณานุกรม (Bibliographic) หมายถึงข้อความที่ประกอบ หรือระบุหรือไว้ในส่วนท้าย หรือแนบท้ายหนังสือ รายงาน บทความวิชาการ และงานวิจัย เพื่อแสดงหลักฐาน ความน่าเชื่อถือ และเป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้อ่านรายงาน บทความวิชาการ และงานวิจัย ได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เป็นการให้เครดิตแก่เจ้าของผลงาน และป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์

การค้นทางบรรณานุกรมแบบออนไลน์ ตัวอย่างเช่น การสืบค้นข้อมูลทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดจัดหาเข้ามา หรือ รายการเข้าถึงแบบออนไลน์ (Online Public Access Catalog : OPAC) ข้อมูลบรรณานุกรมที่แสดง คือ ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง เลขเรียกหนังสือ สถานที่จัดเก็บ และสถานภาพของทรัพยากรสารสนเทศ นอกจากนี้การสืบค้นทางบรรณานุกรมแบบออนไลน์ ยังรวมถึงการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ประเภทฐานข้อมูลบรรณานุกรม ที่แสดงผลเฉพาะข้อมูลบรรณานุกรม เช่น ฐานข้อมูล ISI : Web of Science หรือ ฐานข้อมูล Scopus เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Bibliographyบรรณานุกรม
หรือ เอกสารอ้างอิง คือ รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ บทความจากวารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลออนไลน์ ข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ) ที่ผู้เขียนใช้ประกอบการเขียนหนังสือเล่มนั้น หรืออาจเป็นรายชื่อที่ผู้เขียนแนะนำให้อ่านเพิ่มเติม อาจอยู่ท้ายเล่มหรือท้ายบทแต่ละบทก็ได้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bibliographic controlการควบคุมทางบรรณานุกรม

การควบคุมทางบรรณานุกรม หมายถึง การเข้าถึงบันทึกความรู้ต่างๆ โดยการใช้บรรณานุกรม การควบคุมทางบรรณานุกรมช่วยให้ทราบว่ามีสิ่งพิมพ์หรือบันทึกความรู้ใดบ้างที่มีผู้บันทึกหรือจัดทำไว้ในสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งสามารถเป็นเครื่องมือในการค้นคว้า นำออกมาใช้ได้ การควบคุมทางบรรณานุกรมสามารถทำได้โดย การจัดทำบรรณานุกรม ดรรชนี สาระสังเขป นามานุกรม เป็นต้น

องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้มีรายงานเกี่ยวกับการปรับปรุงการควบคุมทางบรรณานุกรมที่ปารีส ค.ศ. 1950 ถึงความจำเป็นในการควบคุมทางบรรณานุกรม ว่าจำเป็นต้องมีการจัดทำบรรณานุกรมแห่งชาติเพื่อบันทึกหลักฐานของสิ่งพิมพ์และวัสดุความรู้อื่นๆ ที่ผลิตภายในประเทศ หน้าที่หนึ่งในจำนวนหน้าที่หลายประการขององค์การศึกษาฯ ก็คือ การปรับปรุงงานด้านการศึกษา ซึ่งรวมถึงกิจกรรมที่จัดทำขึ้นเพื่อปรับปรุงงานห้องสมุด งานด้านบรรณานุกรมและการผลิตสิ่งพิมพ์

บทบาทขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติในการควบคุมบรรณานุกรมแห่งชาติ คือ

1. ร่วมกับหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ในการสำรวจงานด้านบรรณานุกรมและจัดพิมพ์ผลการสำรวจชื่อ Bibliographical Services : Their Present State and Posibilities of Improvement (ปี ค.ศ. 1953)

2. ชักชวนให้ทุกประเทศที่เป็นสมาชิกองค์การศึกษาฯ จัดทำบรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์ใหม่ๆ และร่วมมือในการให้ข้อมูลทางบรรณานุกรมแก่กัน จึงได้เริ่มรณรงค์เพื่อความร่วมกันดังกล่าว ตั้งแต่ ค.ศ. 1946

3. จัดพิมพ์คู่มือการทำงานด้านการควบคุมทางบรรณานุกรม เขียนโดย Knud Larsen ชื่อ National Bibliographical Services : Their Creation and Operation และตีพิมพ์บทความ เขียนโดย Knud Larsen ในวารสาร Unesco Bulletin for Libraries ปีที่ 15 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ค.ศ. 1961 กล่าวถึง หน้าที่ของศูนย์บรรณานุกรมแห่งชาติ ซึ่งมีความสำคัญในการส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางบรรณานุกรม

4. สำรวจและจัดพิมพ์ Guide to National Bibliographical Centeres (ปี ค.ศ. 1970)

5. การส่งเสริมการก่อตั้งระบบสารนิเทศแห่งชาติ (National Information System หรือ NATIS) วัตถุประสงค์ของระบบสารนิเทศแห่งชาติ คือ การสร้างโครงงานสำหรับกิจกรรมเพื่อที่จะประสานงานกันในงานสารนิเทศของประเทศต่างๆ ช่วยให้รัฐบาลของประเทศต่างๆ มองเห็นแนวทางที่จะดำเนินงานนี้ร่วมกัน และมุ่งจะช่วยให้ประเทศที่มีพัฒนาการต่างกันได้ประโยชน์จากระบบสารนิเทศของโลกทั่วกัน และมีส่วนร่วมในการกระจายสารนิเทศสองทาง คือ เป็นผู้ให้สารนิเทศและเป็นผู้ที่รับสารนิเทศด้วย องค์การศึกษาฯ ได้กำหนดให้ประเทศต่างๆ จัดกิจกรรมต่างๆ โดยให้ความสนับสนุนเพื่อให้ความพยายามที่จะควบคุมบรรณานุกรมสากล (Universal Bibliographical Control หรือ UBC) โดยให้เข้าถึงข้อมูลทางบรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์ทุกชิ้นโดยที่มีการบันทึกหลักฐานทางบรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์ไว้ในแบบแผนที่เป็นสากล

บรรณานุกรม

สุนทรี หังสะสูต. การควบคุมทางบรรณานุกรมเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2523 [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Bibliographical informationรายละเอียดทางบรรณานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bibliography of bibliographiesบรรณานุกรมของบรรณานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bilingual dictionaryพจนานุกรมสองภาษา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Biographical dictionaryอักขรานุกรมชีวประวัติ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Biographyชีวประวัติ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book exhibitionการแสดงหนังสือ, นิทรรศการหนังสือ

ตัวอย่างการจัดนิทรรศการอ่านงานเขียนเรื่องสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ :

Book exhi<b>bi</b>tion        Book exhi<b>bi</b>tion [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Bibliographic citationการอ้างถึงบรรณานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bibliographic serviceบริการจัดทำบรรณานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bibliometricดัชนีวรรณกรรม, ดรรชนีวรรณกรรม

Bibliometrics คือการศึกษาหรือวิธีการวัด (Measure) สารสนเทศ หรือข้อความชุดหนึ่ง มีพัฒนาการมายาวนานกว่า 40 ปี นับเป็นเครื่องมือมาตรฐานในการประเมินงานวิจัย จัดอยู่ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สามารถนำไปประยุกต์ในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้มากมาย

การใช้วิธีการ Bibliometrics เพื่อค้นหาผลกระทบ (Impact) ในทุกระดับ คือ ระดับบทความ (Paper) ระดับสาขาวิชา (Field) ระดับนักวิจัย (Researcher) ระดับสถาบัน (Institutes / Affiliations ) และระดับประเทศ (Country )

วิธีการของ Bibliometrics มีการนำไปใช้เพื่อตรวจสอบถึงความสัมพันธ์ระหว่างการอ้างอิงของวารสารวิชาการ ข้อมูลการอ้างอิงถือว่ามีความสำคัญ ดัชนีการอ้างอิงที่ผลิตโดยบริษัท Thomson Reuters ในฐานข้อมูล Web of Science และ Elsevier B.V. ในฐานข้อมูล Scopus ผู้สืบค้นสามารถค้นบทความที่อ้างอิงกันไปมาได้ ดัชนีการอ้างอิงสามารถสื่อถึงความเป็นที่นิยม มีผลกระทบต่อบทความ ผู้แต่ง และวารสาร

Bibliometrics เป็น Truly Interdisciplinary Research มีกลุ่มเป้าหมายหลักที่ศึกษา 3 กลุ่ม คือ

1 .Bibliometrics for Bibliometricians (Methodology เน้นหาวิธีการ เทคนิคต่าง ๆ)

2. Bibliometrics for scientific disciplines (Scientific information) เป็นกลุ่มที่มีความสนใจกว้างขวางมากที่สุด

3. Bibliometrics for Sciences Policy & Management (ศึกษาในระดับชาติ ภูมิภาค สถาบัน ด้วยการแสดงแบบเปรียบเทียบหรือพรรณา)

การประยุกต์ดัชนี Bibliometrics แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. เชิงปริมาณ (Quantitative)

- จำนวนบทความ (No. of Publications) ตามรายปี สถาบัน ประเทศ สาขาวิชา เป็นต้น

- จำนวนการได้รับการอ้างอิง (No. of Citations : Citing, Cited)

- จำนวนที่มีผู้เขียนร่วม (No. Co-Authors)

- จำนวนสิทธิบัตร (No. Patents) การยื่นขอจดสิทธิบัตรจากพลเมืองตนเองหรือต่างชาติ

2. เชิงความสัมพันธ์ (Relation)

- ดัชนีผลงานตีพิมพ์ร่วมกัน (ความเป็นนานาชาติ)

- ดัชนีเชื่อมโยงจากบทความอ้างอิง (หาคำตอบประเทศใดอ้างอิงถึงประเทศใดบ้าง)

- ดัชนีสัมพันธ์บทความวิชาการกับสิทธิบัตร

- ดัชนีอ้างอิงบทความร่วมกัน (วัดหาการอ้างอิงถึงบทความ 2 บทความ ในบทความเดียวกัน)

บรรณานุกรม

รังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่. ความรู้พื้นฐาน Bibliometrics ประวัติ พัฒนาการ & การประยุกต์. 2551. Available at : http://www.slideshare.net/nstda/bibliometrics. Accessed August 6, 2012. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Bibliotheraphyการรักษาด้วยหนังสือ, บรรณบำบัด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bindingการเย็บเล่ม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bioinformaticsชีวสารสนเทศศาสตร์

ชีวสารสนเทศศาสตร์ (Bioinformatics) เป็นสาขาที่เกิดขึ้นจากการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางชีววิทยาการแพทย์ โดยเน้นปัญหาการเก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลรหัสพันธุกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับวิทยาศาสตร์การคำนวณ (Computational Science) ช่วยให้การทำงานและวิจัยด้านนี้เป็นไปอย่างก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างงานชีวสารสนเทศ ได้แก่ โครงการถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์ (Human Genome Project) การถอดรหัสพันธุกรรมเชื้อโรคหรือพืชที่สำคัญ และการผลิตยาใหม่ เป็นต้น

ชีวสารสนเทศศาสตร์ได้รับการกล่าวถึงว่าจะมีความสำคัญอย่างมากในศตวรรษที่ 21 บุคลากรด้านชีวสารสนเทศมีความจำเป็นอย่างมาก มีการเห็นความสำคัญในการจัดให้ชีวสารสนเทศเป็นศาสตร์เฉพาะทางและจัดให้มีการสอนเป็นหลักสูตรขึ้น ในปัจจุบันการพัฒนาบุคลากรด้านนี้สามารถกระทำได้ โดยการสอนความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์การคำนวณแก่บุคลากรด้านชีววิทยาการแพทย์ เช่น นักอณูชีววิทยา นักเคมี แพทย์ เภสัชกร และนักวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ

งานหลักของชีวสารสนเทศคือการสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูลชีววิทยา (Biological Database) ที่บรรจุข้อมูลบรรณานุกรม การเรียงสายของโปรตีน (Protein Sequence) โครงสร้างโปรตีน (Protein Structure) หน้าที่โปรตีน (Protein Function) หมวดโปรตีน (Pattern/Family) และรหัสพันธุกรรม (Necleotide Sequence) เป็นต้น

บรรณานุกรม

Available at : http://www.si.mahidol.ac.th/simi/bioinfo/bi_what.html. Accessed July 31,2012. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Bookbindingการเย็บเล่มหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book mobile libraryห้องสมุดเคลื่อนที่ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Card catalog cabinetตู้บัตรรายการ

Card-Catalog-Ca<b>bi</b>net

ภาพตู้บัตรรายการ

Card-Catalog-Ca<b>bi</b>net

ภาพตู้บัตรรายการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Critical bibliographyบรรณานุกรมเชิงพรรณนา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Descriptive bibliographyบรรณานุกรมเชิงพรรณนา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
International Standard Bibliographic Descriptionsมาตรฐานสากลการลงรายการบรรณานุกรมทั่วไป, ข้อมูลทางบรรณานุกรมสากล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Retrospective bibliographyบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ที่มีพิมพ์เผยแพร่นานแล้ว [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Selective bibliographyบรรณานุกรมเลือกสรร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Trade bibliographyบรรณานุกรมที่สำนักพิมพ์หรือร้านหนังสือจัดทำขึ้นเพื่อการ ค้า, บรรณานุกรมเพื่อการค้า [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Universal Bibliographical Controlการควบคุมทางบรรณานุกรมสากล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Universal bibliographyบรรณานุกรมสากล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Searching, Bibliographicalการค้นทางบรรณานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bibliographical citationการอ้างถึงทางบรรณานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Special bibliographyบรรณานุกรมหัวข้อวิชาใดหัวข้อวิชาหนึ่ง

บรรณานุกรม (Bibliography) เป็นหนังสืออ้างอิงประเภทหนึ่ง ให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งข้อมูล รายชื่อหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ทั้งในรูปแบบของสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นหนังสืออ้างอิงประเภทที่บอกให้ทราบว่าจะค้นหาสารสนเทศได้จากแหล่งใด

ลักษณะของบรรณานุกรม ในหนึ่งรายการ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ ครั้งที่พิมพ์ สถานที่พิมพ์ เมืองที่พิมพ์ ปีที่พิมพ์ จำนวนหน้า ราคา หรืออาจมีคำอธิบายสาระสำคัญของหนังสือโดยย่อประกอบด้วย

ความสำคัญของบรรณานุกรม คือ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นคว้าหาสารสนเทศประกอบการศึกษา วิจัย ได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วน เป็นเครื่องมือติดตามความเคลื่อนไหวของทรัพยากรสารสนเทศ และเป็นคู่มือในการจัดหาและช่วยในการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ

บรรณานุกรม มีหลายประเภท เช่น บรรณานุกรมทั่วไป บรรณานุกรมแห่งชาติ บรรณานุกรมเฉพาะวิชา

บรรณานุกรมเฉพาะวิชา (Special bibliography) เป็นบรรณานุกรมที่รวบรวมรายชื่อหนังสือ สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เฉพาะสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง อาจมีบทคัดย่อประกอบ ตัวอย่างเช่น บรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ทางบรรณารักษศาสตร์และบทคัดย่อ

ในอีกความหมายหนึ่ง บรรณานุกรม หมายถึงข้อความที่ประกอบ หรือระบุไว้ในส่วนท้าย หรือแนบท้ายหนังสือ รายงาน บทความวิชาการ และงานวิจัย ที่ผู้เขียนได้ใช้ประกอบในการเขียนผลงาน เพื่อแสดงหลักฐาน ความน่าเชื่อถือ เและเป็นการให้ความเคารพผลงานทางปัญญาที่ผู้อื่นได้แสดงไว้ รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้อ่านที่สนใจติดตามและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Statement of responsibilityการแจ้งความรับผิดชอบ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Subject bibliographyบรรณานุกรมเฉพาะวิชา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bibliominingการทำเหมืองข้อมูลบรรณานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bibliophobiaโรคกลัวหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Dysentery, Amebicบิดอะมีบา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
biHe has fallen into the habit of putting his hands into his pockets.
biHe talks big but he's never done half the things that he said he has.
biHe slipped into the bad habit again.
biHe explained to Mary why he was late for her birthday party.
biHe finally kicked the bad habit.
biI believe him to be a man of ability.
biHe was climbing slowly over the fence.
biHe has a big mouth.
biHe doesn't do well because he doesn't make the most of his ability.
biHe was a big man called Little John.
biHe came to take a walk every morning after rehabilitation.
biHe put his finger on the cause of the rocket's failure to orbit.
biHe was billed to appear as Romeo.
biHe had the bad habit of drinking too much wine.
biHe was cured of his bad habits.
biHe used to go to school by bicycle, but he takes a bus.
biHe is a man of great capacity but of little ability.
biHe never forgot his ambition to become a great statesman.
biHe ate one bite, and then another.
biHe is the habit of eating only two meals a day.
biHe came up to Tokyo with a big dream.
biHe was cured of his drinking habit.
biHe has an unusual ability in English.
biHe acquired the ability to speak English.
biIt is said that he is a billionaire.
biHe is a man of musical ability.
biI am a little bit afraid that he will not prepare anything because I have not seen a presentation of his with presentation material.
biHe checked the durability of the house before buying it.
biHe was looking into the possibility of buying a house.
biHe looked into the possibility of buying a house.
biHe had not been employed by the company two years before his linguistic abilities were recognized.
biHe is a big man in the company.
biHe acquired the habit of snacking.
biHe learned of his friend's death in the automobile accident when he came home.
biHe broke himself of the bad habit of smoking.
biHe has investigated the possibility of cooperation.
biHe was wearing a gold necklace and a coat made of bird feathers.
biHe had a bitter experience.
biHe bit his cry of agony back.
biHe has great ability as an artist.
biHe never breaks his habit.
biHe is full of ambition for power.
biHis bark is worse than his bite.
biHe has a soaring ambition.
biHe is a man of noble birth.
biHe has a habit of looking down on coloured people.
biHe is now looking for a bigger house to live in.
biHe's got the biggest eyebrows I've ever seen.
biOn hearing the news of the birth of his first child, he jumped for joy.
biHe was promoted by virtue of his abilities.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abide(อะไบดฺ') vi. รักษาหรือ ปฏิบัติตาม,อาศัยอยู่,ทน, ยืดถือ, รอคอย. -abidance n., Syn. stay, bear, live ###A. evade
abiding(อะไบ' ดิง) adj. ยึดถือ, ทน -abidingness n., Syn. enduring
ability(อะบิล' ลิที) n. ความสามารถ -able adj., Syn. talent,competence,aptitude)
abiogenesis(เอ' บิโอเจน' นิซิส) n. การกำเนิดของสิ่งมีชีวิตจากสิ่งไม่มีชีวิต, การเกิดขึ้นเอง. -abiogenetic adj. (spontaneous generation)
abiosis(เอ' ไบโอ' ซิส) n. การไร้ชีวิต, ภาวะที่ไม่มีชีวิตหรือสิ่งมีชีวิต. -abiotic adj.
abirritant(แอบเบอ' ริทันทฺ) n. สิ่งที่บรรเทาอาการระคายเคือง (soothing, relieving)
abirritate(แอบเบอ' ริเทท) vt. บรรเทาอาการระคายเคือง
accommodation billเช็ดหรือดราฟของคนหนึ่งเพื่อช่วยเหลืออีกคนหนึ่ง
acerbity(อะเซอ' บิที) n. รสเปรี้ยวและฝาด, ความรุนแรง, Syn. harshness, sourness)
acrophobia(แอคโรโฟ' เบีย) n. โรคกลัวความสูง (dread of high places)
adhibit(แอบฮิบ' บิท) vt. นำเข้า, ให้เข้า, ใช้, ติด (admit, use, apply, attach)
adverbial(แอดเวอ' เบียล) adj. เกี่ยวกับหรือทำหน้าที่เป็นกริยาวิเศษณ์ (of an adverb)
aerobic(แอโร' บิค) adj. ซึ่งต้องการอากาศหรือออกซิเจนในการดำรงชีพ
aerobiosis(แอโรไบโอ' ซิส) n. ชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่มีอากาศหรืออ็อกซิเจน -aerobiotically, adv. (life in an environment, containing air or oxygen)
aerophobia(แอโรโฟ' เบีย) n. โรคกลัวความสูง, โรคกลัวอากาศ (abnormal fear of air)
afterbirth(อาฟ' เทอะเบิร์ธ) n. รกและเยื่อหุ้มที่ออกมากับทารกแรกเกิด
agoraphobia(แอกโกราโฟ' เบีย) n. โรคกลัวอยู่ในที่โล่งหรือที่ชุมชน (fear of being in open space)
agrobiology(แอก' โกรไบออล' โลจี) ชีวเกษตรกรรม, วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับชีวิต และโภชนาการของพืช. -agrobiologic, agribiological adj. -agrobiologist n. วิทยาที่เกี่ยวกับเ (agro+biology)
air mobile(แอร์โม' บิล) adj. ซึ่งเคลื่อนที่ในอากาศ
albinism(แอล' บะนิสซึม) n. ภาวะผิวเผือก, โรคผิวเผือก. -albinistic adj.
albino(แอลไบ'โน, -บี' โน) n., (pl. -nos) คนหรือสัตว์หรือพืชที่มีผิวเผือก. -albinic,
albite(แอล' ไบทฺ) n. แร่จำพวก Feldspar ที่มีธาตุโซเดียมผสมอยู่ -albitic adj.
alembic(อะเลม' บิคป n. อุปกรณ์การต้มกลั่นที่มีปากหรือหัวเป็นจะงอย, สิ่งที่ทำให้บริสุทธิ์, สิ่งที่กลั่น
algophobia(แอลโกโฟ' เบีย) n. โรคกลัวความเจ็บปวด (abnormal dread of pain)
alibi(แอล' ละไบ) n., (pl. -bis) ความแก้ตัวของจำเลยที่ว่าเขาไม่อยู่ในที่เกิดเหตุ,คำแก้ตัว.
ambi-(คำเสริมนหน้า) ที่หมายถึง "ทั้งสอง"
ambiance(แอม' บิอันซฺ) n. ambience
ambidexterity(แอมบิเดคสฺเทอ' ริที) n. ความชำนาญในการใช้มือทั้งสองข้างได้ดีเท่ากัน, ความฉลาดอย่างผิดปกติ, ความคล่องแคล่ว, ความชำนาญมาก, ความหลอกลวง, Syn. duplicity, skill ###A. clumsiness, unskill
ambidextrous(แอมบิเดค' เทริส) adj. ใช้มือได้ดีทั้งสองข้าง, คล่องแคล่ว, ชำนาญมาก, ตีสองหน้า, หลอกลวง. -ambidextrousness n., Syn. facile, skilled ###A. clumsy)
ambience(แอม' บิอันซ) n., (pl. -biences) สิ่งแวดล้อม,สภาพแวดล้อม., Syn. ambience
ambient(แอม' บิเอินทฺ) adj. ล้อมรอบ, ที่อยู่, ล้อมรอบ, Syn. encompassing
ambiguity(แอมบิกิว' อีที) n., (pl. -ties) ความมีสองนัย, ความหมายที่คลุมเครือ, คำพูดที่คลุมเครือ, ภาวะกำกวม, Syn. vagueness, deceptiveness ###A. clearness, certainty)
ambiguous(แอมบิก' กิวเอิส) adj. คลุมเครือ, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ.
ambisyllabic(แอมบิซิล' ละบิค) adj. เกี่ยวกับพยางค์ซึ่งสัมพันธ์กับตัวสระทั้งหน้าและหลัง
ambit(แอม' บิท) n. เส้นรอบวง, ขอบเขต, บริเวณรอบ ๆ (circuit, boundary, limits)
ambitendency(แอมบิเทน' ดันซึ่) n., (pl. -cies) Psycho. ความรู้สึกรวมที่เป็นทั้งเชิงบวกและเชิงบวกและเชิงลบที่มีต่อบุคคลอื่นหรือสิ่งของ
ambition(แอมบิช' เชิน) n. ความทะเยอทะยาน, ความมักใหญ่ใฝ่สูง, ความปรารถนาอันแรงกล้า, เป้าหมายของความปรารถนาดังกล่าว . -vt. ปรารถนา อย่างแรงกล้า. -ambitionless adj., Syn. longing, goal ###A. aimlessness)
ambitious(แอมบิช' เชิส) adj. ทะเยอทะยาน, ปรารถนาอย่างแรงกล้า, มักใหญ่ใฝ่สูง. -ambitiousness n., Syn. aspiring, purposeful)
ambivalence(แอมบิฟ' วะลันซฺ) n. ความไม่แน่ใจ (โดยเฉพาะในการเลือกสิ่งที่ตรงกันข้าม) ความรู้สึกรวมที่มีทั้งที่เป็นเชิงบวกและเชิงลบต่อบุคคลอื่นหรือสิ่งของ. -ambivalent adj.
ambivert(แอม' บิเวอร์ท) n., psycho. บุคคลท่มีลักษณะของบุคคลิกภาพระหว่าง extrovert กับ introvert คนอุภัยวัตน์
amebic(อะมี' บิค) adj. =amoebic
amoebic(อะมี' บิค) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายตัวอะมีบา, ซึ่งมีอะมีบาอยู่., Syn. amebic
amoebic dysenteryn. โรคบิดมีตัว เนื่องจากมีเชื้อบิดจำพวก Endamoeba histolytica ซึ่งทำให้ลำไส้เป็นแผลเปื่อยได้
amphibia(แอมฟิบ' เบีย) n. จำพวกสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก (... the amphibians)
amphibian(แอมฟิบ' เบียน) n. สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก, พืชที่อยู่ได้ทั้งในน้ำและบนบก, เครื่องบินวิ่งบนน้ำและบนบกได้. -adj. เกี่ยวกับ amphilbia, กระทำได้ทั้งบนน้ำและบนบก
amphibious(แอมฟิบ' เบียส) adj. สะเทินน้ำสะเทินบก (on both land and water)
anabiosis(แอนนะไบโอ' ซิส) n. การฟื้นคืนชีพ -anabiotic adj. (a coming back to life)
anaerobic(แอนแอโร' บิค) adj. ซึ่งดำรงชีพได้โดยปราศจากอากาศหรือออกซิเจน
and robinsonn. ตาสีตาสา,นาย ก. นาย ข.
anno urbis conditae(อาน' โน อัวบิส คอน' ดิทิ) นับตั้งแต่วันสร้างเมือง (กรุงโรม A. U. C.)

English-Thai: Nontri Dictionary
abide(vi) อาศัยอยู่
abide(vt) ทนทาน,ยึดถือ,รอคอย
abiding(adj) ถาวร,สืบไป,ตลอดกาล,มั่นคง
ability(n) ศักยภาพ,ความสามารถ,สมรรถภาพ
absorbing(adj) ซึ่งดึงดูดใจ,ซึ่งน่าสนใจ
acerbity(n) รสฝาด,ความเผ็ดร้อน,ความเจ็บปวด
adaptability(n) ความสามารถในการปรับตัว,ความสามารถในการดัดแปลง
adverbial(adj) เกี่ยวกับกริยาวิเศษณ์
affability(n) ความอ่อนโยน,ความสุภาพ,ความน่ารัก
afterbirth(n) รก
albino(n) คนเผือก
alibi(n) ข้อแก้ตัว
ambiguity(n) ความกำกวม,ความคลุมเครือ,ความเคลือบคลุม
ambiguous(adj) กำกวม,คลุมเครือ,เคลือบคลุม,มีสองนัย
ambition(n) ความทะเยอทะยาน,ความมักใหญ่ใฝ่สูง
ambitious(adj) ทะเยอทะยาน,มักใหญ่ใฝ่สูง
amphibian(n) สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
amphibious(adj) ซึ่งอยู่ทั้งบนบกและในน้ำ
Arabic(adj) เกี่ยวกับชาวอาหรับ
Arabic(n) ภาษาอาหรับ,ตัวอาราบิค
arbiter(n) ผู้ตัดสิน,ตุลาการ,ผู้ชี้ขาด
arbitrament(n) อำนาจชี้ขาด,การตัดสิน,คำตัดสิน
arbitrary(adj) โดยพลการ,ตามอำเภอใจ,ปราศจากเหตุผล
arbitrate(vt) ตัดสิน,ชี้ขาด
arbitration(n) การชี้ขาด,การตัดสิน,อำนาจชี้ขาด
arbitrator(n) ผู้ชี้ขาด,ผู้ตัดสิน
archbishop(n) หัวหน้าบาทหลวง,พระสันตปาปา
autobiographer(n) ผู้เขียนอัตชีวประวัติ
autobiographic(adj) เกี่ยวกับอัตชีวประวัติ
autobiography(n) อัตชีวประวัติ,อัตประวัติ
automobile(n) รถยนต์
availability(n) การหาได้ง่าย,การหามาได้
backbite(vt) ลอบกัด
bias(n) เส้นทแยง,ความลำเอียง,อคติ,อุปาทาน
biased(adj) ลำเอียง,เอนเอียง
bib(n) ผ้าเอี๊ยม
Bible(n) คัมภีร์ไบเบิล,พระคริสต์ธรรม
Biblical(adj) เกี่ยวกับพระคัมภีร์ไบเบิล
bibliographer(n) บรรณารักษ์
bibliography(n) บรรณานุกรม,รายชื่อเอกสารอ้างอิง
bibliophile(n) ผู้สะสมหนังสือ
bibliopole(n) คนขายหนังสือ
bibliotheca(n) ห้องสมุด,รายชื่อหนังสือ
biceps(n) กล้ามเนื้อลูกหนู
bicker(n) การทะเลาะวิวาท,การโต้เถียง
bicker(vi) ทะเลาะวิวาท,โต้เถียง
bicuspid(adj) มีสองแฉก
bicuspid(n) ฟันกรามหน้า
bicycle(n) จักรยานสองล้อ
bicyclist(n) คนขี่จักรยานสองล้อ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไบโอเทคโนโลยี [N] biotechnology, Thai definition: เทคโนโลยีแขนงหนึ่งที่เกี่ยวกับการนำเอาระบบของสิ่งมีชีวิตเล็กๆ มาใช้ในกระบวนการแปรรูปเพื่อประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรม การแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์แขนงอื่นๆ
ความเป็นไป    [N] possibility, See also: plausibility, feasibility, Example: กระแสเสียงแห่งความแคลงใจต่อความเป็นไปของเหตุการณ์นี้ยังมีที่ค้างคาอยู่ในจิตใจของประชาชน
ความอ่อนแอ    [N] weakness, See also: frailty, infirmity, debility, Ant. ความเข้มแข็ง, Example: เธอใช้หลังมือป้ายน้ำตาก่อนที่มันจะไหลออกมาประจานความอ่อนแอในใจของเธอ, Thai definition: ไม่เข้มแข็ง
ความอ่อนแอ    [N] weakness, See also: failure, defect, failing, debility, frailty, Ant. ความแข็งแรง, Example: ผู้ที่เริ่มเข้าสู่วัยชราจะประสบปัญหาหลายประการในการดำรงชีวิตเช่น ปัญหาในด้านความเชื่องช้าและความอ่อนแอของร่างกายและปัญหาเรื่องสายตา, Thai definition: ไม่แข็งแรง
ค่าโทรศัพท์    [N] telephone bill, See also: telephone charge, telephone statement, Example: ธนาคารให้บริการชำระค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมให้แก่ส่วนราชการและองค์การต่างๆ, Thai definition: ค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์
ค่าไฟฟ้า    [N] electricity bill, See also: electricity charge, electricity record, Syn. ค่าไฟ, Example: การใช้เครื่องไฟฟ้าที่ประหยัดไฟจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและประหยัดพลังงานได้มาก, Thai definition: ค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า
คำต้องห้าม    [N] taboo, See also: offensive word, prohibited word, lewd word, profanity, obscenity, obscene word, Thai definition: คำที่ห้ามพูดเพราะมีความหมายส่อไปทางลบเช่น ทางเพศ ความชั่วร้าย
งานนิทรรศการ    [N] exhibition, See also: exhibit, presentation, Syn. นิทรรศการ, Example: มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดงานนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติขึ้นที่วิทยาเขตวังท่าพระ, Thai definition: การแสดงผลงาน สินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือกิจกรรม ให้คนทั่วไปชม
ตีตื้น    [V] improve, See also: get better, regain (e.g. ability, status), Example: คะแนนนิยมของฝ่ายค้านเริ่มตีตื้นขึ้นมาตามลำดับ, Thai definition: ค่อยดีขึ้น (ใช้ในลักษณะเช่นการแข่งขันที่ตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบแล้วกลับฟื้นตัวขึ้น)
ตู้เก็บเอกสาร    [N] file cabinet, See also: filing cabinet, Example: ที่ทำงานใหม่ของเขามีเพียงโต๊ะเก้าอี้ทำงานและตู้เก็บเอกสารเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
ผู้สูงศักดิ์    [N] nobleman, See also: one of high birth, Ant. ผู้ต่ำต้อย, Example: พระเจ้าหลุยส์ที่ 13 ทรงให้สมญาริเชอลิเยอว่าผู้สูงศักดิ์, Thai definition: ผู้มียศศักดิ์สูง
ผู้ประมูล    [N] bidder, See also: price proposer, Syn. คนประมูล, Example: การประมูลสร้างอาคารครั้งนี้มีผู้ประมูลมากกว่าครั้งอื่นๆ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่แข่งขันเสนอราคาในการซื้อหรือขาย
ผู้รับภาระ    [N] one carrying a burden, See also: one who shoulders a burden, responsibility, burden bearer, Syn. คนรับภาระ, ผู้แบกภาระ, คนแบกภาระ, Ant. ผู้โยนภาระ, Example: รัฐบาลเป็นผู้รับภาระในเรื่องอาหาร เรื่องเครื่องนุ่งห่มแก่นักโทษที่อยู่ในความคุ้มครองดูแล, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่รับงานหนักตามหน้าที่ที่ผู้อื่นมอบให้
ภาษีรถยนต์    [N] motor-vehicle tax, See also: automobile tax, Thai definition: เงินที่รัฐเรียกเก็บจากผู้ที่มีรถยนต์อยู่ในครอบครอง
มือถือ    [N] cellphone, See also: mobile phone, Syn. โทรศัพท์มือถือ, โทรศัพท์เคลื่อนที่, Example: ทุกวันนี้ถ้าใครไม่รู้จักมือถือต้องถือว่าเขาเชยมาก, Count unit: เครื่อง
ร่วมวง    [V] join, See also: unite, combine, Syn. ร่วมกลุ่ม, Ant. แยกวง, Example: ในที่สุดเขาก็สามารถดึงผู้มีความสามารถด้านนี้มาร่วมวงกับเราได้, Thai definition: ทำกิจกรรมต่างๆ อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
ยาระงับประสาท    [N] sedative, See also: tranquilizer, downer, barbiturate, Example: อะไรอาการวิตกกังวลเฉียบพลันนี้ บางครั้งรุนแรงถึงขนาดต้องใช้ยาระงับประสาทเข้าช่วย
ยากำจัดวัชพืช    [N] herbicide, See also: weed-killer, Syn. ยาปราบวัชพืช, Example: ชาวนาเป็นหนี้สินเพราะต้องเสียเงินซื้อยากำจัดวัชพืช ซึ่งเป็นรายจ่ายที่ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง, Thai definition: ยาที่ใช้ทำลายวัชพืช
ยาปฏิชีวนะ    [N] antibiotic, Example: ผู้ป่วยส่วนใหญ่ต้องกินยาปฏิชีวนะหลายขนานเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อ, Thai definition: ยาประเภทที่มีสารที่สกัดจากผลผลิตของเชื้อจุลินทรีย์ ใช้ฆ่าหรือยับยั้งการแพร่พันธุ์ของแบคทีเรีย
ยาปราบศัตรูพืช    [N] herbicide, See also: weed-killer, Syn. ยากำจัดศัตรูพืช, Example: ปัจจุบันเกษตรกรพยายามลดใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอก เช่น ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช พันธุ์ เงินทุน, Thai definition: ยาที่ใช้ทำลายศัตรูพืช
ลิบลิ่ว    [ADJ] exorbitant, See also: excessive, unreasonable, immoderate, Syn. ลิบ, Example: ผู้ที่จะซื้อรถยุโรปราคาแพงลิบลิ่วได้นั้น ต้องเป็นกลุ่มผู้มีรายได้สูงและมีหน้ามีตาในสังคม, Thai definition: ที่สูงมากหรือมีปริมาณมาก
ออกตัว    [V] defend, See also: protect, shield, plead, alibi, Example: ผู้ถูกกล่าวหาออกตัวปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้, Thai definition: กล่าวกันตัวเองไว้ก่อน
อุปนิสัย    [N] habit, See also: character, pattern, Syn. นิสัย, Example: ความซุกซนดื้อรั้นเอาแต่ใจตัวเองของเขาเป็นอุปนิสัยที่สะสมมาตั้งแต่เล็กจนกระทั่งเติบโตเป็นหนุ่ม, Thai definition: ความประพฤติที่เคยชินเป็นพื้นมาในสันดาน, ความประพฤติที่เคยชินจนเกือบเป็นนิสัย
เก๋าเจ้ง    [N] son-of-a bitch, Syn. ชาติหมา, Thai definition: ลูกหมา (เป็นคำด่า), Notes: (จีน)
ขี้เมาหยำเป    [V] be dead drunk, See also: be habitually drunken, be as drunk as a lord or skunk, be drunk, Example: เขาเคยขี้เมาหยำเปในสมัยที่เขายังหนุ่ม, Thai definition: เมาจนครองสติไม่อยู่เป็นนิตย์
คอยจังหวะ    [V] wait for the right moment, See also: wait for a chance, bide one's time, await a favorable opportunity, Syn. คอยโอกาส, Example: มือปืนเป็นคนมีสี มาจากต่างจังหวัด คอยจังหวะสะกดรอยตามนายวิทูรย์อยู่หลายวัน, Thai definition: รอโอกาสเหมาะ
คาใจ    [ADJ] doubtful, See also: questionable, suspicious, dubious, skeptical, Example: กรรมการผู้จัดการใหญ่ออกโรงเปิดแถลงข่าว เคลียร์ปัญหาคาใจให้สิ้นซาก, Thai definition: ยังข้องใจอยู่, ยังติดใจอยู่
คุยนักคุยหนา    [V] brag, See also: boast, talk big, swagger, vaunt, Syn. คุยโว, คุยโต, Example: เขาคุยนักคุยหนาตั้งแต่ยังมาไม่ถึงบ้านว่า ทางบ้านมีบริเวณกว้างขวางใหญ่โตกว่าบ้านอื่นในบริเวณนั้น, Thai definition: บรรยายสรรพคุณเกินจริงครั้งแล้วครั้งเล่า
งานช้าง    [N] big project, Syn. งานใหญ่, Thai definition: งานที่ต้องลงทุนลงแรง และใช้ความพยายามอย่างมาก
เช็คบิล [V] ask for the bill, See also: figure out expenses, reckon up the bill, Syn. เก็บเงิน, Example: ผมกระดกเบียร์เข้าปากจนหมดแก้วจากนั้นจึงเรียกสาวเสิร์ฟมาเช็คบิลจ่ายเงิน, Thai definition: เรียกเก็บเงินตามเกณฑ์ที่ต้องชำระ, Notes: (อังกฤษ)
ดี๊ด๊า    [ADV] jubilantly, See also: delightfully, joyfully, Syn. กระดี๊กระด๊า, ลิงโลด, Example: เด็กๆ เต้นดี๊ด๊าเพราะดีใจที่จะได้ไปสวนสนุก, Notes: (ปาก)
แต๋ว [N] homosexual, See also: bisexual person, hermaphrodite, Syn. กะเทย, ตุ๊ด, Example: ผู้ชายคนนี้มีกริยาท่าทางเหมือนพวกแต๋ว, Thai definition: เรียกผู้ชายที่ทำกริยากระตุ้งกระติ้ง, Notes: (สแลง)
ทอดธุระ    [V] leave one's business or duty, See also: neglect, relinquish responsibility, Example: ความพร้อมหมายถึงความตื่นตัวที่จะกระตือรือร้นเร่งรัดจัดทำการต่างๆ ด้วยจิตสำนึกต่อกาลเวลา ไม่ปล่อยปละละเลย ทอดธุระปล่อยเวลาล่วงเปล่า, Thai definition: ไม่เอาเป็นธุระ
ทำโดยพลการ    [V] act arbitrary, Syn. ทำโดยลำพัง, Example: การตัดสินใจของประธานรัฐสภาครั้งนี้ทำไปโดยพลการ ไม่ฟังเสียงคัดค้านจากคนอื่น
ทำเบ่ง    [V] put on airs, See also: swagger, be snobbish, be stuck-up, act big, be pretentious, Syn. วางท่า, จองหอง, ยโสโอหัง, วางก้าม, Example: เขาทำเบ่งแต่ก็ไม่เห็นมีใครจะกลัว, Thai definition: วางท่าอวดอำนาจ
บึ้บบั้บ    [V] be big, See also: be huge, be bulky, be enormous, Example: ตั้งแต่โตเป็นสาว รูปร่างของหล่อนบึ้บบั้บขึ้นมาก, Thai definition: มีทรวดทรงใหญ่กว่าปกติ, Notes: (สแลง)
รวมตัว    [V] assemble, See also: collect, gather together, gather into a group, rally, muster, come together to, combine in, Syn. รวมกลุ่ม, Example: เราต้องจัดการไม่ให้พวกมันรวมตัวกันได้, Thai definition: เข้าด้วยกันเป็นกลุ่ม, ร่วมชุมนุมกัน
ครม.    [N] cabinet, Syn. คณะรัฐมนตรี
จีเอสเอ็ม    [N] GSM, See also: Global system for Mobile, Syn. ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่จีเอสเอ็ม
บิต    [N] BIT, See also: binary digit, Syn. เลขฐานสอง
ไบต์ [N] BYTE, See also: binary digit eight
สลค. [N] The Secretariat of the Cabinet, Syn. สำนักราชเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ    [N] bioreactor
สิ่งสุดวิสัย    [N] impossibility, See also: แปล, Syn. เรื่องสุดวิสัย, สิ่งเหลือวิสัย
สิ่งเหลือเชื่อ    [N] incredibility, Syn. เรื่องเหลือเชื่อ
สวนนก    [N] bird park
สิ่งต้องห้าม    [N] prohibition, See also: ban, Syn. เรื่องต้องห้าม, ของต้องห้าม
คีมจับ    [N] combination cutting pliers, Syn. คีมตัด
โทรศัพท์มือถือ [N] mobile phone
รถกระเช้า    [N] cabin

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบิดจัน[n. prop.] (Ābitjan) EN: Abidjan   FR: Abidjan
อาชาน[n.] (āchān) EN: birth ; family   
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained   
อดีตชาติ[n.] (adīttachāt) EN: past existence ; previous existence ; previous birth   FR: vie antérieure [f]
แอโรบิก[n.] (aērōbik) EN: aerobics ; aerobic exercise   FR: aérobic [m] (anglic.)
อาหารป่า[n. exp.] (āhān pā) EN: wild food ; jungle food   FR: gibier [m] ; spécialité culinaire de la forêt [f]
อาจิณ[adv.] (ājin) EN: regularly ; always ; often ; frequently ; habitually   FR: habituellement
อคติ[n.] (akhati) EN: partiality ; prejudice ; bias ; partial opinion   FR: partialité [f]
อคติ[n.] (akhati) EN: prejudice ; bias ; partiality ; partial opinion   FR: préjugé [m] ; a priori [m] ; partialité [f]
อำลา[v.] (amlā) EN: take one's leave ; say goodbye ; bid farewell   FR: saluer ; prendre congé (de) ; dire au revoir
อัมพาต[n.] (ammaphāt) EN: paralysis ; disability ; palsy   FR: paralysie [f] ; apoplexie [f]
อำเภอใจ[adv.] (amphoējai) EN: at will ; as one pleases ; as one likes ; one's own way   FR: selon son gôut ; libre arbitre [m]
อัน[n.] (an) EN: piece ; slice ; flake ; part ; lump ; chunk ; bit ; portion ; item   FR: machin [m] ; truc [m]
อนุญาโตตุลาการ[n.] (anuyātōtulākān) EN: arbitrator ; umpire   FR: arbitre [m]
เอาเถอะ[interj.] (ao thoe) EN: okay ; all right   FR: c'est bien !
อาระเบีย[n. prop.] (Ārabīa) EN: Arabia   FR: Arabie [f]
อาหรับ[adj.] (Ārap) EN: Arabian   FR: arabe
อารี[v.] (ārī) EN: be helpful ; be generous   FR: faire montre de bienveillance
อารี[adj.] (ārī) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous   FR: bienveillant ; hospitalier
อารมณ์ดี[v.] (ārom dī) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind   FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
อาศัย [n.] (āsai) EN: dwelling ; residence ; quarters ; habitat ; natural environment   FR: résidence [f] ; lieu d'habitation [m] ; habitat [m]
อาศัย [v.] (āsai) EN: dwell ; inhabit ; live ; lodge ; reside ; settle ; rest ; abide ; stay   FR: habiter ; vivre ; résider ; loger ; gîter
อสังหาริมทรัพย์[n.] (asanghārimasap = asanghārimmasap) EN: real estate ; real property ; immovable property ; limmovables ; landed property   FR: propriéte immobilière [f] ; immeubles [mpl]
อัตชีวประวัติ[n.] (attachīwaprawat) EN: autobiography   
อัตราการเกิด[n. exp.] (attrā kān koēt) EN: birth rate   FR: taux de natalité [f]
อาวาส[n.] (āwāt) EN: dwelling place ; residence ; home ; habitation   FR: habitation [f]
อาวุธชีวภาพ[n. prop.] (āwut chīwaphāp) EN: biological weapon   FR: arme biologique [f]
อายัดทรัพย์[v. exp.] (āyat sap) EN: seize property ; seize assets ; seize ; garnish   FR: saisir les biens
บาร์บี้[TM] (Bābī) EN: Barbie   FR: Barbie
บาร์เบียร์[n. exp.] (bā bīa) EN: bar ; beer bar   FR: bar [m] ; bar à bière [m]
แบกภาระ[v. exp.] (baēk phāra) EN: shoulder a burden ; shoulder the responsibility   
แบงก์[n.] (baeng) EN: banknote ; bank note   FR: billet de banque [m]
แบงก์ห้าร้อย[n. exp.] (baeng hā røi) FR: billet de 500 (bahts) [m]
แบงก์ห้าสิบ[n. exp.] (baeng hāsip) FR: billet de 50 (bahts) [m]
แบงค์พัน[n. exp.] (baeng phan) FR: billet de 1.000 (bahts) [m]
แบงก์ปลอม[n. exp.] (baeng pløm) FR: faux billet [m]
แบงก์ร้อย[n. exp.] (baeng røi) EN: hundred bill   FR: billet de cent (bahts) [m]
แบ่งแยก[v.] (baengyaēk) EN: be divided ; split ; separate ; part ; bisect   FR: morceler ; démembrer
แบงค์ยี่สิบ[n. exp.] (baeng yīsip) FR: billet de 20 (bahts) [m]
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
ใบเก็บเงิน[n. exp.] (bai kep ngoēn) EN: bill   FR: addition [f] ; note [f]
ไบคาร์บอเนต[n.] (baikhābønēt) EN: bicarbonate   FR: bicarbonate [m]
ใบเกิด[n. exp.] (baikoēt) EN: birth certificate   FR: acte de naissance [m] ; certificat de naissance [m] ; extrait d'acte de naissance [m]
ไบนารี่[adj.] (bainārī) EN: binary   FR: binaire
ไบนารี่พัลซาร์[n. exp.] (bainārī phālsā) EN: binary pulsar   FR: pulsar binaire [m]
ไบโอดีเซล[n.] (baiōdīsēl) EN: biodiesel   FR: biodiesel [m]
ใบพัด[n.] (baiphat) EN: propeller ; fan blade ; propeller blade ; turbine blade   FR: hélice [f] ; pale [f] ; aile vrillée [f]
ใบปลิว[n.] (baipliū = baipliu) EN: leaflet ; handbill   FR: imprimé [m] ; prospectus [m]
ใบประกาศ[n.] (baiprakāt) EN: poster ; handbill ; notice ; circular   FR: affiche [f]
ใบเสร็จ[n.] (baiset) EN: receipt ; bill ; sales check   FR: reçu [m] ; récépissé [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BI    B AY1
BIB    B IH1 B
BIC    B IH1 K
BID    B IH1 D
BIG    B IH1 G
BIL    B IH1 L
BIN    B IH1 N
BIO    B AY2 OW1
BIR    B ER1
BIS    B IH1 S
BIT    B IH1 T
BIX    B IH1 K S
BIZ    B IH1 Z
ABID    EY1 B AH0 D
ABIE    AE1 B IY0
ABIO    AA1 B IY0 OW0
BIAS    B AY1 AH0 S
BIBA    B IY1 B AH0
BIBB    B IH1 B
BIBI    B IH2 B IY1
BIBI    B IY2 B IY1
BIBS    B IH1 B Z
BIBY    B AY1 B IY0
BICE    B AY1 S
BICK    B IH1 K
BIDE    B AY1 D
BIDS    B IH1 D Z
BIEL    B IY1 L
BIEN    B IY1 N
BIER    B IY1 R
BIES    B AY1 Z
BIEV    B IY1 V
BIFF    B IH1 F
BIGS    B IH1 G Z
BIHL    B IH1 L
BIHM    B IH1 M
BIHN    B IH1 N
BIKE    B AY1 K
BIKO    B IY1 K OW0
BILA    B IY1 L AH0
BILD    B IH1 L D
BILE    B AY1 L
BILK    B IH1 L K
BILL    B IH1 L
BILY    B IH1 L IY0
BIMA    B IY1 M AH0
BINA    B IY1 N AH0
BIND    B AY1 N D
BING    B IH1 NG
BINK    B IH1 NG K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
CBI    (n) (s ii2 b ii2 ai1)
FBI    (n) (e2 f b i ai1)
bi-    (j) - (b ai2 -)
bib    (v) (b i1 b)
bid    (v) (b i1 d)
big    (j) (b i1 g)
bin    (n) (b i1 n)
bit    (v) (b i1 t)
biz    (n) (b i1 z)
obi    (n) (ou1 b ii)
Bill    (n) (b i1 l)
bias    (v) (b ai1 @ s)
bibs    (v) (b i1 b z)
bide    (v) (b ai1 d)
bids    (v) (b i1 d z)
bier    (n) (b i@1 r)
biff    (v) (b i1 f)
bike    (v) (b ai1 k)
bile    (n) (b ai1 l)
bilk    (v) (b i1 l k)
bill    (v) (b i1 l)
bind    (v) (b ai1 n d)
bine    (n) (b ai1 n)
bins    (n) (b i1 n z)
bird    (n) (b @@1 d)
biro    (n) (b ai1 @ r ou)
bite    (v) (b ai1 t)
bits    (n) (b i1 t s)
ibid    (n) (i1 b i1 d)
ibis    (n) (ai1 b i s)
obis    (n) (ou1 b i z)
Trabi    (n) (t r a1 b ii)
Dhabi    (n) (d aa1 b ii)
Bible    (n) (b ai1 b l)
Billy    (n) (b i1 l ii)
Robin    (n) (r o1 b i n)
abide    (v) (@1 b ai1 d)
alibi    (n) (a1 l i b ai)
ambit    (n) (a1 m b i t)
bided    (v) (b ai1 d i d)
bides    (v) (b ai1 d z)
bidet    (n) (b ii1 d ei)
biers    (n) (b i@1 z)
biffs    (v) (b i1 f s)
bight    (n) (b ai1 t)
bigot    (n) (b i1 g @ t)
bijou    (n) (b ii1 zh uu)
biked    (v) (b ai1 k t)
bikes    (v) (b ai1 k s)
bilge    (n) (b i1 l jh)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
および[および, oyobi] (conj) และ
誕生日[tanjoubi, tanjoubi] (n) วันเกิด
高層ビル[こうそうびる, kousoubiru] (n) ตึกระฟ้า
飛び出す[とびだす, tobidasu] (vt) กระโดดออกมา
[ゆび, yubi] (n) นิ้ว
恋人[こいびと, koibito] (n) คนรัก
[へび, hebi] (n) งู
ビーフン[びーふん, bi-fun] (n) เส้นหมี่ขาว อาจจะหมายรวมถึงเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ทำจากแป้งข้าวเจ้า
[くび, kubi] (n) คอ (อวัยวะ)
美術館[びじゅつかん, bijutsukan] (n) พิพิธภัณฑ์ศิลปะ
厳しい[きびしい, kibishii] (adj) เข้มงวดกวดขัน
花火[はなび, hanabi] (n) ดอกไม้ไฟ
ちび[ちび, chibi] (ืn) ตัวเล็ก อะไรที่ดูเล็กๆ เล็กๆน่ารัก
並びに[ならびに, narabini] และ
寂しい[さびしい, sabishii] (adj) เหงา เปล่าเปลี่ยว
海老[えび, ebi] (n) กุ้ง
明敏[めいびん, meibin] (n adj adv) ความคิด, เชาวน์, ไหวพริบ, มีไหวพริบ, เข้าใจภาษา, เป็นเรื่องเป็นราว, ฉลาด, รู้จักคิด,รู้จักเหตุผล,ข่าวคราว
便乗者[びんじょうしゃ, binjousha] (n) นักเดินทางท่องเที่ยวพเนจร (เดินทางโดยการโบกรถ จากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่ง)
詫び[わび, wabi] (n) คำขอโทษ, See also: R. 詫び言
値引き[ねびき, nebiki] (n prep) ลดราคา
お誕生日おめでとうございます[おたんじょうびおめでとうございます, otanjoubiomedetougozaimasu] (phrase) สุขสันต์วันเกิด
導き[みちびき, michibiki] (n) ชี้แนะ ชี้นำ การนำทาง
締め切り日[しめきりび, shimekiribi] (n) วันครบกำหนดเส้นตาย, See also: S. 締め切り,
人差指[ひとさしゆび, hitosashiyubi] (n) นิ้วชี้
小指[こゆび, koyubi] (n) นิ้วก้อย
中指[なかゆび, nakayubi] (n) นิ้วกลาง
親指[おやゆび, oyayubi] (n) นิ้วหัวแม่มือ, นิ้วโป้ง
貸与並びに[たいよならびに, taiyonarabini] ให้ยืมต่อ
籤引き[くじびき, kujibiki] การจับฉลาก
天秤座[てんびんざ, tenbinza] (n) ราศีตุลย์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
貧乏[びんぼう, binbou] (n vt adj) ยากจน ตัวอย่าง 私がびんぼう人です。(ฉันเป็นคนจน)
[くちびる, kuchibiru] (n) ลิปสติก ริมฝีปาก
御誕生日おめでとうございます[おたんじょうびおめでとうございます, otanjoubiomedetougozaimasu] (phrase) สุขสันต์วันเกิด
微小[びしょう, bishou] เล็กมาก
花瓶[かびん, kabin] (n) แจกัน
狂牛病[きょうぎゅうびょう, kyougyuubyou] (n) โรควัวบ้า
ソルビトール[そるびとーる, sorubitoru] (n) (Sorbitol) สารให้ความหวานชนิดหนึ่ง
警備[けいび, keibi] (n) การดูแลรักษาความปลอดภัย
サビ[さび, sabi] (n) ท่อนฮุคในเพลง
罹病率[りびょうりつ, ribyouritsu] (n) อัตราการติดเชื้อ, อัตราการป่วยเป็นโรค
糖尿病[とうにょうびょう, tounyoubyou] (n) โรคเบาหวาน
忍び[しのび, shinobi] (name) นินจา
美粧院[びしょういん, bishouin] (aux. verb adj) เสริมสวย
バンビ[ばんび, banbi] (n vi vt modal ver) กิน
心臓病[しんぞうびょう, shinzoubyou] (n name) โรคหัวใจ
のんびり[のんびり, nonbiri] (adv) สบายๆ ตามสบาย ไม่รีบร้อน
美人[びじん, bijin] คนสวย
[び, bi] (n) ควาืิืมงาม
設備[せつび, setsubi] (n) สิ่งอำนวยความสะดวก, อุปกรณ์, เครื่องมือ
精神病[せいしんびょう, seishinbyou] (n) โรคจิต
[とびら, tobira] (n) ประตู เช่น 扉を開ける
アビリティー[あびりていー, abiritei] (vt) ความสามารถ
天秤[てんびん, tenbin] (n) ตาชั่ง
並び不良[ならびふりょう, narabifuryou] (n) การเรียงตัวไม่ดี
旅人[たびひと, tabihito] (n) นักเดินทาง
顕微鏡[けんびきょう, kenbikyou] (n) กล้องจุลทรรศน์
花弁[はなびら, hanabira] (n) กลีบดอกไม้
便[び, bi] (n) ข่าวคราว วิธีการขนส่ง
予備[よび, yobi] (n) สำรอง
สิว[にきび, nikibi] (n) สิว
語尾[ごび, gobi] (n) ท้ายเสียง (เสียงลงท้าย)
恋人[こいびと, koibito] (n) แฟน
首回り[くびまわり, kubimawari] รอบคอ(ใช้วัดเพื่อตัดเสื้อ)
手引き[てびき, tebiki] (n ) (ไก'เดินซฺ) n. การแนะแนว,การนำทาง,เครื่องนำทาง
準備[じゅんび, junbi] (n ) (เพรพพะเร'เชิน) n. การเตรียม,การเตรียมการ,วิธีการเตรียมการ,สิ่งที่เตรียม,ตัวอย่างสำหรับตรวจ วินิจฉัยหรืออื่น ๆ , (พระคัมภีร์ไบเบิล) วันก่อนวันSabbath,the Preparation บทสวดมนต์น้ำในพิธีศาสนาหรือ Mass (ดู)
飛び起きる[とびおきる, tobiokiru] (vt ) กระโดดตัวลอย(ด้วยความตกใจ)
胃腸病[いちょうびょう, ichoubyou] โรคกระเพาะอาหารและลำไส้ (Peptic Ulcer)
[かび, kabi] (n ) เชื้อรา
予備知識[よびちしき, yobichishiki] (n ) ความรู้พื้นฐาน
予備知識[よびちしき, yobichishiki] (n ) ความรู้พื้นฐาน
屏風[びょうぶ, byoubu] (n ) ฉากกั้นห้อง ฉากกันลม
むささび[むささび, musasabi] กระรอกบินยักษ์
準備基金[じゅんびききん, junbikikin] (n ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
病院[びょういん, byouin, byouin , byouin] (n ) โรงพยาบาล
テレビ[てれび, terebi, terebi , terebi] (n ) โทรทัศน์
ロビー[ろびい, robii, robii , robii] (n ) ล็อบบี้
郵便局[ゆうびんきょく, yuubinkyoku, yuubinkyoku , yuubinkyoku] (n ) ที่ทำการไปรษณีย์
美術館[びじゅつかん, bijutsukan, bijutsukan , bijutsukan] (n ) หอศิลป์
月曜日[げつようび, getsuyoubi, getsuyoubi , getsuyoubi] (n ) วันจันทร์
火曜日[かようび, kayoubi, kayoubi , kayoubi] (n ) วันอังคาร

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
結びつく[むすびつく, musubitsuku] Thai: เชื่อมติดกัน English: to join together
組合せ[くみあわせ, kumiawase] Thai: การประกอบ English: combination
蘇る[よみがえる, yomigaeru] Thai: กลับสดชื่นอีกครั้ง English: to be rehabilitated
小人[こびと, kobito] Thai: คนแคระ English: dwarf
整備[せいび, seibi] Thai: การปรับให้ดีหรือเหมาะสม English: adjustment (vs)
整備[せいび, seibi] Thai: การเตรียมความพร้อม English: completion
響く[ひびく, hibiku] Thai: สะท้อน English: to resound
響く[ひびく, hibiku] Thai: สะเทือน
村人[むらびと, murabito] Thai: ชาวบ้าน English: villager
初産[ういざん, uizan] Thai: ท้องแรก English: first childbirth
出生[しゅっしょう, shusshou] Thai: การเกิด English: birth
サービス[さーびす, sa-bisu] Thai: บริการ English: service
サービス[さーびす, sa-bisu] Thai: ให้ฟรีไม่คิดค่าบริการ English: no charge
縛る[しばる, shibaru] Thai: รัด English: to bind
呼び出す[よびだす, yobidasu] Thai: เรียกออกมา English: to summon
呼び出す[よびだす, yobidasu] Thai: เรียกมารับสาย English: to call (e.g. phone)
一石二鳥[いっせきにちょう, issekinichou] Thai: ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว English: killing two birds with one stone (id)
開催[かいさい, kaisai] Thai: การเปิดงานแสดง English: open an exhibition
浴びる[あびる, abiru] Thai: อาบน้ำ English: to bathe
浴びる[あびる, abiru] Thai: อาบแดด English: to bask in the sun
動員[どういん, douin] Thai: การเคลื่อนพลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง English: mobilisation (vs)
延びる[のびる, nobiru] Thai: ยืดออกไป
ビジネス[びじねす, bijinesu] Thai: ธุรกิจ English: business
正反対[せいはんたい, seihantai] Thai: ตรงกันข้าม English: bipolar
帯びる[おびる, obiru] Thai: มีติดตัว English: to have
曜日[ようび, youbi] Thai: วัน(ในสัปดาห์) English: day of the week
学び[まなび, manabi] Thai: การเรียน English: Study
引責[いんせき, inseki] Thai: รับผิดชอบ English: taking responsibility (vs)
旅先[たびさき, tabisaki] Thai: เป้าหมายหรือแหล่งที่ตั้งใจจะไปท่องเที่ยว English: destination
備考[びこう, bikou] Thai: บันทึกหมายเหตุ English: note
備考[びこう, bikou] Thai: เชิงอรรถ English: remarks
出産[しゅっさん, shussan] Thai: การเกิด, การกำเนิดของสิ่งมีชีวิต English: birth
禁じる[きんじる, kinjiru] Thai: ห้าม English: to prohibit
兼ねる[かねる, kaneru] Thai: (ทำ)ไม่ได้ English: to be beyond one's ability
旅立つ[たびだつ, tabidatsu] Thai: ออกเดินทาง
飛び出す[とびだす, tobidasu] Thai: กระโดดออกมา English: to jump out
飛び出す[とびだす, tobidasu] Thai: พุ่งออกมา English: to rush out
飛び出す[とびだす, tobidasu] Thai: หนีออกมา English: to fly out
飛び出す[とびだす, tobidasu] Thai: โผล่ออกมา English: to appear suddenly
同大[どうだい, doudai] Thai: มีขนาดโตเท่ากัน English: as big
噛む[かむ, kamu] Thai: กัด English: to bite
結ぶ[むすぶ, musubu] Thai: ทำสัญญา English: to bind
飛び込む[とびこむ, tobikomu] Thai: พุ่งลงไปใน English: to jump in
飛び込む[とびこむ, tobikomu] Thai: ดำน้ำลงไป English: to dive
導く[みちびく, michibiku] Thai: ชี้นำ
導く[みちびく, michibiku] Thai: นำไปสู่ English: to lead to
一人一人[ひとりびとり, hitoribitori] Thai: ทีละคน English: one by one
足首[あしくび, ashikubi] English: ankle
伸び伸び[のびのび, nobinobi] Thai: สบาย ๆ English: feeling at ease (vs)
伸び伸び[のびのび, nobinobi] Thai: เป็นอิสระ English: carefree

German-Thai: Longdo Dictionary
Bild(n) |das, pl. Bilder| ภาพ
Bilder(n) |pl.|, See also: das Bild
Ich bin unter Druck.ฉันกำลังเครียด
bietenเสนอให้
bin, See also: sein
bisจนถึง
bisherจนถึงขณะนี้
bislangจนถึงขณะนี้แล้ว
Wie bitte?อะไรนะ(คะ) อาจถามสั้นๆ ได้ว่า Bitte?
Zahlen bitte!(phrase) กรุณาคิดเงิน(ใช้ตามร้านอาหาร), See also: bezahlen
Bitte nehmen Sie Platz!(phrase) เชิญนั่ง
eingebildet(adj) เชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไป, ทะนง
billig(adj) มีราคาถูก
billig(adj) มีคุณภาพต่ำ
billig(adj) ที่แย่ ต่ำๆ เช่น billige Tricks
Denkst du ich bin ein Dukatenkacker?(phrase slang) เธอคิดว่าชั้นรวยมากนักหรือไง (ความหมายตรงตัวคือ เธอคิดว่าฉันอุจจาระออกมาเป็นเงินเหรอ)
bitteกรุณา, ได้โปรด เช่น Bitte nehmen Sie Platz! กรุณานั่งได้ หรือ เชิญนั่ง
bitteไม่เป็นไร เป็นคำสุภาพใช้ตอบรับเวลาที่มีคนพูดขอบคุณ เช่น Vielen Dank. - Bitte (schön)!
bitteได้ค่ะ เชิญครับ (ใช้ตอบตกลงเวลาที่มีคนเสนอความช่วยเหลือหรือเสนอของให้) เช่น Möchtest du noch ein bißchen Reis? - Ja, bitte. เธอต้องการข้าวอีกสักนิดไหม - จ้ะ ได้จ้ะ
verbieten(vt) |verbot, hat verboten| ห้ามไม่ให้ทำ เช่น Rauchen verboten! ห้ามสูบบุหรี่, Betreten verboten! ห้ามเข้า, See also: S. untersagen, A. erlauben,
verbinden(vt) |verband, hat verbunden| ต่อ, เชื่อมต่อ เช่น Diese Straße verbindet München mit Passau. ถนนเส้นนี้เชื่อมเมืองมิวนิคกับพัสเซา, See also: A. trennen,
Glühbirne(n) |die, pl. Glühbirnen| หลอดไฟที่มีลักษณะเป็นกระเปาะกลมๆ คล้ายลูกแพร์ (Birne)
Abbildung(n) |die, pl. Abbildungen| แผนภาพ, ภาพอธิบาย, แผนผัง
Jubiläum(n) |das, pl. Jubiläen| การฉลองครบรอบปี
Silberjubiläum(n) |das| การฉลองครบรอบ 25 ปี
Goldjubiläum(n) |das| การฉลองครบรอบ 50 ปี
Bierkiste(n) |die, pl. Bierkisten| ลังเบียร์, ลังที่บรรจุเบียร์
verbilligt(adj) ถูกกว่าปกติ เช่น ein verbilligter Eintritt ค่าเข้าที่ถูกลง, See also: S. reduziert, ermäßigt,
lesbisch(adj) เกี่ยวกับการรักร่วมเพศของผู้หญิง, ที่ชอบผู้หญิงด้วยกัน, See also: Related: Lesbe, Lesbierin
Lesbierin(n) |die, pl. Lesbierinnen| ผู้หญิงที่รักร่วมเพศ, See also: S. Lesbe, Related: lesbisch
Bindung(n) |die, pl. Bindungen| การผูกมัด, พันธะ, ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน, พันธะเคมี
Einfachbindung(n) |die, pl. Einfachbindungen| พันธะเดี่ยว
Doppelbindung|die, pl. Doppelbindungen| พันธะคู่
Dreifachbindung(n) |die, pl. Dreifachbindungen| พันธะสาม
dubios(adj) เป็นที่คลุมเคลือ, เป็นที่น่าสงสัย
gebildet(adj) ที่มีการศึกษา, ที่ศิวิไลซ์, ที่มีอารยธรรม, ที่เจริญ เช่น Manche Deutsche sind gut gebildet. คนเยอรมันส่วนใหญ่ได้รับการศึกษามาดี
ausgebildet(adj) ซึ่งมีทักษะ, ที่มีความชำนาญ, ที่มีความเชี่ยวชาญ, มีฝีมือ เช่น Wer gut ausgebildet ist, hat mehr Chancen bei Wettbewerbe. คนที่มีทักษะดีมีโอกาสมากกว่าในการแข่งขัน
an der Kreuzung abbiegenเลี้ยวตรงสี่แยก
bis(prep) |+ คำนามบ่งช่วงเวลา| ถึง, จนถึง เช่น Der Film läuft im Kino bis Ende des Monats. หนังเรื่องนี้ฉายในโรงถึงสิ้นเดือน
bis(prep) |+ คำนามบ่งสถานที่| ถึง, จนถึง เช่น Der Bus fährt nur bis Hua Hin und nicht weiter. รถบัสไปถึงแค่หัวหิน และไม่ไปต่อ
Bis dann!บ๊ายบาย, แล้วเจอกัน (ใช้กล่าวลา ไม่ได้มีพิธีรีตองและเป็นที่รู้ว่าเดี๋ยวก็ได้เจอกันอีก), See also: Related: Bis später!, Bis nachher!
Bibel(n) |die, nur Sg.| คัมภีร์ไบเบิ้ล
beglaubigen(vt) |beglaubigte, hat beglaubigt, etw.(A)| ให้การรับรอง, ยืนยัน, พิสูจน์ว่าจริง เช่น Die Kopie des Abschlusszeugnisses muß beglaubigt werden. สำเนาใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาต้องได้รับการรับรอง
Gebirge(n) |das, pl. Gebirge, ส่วนใหญ่ใช้เป็นเอกพจน์| เทือกเขา เช่น Das Hotel liegt am Gebirge. โรงแรมอยู่ติดกับเทือกเขา
Image:
Imbiss(n) |der, pl. Imbisse| ร้านขายอาหารที่รับประทานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีพิธีรีตอง บางร้านมีที่นั่งให้ บางร้านมีโต๊ะสำหรับยืนทาน ราคาถูกกว่าร้านอาหาร (Restaurant)
kubisch(adj) ที่เป็นรูปลูกบาศก์, เหลี่ยมลูกบาศก์, มีสามมิติ
Bioinformatik(n) |die| ชีวสารสนเทศศาสตร์
Probierglas(n) |das, pl. Probiergläser| หลอดทดลอง, See also: S. Reagenzglas,
bitten(vt) |bat, hat gebeten, jmdn. um etw.| ขอร้อง, ขอความช่วยเหลือ เช่น Ich bitte dich um Verzeihung, obwohl ich bereits so gestraft bin.
Kabinett(n) |das, pl. Kabinette| คณะรัฐมนตรี (ย่อว่า ครม.) เช่น Ohne Blutvergießen besetzten die Militärs die Schaltstellen der Macht, riefen das Kriegsrecht aus und erklärten das Kabinett und den Senat für aufgelöst.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
autobiographie (n ) (die) อัตชีวประวัติ
Birne (slang ) หัว(สมอง)
Gern geschehen!; Bitte sehr.[welcome] you're welcome
r,Kopfbiss (n ) การที่ฟันบนล่างกระทบกัน
refurbishment (n) การทำใหม่ , การทำให้เป็นของใหม่
zur Ausbildung gehörend (n vi vt modal ver)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rostbindentyrann {m} [ornith.]Rufous-bellied Bush-Tyrant [Add to Longdo]
Klufttyrann {m} [ornith.]D'Orbigny's Chat Tyrant [Add to Longdo]
Aschkehl-Krummschnabel {m} [ornith.]Northern Bentbill [Add to Longdo]
Gelbkehl-Krummschnabel {m} [ornith.]Southern Bentbill [Add to Longdo]
Gelbbauch-Fliegenstecher {m} [ornith.]Yellow-billed Tyrannulet [Add to Longdo]
Kurzschwanz-Breitschnabel {m} [ornith.]Stub-tailed Spadebill [Add to Longdo]
Goldkopf-Breitschnabel {m} [ornith.]Golden-crowned Spadebill [Add to Longdo]
Gelbkehl-Breitschnabel {m} [ornith.]Yellow-throated Spadebill [Add to Longdo]
Rotflügel-Breitschnabel {m} [ornith.]Russet-winged Spadebill [Add to Longdo]
Weißkehl-Breitschnabel {m} [ornith.]White-throated Spadebill [Add to Longdo]
Silberkopf-Breitschnabel {m} [ornith.]White-crested Spadebill [Add to Longdo]
Zimtkopf-Breitschnabel {m} [ornith.]Cinnamon-crested Spadebill [Add to Longdo]
Dreibindendoradito {m} [ornith.]Dinelli's Doradito [Add to Longdo]
Rohrdommel {f} [ornith.]Eurasian Bittern [Add to Longdo]
Chapmanbreitschnabel {m} [ornith.]Dusky-tailed Flatbill [Add to Longdo]
Brauenbreitschnabel {m} [ornith.]Large-headed Flatbill [Add to Longdo]
Rotschwanz-Breitschnabel {m} [ornith.]Rufous-tailed Flatbill [Add to Longdo]
Brillenkreisschnabel {m} [ornith.]Eye-ringed Flatbill [Add to Longdo]
Ockerbrust-Kreisschnabel {m} [ornith.]Fulvous-breasted Flatbill [Add to Longdo]
Olivrücken-Kreisschnabel {m} [ornith.]Olivaceous Flatbill [Add to Longdo]
Burmeistertyrann {m} [ornith.]White-throated Kingbird [Add to Longdo]
Bahamatyrann {m} [ornith.]Loggerhead Kingbird [Add to Longdo]
Texastyrann {m} [ornith.]Couch's Kingbird [Add to Longdo]
Dickschnabeltyrann {m} [ornith.]Thick-billed Kingbird [Add to Longdo]
Kubatyrann {m} [ornith.]Giant Kingbird [Add to Longdo]
Grautyrann {m} [ornith.]Grey Kingbird [Add to Longdo]
Trauertyrann {m} [ornith.]Tropical Kingbird [Add to Longdo]
Schneekehltyrann {m} [ornith.]Snowy-throated Kingbird [Add to Longdo]
Gabeltyrann {m} [ornith.]Fork-tailed Kingbird [Add to Longdo]
Königstyrann {m} [ornith.]Eastern Kingbird [Add to Longdo]
Arkansastyrann {m} [ornith.]Western Kingbird [Add to Longdo]
Cassintyrann {m} [ornith.]Cassin's Kingbird [Add to Longdo]
Rotschnabel-Fliegenstecher {m} [ornith.]Red-billed Tyrannulet [Add to Longdo]
Breitschnabelpipra [ornith.]Broad-billed Manakin [Add to Longdo]
Rubinkrönchen {n} [ornith.]Kinglet Calyptura [Add to Longdo]
Gelbschnabel-Schmuckvogel {m} [ornith.]Yellow-billed Cotinga [Add to Longdo]
Nacktkehl-Schirmvogel {m} [ornith.]Bare-necked Umbrellabird [Add to Longdo]
Kurzlappen-Schirmvogel {m} [ornith.]Amazonian Umbrellabird [Add to Longdo]
Langlappen-Schirmvogel {m} [ornith.]Long-wattled Umbrellabird [Add to Longdo]
Kapuzinervogel {m} [ornith.]Capuchin Bird [Add to Longdo]
Bindenschmuckvogel {m} [ornith.]Barred Fruiteater [Add to Longdo]
Weißglöckner {m} [ornith.]White Bellbird [Add to Longdo]
Flechtenglöckner {m} [ornith.]Bearded Bellbird [Add to Longdo]
Nacktkehlglöckner {m} [ornith.]Bare-throated Bellbird [Add to Longdo]
Hämmerling {m} [ornith.]Three-wattled Bellbird [Add to Longdo]
Flammenkopf {m} [ornith.]Sharpbill [Add to Longdo]
Langschnabel-Nektarjala [ornith.]Wattled False Sunbird [Add to Longdo]
Kurzschnabel-Nektarjala [ornith.]Small-billed False Sunbird [Add to Longdo]
Braunrücken-Leierschwanz {m} [ornith.]Prince Albert's Lyrebird [Add to Longdo]
Graurücken-Leierschwanz {m} [ornith.]Superb Lyrebird [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
à bientôt!(phrase) แล้วพบกันเร็วๆ นี้
mais bien sûr!(phrase) แต่ว่า (แหม) แน่นอนอยู่แล้ว!
aller à bicycletteปั่นจักรยาน, See also: aller
habiter(vi) |j'habite, tu habites, il habite, nous habitons, vous habitez, ils habitent| อยู่, อาศัย เช่น Il habite à Paris. เขาอาศัยอยู่ที่ปารีส, See also: S. rester,
combienเท่าไหร่ (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น ça coûte combien? = Combien est-ce que ça coûte? นี่ราคาเท่าไหร่
abîmer(vt) ทำให้เสียหาย ex; La chaleur abîme la couleur de ma chemise., See also: S. endommager, détériorer,
bien(adv) ดี (คล้ายกับคำว่า well ในภาษาอังกฤษ) เช่น Il travaille bien. เขาทำงานได้ดี, See also: A. mal,
bibliothèque(n) |f| ห้องสมุด เช่น La bibliothèque de l’école dispose d’une collection d’environ 350,000 volumes.

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Cystein {n} [biochem.] (n slang) โปรตีนชนิดหนึ่ง
je suis bien avec toiJe suis bien avec toi [ Ajouter une catégorie à Mes cartes ] Je suis bien avec toi

Japanese-English: EDICT Dictionary
嗉嚢;そ嚢[そのう, sonou] (n) bird's crop; bird's craw [Add to Longdo]
噁噁[あくあく, akuaku] (n) (uk) (on-mim) bird's chirping sound [Add to Longdo]
噯;噯気;噫気;噯木(iK)[おくび(噯;噯気);あいき(噯気;噫気;噯木), okubi ( tsutomu ; tsutomu ki ); aiki ( tsutomu ki ; ai ki ; tsutomu ki )] (n) (uk) belch; eructation; burp [Add to Longdo]
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]
鱮;鰱[たなご;タナゴ, tanago ; tanago] (n) (uk) bitterling (any fish of subfamily Acheilognathinae, esp. species Acheilognathus melanogaster) [Add to Longdo]
鵷鶵[えんすう, ensuu] (n) (obsc) mythical Chinese bird [Add to Longdo]
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]
鼯鼠;鼺鼠[むささび;もみ(鼯鼠);ムササビ, musasabi ; momi ( chi nezumi ); musasabi] (n) (uk) giant flying squirrel (Petaurista leucogenys) [Add to Longdo]
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
〒;郵便マーク;郵便記号[ゆうびんマーク(郵便マーク);ゆうびんきごう(〒;郵便記号), yuubin ma-ku ( yuubin ma-ku ); yuubinkigou ( (kigou) ; yuubin kigou )] (n) (abbr) (Japanese) postal symbol; post office; post; postal service; mail [Add to Longdo]
10進2進変換;十進二進変換[じっしんにしんへんかん, jisshinnishinhenkan] (n) {comp} decimal to binary conversion [Add to Longdo]
2か国語;2ヶ国語;二ヶ国語;二か国語;二カ国語;二ヵ国語;二箇国語[にかこくご, nikakokugo] (adj-no) bilingual; in two languages [Add to Longdo]
2項式[にこうしき, nikoushiki] (n,adj-no) {comp} binomial [Add to Longdo]
2進−5進;2進5進[にしんごしん, nishingoshin] (n) {comp} biquinary [Add to Longdo]
2進−5進法[にしんーごしんほう, nishin-goshinhou] (n) {comp} biquinary notation [Add to Longdo]
2進データ同期通信[にしんデータどうきつうしん, nishin de-ta doukitsuushin] (n) {comp} binary synchronous communication [Add to Longdo]
2進演算[にしんえんざん, nishin'enzan] (n) {comp} binary arithmetic operation [Add to Longdo]
2進化10進コード;二進化十進コード[にしんかじっしんコード, nishinkajisshin ko-do] (n) {comp} binary-coded decimal code [Add to Longdo]
2進化10進数;二進化十進数[にしんかじっしんすう, nishinkajisshinsuu] (n) {comp} binary coded decimal; BCD [Add to Longdo]
2進化10進表示法;二進化十進進表示法[にしんかじっしんひょうじほう, nishinkajisshinhyoujihou] (n) {comp} binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2進化10進法;二進化十進法[にしんかじっしんほう, nishinkajisshinhou] (n) {comp} binary-coded decimal notation [Add to Longdo]
2進加算器[にしんかさんき, nishinkasanki] (n) {comp} binary adder [Add to Longdo]
2進数;二進数[にしんすう, nishinsuu] (n) binary digits [Add to Longdo]
2進数字[にしんすうじ, nishinsuuji] (n) {comp} binary digit [Add to Longdo]
2変量補間[にへんりょうほかん, nihenryouhokan] (n) {comp} bivariable interpolation [Add to Longdo]
32ビットの広い[さんじゅうにビットのひろい, sanjuuni bitto nohiroi] (n) {comp} 32 bits wide [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
ABC順[エービーシーじゅん, e-bi-shi-jun] (n) alphabetical order [Add to Longdo]
ABM[エービーエム, e-bi-emu] (n) (1) antiballistic missile; ABM; (2) activity-based management; ABM [Add to Longdo]
ABO式血液型[エービーオーしきけつえきがた, e-bi-o-shikiketsuekigata] (n) ABO blood type [Add to Longdo]
AB型;エービー型[エービーがた, e-bi-gata] (n) type AB (blood, etc.) [Add to Longdo]
ATICS[アティックス, ateikkusu] (n) Automobile Traffic Information & Control System; ATICS [Add to Longdo]
AV[アダルトビデオ, adarutobideo] (n) porn video (from adult video) [Add to Longdo]
B;b[ビー, bi-] (n) B; b [Add to Longdo]
B52[ビーごじゅうに, bi-gojuuni] (n) B-52 Stratofortress; B-52 Bomber [Add to Longdo]
BBC[ビービーシー, bi-bi-shi-] (n) British Broadcasting Corporation; BBC [Add to Longdo]
BBS[ビービーエス, bi-bi-esu] (n) bulletin board system; BBS [Add to Longdo]
BC;B.C.[ビーシー, bi-shi-] (n) BC (before Christ) [Add to Longdo]
BCG[ビーシージー, bi-shi-ji-] (n) Bacille Calmette-Guerin (tuberculosis vaccine); BCG [Add to Longdo]
BCG陽転[ビーシージーようてん, bi-shi-ji-youten] (n) (obsc) positive tuberculin conversion after a BCG vaccination [Add to Longdo]
BC級戦犯[ビーシーきゅうせんぱん, bi-shi-kyuusenpan] (n) class-B and class-C war criminals [Add to Longdo]
BD[ビーディー, bi-dei-] (n) (See ブルーレイディスク) Blu-ray Disc; BD [Add to Longdo]
BDSM[ビーディーエスエム, bi-dei-esuemu] (n) bondage, discipline & sadomasochism; BDSM [Add to Longdo]
BGM[ビージーエム, bi-ji-emu] (n) background music; BGM; (P) [Add to Longdo]
BL[ビーエル, bi-eru] (n) (1) (from the 和製英語 boys love) (See ボーイズラブ) male homosexuality; (2) (See 船荷証券) bill of lading; BL [Add to Longdo]
BLコミック[ビーエルコミック, bi-erukomikku] (n) (col) (See ボーイズラブ) comic featuring male homosexuality (wasei [Add to Longdo]
BMD[ビーエムディー, bi-emudei-] (n) ballistic missile defense; BMD [Add to Longdo]
BOD[ビーオーディー, bi-o-dei-] (n) (1) (See 生物化学的酸素要求量) biochemical oxygen demand; BOD; (2) bandwidth-on-demand [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
AA制[ēi ēi zhì, ㄟ ㄟ ㄓˋ, AA] to split the bill; to go Dutch [Add to Longdo]
一下[yī xià, ㄧ ㄒㄧㄚˋ, ] (used after a verb) give it a go; to do (sth for a bit to give it a try); one time; once; in a while; all of a sudden; all at once [Add to Longdo]
一下儿[yī xià r, ㄧ ㄒㄧㄚˋ ㄖ˙, / ] erhua variant of 一下, a little bit; a while [Add to Longdo]
一並[yī bìng, ㄧ ㄅㄧㄥˋ, ] variant of 一併|一并, to lump together; to treat along with all the others [Add to Longdo]
一二八事变[yī èr bā shì biàn, ㄧ ㄦˋ ㄅㄚ ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] Shanghai incident of 28th January 1932, Chinese uprising against Japanese quarters of Shanghai [Add to Longdo]
一并[yī bìng, ㄧ ㄅㄧㄥˋ, / ] to lump together; to treat along with all the others [Add to Longdo]
一千四百亿[yī qiān sì bǎi yì, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄙˋ ㄅㄞˇ ㄧˋ, 亿 / ] 140 billion [Add to Longdo]
一千零五十亿[yī qiān líng wǔ shí yì, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄌㄧㄥˊ ˇ ㄕˊ ㄧˋ, 亿 / ] 105 billion [Add to Longdo]
一壁厢[yī bì xiāng, ㄧ ㄅㄧˋ ㄒㄧㄤ, / ] one side [Add to Longdo]
一年被蛇咬十年怕井绳[yī nián bèi shé yǎo shí nián pà jǐng shéng, ㄧ ㄋㄧㄢˊ ㄅㄟˋ ㄕㄜˊ ㄧㄠˇ ㄕˊ ㄋㄧㄢˊ ㄆㄚˋ ㄐㄧㄥˇ ㄕㄥˊ, / ] bitten by a snake in one year, fears the well rope for ten years (成语 saw); once bitten twice shy [Add to Longdo]
一斑[yī bān, ㄧ ㄅㄢ, ] lit. one spot (on the leopard); fig. one small item in a big scheme [Add to Longdo]
一百五十亿[yī bǎi wǔ shí yì, ㄧ ㄅㄞˇ ˇ ㄕˊ ㄧˋ, 亿 / ] 15 billion [Add to Longdo]
一秉虔诚[yī bǐng qián chéng, ㄧ ㄅㄧㄥˇ ㄑㄧㄢˊ ㄔㄥˊ, / ] earnestly and sincerely (成语 saw); devoutly [Add to Longdo]
一笔勾销[yī bǐ gōu xiāo, ㄧ ㄅㄧˇ ㄍㄡ ㄒㄧㄠ, / ] to write off at one stroke [Add to Longdo]
一笔抹煞[yī bǐ mǒ shā, ㄧ ㄅㄧˇ ㄇㄛˇ ㄕㄚ, / ] to blot out at one stroke; to reject out of hand; to deny without a hearing [Add to Longdo]
一箭双雕[yī jiàn shuāng diāo, ㄧ ㄐㄧㄢˋ ㄕㄨㄤ ㄉㄧㄠ, / ] lit. one arrow, two golden eagles (成语 saw); to kill two birds with one stone [Add to Longdo]
一丝一毫[yī sī yī háo, ㄧ ㄙ ㄧ ㄏㄠˊ, / ] one thread, one hair (成语 saw); a tiny bit; an iota [Add to Longdo]
一丝不挂[yī sī bù guà, ㄧ ㄙ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄚˋ, / ] not wearing one thread (成语 saw); absolutely naked; without a stitch of clothing; in one's birthday suit [Add to Longdo]
一臂之力[yī bì zhī lì, ㄧ ㄅㄧˋ ㄓ ㄌㄧˋ, ] (lend) a helping hand [Add to Longdo]
一举两得[yī jǔ liǎng dé, ㄧ ㄐㄩˇ ㄌㄧㄤˇ ㄉㄜˊ, / ] one move, two gains (成语 saw); two birds with one stone [Add to Longdo]
一角银币[yī jiǎo yín bì, ㄧ ㄐㄧㄠˇ ˊ ㄅㄧˋ, / ] dime [Add to Longdo]
一遍[yī biàn, ㄧ ㄅㄧㄢˋ, ] one time (all the way through); once through [Add to Longdo]
一边[yī biān, ㄧ ㄅㄧㄢ, / ] one side; either side; on the one hand; on the other hand; doing while [Add to Longdo]
一鳞半爪[yī lín bàn zhuǎ, ㄧ ㄌㄧㄣˊ ㄅㄢˋ ㄓㄨㄚˇ, / ] lit. one scale and half a claw (成语 saw); only odd bits and pieces [Add to Longdo]
一点[yī diǎn, ㄧ ㄉㄧㄢˇ, / ] a bit; a little; one dot; one point [Add to Longdo]
一点一点[yī diǎn yī diǎn, ㄧ ㄉㄧㄢˇ ㄧ ㄉㄧㄢˇ, / ] little by little; bit by bit; gradually [Add to Longdo]
一点儿[yī diǎn r, ㄧ ㄉㄧㄢˇ ㄖ˙, / ] erhua variant of 一點|一点, a bit; a little [Add to Longdo]
一点点[yī diǎn diǎn, ㄧ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄧㄢˇ, / ] a little bit [Add to Longdo]
一鼻孔出气[yī bí kǒng chū qì, ㄧ ㄅㄧˊ ㄎㄨㄥˇ ㄔㄨ ㄑㄧˋ, / ] lit. to breathe through the same nostril (成语 saw); fig. two people say exactly the same thing (usually derog.); to sing from the same hymn sheet [Add to Longdo]
丁点[dīng diǎn, ㄉㄧㄥ ㄉㄧㄢˇ, / ] tiny bit [Add to Longdo]
七七事变[qī qī shì biàn, ㄑㄧ ㄑㄧ ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] the Marco Polo bridge incident of 7th July 1937 that sparked WW2 between Japan and China [Add to Longdo]
七七八八[qī qī bā bā, ㄑㄧ ㄑㄧ ㄅㄚ ㄅㄚ, ] almost; nearing completion; bits and piece; of all kinds [Add to Longdo]
七边形[qī biān xíng, ㄑㄧ ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ, / ] heptagon [Add to Longdo]
七零八碎[qī líng bā suì, ㄑㄧ ㄌㄧㄥˊ ㄅㄚ ㄙㄨㄟˋ, ] bits and pieces; scattered fragments [Add to Longdo]
三人行,则必有我师[sān rén xíng, ㄙㄢ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ, ze2 bi4 you3 wo3 shi1, / ] If three walk together, one of them can teach me sth (Confucius) [Add to Longdo]
三人行,必有我师[sān rén xíng, ㄙㄢ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ, bi4 you3 wo3 shi1, / ] lit. If three walk together, one should be my teacher (成语 saw, from Confucian analects). You have sth to learn from everyone.; also translated as: If three of us walk together, at least one of the other two is good enough to be my teacher. [Add to Longdo]
三位博士[sān wèi bó shì, ㄙㄢ ㄨㄟˋ ㄅㄛˊ ㄕˋ, ] the Magi; the Three Wise Kings from the East in the biblical nativity story [Add to Longdo]
三个代表[sān gè dài biǎo, ㄙㄢ ㄍㄜˋ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, / ] the Three Represents enunciated by Jiang Zemin 江澤民|江泽民 as the duty of the Chinese Communist party in 2001, namely to represent productivity of an advanced society, forward progress of advanced culture and the fundamental interests of the people [Add to Longdo]
三十五亿[sān shí wǔ yì, ㄙㄢ ㄕˊ ˇ ㄧˋ, 亿 / ] 3.5 billion [Add to Longdo]
三十亿[sān shí yì, ㄙㄢ ㄕˊ ㄧˋ, 亿 / ] three billion [Add to Longdo]
三次[sān cì, ㄙㄢ ㄘˋ, ] third; three times; (math.) degree three, cubic (equation) [Add to Longdo]
三次方程[sān cì fāng chéng, ㄙㄢ ㄘˋ ㄈㄤ ㄔㄥˊ, ] cubic equation (math.) [Add to Longdo]
三次曲线[sān cì qū xiàn, ㄙㄢ ㄘˋ ㄑㄩ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] (geom.) cubic curve [Add to Longdo]
三江并流[Sān jiāng bìng liú, ㄙㄢ ㄐㄧㄤ ㄅㄧㄥˋ ㄌㄧㄡˊ, / ] Three Parallel Rivers National Park, in mountainous northwest Yunnan World Heritage protected area: the three rivers are Nujian 怒江 or Salween, Jinsha 金沙江 or upper reaches of Changjiang and Lancang 澜沧江 or Mekong [Add to Longdo]
三用表[sān yòng biǎo, ㄙㄢ ㄩㄥˋ ㄅㄧㄠˇ, ] instrument console (diving) [Add to Longdo]
三百亿[sān bǎi yì, ㄙㄢ ㄅㄞˇ ㄧˋ, 亿 / ] 30 billion [Add to Longdo]
三菱[Sān líng, ㄙㄢ ㄌㄧㄥˊ, ] Mitsubishi [Add to Longdo]
三叶虫[sān yè chóng, ㄙㄢ ㄧㄝˋ ㄔㄨㄥˊ, / ] trilobite [Add to Longdo]
三边形[sān biān xíng, ㄙㄢ ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ, / ] triangle [Add to Longdo]
上标[shàng biāo, ㄕㄤˋ ㄅㄧㄠ, / ] superscript [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
2項式[2こうしき, 2 koushiki] binomial (a-no) [Add to Longdo]
2進−5進[2しんー5しん, 2 shin-5 shin] biquinary [Add to Longdo]
2進−5進法[2しんー5しんほう, 2 shin-5 shinhou] biquinary notation [Add to Longdo]
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication [Add to Longdo]
2進演算[2しんえんざん, 2 shin'enzan] binary arithmetic operation [Add to Longdo]
2進化10進コード[2しんか10しんコード, 2 shinka 10 shin ko-do] binary-coded decimal code [Add to Longdo]
2進化10進数[2しんか10しんすう, 2 shinka 10 shinsuu] binary coded decimal (BCD) [Add to Longdo]
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2進化10進法[2しんか10しんほう, 2 shinka 10 shinhou] binary-coded decimal notation [Add to Longdo]
2進加算器[2しんかさんき, 2 shinkasanki] binary adder [Add to Longdo]
2進数字[2しんすうじ, 2 shinsuuji] binary digit [Add to Longdo]
2変量補間[2へんりょうほかん, 2 henryouhokan] bivariable interpolation [Add to Longdo]
32ビットの広い[さんじゅうにビットのひろい, sanjuuni bitto nohiroi] 32 bits wide [Add to Longdo]
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration [Add to Longdo]
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model [Add to Longdo]
けた区切り機能[けたくぎりきのう, ketakugirikinou] punctuation capability [Add to Longdo]
べき乗打切り待機法[べきのりうちきりたいきほう, bekinoriuchikiritaikihou] truncated binary exponential back-off [Add to Longdo]
アーカイビング[あーかいびんぐ, a-kaibingu] archiving [Add to Longdo]
アイビーエム[あいびーえむ, aibi-emu] IBM [Add to Longdo]
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set [Add to Longdo]
アクティビティ属性[アクティビティぞくせい, akuteibitei zokusei] activity attributes [Add to Longdo]
アソシエーション制御サービス要素[アソシエーションせいぎょサービスようそ, asoshie-shon seigyo sa-bisu youso] Association Control Service Element [Add to Longdo]
アドレス指定能力[アドレスしていのうりょく, adoresu shiteinouryoku] addressability [Add to Longdo]
アフターサービス[あふたーさーびす, afuta-sa-bisu] aftermarket service [Add to Longdo]
アベイラブルビットレイト[あべいらぶるびっとれいと, abeiraburubittoreito] available bit rate [Add to Longdo]
アンスペシファイドビットレイト[あんすぺしふぁいどびっとれいと, ansupeshifaidobittoreito] unspecified bit rate [Add to Longdo]
インターオペラビリティ[いんたーおぺらびりてい, inta-operabiritei] interoperability [Add to Longdo]
オンラインサービス[おんらいんさーびす, onrainsa-bisu] online service [Add to Longdo]
カードサービス[かーどさーびす, ka-dosa-bisu] card services [Add to Longdo]
カスタマサービス[かすたまさーびす, kasutamasa-bisu] customer service [Add to Longdo]
カランティンサービス[からんていんさーびす, karanteinsa-bisu] quarantine service [Add to Longdo]
キーバインド[きーばいんど, ki-baindo] key binding [Add to Longdo]
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard and external program input [Add to Longdo]
キャッシュサービスコーナー[きゃっしゅさーびすこーなー, kyasshusa-bisuko-na-] flexi-teller, ATM [Add to Longdo]
キャビネット[きゃびねっと, kyabinetto] cabinet, housing [Add to Longdo]
キュービック補間[キュービックほかん, kyu-bikku hokan] cubic interpolation [Add to Longdo]
キュー末尾[キューまつび, kyu-matsubi] end of a queue [Add to Longdo]
ギガビット[ぎがびっと, gigabitto] gigabit [Add to Longdo]
クオリティオブサービス[くおりていおぶさーびす, kuoriteiobusa-bisu] quality of service [Add to Longdo]
ケーブルサービスプロバイダ[けーぶるさーびすぷろばいだ, ke-burusa-bisupurobaida] global service provider [Add to Longdo]
ケーブルテレビ[けーぶるてれび, ke-buruterebi] cable television [Add to Longdo]
コードビット[こーどびっと, ko-dobitto] code-bit [Add to Longdo]
コネクションプロビジョニング[こねくしょんぷろびじょにんぐ, konekushonpurobijoningu] connection provisioning [Add to Longdo]
コネクティビティ[こねくていびてい, konekuteibitei] connectivity [Add to Longdo]
コミット準備完了状態[こみっとじゅんびかんりょうじょうたい, komittojunbikanryoujoutai] ready-to-commit state [Add to Longdo]
コンスタントビットレイト[こんすたんとびっとれいと, konsutantobittoreito] constant bit rate [Add to Longdo]
コンバインドリンクセット[こんばいんどりんくせっと, konbaindorinkusetto] combined link set [Add to Longdo]
コンピュータービジョン[こんぴゅーたーびじょん, konpyu-ta-bijon] computer-vision [Add to Longdo]
コンピュータビジョン[こんぴゅーたびじょん, konpyu-tabijon] computer-vision [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
かび臭い[かびくさい, kabikusai] schimmelig, moderig [Add to Longdo]
ビール瓶[ビールびん, bi-ru bin] Bierflasche [Add to Longdo]
一人一人[ひとりびとり, hitoribitori] einer_nach_dem_andern [Add to Longdo]
一升瓶[いっしょうびん, isshoubin] 1,8_Liter-Flasche [Add to Longdo]
一括[いっかつ, ikkatsu] zusammenbinden, (kurz) zusammenfassen [Add to Longdo]
三浦半島[みうらはんとう, miurahantou] (Halbinsel suedlich von Kamakura) [Add to Longdo]
上述[じょうじゅつ, joujutsu] obig, obenerwaehnt, obengenannt o.g. [Add to Longdo]
下唇[したくちびる, shitakuchibiru] Unterlippe [Add to Longdo]
下唇[したくちびる, shitakuchibiru] Unterlippe [Add to Longdo]
下田[しもだ, shimoda] Shimoda, (Stadt auf der Izu-Halbinsel) [Add to Longdo]
不具[ふぐ, fugu] Missbildung, Verkrueppelung [Add to Longdo]
不動産[ふどうさん, fudousan] Immobilien, Grundstueck [Add to Longdo]
両凸[りょうとつ, ryoutotsu] bikonvex [Add to Longdo]
並びに[ならびに, narabini] und [Add to Longdo]
乳首[ちくび, chikubi] Brustwarze [Add to Longdo]
予備費[よびひ, yobihi] Geldreserve, Reservefonds [Add to Longdo]
人々[ひとびと, hitobito] Leute [Add to Longdo]
人びと[ひとびと, hitobito] Leute [Add to Longdo]
人差し指[ひとさしゆび, hitosashiyubi] Zeigefinger [Add to Longdo]
仏像[ぶつぞう, butsuzou] Buddhastatue, Buddhabild [Add to Longdo]
仰ぐ[あおぐ, aogu] nach_oben_sehen, emporblicken, achten, verehren, bitten [Add to Longdo]
任意[にんい, nin'i] freiwillig, beliebig [Add to Longdo]
伝記[でんき, denki] Biographie, Lebensbeschreibung [Add to Longdo]
伸びる[のびる, nobiru] laenger_werden, sich_ausstrecken, wachsen, zunehmen [Add to Longdo]
伸び伸び[のびのび, nobinobi] behaglich, bequem, gemuetlich [Add to Longdo]
伸び悩む[のびなやむ, nobinayamu] weiterhin_stagnieren [Add to Longdo]
似顔[にがお, nigao] Abbild, Portraet [Add to Longdo]
何曜日[なんようび, nanyoubi] welcher_Wochentag [Add to Longdo]
併せる[あわせる, awaseru] annektieren, verbinden, vereinigen [Add to Longdo]
[い, i] ABHAENGIG_SEIN, BERUFEN_AUF, BITTEN [Add to Longdo]
依頼[いらい, irai] -Bitte, -Gesuch, -Auftrag, Abhaengigkeit [Add to Longdo]
俊敏[しゅんびん, shunbin] Scharfsinn, Schlagfertigkeit [Add to Longdo]
信任[しんにん, shinnin] Vertrauen, Beglaubigung [Add to Longdo]
信者[しんじゃ, shinja] Glaeubiger [Add to Longdo]
修業[しゅうぎょう, shuugyou] Praktikum, Lehre, Ausbildung [Add to Longdo]
俳句[はいく, haiku] Haiku (17silbiges japanisches Gedicht) [Add to Longdo]
偶像[ぐうぞう, guuzou] -Bild, Abbild, Statue;, -Idol;, Goetze [Add to Longdo]
備考[びこう, bikou] Anmerkung [Add to Longdo]
備蓄[びちく, bichiku] Vorratshaltung (fuer_den_Notfall) [Add to Longdo]
債権者[さいけんしゃ, saikensha] Glaeubiger [Add to Longdo]
[ぞう, zou] STATUE, -BILD [Add to Longdo]
僧正[そうじょう, soujou] hoher_buddistischer_Priester, Bischof [Add to Longdo]
[ちょう, chou] ZEICHEN, VORZEICHEN, ANZEICHEN, BILLION [Add to Longdo]
内海[うちうみ, uchiumi] Binnenmeer, Binnensee [Add to Longdo]
内港[ないこう, naikou] Binnenhafen [Add to Longdo]
内閣[ないかく, naikaku] Kabinett, Regierung [Add to Longdo]
再び[ふたたび, futatabi] noch_einmal, wieder, zweimal [Add to Longdo]
出産[しゅっさん, shussan] Entbindung, Geburt [Add to Longdo]
分野[ぶにゃ, bunya] Bereich, Gebiet [Add to Longdo]
別便[べつびん, betsubin] getrennte_Post, Extrapost [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top