Search result for

biological

(76 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -biological-, *biological*
English-Thai: Longdo Dictionary
biological diversity(n) ความหลากหลายทางชีวภาพ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
biological[ADJ] ทางชีววิทยา, Syn. biotic, organic, natural, Ant. artificial, inorganic, unnatural.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
biological(ไบโอลอจ'จิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับชีววิทยา n. ผลิตผลทางชีวภาพ (เช่น วัคซีน เซรุ่ม)
biological warfaren. สงครามที่ใช้ผลิตผลทางชีวภาพ

English-Thai: Nontri Dictionary
biological(adj) เกี่ยวกับชีววิทยา,ทางชีววิทยา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
biological agentชีวสาร [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
biological agent; biologicalsชีวสาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
biological balanceดุลชีวภาพ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
biological barrierฉนวนชีวภาพ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
biological controlการควบคุมโดยชีววิธี [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
biological diagnosisชีวภาพวินิจฉัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
biological familyครอบครัวชีวภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
biological oxygen demandความต้องการออกซิเจนทางชีวภาพ [มีความหมายเหมือนกับ biochemical oxygen demand (BOD)] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
biological scienceวิทยาศาสตร์ชีวภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
biological speciesชนิดทางชีวภาพ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Biological Activitiesฤทธิ์ทางชีวภาพ,กิจกรรมชีวสาร,ปฏิกิริยาทางชีวภาพ,สมบัติทางชีวภาพ [การแพทย์]
Biological Affinityสัมพรรคภาพทางชีววิทยา [การแพทย์]
Biological Aspectsด้านชีวภาพ,ลักษณะทางชีววิทยา [การแพทย์]
Biological assayชีววิเคราะห์ [TU Subject Heading]
Biological Assayการตรวจหาโดยชีววิธี,การตรวจทางชีวภาพ [การแพทย์]
Biological Availabilityชีวอนุเคราะห์ของยา [การแพทย์]
Biological Behaviorลักษณะทางชีวะ [การแพทย์]
Biological Causesสาเหตุทางร่างกาย [การแพทย์]
Biological controlการควบคุมโดยชีววิธี [TU Subject Heading]
Biological controlการควบคุมโดยวิธีชีวภาพ

การควบคุมโรคพืชด้วยวิธีชีวภาพ เป็นตัวอย่างหนึ่งของการควบคุมโดยวิธีชีวภาพ (biological control) หมายถึง การใช้สิ่งมีชีวิตหรือเชื้อจุลินทรีย์มายับยั้งหรือทำลายเชื้อโรคเพื่อไม่ให้สร้างความเสียหายต่อพืช เชื้อจุลินทรีย์เหล่านี้เรียกว่า เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์มีกลไกการยับยั้งหรือควบคุมเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคพืชอยู่ 4 รูปแบบดังนี้

- การทำลายชีวิต (antibiosis) เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์มีความสามารถผลิตสารปฏิชีวนะที่สามารถทำลายเชื้อโรค
- การแข่งขัน (competition) เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์มีความสามารถในการเจริญเติบโตแข่งขันกับเชื้อโรคพืช ทำให้เชื้อโรคไม่สามารถเจริญเติบโตทำลายพืช
- การเป็นปรสิต (parasitism) เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์มีความสามารถในการเข้าไปเจริญอาศัยในเชื้อโรคพืช แล้วคอยดูดกินอาหาร ทำให้เชื้อโรคพืชอ่อนแอและตายในที่สุด
- การชักนำให้ต้านทานต่อโรค (induced host resistance) เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์มีความสามารถกระตุ้นให้พืชสร้างความต้านทานต่อการเข้าทำลายของเชื้อโรค

การใช้เชื้อปฏิปักษ์เพื่อควบคุมโรคพืชมีอยู่หลายวิธีโดยการใช้เชื้อปฏิปักษ์เพื่อควบคุมโรคที่อยู่บริเวณผิวรากจะมีวิธีการใช้เชื้อปฏิปักษ์ที่แตกต่างจากการใช้เชื้อปฏิปักษ์เพื่อควบคุมโรคที่อยู่บริเวณผิวพืชที่อยู่เหนือดิน

การใช้เชื้อปฏิปักษ์เพื่อควบคุมโรคพืชบริเวณผิวรากมีอยู่หลายวิธีได้แก่
- คลุกเชื้อปฏิปักษ์กับเมล็ดพืชที่ใช้เพาะปลูก
- ราดเชื้อปฏิปักษ์ที่ละลายในน้ำจำนวนมากลงดินเพื่อให้เชื้อปฏิปักษ์ไปสัมผัสกับรากของพืช
- คลุกผสมเชื้อปฏิปักษ์กับดินเพื่อให้เชื้อปฏิปักษ์ลงไปสัมผัสกับรากของพืช
- นำรากไปจุ่มในสารละลายเชื้อปฏิปักษ์จะทำให้เชื้อปฏิปักษ์สัมผัสกับรากของพืชได้อย่างทั่วถึง

การใช้เชื้อปฏิปักษ์เพื่อควบคุมโรคพืชบริเวณผิวพืชที่อยู่เหนือดินมีวิธีที่นิยมเพียง 2 วิธีได้แก่
- ทาเชื้อปฏิปักษ์ตรงบริเวณแผลที่ส่วนของลำต้นและกิ่งก้านของพืช
- พ่นเชื้อปฏิปักษ์ที่ทำเป็นสารแขวนลอยให้ทั่วต้นพืชซึ่งมีหลักการปฏิบัติเหมือนการพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดโรคพืช

แหล่งข้อมูล
นิพนธ์ ทวีชัย. (2553). โรคพืชและการจัดการด้วยวิธีชีวภาพ. ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. (เล่มที่ 35, หน้า 128-159). กรุงเทพฯ : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I was there to track down my biological parents.ฉันติดตามร่องรอยหาพ่อแม่ที่ให้กำเนิด Birthmarks (2008)
You're biologically programmed to have feelings for him.การทดลองทางชีววิทยา\ จะทำให้รู้สึกกับเขาดีขึ้น Birthmarks (2008)
He's not my biological father.เขาไม่ใช่พ่อจริงๆของฉัน Birthmarks (2008)
A young woman looking for her biological parents.หญิงสาวคนหนึ่ง\ กำลังตามหาพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด Birthmarks (2008)
She desperately wanted to know her biological parents.เธอเธอหมดหวังที่จะรู้จักกับพ่อแม่ที่แท้จริง Birthmarks (2008)
Don't make this child a victim of your biological clock.อย่ารับเด็กคนนี้เลย เหยื่อคนหนึ่ง ของนาฬิกาชีวภาพของคุณ Joy (2008)
He is not your biological son. Why do you need to waste so much of your effort?เขาไม่ใช่ลูกในไส้ของเจ้า ทำไมต้องไปเสียเวลาด้วยล่ะ? Iljimae (2008)
Although he is not my biological son, my Ja Dolจะให้ข้าพักได้ไง? ถึงเขาจะไม่ใช่ลูกในไส้ของข้า จาโดของข้า Iljimae (2008)
I've been raising him since he was born. He is no different from my biological son.ข้าเลี้ยงมาตั้งแต่เกิด เขาก็ไม่ต่างจากลูกแท้ๆของข้า Iljimae (2008)
After he knew that I wasn't his biological son.หลังจากที่เขารู้ว่าเจ้าไม่ใช่ลูกในไส้ของเขา Iljimae (2008)
Your smart friend used funds provided by a terrorist cell in Syria and wagered it against government computers, and displayed insider knowledge of biological and chemical weapons.เพื่อนฉลาดของคุณ ถูกจ้างโดยพวกก่อการร้ายในซีเรีย เข้าไปเล่นพนันกับคอมพ์ของรัฐบาล และเผยตัวว่ามีความรู้ เรื่องอาวุธเคมีและชีวะภาพ WarGames: The Dead Code (2008)
There were unspeakable atrocities, rumors of biological weapons.ที่ซึ่งมีแต่ความป่าเถื่อนจนไม่อาจบรรยาย มีข่าวลือเรื่องอาวุธชีวะภาพ WarGames: The Dead Code (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
biologicalAs soon as we are born, the world gets to work on us and transforms us from merely biological into social units.
biologicalHe was engaged in biological researches.
biologicalHow long adolescence continues is determined by biological factors.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาวุธชีวภาพ[N] biological weapon, Syn. อาวุธเชื้อโรค, Example: มนุษย์รู้จักผลิตอาวุธชีวภาพนี้โดยเลียนแบบการเกิดโรคระบาด, Thai definition: อาวุธที่ได้จากสิ่งมีชีวิต ซึ่งครอบคลุมถึงสารพิษจากสิ่งมีชีวิต หรือแม้กระทั่งฮอร์โมนหรือสารอื่นใดที่สิ่งมีชีวิตผลิตขึ้นมา
อาวุธเชื้อโรค[N] biological weapon, Syn. อาวุธชีวภาพ, Example: กองทัพสหรัฐ เคยตั้งโรงงานอาวุธเชื้อโรค โดยใช้วัตถุดิบที่หาได้ตามท้องตลาด เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่า ผู้ก่อการร้ายสามารถผลิตอาวุธเชื้อโรคได้อย่างง่าย, Thai definition: อาวุธที่ได้จากสิ่งมีชีวิต ซึ่งครอบคลุมถึงสารพิษจากสิ่งมีชีวิต หรือแม้กระทั่งฮอร์โมนหรือสารอื่นใดที่สิ่งมีชีวิตผลิตขึ้นมา
ชีวภาพ[ADJ] biological, Example: การสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นกั้นแม่น้ำยมตอนบนจะมีผลกระทบมากต่อทรัพยากรชีวภาพ, Thai definition: เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต
ทางชีววิทยา[ADJ] biological, Example: ความก้าวหน้าทางชีววิทยาทำให้เกิดการขยายตัวของวิธีการทางการแพทย์, Thai definition: ี่เกี่ยวกับศาสตร์ที่ว่าด้วยสิ่งมีชีวิต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาวุธชีวภาพ[n. prop.] (āwut chīwaphāp) EN: biological weapon   FR: arme biologique [f]
ชีวภาพ[adj.] (chīwaphāp) EN: biological   FR: biologique
การขยายทางชีวภาพ[n. exp.] (kān khayāi thāng chīwaphāp) EN: biological magnification   
ทางชีวภาพ[adj.] (thāng chīwaphāp) EN: biological   FR: biologique
วิธีการทางชีวภาพ[n. exp.] (withīkān thāng chīwaphāp) EN: biological control   

CMU English Pronouncing Dictionary
BIOLOGICAL    B AY2 AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L
BIOLOGICALS    B AY0 AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L Z
BIOLOGICALLY    B AY0 AH0 L AA1 JH IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
biological    (j) (b ai2 @ l o1 jh i k l)
biologically    (a) (b ai2 @ l o1 jh i k l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business [Add to Longdo]
キメラ(P);キマイラ[, kimera (P); kimaira] (n) (1) chimera (mythological); chimaera; (2) (キメラ only) chimera (biological); chimaera; (P) [Add to Longdo]
ミミクリー;ミミクリ[, mimikuri-; mimikuri] (n) mimicry (esp. biological) [Add to Longdo]
モネラ[, monera] (n) Monera (former biological kingdom, since divided into Eubacteria and Archaebacteria) (lat [Add to Longdo]
亜界[あかい, akai] (n) (biological) subkingdom [Add to Longdo]
亜綱[あこう, akou] (n) (biological) subclass [Add to Longdo]
亜門[あもん, amon] (n) subphylum; (biological) subdivision [Add to Longdo]
下綱[かこう, kakou] (n) (biological) infraclass [Add to Longdo]
[かい, kai] (n) (1) (biological) kingdom; (2) erathem (rock layer corresponding to the era in which it was deposited); (3) partition of land; (suf) (4) the world of (some category) [Add to Longdo]
共焦点レーザ走査型顕微鏡[きょうしょうてんレーザそうさがたけんびきょう, kyoushouten re-za sousagatakenbikyou] (n) confocal laser scanning biological microscope [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反生物战[fǎn shēng wù zhàn, ㄈㄢˇ ㄕㄥ ˋ ㄓㄢˋ, / ] biological (warfare) defense [Add to Longdo]
生化武器[shēng huà wǔ qì, ㄕㄥ ㄏㄨㄚˋ ˇ ㄑㄧˋ, ] biological weapon [Add to Longdo]
生父[shēng fù, ㄕㄥ ㄈㄨˋ, ] biological father [Add to Longdo]
生物剂量仪[shēng wù jì liàng yí, ㄕㄥ ˋ ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ ㄧˊ, / ] biological dosimeter [Add to Longdo]
生物化学站剂[shēng wù huà xué zhàn jì, ㄕㄥ ˋ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄓㄢˋ ㄐㄧˋ, / ] biological-chemical warfare agent [Add to Longdo]
生物媒介[shēng wù méi jiè, ㄕㄥ ˋ ㄇㄟˊ ㄐㄧㄝˋ, ] biological vector [Add to Longdo]
生物弹药[shēng wù dàn yào, ㄕㄥ ˋ ㄉㄢˋ ㄧㄠˋ, / ] biological ammunition [Add to Longdo]
生物性[shēng wù xìng, ㄕㄥ ˋ ㄒㄧㄥˋ, ] biological [Add to Longdo]
生物战剂[shēng wù zhàn jì, ㄕㄥ ˋ ㄓㄢˋ ㄐㄧˋ, / ] biological agent; biological warfare agent [Add to Longdo]
生物武器[shēng wù wǔ qì, ㄕㄥ ˋ ˇ ㄑㄧˋ, ] biological weapon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Biologic \Bi`o*log"ic\, Biological \Bi`o*log"ic*al\, a.
   1. Of or relating to biology. -- {Bi`o*log"ic*al*ly}, adv.
    [1913 Webster]
 
   2. related by blood; -- of parents and children; --
    contrasted with {adoptive}, {adopted}, or {foster}; as,
    Mary was adopted directly from the maternity hospital and
    never met her biological mother.
 
   Syn: biologic.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 biological
   adj 1: pertaining to biology or to life and living things [syn:
       {biological}, {biologic}]
   2: of parents and children; related by blood; "biological child"
     [ant: {adoptive}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top