Search result for

betroths

(83 entries)
(0.0183 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -betroths-, *betroths*, betroth
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา betroths มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *betroths*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
betroth[VT] หมั้น, See also: สัญญาว่าจะแต่งงาน, Syn. engage
betrothal[N] การหมั้นหมาย, Syn. engagement
betrothed[ADJ] ซึ่งหมั้นหมาย, Syn. engaged
betroth to[PHRV] สัญญาที่จะแต่งงานกับ, See also: หมั้นไว้กับ, Syn. engage to, promise to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
betroth(บิทรอธ') vt. รับหมั้นกับ,หมั้น, Syn. affiance
betrothal(บิทรอธ'เธิล) n. การหมั้น,พิธีหมั้น, Syn. betrothmentม, See also: engagement
betrothed(บิทรอธดฺ',บิทรอธทฺ') adj. ซึ่งหมั้นไว้แล้ว,รับหมั้น n. คู่หมั้น, Syn. engaged

English-Thai: Nontri Dictionary
betroth(vt) หมั้น
betrothal(n) การหมั้น,พิธีหมั้น
betrothed(n) คู่หมั้น,คู่หมาย,คู่ตุนาหงัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
breach of promise (to marriage); breach of betrothalการผิดสัญญาหมั้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
betrothalการหมั้น [ดู engagement] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
betrothalการหมั้น [ดู engagement to marry] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
betrothal agreementสัญญาหมั้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
betrothedคู่หมั้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
breach of betrothal; breach of promise (to marriage)การผิดสัญญาหมั้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Betrothalการหมั้น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
One day, I hope to announce his betrothal.วันหนึ่งฉันหวังที่จะประกาศการหมั้นของเขา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Are you betrothed?ท่านหมั้นแล้วหรือยัง Mannequin: On the Move (1991)
Betrothed?หมั้น Mannequin: On the Move (1991)
And no, I'm not betrothed to anybody.และก็ไม่ ผมยังไม่ได้หมั้นกับใครอยู่ทั้งนั้น Mannequin: On the Move (1991)
- "Frederick... " - "Return at once, betrothed love. "-"เฟรดเดอริค..." -"กลับมาเถอะนะ ยอดรัก" The Red Violin (1998)
Betrothed.หมั้นกันแล้วด้วย.. Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
She was betrothed to me at first.ความจริงเค้าต้องหมั้นหมายกับผมนี่ฮะ Princess Hours (2006)
My betrothed says I have the voice of a fallen angel.คู่หมั้นของข้าบอกว่า เสียงข้าเหมือนนางฟ้าที่มาจากสวรรค์ The Dragon's Call (2008)
- Well, he's betrothed.- แต่ว่าเขาหมั้นหมายแล้วนะ The Other Boleyn Girl (2008)
- Betrothed is not married.- แต่ก็ยังไม่ได้สมรสแล้วซะหน่อย The Other Boleyn Girl (2008)
She has petitioned the king demanding a divorce from her husband on the grounds that his prior betrothal to you was actually consummated.นางร้องขอต่อพระราชา... .... ต้องการขอหย่า จากสามี จากเหตุว่า... The Other Boleyn Girl (2008)
Anyway, on the night of their betrothal, whom did she meet but a handsome young warrior, Diarmuid.อย่างไรก็ตาม ในคืนนั้น เธอพบกับนักรบรูปหล่อ ชื่อไดมัด Leap Year (2010)
I'll make sure your betrothed is properly restrained. Ah! Hadley!ผมจะดูในแน่ใจว่าคู่หมั้นท่าน จะยับยั้งชั่งใจได้ แฮดลี่ย์! I Got a Right to Sing the Blues (2010)
Betrothed?อ่า การหมั้นหมาย Skin Deep (2012)
Your Grace, the Gods do indeed hold betrothal solemn, but your father, blessed be his memory, made this pact before the Starks revealed their falseness.ฝ่าบาท เป็นเรื่องจริง ที่ทวยเทพทรงจริงจังเรื่องการหมั้นหมาย แต่ทวยเทพทรงโปรด พระบิดาของท่าน Valar Morghulis (2012)
I'm here waiting for your betrothed.ผมมารอคู่หมั้นคุณ Penance (2012)
It's not that I'm dating someone, we were betrothed since we were young.เธอไม่ใช่แฟนของพี่ ทางบ้านหมั้นหมายพี่กับเธอเอาไว้ตั้งแต่พี่ยังเด็ก Episode #1.7 (2012)
My betrothed was furious.คู่หมั่นของ โมโหมาก Pilot, Part 2 (2013)
Were you and Luke formerly betrothed?คุณกับลุคเคยหมั้นหมายกันใช่มั้ยล่ะ Blood Moon (2013)
He's my ex. We weren't betrothed.เขาเป็นแฟนเก่าฉัน เราไม่เคยหมั้นกัน Blood Moon (2013)
There was no betrothing.ไม่มีการหมั้นหมาย Blood Moon (2013)
You were betrothed to Loras Tyrell.Ѻ j The Children (2014)
You're still betrothed to Loras Tyrell.͹ҡѧ tonni The Children (2014)
This is my betrothed, Lollys.นี่คู่หมั้นข้า ลอลิส The House of Black and White (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
betrothEh? Hundreds of thousands of Yen plus betrothal gifts?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมั้น[V] be engaged, See also: be betrothed, give one's hand to, contract a marriage with, Syn. หมั้นหมาย, Example: ในปัจจุบันฝ่ายชายนิยมหมั้นฝ่ายหญิงด้วยแหวนเพชรมากกว่าทองคำ, Thai definition: มอบสิ่งของให้ฝ่ายหญิงเพื่อแสดงความมั่นหมายว่าจะแต่งงานด้วย
คู่หมั้นคู่หมาย[N] fiance/fiancee, See also: betrothed, Syn. คู่หมั้น, Example: คู่หมั้นคู่หมายของเขาสวยหยดย้อย, Thai definition: ชายหญิงที่ได้หมั้นกันแล้ว
คู่หมั้น[N] betrothed, See also: fiancee (female), fiance (male), Syn. คู่หมั้นคู่หมาย, คู่หมาย, Example: คู่หมั้นของเขากำลังศึกษาต่อที่ต่างประเทศ, Count unit: คน, Thai definition: ชายหญิงที่ได้หมั้นกันแล้ว
คู่หมั้น[N] betrothed, Example: คู่หมั้นของเขาสวยหยดย้อย, Count unit: คน, Thai definition: ชายและหญิงซึ่งเป็นคู่สัญญาหมั้น, Notes: (กฎหมาย)
ตุนาหงัน[V] be betrothed to, See also: engage for marriage, be engaged to, Thai definition: หมั้นไว้เพื่อแต่งงาน, Notes: (ชวา)
ทองหมั้น[N] engagement gold, See also: betrothal gold, Example: พ่อแม่ต้องขายทรัพย์สิน จำนำที่ดิน เพื่อจะเป็นสินสอดทองหมั้นในการสู่ขอภรรยาให้ลูกชาย, Thai definition: ทองคำที่ฝ่ายชายมอบให้ไว้แก่ฝ่ายหญิง แสดงความมั่นหมายว่าจะแต่งงานด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คู่หมั้น[n.] (khūman) EN: betrothed ; fiancé (m.) ; fiancée (f.)   FR: fiancés [mpl]
คู่หมั้นคู่หมาย[n. exp.] (khūman khū māi) EN: betrothed ; fiancé (m.) ; fiancée (f.)   
หมั้น[v.] (man) EN: betroth ; be betrothed ; engage ; be engaged ; give one's hand to ; contract a marriage with   FR: s'engager ; promettre le mariage ; se fiancer
ทองหมั้น[n.] (thøngman) EN: engagement gold ; betrothal gold ; money given to the bride's parents as a pledge   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
betroth    (v) (b i1 t r ou1 dh)
betroths    (v) (b i1 t r ou1 dh z)
betrothal    (n) (b i1 t r ou1 dh @ l)
betrothed    (v) (b i1 t r ou1 dh d)
betrothals    (n) (b i1 t r ou1 dh @ l z)
betrotheds    (n) (b i1 t r ou1 dh d z)
betrothing    (v) (b i1 t r ou1 dh i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verlobte {m,f}; Verlobter | die Verlobten {pl}betrothed | the engaged couple; the betrothed; plighted lovers [Add to Longdo]
Verlobung {f}betrothal; betrothment [Add to Longdo]
sich verloben | verlobend | verlobt | verlobteto betroth; to plight; to affiance | betrothing; affiancing | betroths | betrothed [Add to Longdo]
verlobt sein (mit)to be engaged; to be betrothed (to) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
縁組;縁組み[えんぐみ, engumi] (n,vs) betrothal; wedding; marriage; alliance [Add to Longdo]
金包[きんぽう, kinpou] (n) envelope containing betrothal money and given as part of a betrothal gift [Add to Longdo]
結納金[ゆいのうきん, yuinoukin] (n) betrothal money [Add to Longdo]
結納品[ゆいのうひん, yuinouhin] (n) (See 結納金) betrothal gift [Add to Longdo]
御袴料[おんはかまりょう, onhakamaryou] (n) (See 御帯料) betrothal money given from woman to man [Add to Longdo]
御帯料[おんおびりょう, on'obiryou] (n) (See 御袴料) betrothal money given from man to woman [Add to Longdo]
婚約[こんやく, konyaku] (n,vs,adj-no) engagement; betrothal; (P) [Add to Longdo]
長熨斗[ながのし, naganoshi] (n) stretched dried abalone (used as a betrothal gift) [Add to Longdo]
納采[のうさい, nousai] (n) betrothal gift [Add to Longdo]
夫婦約束[ふうふやくそく, fuufuyakusoku] (n) engagement; betrothal; marriage contract [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
受聘[shòu pìn, ㄕㄡˋ ㄆㄧㄣˋ, ] hired (for employment); invited (e.g. to lecture); engaged (for a task); (in olden times) betrothal gift from the groom's family [Add to Longdo]
娃娃亲[wá wa qīn, ㄨㄚˊ ㄨㄚ˙ ㄑㄧㄣ, / ] arranged betrothal of minors [Add to Longdo]
守节[shǒu jié, ㄕㄡˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] faithful (to the memory of betrothed); constant (of widow who remains unmarried) [Add to Longdo]
定婚[dìng hūn, ㄉㄧㄥˋ ㄏㄨㄣ, ] be betrothed; get engaged [Add to Longdo]
定礼[dìng lǐ, ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, / ] betrothal gift; bride-price [Add to Longdo]
[pìn, ㄆㄧㄣˋ, ] betrothed; engage (teacher); hire [Add to Longdo]
聘礼[pìn lǐ, ㄆㄧㄣˋ ㄌㄧˇ, / ] betrothal gift [Add to Longdo]
许字[xǔ zì, ㄒㄩˇ ㄗˋ, / ] betrothed [Add to Longdo]
许配[xǔ pèi, ㄒㄩˇ ㄆㄟˋ, / ] to betroth a girl (in arranged marriages) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top