ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bd

   
63 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bd-, *bd*, b
English-Thai: Longdo Dictionary
lower abdomen(n) ท้องน้อย
abdicated emperor(n) จักรพรรดิ์ผู้ที่สละราชสมบัติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abdabbr. abdominal
abdicate(แอบ' ดิเคท) vt.,vi. สละ (ราชสมบัติ, ตำแหน่ง, อำนาจ) -abdicator n.,
abdomen(แอบ' โดเมิน, แอบโด' เมิน) n. ช่องท้อง,สวนท้อง ตัวอย่าง: *an abdominal pain. ปวดช่องท้อง*, *an abdominal operation. การผ่าตัดช่องท้อง*
abdominal(แอบดอม' มิเนิล) adj. ซึ่งเกี่ยวกับช่องท้อง (of the abdomen)
abdominal crampปวดเกร็งท้อง
abdominal distensionอาการปวดแน่นท้อง
abdominous(แอบคอม' มินัส) adj. ซึ่งมีพุงใหญ่ (potbellied)
abduce(แอบดูส) vt. ลักพา, นำหนี (abduct)
abducent(แอบดู' เซนท) adj. ดึงออก, ซึ่งลักพา (abducting)
abducent nerveควบคุมการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อภายนอกลูกตา

English-Thai: Nontri Dictionary
abdicate(vi,vt) ลาออก,สละราชสมบัติ, ยกเลิก
abdication(n) การลาออก,การสละราชสมบัติ,การยกเลิก
abdomen(n) ท้อง
abduct(vt) ลักพาตัว,ชิงตัว
abduction(n) การลักพาตัว,การชิงตัว
abductor(n) ผู้ลักพา,ผู้ฉกชิง
obduracy(n) ความบึกบึน,ความแข็งขัน,ความดื้อรั้น
obdurate(adj) บึกบึน,แข็งขัน,ดื้อดึง,ดื้อรั้น
subdivide(vt) ซอย,แบ่งย่อย,แบ่งละเอียด
subdivision(n) ภาคย่อย,การแบ่งย่อย,ข้อปลีกย่อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
BDC (bottom dead center)บีดีซี (ศูนย์ตายล่าง) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำระล้าง[v.] (chamralāng) EN: suppress ; subdue ; quell   
ช่องท้อง[n.] (chǿngthøng) EN: abdomen   FR: abdomen [m]
หัวดื้อ[adj.] (hūadeū) EN: obstinate ; stubborn ; disobedient ; obdurate   FR: têtu ; entêté ; obstiné
หัวแข็ง[v.] (hūakhaeng) EN: be stubborn ; be obstinate ; be obdurate ; be headstrong   
หัวรั้น[adj.] (hūaran) EN: stubborn ; obstinate ; obdurate ; disobedient   FR: obstiné
การลักพา[n.] (kān lakphā) EN: abduction   FR: enlèvement [m] ; rapt [m] ; kidnapping [m]
การลักพาตัว[n. exp.] (kān lakphā tūa) EN: abduction   
การสละราชสมบัติ[n. exp.] (kān sala rātchāsombat) EN: abdication   FR: abdication [f]
ค่าจ้างรายสัปดาห์[n. exp.] (khājāng rāisapdā ) EN: weekly wage   FR: salaire hebdomadaire [m]
แขวง[n.] (khwaēng) EN: precinct ; district ; jurisdiction ; prefecture ; Bangkok subdistrict   FR: district [m] ; circonscription administrative [f] ; sous-district de Bangkok [m]

German-Thai: Longdo Dictionary
Fingerabdruck(n) |der, pl. Fingerabdrücke| รอยนิ้วมือ
Obduktion(n) |die, pl. Obduktionen| การชันสูตรศพ
Obdachlose(n) |der/die, pl. Obdachlosen| คนพเนจรร่อนเร่, คนที่ไม่มีบ้านอยู่ เช่น Im August 2005 wird in Dahlewitz (Brandenburg) der Obdachlose Dieter Meier von fünf jungen Männern in einem leer stehenden Gartenbungalow erschlagen.; Der Berliner Asylverein für Obdachlose wurde 1868 von Berliner Würdeträgern gegründet und organisierte Unterkünfte für Obdachlose., See also: R. ein Obdachloser, eine Obdachlose

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bd. : Band (Buch)vol : volume [Add to Longdo]
Bde. : Bände (Bücher)vols : volumes [Add to Longdo]
geb. : gebundenbd : bound [Add to Longdo]
Bakkalaureus {m} der TheologieBD : Bachelor of Divinity [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
hebdomadaire(adj) รายสัปดาห์, ที่ออกทุกสัปดาห์ เช่น journal hebdomadaire หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์
hebdomadaire(n) |m| หนังสือหรือนิตยสารรายสัปดาห์

Japanese-English: EDICT Dictionary
BD[ビーディー, bi-dei-] (n) (See ブルーレイディスク) Blu-ray Disc; BD [Add to Longdo]
BDSM[ビーディーエスエム, bi-dei-esuemu] (n) bondage, discipline & sadomasochism; BDSM [Add to Longdo]
しめやか[, shimeyaka] (adj-na) quiet and subdued in appearance; solemn; sad and depressed in manner; soft; gentle [Add to Longdo]
ぼそぼそ[, bosoboso] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) dry and crumbling; (2) whispering; subdued; (3) tasteless; flavorless; flavourless [Add to Longdo]
アブダクション[, abudakushon] (n,vs) abduction [Add to Longdo]
ウェブデービー[, uebude-bi-] (n) {comp} WebDB [Add to Longdo]
ウェブデュー[, uebudeyu-] (n) {comp} WebdeW [Add to Longdo]
クロムモリブデン鋼[クロムモリブデンこう, kuromumoribuden kou] (n) chromium molybdenum steel; chrome molybdenum steel [Add to Longdo]
コブラツイスト[, koburatsuisuto] (n) cobra twist; abdominal stretch [Add to Longdo]
サブダクションゾーン[, sabudakushonzo-n] (n) subduction zone [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サブディレクトリ[さぶでいれくとり, sabudeirekutori] subdirectory [Add to Longdo]
バケツリレー素子[バケツリレーそし, baketsurire-soshi] BBD, Bucket Bridge Device [Add to Longdo]
ボー[ぼー, bo-] baud (bd) [Add to Longdo]
共通細目[きょうつうさいもく, kyoutsuusaimoku] common subdivision [Add to Longdo]
区分[くぶん, kubun] partition (vs), divide, section, subdivide, segment [Add to Longdo]
命名副領域[めいめいふくりょういき, meimeifukuryouiki] naming-subdomain [Add to Longdo]
ウェブデービー[うえぶでーびー, uebude-bi-] WebDB [Add to Longdo]
ウェブデュー[うえぶでゆー, uebudeyu-] WebdeW [Add to Longdo]
サブドメイン[さぶどめいん, sabudomein] subdomain [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 BD
   n 1: a bachelor's degree in religion [syn: {Bachelor of
      Divinity}, {BD}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 BD
     Blu-ray Disk (BD, Sony, Panasonic, TDK)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top