Search result for

babas

(92 entries)
(0.2065 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -babas-, *babas*, baba
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา babas มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *babas*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Addis Ababa    [N] ชื่อเมืองหลวงของประเทศเอธิโอเปีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
addis ababaแอด' ดิส, แอบ' บะบา) ชื่อเมืองหลวงของเอธิโอเปีย (capital of Ethiopia)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Baba.- ลูกรัก. Mulan 2: The Final War (2004)
H'ali-baba?อาลีบาบา Joy (2008)
Baba...บาบ้า.. Gokusen: The Movie (2009)
Print this out and send it to Dr. Babajanian in Ancient Languages.สั่งพิมพ์ออกมาแล้วส่งไปให้ ดร.บาบาจาเนียน ในแผนกภาษาโบราณ A Night at the Bones Museum (2009)
A prospective, to quickly Jiaonibabaได้เวลาแล้ว, รีบไปบอกพ่อเร็ว Ip Man 2 (2010)
You were referred to me by a Dr. Babar in Chicago.ดร.บาบาร์ ในชิคาโก แนะชื่อผมมา Sam, Interrupted (2010)
Isn't there a children's book about an elephant named Babar?มันมีหนังสือสำหรับเด็ก เรื่องช้างที่ชื่อ บาบาร์ไม่ใช่หรอ? Sam, Interrupted (2010)
♪ You hit that booby trap and you're in pieces ♪ With every bullet ♪ With every bullet your risk increases ♪ ♪ Old Ali Baba he's a different species ♪" you hit that booby trap and you're in pieces " with every bullet " with every bullet your risk increases " " old Ali Baba he's a different species " So (2010)
Shake hands with my father baba.จับมือกับพ่อฉันสิคะ Melbourne (2010)
Baba checks the casualty reports for greek names.พ่อจะคอยเช็คหารายชื่อกรีก.. ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจากสงคราม Melbourne (2010)
Baba, he always wanted a son like you.พ่อ ก็อยากได้ลูกชายอย่างเธอมานานแล้ว Melbourne (2010)
I told mama and baba alreadyฉันบอกพ่อกับแม่ไปแล้ว.. Melbourne (2010)
Like, full-on Babar.แบบบาบาร์เลยอะ Hammer of the Gods (2010)
Baba booey, baba booey, baba booey.ไอ้บ้า ไอ้บี้ ไอ้โบ้ ไอ้เบ๊ The Science of Illusion (2010)
(Takadanobaba Station.(สถานี ทาคาดะโนบาบะ ทางออก วาเซดะ 5 โมงเย็น) Hanamizuki (2010)
Baba-booey! Baba-booey!บาบา-บูย์! The Sniffles (2010)
I just cut it out and put it my cerial, it's better than babanas.- ก็แค่ต้องกินซีเรียลไปก่อน ดีกว่ากินกล้วย The Switch (2010)
Babaganoush.- บาบากานุช The Switch (2010)
-Babaganoush.- บาบากานุช? The Switch (2010)
Yeah babaganoush all over your shirt. Kassie's party a few years back.ใช่ ซอสบาบากานุชเต็มเสื้อนายเลย ตอนปาร์ตี้แคสซี่เมื่อปีก่อน The Switch (2010)
You know, actually not a bad idea. Baba!รู้ไหม จริงๆเป็นความคิดที่ไม่เลวเลยนะ บาบา! Shrek Forever After (2010)
Baba!บาบา! Shrek Forever After (2010)
We should invoke Baba Yaga.เราต้องอัญเชิญบาบ้า ยาก้า Mirror, Mirror (2011)
Baba-what-now?บาบ้า อะไรนะ Mirror, Mirror (2011)
Baba Yaga.บาบ้า ยาก้า Mirror, Mirror (2011)
Oh my- - You are scared of this Baba Gaga.ตายแล้ว เธอกลัวบาบ้า กาก้านี่ Mirror, Mirror (2011)
Baba Yaga, and yeah she's horrible!บาบ้า ยาก้าหรอก เขาน่ากลัวนะ Mirror, Mirror (2011)
Baba Yaga.บาบ้า ยาก้า Mirror, Mirror (2011)
Baba Yaga.บาบ้า ยาก้า Mirror, Mirror (2011)
Baba Yaga.บาบ้า ยาก้า Mirror, Mirror (2011)
Hear me Baba Yaga!ฟังข้า บาบ้า ยาก้า Mirror, Mirror (2011)
Baba Yaga?บาบ้า ยาก้าเหรอ Mirror, Mirror (2011)
Baba Yaga--บาบ้า ยาก้า Mirror, Mirror (2011)
The Baba Yaga you were talking about last night?บาบ้า ยาก้าที่เธอเล่าให้ฟังเมื่อคืน Mirror, Mirror (2011)
Baba Yaga is real?บาบ้า ยาก้ามีจริงเหรอ Mirror, Mirror (2011)
I knew that had to mean Sasquatch and the Lochness Monster and Little Miss Piggy all existed but Baba Yaga can't, ok?ฉันรู้ว่าตีนโต ตัวล็อคเนสส และคุณนายหมูน้อยมีจริง Mirror, Mirror (2011)
Why did you sick Baba Yaga on me? !ทำไมเธอถึงสาปบาบ้า ยาก้าใส่ฉัน Mirror, Mirror (2011)
Again, it wasn't me! It was Baba Yaga!อีกรอบ ฉันไม่ได้ทำ บาบ้า ยาก้าทำ Mirror, Mirror (2011)
What's the deal with this Baba Yaga chick anyway?บาบ้า ยาก้านี่มีปัญหาอะไร Mirror, Mirror (2011)
Baba Yaga only grants pleas when there's an intense emotional connection between the wounded party and her, um, target.บาบ้า ยาก้าทำตามคำขอก็ต่อเมื่อ มันมีความเกี่ยวข้องทางอารมณ์ระหว่าง ผู้ขอกับ เอ่อ.. Mirror, Mirror (2011)
Baba Yaga dwells in her own realm.บาบ้า ยาก้าอาศัยอยู่ในที่ของเขา Mirror, Mirror (2011)
We need to reverse a Baba Yaga curse.เราต้องสะท้อนคำสาปบาบ้า ยาก้า Mirror, Mirror (2011)
Girls. There is no Baba Yaga.หนูๆ บาบ้า ยาก้าไม่มีหรอก Mirror, Mirror (2011)
I know how to summon the Baba in theory...ฉันรู้วิธีเชิญบาบ้า ทางทฤษฎี Mirror, Mirror (2011)
I am ready to summon Baba Yaga.ฉันพร้อมจะอัญเชิญ บาบ้า ยาก้าแล้ว Mirror, Mirror (2011)
No! Baba Yaga is the monster who haunted my childhood nightmares.ไม่ใช่ บาบ้า ยาก้าคือปีศาจที่ Mirror, Mirror (2011)
Baba Yaga, Baba Yaga, Baba Yaga.บาบ้า ยาก้าๆๆ Mirror, Mirror (2011)
Baba Yaga, Baba Yaga, Baba Yaga--บาบ้า ยาก้า... Mirror, Mirror (2011)
Baba Yaga?บาบ้า ยาก้า Mirror, Mirror (2011)
Baba Yaga?บาบ้า ยาก้า Mirror, Mirror (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก้น[n.] (kon) EN: buttocks ; bottom ; ass ; behind ; fanny (inf.) ; butt   FR: fesses [fpl] ; derrière [m] ; postérieur [m] ; cul (vulg.) [m] ; pétard [m] (fam.) ; croupion [m] (fam. - péj.) ; popotin [m] (fam.) ; baba [m] (arg.)

CMU English Pronouncing Dictionary
BABA    B AA1 B AH0
ABABA    AH0 B AA1 B AH0
ABABA    AA1 B AH0 B AH0
BABANGIDA    B AH0 B AA1 NG G AH0 D AH0
BABANGIDA    B AH0 B AE1 NG G AH0 D AH0
ADDIS-ABABA    AA1 D IH2 S AH0 B AA1 B AH0
ADDIS-ABABA    AA1 D IY0 S AH0 B AA1 B AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Addis Ababa    (n) - (a2 d i s - a1 b @ b @)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Koslowbabax {m} [ornith.]Koslow's Babax [Add to Longdo]
Streifenbabax {m} [ornith.]Chinese Babax [Add to Longdo]
Riesenbabax {m} [ornith.]Giant Babax [Add to Longdo]
Mbabane (Hauptstadt von Swasiland)Mbabane (capital of Swaziland) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばば[, baba] (n) shit; bullshit [Add to Longdo]
スーババイザ[, su-babaiza] (n) {comp} supervisor [Add to Longdo]
ババロア[, babaroa] (n) bavarois (fre [Add to Longdo]
ババ抜き;ばば抜き;婆抜き[ババぬき(ババ抜き);ばばぬき(ばば抜き;婆抜き), baba nuki ( baba nuki ); babanuki ( baba nuki ; baa nuki )] (n) old maid; living without one's mother-in-law [Add to Longdo]
火車婆[かしゃばば, kashababa] (n) (arch) evil old hag [Add to Longdo]
絵羽羽織[えばばおり;えばはおり, ebabaori ; ebahaori] (n) figured haori (coat) [Add to Longdo]
鬼婆;鬼ばば;鬼ばばあ[おにばば(鬼婆;鬼ばば);おにばばあ(鬼婆;鬼ばばあ), onibaba ( onibaba ; oni baba ); onibabaa ( onibaba ; oni babaa )] (n) hag; witch; bitch; penurious or spiteful old woman; termagant; virago [Add to Longdo]
熊手婆[くまでばば, kumadebaba] (n) (arch) (derog) midwife [Add to Longdo]
遣り手婆[やりてばば, yaritebaba] (n) brothel madam [Add to Longdo]
重馬場[おもばば, omobaba] (n) muddy track (in horse racing); dead track [Add to Longdo]
曾祖母;曽祖母[そうそぼ;ひいばば;ひばば;ひおおば, sousobo ; hiibaba ; hibaba ; hiooba] (n) great-grandmother; great-grandma [Add to Longdo]
祖母[そぼ(P);ばば;おおば;おば;うば, sobo (P); baba ; ooba ; oba ; uba] (n,adj-no) (See 婆) grandmother; (P) [Add to Longdo]
猫ばば;猫糞[ねこばば, nekobaba] (n,vs) embezzlement; misappropriation; pocketing; stealing [Add to Longdo]
婆;婆あ(ik)[ばば(婆);ばばあ, baba ( baa ); babaa] (n) (1) (See 祖母) old woman; (2) (ばば only) (See ババ抜き) old maid (undesirable card in the card game of the same name); (3) (ばばあ only) (derog) hag; bitch [Add to Longdo]
婆婆鰈[ばばがれい;ババガレイ, babagarei ; babagarei] (n) (uk) slime flounder (Microstomus achne) [Add to Longdo]
馬場[ばば, baba] (n) horse-riding ground; (P) [Add to Longdo]
馬場殿;馬場の殿[うまばどの(馬場殿);ばばどの(馬場殿);うまばのおとど, umabadono ( baba dono ); babadono ( baba dono ); umabanootodo] (n) (arch) (See 武徳殿・1) building for observing horse racing, horseback archery, etc. (sometimes specifically that used by the emperor on the greater palace grounds) [Add to Longdo]
馬番連勝[ばばんれんしょう, babanrenshou] (n) post (horse racing) [Add to Longdo]
糞婆;糞婆あ[くそばばあ, kusobabaa] (n) (uk) (derog) old woman; old bat [Add to Longdo]
箕借り婆[みかりばば, mikaribaba] (n) old woman ghost from the Kanto region [Add to Longdo]
面罵罵倒[めんばばとう, menbabatou] (n) abuse [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚的斯亚贝巴[Yà dì sī Yà bèi bā, ㄧㄚˋ ㄉㄧˋ ㄙ ㄧㄚˋ ㄅㄟˋ ㄅㄚ, / ] Addis Ababa (capital of Ethiopia) [Add to Longdo]
八宝山[Bā bǎo shān, ㄅㄚ ㄅㄠˇ ㄕㄢ, / ] Mt Babao in Haidian district of Beijing [Add to Longdo]
八宝山革命公墓[Bā bǎo shān gé mìng gōng mù, ㄅㄚ ㄅㄠˇ ㄕㄢ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ ㄍㄨㄥ ㄇㄨˋ, / ] Mt Babao revolutionary cemetery in Haidian district of Beijing [Add to Longdo]
姆巴巴纳[Mǔ bā bā nà, ㄇㄨˇ ㄅㄚ ㄅㄚ ㄋㄚˋ, / ] Mbabane (capital of Swaziland) [Add to Longdo]
阿里巴巴[Ā lǐ bā bā, ㄚ ㄌㄧˇ ㄅㄚ ㄅㄚ, ] Alibaba, name of character in the Arabian Nights; name of PRC e-commerce company [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スーババイザ[すーばばいざ, su-babaiza] supervisor [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top