Search result for

bût

(143 entries)
(0.07 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bût-, *bût*
English-Thai: Longdo Dictionary
butterfly pea(n) ดอกอัญชัญ
tributyltin(n name) สารประกอบเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้ผสมในสีทาใต้ท้องเรือกันเพรียงเรือและสาหร่ายต่างๆมาเกาะ แต่สารนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
contribution(n) ผลงาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
but[CONJ] แต่, See also: หากว่า, แต่ทว่า, Syn. however
but[PERP] ยกเว้น, See also: เว้นแต่, นอกจาก, Syn. except
but[ADV] เป็นแต่เพียง, See also: เพียงแต่, Syn. only
butt[VT] ขวิด
butt[N] ด้านปลายที่ใหญ่ของที่จับ, Syn. handle
butt[N] ตัวตลก
butt[N] ถังขนาดใหญ่, See also: ถังใส่เหล้าองุ่น, Syn. cask
butt[N] ส่วนก้น, See also: สะโพก
butt[SL] ก้น, See also: สะโพก
butch[ADJ] (หญิง) ที่แต่งตัวเป็นชาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
but(บัท) conj. แต่,หากว่า,แต่ทว่า,ถ้าไม่,ถ้าไม่ได้ -adv. เพียง,เพียงแต่. -pron. ที่ไม่ -prep. เว้นแต่,นอกจาก
butanen. แก๊สติดไฟที่ไร้สีชนิดหนึ่ง
butch(บูช) n. คนร่วมเพศเดียวกันและมีบทบาทมากกว่า,ผู้กระทำlesbianism
butcher(บูช'เชอะ) {butchered,butchering,butchers} n. คนขายเนื้อ,คนฆ่าสัตว์ขาย,คนที่ฆ่าคนตายอย่างทารุณ,คนขายเร่,การทำลาย,การแล่เนื้อ,คนที่มีนิสัยโหดร้าย vt. ฆ่าสัตว์ขาย,ฆ่าอย่างทารุณโหดเหี้ยม,ทำให้เสีย,ทำเสีย, See also: butcherer n.
butchery(บุช'เชอรี) n. โรงฆ่าสัตว์,การฆ่าสัตว์ขาย,คนฆ่าคนตายอย่างทารุณโหดร้าย,การฆาตกรรม,การทำลาย,ความยุ่งเหยิง
butler(บัท'เลอะ) n. หัวหน้าคนใช้,พ่อบ้าน
buts(บัทซ) n.,pl. ความขัดข้อง,การปฏิเสธ
butsu(บุท'ชุ) n. พระพุทธเจ้า
butt(บัท) {butted,butting,butts} n. ปลาย,ส่วนปลาย,ส่วนก้น,ตะโพก,บุหรี่,ตอไม้ ,คนที่ถูกดูถูก,เป้ายิง,สนามยิงปืน,เป้าหมาย,การเอาหัวชน,ถังขนาด ใหญ่ -v. ประชิดใกล้กับ,พุ่งออกชน,ขวิด -Id. (butt in เสือก,ยุ่ง), Syn. end
butt jointn. หัวต่อโลหะหรือไม้โดยไม่มีรอยทาบ

English-Thai: Nontri Dictionary
but(adv) เท่านั้น,เพียงแต่
but(con) แต่,นอกจาก,เว้นแต่,หากแต่,เพียงแต่
but(pre) หากแต่,เว้นแต่,เพียงแต่,นอกจาก
butcher(n) คนฆ่าสัตว์,คนขายเนื้อ
butcher(vt) ฆ่าสัตว์
butchery(n) การฆ่าสัตว์,โรงฆ่าสัตว์
butler(n) หัวหน้าคนใช้,พ่อบ้าน
butt(n) ด้าม,ก้นบุหรี่,ตอไม้,เป้า,ไหสุรา,ถังเหล้า
butt(vt) ขวิด
butte(n) ภูเขาชัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
butaneบิวเทน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
buttต่อชน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
butt jointรอยต่อชน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
butt jointข้อต่อชน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
butt weldรอยเชื่อมชน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
butt-seam weldingการเชื่อมตะเข็บชน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
butteเนินยอดป้าน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
butte cleatแนวแตกแยกรอง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
butterfly fractureกระดูกหักรูปผีเสื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
butterfly valve; throttle; throttle plate; throttle valveลิ้นปีกผีเสื้อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Butacarbบิวต้าคาร์บ [การแพทย์]
Butacoteบิวตาโคท [การแพทย์]
Butadieneบิวทาไดอีน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Butadiene rubber or Polybutadieneยางบีอาร์เป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่ง ที่ผลิตจากบิวทาไดอีนมอนอเมอร์ มีความยืดหยุ่นและสมบัติการกระเด้งกระดอนสูง มีสมบัติเด่น คือ ทนต่อการสึกกร่อนสูงมาก นอกจากนี้ยังมีสมบัติการหักงอที่อุณหภูมิต่ำดี ความร้อนสะสมขณะใช้งานต่ำจึงนิยมใช้ผสมกับยางธรรมชาติหรือยางเอสบีอาร์ในการ ผลิตดอกยางรถยนต์หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ต้องการความทนต่อการสึกกร่อนสูง เช่น ยางพื้นรองเท้า ยางกันกระแทก เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Butadienesบิวตะไดอีน,บิวทะไดอีน [การแพทย์]
Butambenบิวแทมเบน [การแพทย์]
Butaneไฮโดรคาร์บอนที่ประกอบด้วยคาร์บอน 4 อะตอม และไฮโดรเจน 10 อะตอม
ปรกติอยู่ในสภาพก๊าซ แต่ทำให้เหลวได้ง่ายเพื่อการขนส่งและจัดเก็บ ใช้เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือน รถยนต์ และอุตสาหกรรมบางประเภท [ปิโตรเลี่ยม]
Butanesบิวเทน,ก๊าซบิวเทน [การแพทย์]
butanoic acidกรดบิวทาโนอิก, กรดอินทรีย์ชนิดหนึ่ง สูตรเคมีคือ C3H7COOH เป็นของเหลว มีจุดเดือด 163.3 °C ใช้ในการเตรียมกลิ่นสังเคราะห์ เช่น เมื่อรวมกับเมทิลแอลกอฮอล์จะได้สารมีกลิ่นเหมือนมะละกอสุก เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Butanolบิวทานอล [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
but oneถัดไปอีกหนึ่ง เช่น next door but one ประตูที่อยู่ถัดจากประตูหน้าไป ถัดขึ้นไปอีกหนึ่ง เช่น last door but one ประตูที่อยู่ถัดขึ้นมาจากประตูสุดท้าย
butane(เคมี) เป็นสารประกอบอินทรีย์
butt out (vi slang) ยุงกับคนอื่น
See also: S. leave others alone: to keep out of other people's business or conversation,
butt out (vi slang) เลิกยุ่งกับคนอื่น
See also: S. leave others alone: to keep out of other people's business or conversation,
butterfish['บัต-เถอะ ฟิช] (n ) ชื่อเรียกปลาทะเลหลายชนิดที่มีตัวเมือกลื่นเสมือนกับจับก้อนเนย ในวงศ์ปลาจะละเม็ด (Stromateidae) โดยเฉพาะในสกุล Peprilus โดยเฉพาะ American butterfish (Peprilus triacanthus) ที่ใช้เป็นอาหาร นอกจากนี้ เช่น Gulf butterfish (Peprilus burti), Shining butterfish (Peprilus ovatus), Salema butterfish (Peprilus snyderi)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยัง[ADV] also, See also: but also, as well, too, Syn. อีกทั้ง, อีกต่างหาก, Example: สุนัขเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ใกล้ชิดกับคนแถมยังมีประโยชน์เฝ้าบ้านได้เวลาไม่มีใครอยู่
ล้ม[V] slaughter, See also: butcher, kill, Syn. ฆ่า, Example: ชาวชนบทมักล้มวัวเพื่อเป็นอาหารสำหรับแขกที่มาเยือน
ลูกกระดุม[N] button, Syn. กระดุม, ลูกดุม, Example: เขาแกะลูกกระดุมเสื้อสีขาว ใช้ฝ่ามือพัดลมไปมาตรงหน้าอก, Count unit: เม็ด, Thai definition: เครื่องกลัดกับส่วนต่างๆ ของเสื้อผ้าไม่ให้แยกออกจากกัน ทำเป็นรูปต่างๆ มักมีรังดุมสำหรับขัด
ออดอ้อนออเซาะ[V] talk sweetly, See also: butter up, wheedle, flatter, plead with sweet words, Syn. ฉอเลาะ, ประจบประแจง, Example: เธอออดอ้อนออเซาะแฟนให้พาเธอไปเต้นรำ
แต่ว่า[CONJ] but, See also: however, Example: เขาได้แต่งงานกับคนที่เขารัก แต่ว่าเขาไม่มีความสุขเพราะผู้หญิงคนนั้นไม่ได้รักเขา, Thai definition: เป็นคำเชื่อมทำให้ความกลับกันหรือขัดแย้งกัน
กลัดกระดุม[V] button up one's coat, Syn. ติดกระดุม, Example: ขอทานสวมเสื้อสีคล้ำแถมยังกลัดกระดุมไม่ตรงรัง
พุทธองค์[N] Buddha, See also: Butsu, Gautama, Gautama Buddha, Example: ให้พวกเราระลึกถึงคุณของพุทธองค์ทุกคืนก่อนที่เราจะล้มตัวลงนอน, Thai definition: องค์พระพุทธเจ้า
ปุ่ม[N] button, See also: knob, lump, knot, protuberance, swelling, node, Example: เครื่องโทรศัพท์ในปัจจุบันมีทั้งแบบที่เป็นแบบหมุนกับแบบกดปุ่ม, Count unit: ปุ่ม
เป้าหมาย[N] target, See also: butt, Syn. เป้า, จุดเล็ง, จุดกำหนด, Example: เครื่องบินทิ้งระเบิดได้ตรงเป้าหมายตามจุดยุทธศาสตร์
เว้นแต่[CONJ] unless, See also: but, if not, only if, except, Syn. เว้นแต่ว่า, นอกจาก, ยกเว้น, Example: ข้าพเจ้าก็ไม่เคยไปพบท่านจอมพลเลย เว้นแต่จะมีหน้าที่ราชการเท่านั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญชัน[n.] (anchan) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Blue vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings   
อัญชันม่วงเข้ม[n. exp.] (anchan muang khem) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings   
แบ่ง[v.] (baeng) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion   FR: diviser ; séparer ; allouer ; partager ; répartir ; assigner
แบ่งเฉลี่ยเท่า ๆ กัน[v. exp.] (baeng chalīa thao-thao kan) EN: distribute evenly   
แบ่งเงินปันผล[v. exp.] (baeng ngoenpanphon) EN: pay out a dividend ; distribute a dividend   
แบ่งออก[v. exp.] (baeng øk) EN: distribute   FR: scinder ; sectionner
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide   FR: répartir ; partager
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide   
แบ่งสรร[v.] (baengsan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide   
แบ่งสันปันส่วน[v.] (baengsanpansuan) EN: apportion ; share between/among ; share ; portion; allot ; distribute   

CMU English Pronouncing Dictionary
BUT    B AH1 T
BUTS    B AH1 T S
BUTH    B UW1 TH
BUTT    B AH1 T
BUTZ    B AH1 T S
BUTE    B Y UW1 T
BUTTE    B Y UW1 T
BUTTS    B AH1 T S
BUT'S    B AH1 T S
BUTCH    B UH1 CH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
but    (a) (b uh t)
butt    (v) (b uh1 t)
butch    (j) (b u1 ch)
butts    (v) (b uh1 t s)
butane    (n) (b y uu1 t ei n)
butler    (n) (b uh1 t l @ r)
butted    (v) (b uh1 t i d)
butter    (v) (b uh1 t @ r)
button    (v) (b uh1 t n)
butcher    (v) (b u1 ch @ r)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
仏歴[ぶつれき, butsureki] (n) พุทธศักราช
物理学[ぶつりがく, butsurigaku] (n) ฟิสิกส์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ぶつける[ぶつける, butsukeru] Thai: ชน English: to hit
ぶつける[ぶつける, butsukeru] Thai: ตีให้ล้มไป English: to knock
ぶつける[ぶつける, butsukeru] Thai: กระแทกถูก English: to run into

German-Thai: Longdo Dictionary
Butter(n) |die| เนย
butterweich(adj) นุ่มมาก, นิ่มมาก, See also: S. sehr weich

Japanese-English: EDICT Dictionary
鵟(oK)[のすり;ノスリ, nosuri ; nosuri] (n) (uk) common buzzard (Buteo buteo) [Add to Longdo]
C3植物[シーさんしょくぶつ, shi-sanshokubutsu] (n) C3 plant (any plant, such as rice, that uses C3 carbon fixation) [Add to Longdo]
C4植物[シーよんしょくぶつ, shi-yonshokubutsu] (n) C4 plant (any plant, such as corn, that uses C4 carbon fixation) [Add to Longdo]
CAM植物[カムしょくぶつ, kamu shokubutsu] (n) CAM plant (any plant, such as the pineapple, that uses crassulacean acid metabolism) [Add to Longdo]
GABA[ギャバ, gyaba] (n) (See γアミノ酪酸) gamma-aminobutyric acid (GABA) [Add to Longdo]
いざ知らず[いざしらず, izashirazu] (exp) I don't know about ... but; it may be possible for ... but [Add to Longdo]
おちょぼ口[おちょぼぐち, ochoboguchi] (n) puckered-up mouth; button of a mouth [Add to Longdo]
お腰;御腰[おこし, okoshi] (n) (1) (hon) (See 腰・1) buttocks; lower back; waist; hips; (2) (fem) (See 腰巻) kimono underskirt [Add to Longdo]
お邪魔虫;御邪魔虫[おじゃまむし, ojamamushi] (n) someone who gets in the way without serving any useful purpose; fly in the ointment; buttinsky; third wheel [Add to Longdo]
お尻[おしり, oshiri] (n) arse; ass; bottom; buttocks [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丁二醇[dīng èr chún, ㄉㄧㄥ ㄦˋ ㄔㄨㄣˊ, ] butyl glycol [Add to Longdo]
丁基[dīng jī, ㄉㄧㄥ ㄐㄧ, ] butyl group C4H9- (chem.) [Add to Longdo]
丁烷[dīng wán, ㄉㄧㄥ ㄨㄢˊ, ] butane [Add to Longdo]
丁醇[dīng chún, ㄉㄧㄥ ㄔㄨㄣˊ, ] butanol; butyl alcohol C4H9OH [Add to Longdo]
[dàn, ㄉㄢˋ, ] but; yet; however; only; merely; still [Add to Longdo]
但是[dàn shì, ㄉㄢˋ ㄕˋ, ] but; however [Add to Longdo]
傭人领班[yōng rén lǐng bān, ㄩㄥ ㄖㄣˊ ㄌㄧㄥˇ ㄅㄢ, / ] butler [Add to Longdo]
[què, ㄑㄩㄝˋ, / ] but; yet; however; while; to go back; to decline; to retreat; nevertheless [Add to Longdo]
反倒[fǎn dào, ㄈㄢˇ ㄉㄠˋ, ] but on the contrary; but expectedly [Add to Longdo]
可是[kě shì, ㄎㄜˇ ㄕˋ, ] but; however [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクティビティ属性[アクティビティぞくせい, akuteibitei zokusei] activity attributes [Add to Longdo]
アトリビュート[あとりびゅーと, atoribyu-to] attribute [Add to Longdo]
オンライン配布[オンラインはいふ, onrain haifu] online distribution [Add to Longdo]
クロック分配[クロックぶんぱい, kurokku bunpai] clock (signal) distribution [Add to Longdo]
サブタイプ[さぶたいぷ, sabutaipu] subtype [Add to Longdo]
スタートボタン[すたーとぼたん, suta-tobotan] start button (in Windows 95) [Add to Longdo]
セグメント属性[せぐめんとぞくせい, segumentozokusei] segment attributes [Add to Longdo]
タブ停止位置[たぶていしいち, tabuteishiichi] tabulation stop [Add to Longdo]
データ属性[データぞくせい, de-ta zokusei] data attribute [Add to Longdo]
ドライブタイプ[どらいぶたいぷ, doraibutaipu] drive type [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
仏像[ぶつぞう, butsuzou] Buddhastatue, Buddhabild [Add to Longdo]
舞台[ぶたい, butai] Buehne [Add to Longdo]
舞踏会[ぶとうかい, butoukai] -Ball, Tanzveranstaltung [Add to Longdo]
[ぶた, buta] -Schwein [Add to Longdo]
豚小屋[ぶたごや, butagoya] Schweinestall [Add to Longdo]
豚箱[ぶたばこ, butabako] Polizeizelle, Knast [Add to Longdo]
豚肉[ぶたにく, butaniku] Schweinefleisch [Add to Longdo]
部隊[ぶたい, butai] (militaer.) Einheit, Truppe, Abteilung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top