Search result for

bômes

(375 entries)
(0.0426 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bômes-, *bômes*, bôme
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bômes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bômes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bomb[VI] ทิ้งระเบิดทำลาย, Syn. blow up
bomb[VT] ทิ้งระเบิดทำลาย, Syn. blow up
bomb[N] ระเบิด, See also: ลูกระเบิด, Syn. explosive
bomb[N] คนเยี่ยมยอด (คำสแลง), See also: สิ่งของที่เยี่ยมยอด (ภาษาสแลง)
A-bomb[N] ระเบิดปรมาณู, Syn. atomic bomb, nuclear weapon
bomber[N] เครื่องบินทิ้งระเบิด
H-bomb[N] ระเบิดไฮโดรเจน, Syn. hydrogen bomb
bomb up[PHRV] ลำเลียงระเบิด, See also: ขนระเบิด, บรรทุกระเบิด
bombard[VT] โจมตีโดยการใช้ระเบิดหรือปืนที่มีอานุภาพร้ายแรง, See also: ถล่ม, กระหน่ำ, จู่โจม, Syn. assail, attack
bombard[VT] ระดม (คำถาม ความคิด คำวิจารณ์) เข้าใส่, Syn. assail
bombast[N] คำพูดยาวๆที่พูดเพื่อเอาใจคนอื่น, Syn. pomposity
bombing[N] การทิ้งระเบิด
bomb out[PHRV] ระเบิดทำให้ไร้ที่อยู่อาศัย
car bomb[N] ระเบิดที่ใส่ไว้ในรถเพื่อนำไปก่อการร้าย
firebomb[N] ระเบิดเพลิง
firebomb[VT] โจมตีด้วยระเบิดเพลิง
abominate[VT] ชิงชัง, See also: เกลียด, ชัง, Syn. abhor, execrate, Ant. like, love
bombshell[N] ลูกระเบิด, Syn. shell
bombshell[N] ข่าวไม่ค่อยดีที่ได้รับรู้อย่างปัจจุบันทันด่วน
tear bomb[N] ระเบิดที่บรรจุก๊าซน้ำตา
time bomb[N] ระเบิดที่ตั้งเวลาได้
time bomb[N] เหตุการณ์ที่อาจเป็นอันตรายในอนาคต
abominable[ADJ] เลวทรามต่ำช้า, See also: น่าชัง, น่ารังเกียจ, Syn. hatful
bombardier[N] ปืนใหญ่
abomination[N] ความชัง, See also: ความชิงชัง, Syn. hatred, loathing, aversion
abomination[N] สิ่งที่น่าเกลียดชัง, See also: สิ่งที่เลวทราม
atomic bomb[N] ระเบิดปรมาณู, Syn. A-bomb, nuclear weapon
bombardment[N] การโจมตีโดยการใช้ระเบิดหรือปืนที่มีอานุภาพร้ายแรง, Syn. attack
carpet-bomb[VT] ทิ้งระเบิดจำนวนมากลงบนพื้นที่เล็กๆ, See also: ทิ้งระเบิดแบบปูพรม
cost a bomb[SL] แพงมาก
bombard with[PHRV] กระหน่ำด้วย (สิ่งทำลายสูง), See also: โจมตีด้วย (สิ่งที่ส่งทำลายสูง)
bombard with[PHRV] กังวลเกี่ยวกับ
nuclear bomb[N] ระเบิดนิวเคลียร์, Syn. nuclear armament, nuclear warhead, hydrogen bomb
hydrogen bomb[N] ระเบิดไฮโดรเจน
fighter-bomber[N] เครื่องบินทิ้งระเบิดและป้องกันภัย
incendiary bomb[N] ระเบิดเพลิง
drop a bombshell[IDM] ประกาศข่าวที่น่าตื่นตะลึง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทำให้แตกตื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a-bombabbr. atomic bomb (ระเบิดอะตอม)
abomasum(แอบบะเม' ซัม) n., (pl. abomasa) กระเพาะจริงหรือกระเพาะที่สี่ของสัตว์เคี้ยวเอื้อง
abominable(อะบอม' นินะเบิล) adj. น่ารังเกียจ, น่ารำคาญ, เลวมากที่สุด, Syn. hateful, odious)
abominable snowmanมนุษย์หิมะ., Syn. yeti
abominate(อะบอม' มิเนท) vt. เกลียดชัง, ไม่ชอบ -abomination n. -abominator n., Syn. loathe, abhor ###A. love, like
aerosol bombภาชนะหรือกระป๋องฉีดสเปรย์ที่เป็นละอองของเหลว
atom bombระเบิดปรมาณูซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาลูกโซ่ของการแตกตัวของนิวเคลียสของอะตอมของธาตุยูเรเนียม U -235 ทำให้ส่วนของมวลของมันเปลี่ยนเป็นพลังงานที่มหาศาล.
bomb(บอมบ์) {bombed,bombing,bombs} n. ระเบิด,ลูกระเบิด,ก้อนวัตถุเหลวที่ขับออกจากภูเขาไฟ,ระเบิดภูเขาไฟ,ความล้มเหลวสิ้นเชิง,อาวุธนิวเคลียร์ vi. ปล่อยลูกระเบิด,ทิ้งลูกระเบิด,ยิงลูกระเบิด,ล้มเหลว, Syn. missile
bomb carriern. เครื่องบินทิ้งระเบิด
bomb hatchn. ประตูห้องระเบิด
bomb sheltern. หลุมหลบภัย
bombard(บอมบาร์ด') vt. ระดมยิง,ยิงกระหน่ำ,ทิ้งระเบิด,โจมต, See also: bombarder,bombardment n.
bombardier(บอมบาเดียร์') n. มือทิ้งระเบิดบนเครื่องบิน,พลทิ้งลูกระเบิด,ทหารปืนใหญ่
bombast(บอม'แบสทฺ) n. คำพูดโว,คนโว,นุ่นยัด,เครื่องรอง, Syn. boast
bombastic(บอมแบส'ทิค,-เคิล) adj. ซึ่งคุยโว,ซึ่งคุยเขื่อง, Syn. pompous,
bombastical(บอมแบส'ทิค,-เคิล) adj. ซึ่งคุยโว,ซึ่งคุยเขื่อง, Syn. pompous,
bombay(บอม'เบย์) n. เมืองท่าของอินเดีย
bombshelln. ลูกระเบิด,สิ่งที่น่าตกใจ,ผู้ที่น่าตกใจกลัว
bombsightn. เครื่องเล็งเป้าการยิงหรือทิ้งระเบิด
depth bombn. ระเบิดน้ำลึก
fighter bomberเครื่องบินทิ้งระเบิดด้วย
fusion bombn. ระเบิดไฮโดรเจน
h-bombn. ดูhydrogen bomb
hydrogen bombระเบิดไฮโดรเจน
parabombn. ระเบิดที่ลงโดยร่มชูชีพ

English-Thai: Nontri Dictionary
abominable(adj) น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเกลียด
abominate(vt) ขยะแขยง,รังเกียจ,เกลียด
abomination(n) ความขยะแขยง,ความรังเกียจ,ความเกลียด
ATOMIC atomic bomb(n) ระเบิดปรมาณู
bomb(n) ลูกระเบิด,อาวุธนิวเคลียร์
bomb(vt) ทิ้งระเบิด
bombard(vt) ระดมยิง,กระหน่ำยิง,ทิ้งระเบิด,โจมตี
bombardment(n) การระดมยิง,การทิ้งระเบิด,การกระหน่ำยิง,การโจมตี
bombast(n) คำพูดรื่นหู,คำพูดโว,เครื่องรอง
bombastic(adj) เป็นที่รื่นหู,ซึ่งคุยเขื่อง,ซึ่งคุยโว
bomber(n) เครื่องบินทิ้งระเบิด
bombshell(n) ลูกระเบิด,สิ่งที่น่าตกใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
phlebometritisหลอดเลือดดำของมดลูกอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
logorrhea; logorrhoea; verbomaniaอาการพูดไม่หยุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
logorrhoea; logorrhea; verbomaniaอาการพูดไม่หยุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bombastสำนวนฟุ้งเฟื่อง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
bombéเครื่องเรือนทรงกระพุ้ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
meibomian cyst; cyst, tarsalถุงน้ำไมโบเมียน, ปรวดหนังตา [มีความหมายเหมือนกับ chalazion ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mail-bombไปรษณีย์ถล่ม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mail-bombไปรษณีย์ถล่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
colobomaเนื้อตาแหว่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cyst, meibomian; cyst, tarsalถุงน้ำไมโบเมียน, ปรวดหนังตา [มีความหมายเหมือนกับ chalazion ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cyst, tarsal; cyst, meibomianถุงน้ำไมโบเมียน, ปรวดหนังตา [มีความหมายเหมือนกับ chalazion ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
verbomania; logorrhea; logorrhoeaอาการพูดไม่หยุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
volcanic bombบอมบ์ภูเขาไฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tarsal cyst; cyst, meibomianถุงน้ำไมโบเมียน, ปรวดหนังตา [มีความหมายเหมือนกับ chalazion ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atomic bombลูกระเบิดอะตอม, ลูกระเบิดที่แรงระเบิดเกิดจากปฏิกิริยาการแบ่งแยกนิวเคลียสของธาตุหนัก เช่น ยูเรเนียม-235 หรือ พลูโทเนียม-239 ปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว (ดู Fission ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Clean bombคลีนบอมบ์, ระเบิดนิวเคลียร์ที่มีฝุ่นกัมมันตรังสีเกิดขึ้นค่อนข้างน้อย (ดู dirty bomb ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Dirty bombเดอร์ตีบอมบ์, ระเบิดนิวเคลียร์ที่มีฝุ่นกัมมันตรังสีเกิดขึ้นค่อนข้างมาก ปัจจุบันคำนี้หมายรวมถึง ระเบิดที่มีสารกัมมันตรังสีรวมอยู่ด้วยเพื่อให้มีการกระจายของกัมมันตภาพรังสี [นิวเคลียร์]
Nuclear bombลูกระเบิดนิวเคลียร์, ลูกระเบิดที่แรงระเบิดเกิดจากปฏิกิริยาการหลอมนิวเคลียสของธาตุเบา เช่น ลูกระเบิดไฮโดรเจน หรือจากการแบ่งแยกนิวเคลียสของธาตุหนัก เช่น ลูกระเบิดอะตอม
[นิวเคลียร์]
Neutron bombลูกระเบิดนิวตรอน, ลูกระเบิดไฮโดรเจนขนาดเล็ก ออกแบบเป็นพิเศษให้มีผลทำลายน้อยที่สุดจากแรงระเบิดและความร้อนในวงจำกัดรัศมีสองร้อยถึงสามร้อยเมตร แต่มีผลในวงกว้างทำให้สิ่งมีชีวิตถึงตายได้จากอนุภาคนิวตรอนและรังสีแกมมา ลูกระเบิดนิวตรอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำลายรถถังและกองทหารในสนามรบโดยไม่เป็นอันตรายต่อตัวเมืองและย่านชุมชนที่อยู่ห่างออกไป
(ดู H-bomb ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Hydrogen bombลูกระเบิดไฮโดรเจน, ลูกระเบิดที่แรงระเบิดเกิดจากปฏิกิริยาการหลอมนิวเคลียสของไอโซโทปของไฮโดรเจนภายใต้อุณหภูมิสูงมากจากการจุดระเบิดด้วยปฏิกิริยาการแบ่งแยกนิวเคลียส
[นิวเคลียร์]
Atomic bombระเบิดปรมาณู [TU Subject Heading]
Bomb reconnaissanceการลาดตระเวนกู้ระเบิด [TU Subject Heading]
Bombardmentการระเบิด [TU Subject Heading]
Bombing, Aerialการทิ้งระเบิด [TU Subject Heading]
Bombingsการวางระเบิด [TU Subject Heading]
Bombsระเบิด [TU Subject Heading]
Hydrogen bombระเบิดไฮโดรเจน [TU Subject Heading]
Neutron bombระเบิดนิวตรอน [TU Subject Heading]
Nuclear bomb sheltersที่หลบภัยระเบิดปรมาณู [TU Subject Heading]
Abscess, Meibomianฝี [การแพทย์]
Atomic Bombsระเบิดปรมาณู [การแพทย์]
Beetles, Bombardแมลงก้นกระดก [การแพทย์]
Bomb Calorimetersบอมบ์แคลอรีมิเตอร์,บอมบ์แคลอริมิเตอร์ [การแพทย์]
Bombers, Diveเครื่องบินทิ้งระเบิด [การแพทย์]
Bombesinบอมบีซิน [การแพทย์]
Dive Bomerยุบข้อยกเท้า [การแพทย์]
Meibomian Glandsต่อมไมโบเมียน, ต่อมของเปลือกตา [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bombardier beetle (n ) แมลงตด
Bombenabwurf {m} [mil.][bom-bing] (n) การทิ้งระเบิด
bombshell (n ) บุคคลผู้น่าสนใจ หรือน่าทึ่ง
sweetbomp (n ) ขนมโป๊งเหน่ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกระเบิด[N] grenade, See also: bomb, mine, Syn. ระเบิด, Example: เครื่องบินไอพ่นที่มีอาวุธจรวดปืนและลูกระเบิดเป็นเครื่องบินแบบใหม่ที่ใช้ประจำการอยู่ในกองทัพอากาศ, Count unit: ลูก, Thai definition: วัตถุที่ทำให้เกิดการแตกปะทุ และทำลายสิ่งที่อยู่รอบข้างเสียหาย
จงเกลียดจงชัง[V] hate, See also: dislike intensely, loathe, execrate, abominate, detest, Syn. เกลียด, เกลียดชัง, รังเกียจ, Ant. ชอบ, รัก, พอใจ, รักใคร่, Example: ผมไม่เข้าใจว่าทำไมเธอจึงจงเกลียดจงชังผมนัก, Thai definition: ผูกใจเกลียดชังอย่างยิ่ง
ถล่ม[V] bombard, See also: crush, Syn. กระหน่ำ, โจมตี, Example: กองทัพญี่ปุ่นถล่มเพิร์ลฮาเบอร์โดยไม่มีใครคาดฝัน, Thai definition: ทำให้พังทลายหรือล่มจม, กลุ้มรุมทำร้ายฝ่ายตรงข้าม, Notes: (ปาก)
ระเบิดนิวเคลียร์[N] nuclear bomb, Example: การใช้คอมพิวเตอร์ในวงจรสื่อสารทหารใช้เพื่อผลิตระเบิดนิวเคลียร์, Count unit: ลูก
ระเบิดน้ำตา[N] tear-gas bomb, See also: tear bomb, Count unit: ลูก, Thai definition: ลูกระเบิดซึ่งบรรจุสารเคมีที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองแก่เยื่อตา ทำให้น้ำตาไหล ลืมตาไม่ขึ้นอยู่ชั่วขณะ
ระเบิดทำลาย[N] demolition bomb, See also: dynamite, high - explosive bomb, Count unit: ลูก, Thai definition: ลูกระเบิดซึ่งบรรจุดินระเบิดอย่างแรง มักมีขนาดใหญ่ มีอำนาจทำลายสูง
ระเบิดขวด[N] bottle bomb, Example: ในภาวะสงครามห้องทดลองวิทยาศาสตร์ หรือโรงฝึกงานอาจถูกดัดแปลงใช้เป็นที่ผลิตระเบิดขวด หรือผลิตอาวุธบางอย่าง, Count unit: ลูก, Thai definition: ลูกระเบิดที่บรรจุสารเคมีบางอย่างในขวดแก้วหนา เมื่อถูกกระทบกระแทกอย่างแรงจะระเบิด
ระเบิด[N] bomb, Example: ความเสียหายของอิรักที่ถูกทิ้งระเบิดไม่รุนแรงเท่ากับที่อิรักทำลายเมืองต่างๆ ของอิหร่าน, Count unit: ลูก
ระเบิดเพลิง[N] incendiary bomb, See also: fire bomb, Example: ระเบิดเพลิงทำให้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงทั่วบริเวณ, Count unit: ลูก, Thai definition: ลูกระเบิดซึ่งบรรจุสารเคมีที่ติดไฟทันทีเมื่อเกิดการระเบิดขึ้นแล้ว
ระเบิดปรมาณู[N] atomic bomb, See also: A - bomb, Example: เมืองฮิโรชิมาอยู่ในความโกลาหล หลังจากถูกทำลายด้วยลูกระเบิดปรมาณู, Count unit: ลูก, Thai definition: ลูกระเบิดที่ให้อำนาจระเบิดได้ด้วยปฏิกิริยานิวเคลียร์ชนิดที่ทำให้นิวเคลียสของอะตอมของธาตุยูเรเนียมหรือธาตุพลูโทเนียมแตกสลาย ระเบิดชนิดนี้มีอำนาจทำลายมากยิ่งกว่าระเบิดธรรมดาที่ใช้ดินระเบิด
ระเบิดไฮโดรเจน[N] hydrogen bomb, See also: H - bomb, Example: การค้นพบระเบิดไฮโดรเจนทำให้อากาศ พื้นดิน คน สัตว์ และพืชได้รับอันตรายอย่างมาก, Thai definition: ลูกระเบิดที่ให้อำนาจระเบิดได้ด้วยปฏิกิริยานิวเคลียร์ชนิดที่ทำให้นิวเคลียสของธาตุไฮโดรเจนหลอมรวมตัวกันเป็นนิวเคลียสของธาตุฮีเลียมซึ่งหนักกว่า ระเบิดชนิดนี้มีอำนาจทำลายยิ่งกว่าระเบิดปรมาณูมาก, Notes: (อังกฤษ)
ระเบิดเวลา[N] time bomb, Count unit: ลูก, Thai definition: ลูกระเบิดที่มีอุปกรณ์ตั้งกำหนดเวลาให้ระเบิด
ชิงชัง[V] hate, See also: dislike, detest, abhor, loathe, abominate, Syn. เกลียด, ชัง, เกลียดชัง, รังเกียจ, Ant. รัก, ชอบ, พอใจ, Example: แม่ชิงชังกับสภาพบ้านเก่าๆ โทรมๆ มานานนักหนาแล้ว
โซรมศัสตราวุธ[V] bombard, Example: ข้าศึกโซรมศัสตราวุธใส่ฝ่ายตรงข้าม, Thai definition: ระดมฟันแทงพุ่งอาวุธ หรือศัตราวุธเข้าไป
การถล่ม[N] attack, See also: assault, assailing, bomb, Syn. การโจมตี, การทิ้งระเบิด, การบอมบ์, Example: ในช่วงสงคราโลกประเทศต่างๆ ได้รับความเสียหายอย่างใหญ่หลวงจากการถล่มอย่างหนักหน่วงของฝูงเครื่องบินรบของฝ่ายพันธมิตร
กับระเบิด[N] mine, See also: hidden bomb, Example: ทหารเหยียบโดนกับระเบิด, Count unit: อัน, Thai definition: วัตถุระเบิดที่วางดักไว้ เมื่อไปเหยียบหรือกระทบเข้าก็จะระเบิดทันที
วางระเบิด[V] bomb, See also: explode a bomb, drop a bomb, Example: เหตุเผาโรงเรียน 4 แห่ง ในจ.สงขลา 4 แห่ง และวางระเบิดวัด ศาลเจ้า และโรงแรม ในจ.ปัตตานี เชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มเดียวกัน, Thai definition: ก่ออาชญากรรมด้วยการใช้ระเบิดทำลายให้เสียหาย
ความชัง[N] hatred, See also: dislike, animosity, detestation, loathing, abomination, Syn. ความชิงชัง, ความเกลียด, Ant. ความชอบ, ความรัก, Example: ความรู้สึกชอบกับความชังนี้ตามความหมายทางธรรมะแล้วย่อมถือว่าเป็นความทุกข์เท่ากัน
ความชิงชัง[N] hate, See also: detestability, disgust, loathing, abomination, abhorrence, antipathy, Syn. ความชัง, ความเกลียดชัง, Ant. ความรัก, ความชอบ
วางระเบิด[V] bomb, See also: explode a bomb, drop a bomb, Example: เหตุเผาโรงเรียน 4 แห่ง ในจ.สงขลา 4 แห่ง และวางระเบิดวัด ศาลเจ้า และโรงแรม ในจ.ปัตตานี เชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มเดียวกัน, Thai definition: ก่ออาชญากรรมด้วยการใช้ระเบิดทำลายให้เสียหาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่น[adj.] (aen) EN: bent ; curved   FR: courbé ; bombé
เบ่ง[v.] (beng) EN: raise ; bawl ; press ; inflate ; bulge ; put out ; puff of   FR: gonfler ; grossir ; bomber
เบ่งหน้าอก[v. exp.] (beng nā-ok) EN: puff out one's chest   FR: bomber le torse ; bomber la poitrine
บอมเบย์[n. prop.] (Bømbē) EN: Bombay   FR: Bombay
บอมเบย์[n. prop.] (Bømbē) EN: Bombay cat ; Bombay   FR: Bombay
ชัง[v.] (chang) EN: hate ; detest ; despise ; abhor ; loathe ; dislike ; abominate   FR: détester ; haïr ; abhorrer ; mépriser ; avoir en horreur ; abominer
ฝนเหล็ก[n. exp.] (fon lek) EN: rain of bombs   
เครื่องบินทิ้งระเบิด[n.] (khreūangbin thing raboēt) EN: bomber (airplane)   FR: bombardier [m]
ความเกลียดชัง[n.] (khwām klīetchang) EN: hatred   FR: haine [f] ; abomination [f[
เกลียด[v.] (klīet) EN: hate ; detest ; abhor ; despise ; loathe ; dislike   FR: haïr ; détester ; abominer ; abhorrer
เกลียดชัง[v.] (klīetchang) EN: loathe ; hate ; detest ; despise ; abhor   FR: haïr ; détester ; abominer ; abhorrer
เลวทราม[adj.] (lēosām) EN: bad ; evil ; wicked ; base ; vicious ; abominable ; detestable   FR: ignoble ; sordide
ลูกระเบิด[n.] (lūkraboēt) EN: grenade ; bomb ; mine   FR: bombe [f] ; grenade [f] ; mine [f] ; charge explosive [f]
มนุษย์หิมะ[n. exp.] (manut hima) EN: abominable Snowman ; yeti   FR: abominable homme des neiges [m] ; yéti [m]
น่าชัง[adj.] (nāchang) EN: hateful ; malicious ; malevolent   FR: abominable
นกกระติ๊ดแดง[n. exp.] (nok kratit daēng) EN: Red Avadavat   FR: Bengali rouge [m] ; Bengali de Bombay [m] ; Bengali moucheté [m] ; Bengali de l’Inde [m] ; Bengali royal [m] ; Bengali amandava [m] ; Ventre-orange [m]
นูน[adj.] (nūn) EN: convex ; bulging ; raised ; embossed ; puffing out ; protruding   FR: convexe ; bombé ; cambré ; renflé ; proéminent ; protubérant ; saillant
พ่นสี[v. exp.] (phon sī) EN: spray-paint ; paint   FR: peindre au pistolet ; peindre à la bombe
ป่อง [adj.] (pǿng) EN: swollen ; distended   FR: bombé ; saillant
ระเบิด[n.] (raboēt) EN: bomb   FR: bombe [f]
ระเบิดไฮโดรเจน[n. exp.] (raboēt haidrojēn) EN: hydrogen bomb   FR: bombe à hydrogène [f]
ระเบิดน้ำตา[n. exp.] (raboēt nāmtā) FR: bombe lacrymogène [f]
ระเบิดนิวตรอน[n. exp.] (raboēt niūtrøn) EN: neutron bomb   FR: bombe à neutrons [f]
ระเบิดปรมาณู[n. exp.] (raboēt paramānū) EN: atomic bomb   FR: bombe atomique [f] ; bombe nucléaire [f]
ตั๊กแตนอีสาน[n. exp.] (takkataēn Īsān) EN: Bombay Locust   
ตั๊กแตนปาทังก้า[n. exp.] (takkataēn pāthangkā) EN: Bombay Locust   
ถล่ม[v.] (thalom) EN: bombard ; crush   FR: frapper ; s'abattre sur
ทิ้งลูกระเบิด[v.] (thing lūk raboēt) EN: bomb   FR: bombarder
ทิ้งระเบิด[v. exp.] (thing raboēt) EN: bombard ; drop a bomb ; bom   FR: bombarder ; pilonner
วางระเบิด[v. exp.] (wāng raboēt) EN: plant a bomb ; plant an explosive   FR: poser une bombe
โวหาร[n.] (wōhān) EN: eloquence ; words ; diction ; rhetoric ; oratory ; language ; literary style ; claptrap ; bombast   FR: éloquence [f] ; style [m] ; diction [f] (vx)
แย่[adj.] (yaē) EN: terrible ; bad ; too bad ; horrible   FR: affreux ; abominable ; détestable ; horrible
อย่างน่าชัง[adv.] (yāng nāchang) FR: abominablement

CMU English Pronouncing Dictionary
BOM    B AA1 M
BOMB    B AA1 M
BOMER    B OW1 M ER0
BOMBA    B AA1 M B AH0
BOMBS    B AA1 M Z
BOMAR    B AH0 M AA1 R
BOMAN    B OW1 M AH0 N
BOMAG    B OW1 M AE0 G
BOMBAY    B AA0 M B EY1
BOMBER    B AA1 M ER0
BOMMER    B AA1 M ER0
UNABOM    Y UW1 N AH0 B AO2 M
BOMBED    B AA1 M D
BOMB'S    B AA1 M Z
BOMBING    B AA1 M IH0 NG
BOMBARD    B AA0 M B AA1 R D
BOMBAST    B AA1 M B AE0 S T
BOMBERS    B AA1 M ER0 Z
UNABOMB    Y UW1 N AH0 B AO2 M
BOMBECK    B AA1 M B EH2 K
BOMBERG    B AA1 M B ER0 G
BOMBINGS    B AA1 M IH0 NG Z
FIREBOMB    F AY1 ER0 B AA2 M
LJUBOMIR    L Y UW1 B OW0 M IH2 R
FIREBOMB    F AY1 R B AA2 M
BOMBER'S    B AA1 M ER0 Z
BOMBAY'S    B AA0 M B EY1 Z
BOMBERGER    B AA1 M B ER0 G ER0
LABOMBARD    L AE1 B AH0 M B ER0 D
BOMBARDED    B AA0 M B AA1 R D AH0 D
BOMMARITO    B AA2 M ER0 IY1 T OW0
UNABOMB'S    Y UW1 N AH0 B AO2 M Z
UNABOMBER    Y UW1 N AH0 B AO2 M ER0
BOMBSHELL    B AA1 M SH EH2 L
BOMBASTIC    B AA0 M B AE1 S T IH0 K
BOMBMAKER    B AA1 M M EY0 K ER0
FIREBOMBS    F AY1 R B AA2 M Z
ABOMINABLE    AH0 B AA1 M AH0 N AH0 B AH0 L
UNABOMBERS    Y UW1 N AH0 B AO2 M ER0 Z
FIREBOMBED    F AY1 R B AA2 M D
UNABOMBING    Y UW1 N AH0 B AO2 M IH0 NG
BOMBARDIER    B AA2 M B ER0 D IH1 R
BOMBARDING    B AA0 M B AA1 R D IH0 NG
BOMBMAKING    B AA1 M M EY0 K IH0 NG
BOMGARDNER    B AA1 M G AA2 R D N ER0
BOMBSHELLS    B AA1 M SH EH2 L Z
UNABOMBER'S    Y UW1 N AH0 B AO2 M ER0 Z
UNABOMBINGS    Y UW1 N AH0 B AO2 M IH0 NG Z
ABOMINATION    AH0 B AA2 M AH0 N EY1 SH AH0 N
BOMBARDMENT    B AA0 M B AA1 R D M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bomb    (v) (b o1 m)
bombs    (v) (b o1 m z)
A-bomb    (n) - (ei1 - b o m)
Bombay    (n) (b o1 m b ei1)
H-bomb    (n) - (ei1 ch - b o m)
bombed    (v) (b o1 m d)
bomber    (n) (b o1 m @ r)
A-bombs    (n) - (ei1 - b o m z)
H-bombs    (n) - (ei1 ch - b o m z)
bombard    (v) (b o1 m b aa1 d)
bombast    (n) (b o1 m b a s t)
bombers    (n) (b o1 m @ z)
bombing    (v) (b o1 m i ng)
bombings    (n) (b o1 m i ng z)
bombards    (v) (b o1 m b aa1 d z)
firebomb    (n) (f ai1 @ b o m)
abominate    (v) (@1 b o1 m i n ei t)
bomb-site    (n) - (b o1 m - s ai t)
bombarded    (v) (b o1 m b aa1 d i d)
bombastic    (j) (b o1 m b a1 s t i k)
bombshell    (n) (b o1 m sh e l)
dive-bomb    (v) - (d ai1 v - b o m)
firebombs    (n) (f ai1 @ b o m z)
time-bomb    (n) - (t ai1 m - b o m)
abominable    (j) (@1 b o1 m i n @ b l)
abominably    (a) (@1 b o1 m i n @ b l ii)
abominated    (v) (@1 b o1 m i n ei t i d)
abominates    (v) (@1 b o1 m i n ei t s)
bomb-proof    (j) - (b o1 m - p r uu f)
bomb-sight    (n) - (b o1 m - s ai t)
bomb-sites    (n) - (b o1 m - s ai t s)
bombardier    (n) (b o2 m b @ d i@1 r)
bombarding    (v) (b o1 m b aa1 d i ng)
bombshells    (n) (b o1 m sh e l z)
depth-bomb    (n) - (d e1 p th - b o m)
dive-bombs    (v) - (d ai1 v - b o m z)
smoke-bomb    (n) - (s m ou1 k - b o m)
time-bombs    (n) - (t ai1 m - b o m z)
abominating    (v) (@1 b o1 m i n ei t i ng)
abomination    (n) (@1 b o2 m i n ei1 sh @ n)
bomb-sights    (n) - (b o1 m - s ai t s)
bombardiers    (n) (b o2 m b @ d i@1 z)
bombardment    (n) (b o1 m b aa1 d m @ n t)
depth-bombs    (n) - (d e1 p th - b o m z)
dive-bombed    (v) - (d ai1 v - b o m d)
dive-bomber    (n) - (d ai1 v - b o m @ r)
flying-bomb    (n) - (f l ai1 i ng - b o m)
smoke-bombs    (n) - (s m ou1 k - b o m z)
abominations    (n) (@1 b o2 m i n ei1 sh @ n z)
bombardments    (n) (b o1 m b aa1 d m @ n t s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Bombenanschlag(n) |der, pl. Bombenanschläge| การโจมตีทางอากาศด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิด

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bombardier käfer (n ) แมลงตด

Japanese-English: EDICT Dictionary
B52[ビーごじゅうに, bi-gojuuni] (n) B-52 Stratofortress; B-52 Bomber [Add to Longdo]
べた褒め[べたぼめ;べたほめ, betabome ; betahome] (n,vs) high praise; eulogy; rave review [Add to Longdo]
イエティ;イェティー[, ietei ; ietei-] (n) (See 雪男) yeti; abominable snowman [Add to Longdo]
インド綿の木[インドわたのき;インドワタノキ, indo watanoki ; indowatanoki] (n) (uk) (obsc) (See パンヤの木) Indian silk-cotton tree (Bombax ceiba) [Add to Longdo]
ガス弾[ガスだん, gasu dan] (n) gas bomb [Add to Longdo]
ガン寝[ガンね, gan ne] (n) (See 爆睡) fast asleep; bombed; crashed [Add to Longdo]
ギアラ[, giara] (n) abomasum (fourth compartment of the stomach of a ruminant); maw; rennet-bag [Add to Longdo]
クラスター爆弾[クラスターばくだん, kurasuta-bakudan] (n) cluster bomb [Add to Longdo]
コバルト爆弾[コバルトばくだん, kobaruto bakudan] (n) cobalt bomb [Add to Longdo]
サーボモーター[, sa-bomo-ta-] (n) servomotor [Add to Longdo]
シロボシスズメダイ[, shiroboshisuzumedai] (n) white-spotted chromis (Chromis albomaculata) [Add to Longdo]
ステルス爆撃機[ステルスばくげきき, suterusu bakugekiki] (n) stealth bomber [Add to Longdo]
スマート爆弾[スマートばくだん, suma-to bakudan] (n) smart bomb [Add to Longdo]
ダーティーボム;ダーティー・ボム[, da-tei-bomu ; da-tei-. bomu] (n) dirty bomb [Add to Longdo]
ドットボム[, dottobomu] (n) dot-bomb [Add to Longdo]
ナパーム弾[ナパームだん, napa-mu dan] (n) napalm bomb [Add to Longdo]
バオバブ[, baobabu] (n) baobab (Bombacaceae) [Add to Longdo]
パイプ爆弾[パイプばくだん, paipu bakudan] (n) pipe bomb [Add to Longdo]
パンヤの木[パンヤのき, panya noki] (n) red silk-cotton tree (Bombax ceiba); Indian silk-cotton tree [Add to Longdo]
ピカ[, pika] (n) (1) pica (eating disorder); (2) (abbr) (col) (See ピカドン) A-Bomb [Add to Longdo]
ピカドン;ぴかどん[, pikadon ; pikadon] (n) (col) atomic bomb [Add to Longdo]
ファントムBOM[ファントムビーオーエム, fantomubi-o-emu] (n) {comp} phantom BOM [Add to Longdo]
プルトニウム爆弾[プルトニウムばくだん, purutoniumu bakudan] (n) plutonium bomb [Add to Longdo]
ボール爆弾[ボールばくだん, bo-ru bakudan] (n) ball bomb [Add to Longdo]
ボム[, bomu] (n) bomb [Add to Longdo]
ボンバジーン[, bonbaji-n] (n) bombazine [Add to Longdo]
ボンバックス[, bonbakkusu] (n) (See パンヤの木) Indian silk-cotton tree (Bombax ceiba) [Add to Longdo]
ボンベイブラッド[, bonbeiburaddo] (n) Bombay blood; (P) [Add to Longdo]
メール爆弾[メールばくだん, me-ru bakudan] (n) {comp} mail bomb [Add to Longdo]
メガトン爆弾[メガトンばくだん, megaton bakudan] (n) megaton bomb [Add to Longdo]
リチウム爆弾[リチウムばくだん, richiumu bakudan] (n) lithium bomb [Add to Longdo]
ロジック爆弾[ロジックばくだん, rojikku bakudan] (n) {comp} logic bomb [Add to Longdo]
曳光弾[えいこうだん, eikoudan] (n) tracer bullet; star shell; flare bomb [Add to Longdo]
煙弾[えんだん, endan] (n) smoke bomb [Add to Longdo]
汚い爆弾[きたないばくだん, kitanaibakudan] (n) dirty bomb [Add to Longdo]
凹まる[くぼまる, kubomaru] (v5r,vi) to be low (as a hollow) [Add to Longdo]
凹み(P);窪み(P)[くぼみ(P);へこみ(凹み)(P), kubomi (P); hekomi ( kubomi )(P)] (n) hollow; cavity; dent; depression; (P) [Add to Longdo]
凹める[くぼめる, kubomeru] (v1,vt) to hollow out [Add to Longdo]
凹目[くぼめ, kubome] (n) sunken (deep-set) eyes [Add to Longdo]
我褒め[われぼめ, warebome] (n) self-praise [Add to Longdo]
核シェルター[かくシェルター, kaku shieruta-] (n) nuclear bomb shelter [Add to Longdo]
核実験[かくじっけん, kakujikken] (n) nuclear (bomb) test; (P) [Add to Longdo]
滑る(P);辷る[すべる, suberu] (v5r,vi) (1) to glide; to slide (e.g. on skis); to slip; (2) to fail (an examination); to bomb (when telling a joke); (3) to drop; to go down; to come down; to fall (e.g. in status); (P) [Add to Longdo]
艦砲射撃[かんぽうしゃげき, kanpoushageki] (n) bombardment [Add to Longdo]
忌まわしい[いまわしい, imawashii] (adj-i) (1) unpleasant; disagreeable; abominable; disgusting; unsavory; (2) unlucky; inauspicious; (P) [Add to Longdo]
忌まわしい事件[いまわしいじけん, imawashiijiken] (n) abominable incident [Add to Longdo]
忌むべき[いむべき, imubeki] (exp) abominable; detestable [Add to Longdo]
擬爆弾[ぎばくだん, gibakudan] (n) dummy bomb [Add to Longdo]
急降下爆撃[きゅうこうかばくげき, kyuukoukabakugeki] (n) dive bombing [Add to Longdo]
脅迫電話[きょうはくでんわ, kyouhakudenwa] (n) telephone threat (e.g. of a bomb) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中子弹[zhōng zǐ dàn, ㄓㄨㄥ ㄗˇ ㄉㄢˋ, / ] neutron bomb [Add to Longdo]
催泪弹[cuī lèi dàn, ㄘㄨㄟ ㄌㄟˋ ㄉㄢˋ, / ] tear bomb; tear-gas grenade [Add to Longdo]
内爆法原子弹[nèi bào fǎ yuán zǐ dàn, ㄋㄟˋ ㄅㄠˋ ㄈㄚˇ ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄉㄢˋ, / ] implosion atomic bomb [Add to Longdo]
化学航弹[huà xué háng dàn, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄏㄤˊ ㄉㄢˋ, / ] chemical bomb [Add to Longdo]
原子弹[yuán zǐ dàn, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄉㄢˋ, / ] atom bomb [Add to Longdo]
可恶[kě wù, ㄎㄜˇ ˋ, / ] repulsive; vile; hateful; abominable [Add to Longdo]
[xiāo, ㄒㄧㄠ, ] boastful; bombastic [Add to Longdo]
子母弹[zǐ mǔ dàn, ㄗˇ ㄇㄨˇ ㄉㄢˋ, / ] (military) cluster bomb; shrapnel [Add to Longdo]
子母炮弹[zǐ mǔ pào dàn, ㄗˇ ㄇㄨˇ ㄆㄠˋ ㄉㄢˋ, / ] artillery cluster bomb [Add to Longdo]
子母炸弹[zǐ mǔ zhà dàn, ㄗˇ ㄇㄨˇ ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ, / ] cluster bomb [Add to Longdo]
孟买[Mèng mǎi, ㄇㄥˋ ㄇㄞˇ, / ] Mumbai (formerly Bombay) [Add to Longdo]
定时炸弹[dìng shí zhà dàn, ㄉㄧㄥˋ ㄕˊ ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ, / ] time bomb [Add to Longdo]
家蚕[jiā cán, ㄐㄧㄚ ㄘㄢˊ, / ] the common silkworm (Bombyx mori) [Add to Longdo]
小弹[xiǎo dàn, ㄒㄧㄠˇ ㄉㄢˋ, / ] bomblet (of cluster bomb) [Add to Longdo]
帕拉塞尔士[Pà lā sè ěr shì, ㄆㄚˋ ㄌㄚ ㄙㄜˋ ㄦˇ ㄕˋ, / ] Paracelsius (Auroleus Phillipus Theostratus Bombastus von Hohenheim, 1493-1541), Swiss alchemist and prominent early European scientist [Add to Longdo]
战略轰炸机[zhàn, ㄓㄢˋlu:e4 hong1 zha4 ji1, / ] strategic bomber [Add to Longdo]
扔下[rēng xià, ㄖㄥ ㄒㄧㄚˋ, ] to throw down; to drop (bomb) [Add to Longdo]
提前起爆[tí qián qǐ bào, ㄊㄧˊ ㄑㄧㄢˊ ㄑㄧˇ ㄅㄠˋ, ] "fizzle" (atomic bomb misfire); preinitiation [Add to Longdo]
时炸弹[shí zhà dàn, ㄕˊ ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ, / ] time bomb [Add to Longdo]
核轰炸[hé hōng zhà, ㄏㄜˊ ㄏㄨㄥ ㄓㄚˋ, / ] nuclear bomb [Add to Longdo]
核轰炸机[hé hōng zhà jī, ㄏㄜˊ ㄏㄨㄥ ㄓㄚˋ ㄐㄧ, / ] nuclear bomber (aircraft) [Add to Longdo]
榴霰弹[liú sǎn dàn, ㄌㄧㄡˊ ㄙㄢˇ ㄉㄢˋ, / ] canister shot; cluster bomb; shrapnel shell [Add to Longdo]
母弹[mǔ dàn, ㄇㄨˇ ㄉㄢˋ, / ] parent shell (of a cluster bomb) [Add to Longdo]
氢弹[qīng dàn, ㄑㄧㄥ ㄉㄢˋ, / ] H-bomb; hydrogen bomb [Add to Longdo]
汽车炸弹[qì chē zhà dàn, ㄑㄧˋ ㄔㄜ ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ, / ] car bomb [Add to Longdo]
汽车炸弹事件[qì chē zhà dàn shì jiàn, ㄑㄧˋ ㄔㄜ ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] car bombing [Add to Longdo]
波密[Bō mì, ㄅㄛ ㄇㄧˋ, ] (N) Bomi (place in Tibet) [Add to Longdo]
淫猥[yín wěi, ˊ ㄨㄟˇ, ] abominations; whoredoms [Add to Longdo]
炮击[pào jī, ㄆㄠˋ ㄐㄧ, / ] to shell; to bombard; bombardment [Add to Longdo]
炮轰[pào hōng, ㄆㄠˋ ㄏㄨㄥ, / ] to bombard; to bomb [Add to Longdo]
炸弹[zhà dàn, ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ, / ] bomb [Add to Longdo]
炸掉[zhà diào, ㄓㄚˋ ㄉㄧㄠˋ, ] to bomb [Add to Longdo]
爆缩型核武器[bào suō xíng hé wǔ qì, ㄅㄠˋ ㄙㄨㄛ ㄒㄧㄥˊ ㄏㄜˊ ˇ ㄑㄧˋ, / ] implosion bomb [Add to Longdo]
狂轰滥炸[kuáng hōng làn zhà, ㄎㄨㄤˊ ㄏㄨㄥ ㄌㄢˋ ㄓㄚˋ, / ] bomb indiscriminately [Add to Longdo]
炮击[pào jī, ㄆㄠˋ ㄐㄧ, / ] to shell; to bombard; bombardment [Add to Longdo]
炮轰[pào hōng, ㄆㄠˋ ㄏㄨㄥ, / ] to bombard; to bomb; trad. also written 炮轟 [Add to Longdo]
自杀式汽车炸弹袭击事件[zì shā shì qì chē zhà dàn xí jī shì jiàn, ㄗˋ ㄕㄚ ㄕˋ ㄑㄧˋ ㄔㄜ ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ ㄒㄧˊ ㄐㄧ ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] suicide car bombing [Add to Longdo]
自杀式炸弹[zì shā shì zhà dàn, ㄗˋ ㄕㄚ ㄕˋ ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ, / ] a suicide bomb [Add to Longdo]
自杀式爆炸[zì shā shì bào zhà, ㄗˋ ㄕㄚ ㄕˋ ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ, / ] suicide bombing [Add to Longdo]
自杀炸弹杀手[zì shā zhà dàn shā shǒu, ㄗˋ ㄕㄚ ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ ㄕㄚ ㄕㄡˇ, / ] suicide bomber [Add to Longdo]
臭弹[chòu dàn, ㄔㄡˋ ㄉㄢˋ, / ] dead bomb (i.e. not exploding on impact) [Add to Longdo]
叶轮机械[yè lún jī xiè, ㄧㄝˋ ㄌㄨㄣˊ ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ, / ] turbomachine [Add to Longdo]
裂变炸弹[liè biàn zhà dàn, ㄌㄧㄝˋ ㄅㄧㄢˋ ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ, / ] fission bomb [Add to Longdo]
[hōng, ㄏㄨㄥ, / ] explosion; bang; boom; rumble; strike (by thunder or a bomb) [Add to Longdo]
轰击[hōng jī, ㄏㄨㄥ ㄐㄧ, / ] bombard [Add to Longdo]
轰炸[hōng zhà, ㄏㄨㄥ ㄓㄚˋ, / ] to bomb; to bombard [Add to Longdo]
轰炸机[hōng zhà jī, ㄏㄨㄥ ㄓㄚˋ ㄐㄧ, / ] bomber (aircraft) [Add to Longdo]
逻辑炸弹[luó jí zhà dàn, ㄌㄨㄛˊ ㄐㄧˊ ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ, / ] logic bomb [Add to Longdo]
集束炸弹[jí shù zhà dàn, ㄐㄧˊ ㄕㄨˋ ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ, / ] cluster bomb [Add to Longdo]
脏彈[zāng dàn, ㄗㄤ ㄉㄢˋ, / ] dirty bomb [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
原爆[げんばく, genbaku] Atombombe [Add to Longdo]
爆弾[ばくだん, bakudan] -Bombe [Add to Longdo]
爆撃[ばくげき, bakugeki] Bombadierung, Bombenangriff [Add to Longdo]
砲撃[ほうげき, hougeki] Bombadierung, Feuerueberfall [Add to Longdo]
被爆者[ひばくしゃ, hibakusha] Bombenopfer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top