ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bôme

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bôme-, *bôme*
CMU English Pronouncing Dictionary
BOMER    B OW1 M ER0

Japanese-English: EDICT Dictionary
べた褒め[べたぼめ;べたほめ, betabome ; betahome] (n,vs) high praise; eulogy; rave review [Add to Longdo]
凹める[くぼめる, kubomeru] (v1,vt) to hollow out [Add to Longdo]
凹目[くぼめ, kubome] (n) sunken (deep-set) eyes [Add to Longdo]
我褒め[われぼめ, warebome] (n) self-praise [Add to Longdo]
窄める[すぼめる;つぼめる, subomeru ; tsubomeru] (v1,vt) to make narrower; to shut (an umbrella); to shrug (one's shoulders); to purse (one's lips) [Add to Longdo]
仲間褒[なかまぼめ, nakamabome] (n) logrolling; mutual admiration [Add to Longdo]
屁をひって尻窄め[へをひってしりつぼめ, hewohitteshiritsubome] (exp) there's no point squeezing your buttocks after you have farted; no use shutting the stable door after the horse has bolted [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top