Search result for

bée

(128 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bée-, *bée*
Possible hiragana form:
English-Thai: Longdo Dictionary
frisbee(n) จานร่อน เช่น What makes a Frisbee fly?
killer bee(n) ผึ้งมรณะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bee[N] ผึ้ง, See also: ภมร, Syn. bumblebee
bee[N] การรวมตัวเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน, See also: งานสังสรรค์
beef[N] เนื้อวัว, See also: วัวที่เลี้ยงไว้ฆ่าเป็นอาหาร
beef[VI] บ่น (คำสแลง), Syn. complaint
beef[N] การบ่น, Syn. complaint, Ant. compliment
beef[N] กำลังกล้ามเนื้อ, See also: อำนาจ, พละกำลัง
been[VI] เป็น, See also: อยู่, คือ, Syn. be
beep[N] เสียงเตือนแหลมสั้น, See also: เสียงบี๊ปๆ, เสียงแตรรถยนต์
beep[VT] ทำเสียงเตือนแหลมสั้น, See also: ส่งเสียงเตือนบี๊ปๆ
beep[VT] เรียกโดยใช้วิทยุติดตามตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bee(บี) n. ผึ้ง,งานสังสรรค์,กวี,ความคิดที่แปลก
beech(บีชฺ) n. พืชจำพวก Fagus มีผลเปลือกรูปสามเหลี่ยมที่กินได้, See also: beechen,beechy adj.
beef(บีฟ) {beefed,beefing,beefs} n. เนื้อวัว,เนื้อควาย,วัวสำหรับฆ่าเป็นอาหาร,กำลังกล้ามเนื้อ,อำนาจ,พละกำลัง,น้ำหนัก,การบ่น vi. บ่น, See also: beef up ทำให้แข็งแรง,เพิ่มกำลัง,เพิ่มจำนวน
beef cattlen. วัวหรือควายสำหรับฆ่าเป็นอาหาร
beehive(บี'ไฮฟฺ) รังผึ้ง,สถานที่จอแจ
beekeepern. คนเลี้ยงผึ้ง, See also: beekeeping n. การเลี้ยงผึ้ง
beeline(บี'ไลน์) n. ทางตรง
been(บีน) pp. ของ be -Conf. gone
beep(บีพ) {beeped,beeping,beeps} n. เสียงปี๊บ ๆ (เช่นเสียงแตรรถยนต์) vi.,vt. ทำเสียงปี๊บ ๆ
beer(เบียร์) n. เบียร์ -Phr. (dark beer เบียร์ดำ)

English-Thai: Nontri Dictionary
bee(n) ผึ้ง,แมลงภู่
beef(n) เนื้อวัว
beefy(adj) อ้วน,มีแต่เนื้อ
beehive(n) รังผึ้ง,รวงผึ้ง
been(vt) pp ของ be
beer(n) เบียร์
beeswax(n) ขี้ผึ้ง
beet(n) หัวผักกาด
beetle(n) แมลงปีกแข็ง,คนสายตาสั้น,ค้อน,เครื่องทุบ
beetle(vt) ยื่นออก,โผล่ออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
beepเสียงเตือน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
beeper๑. ตัวทำเสียงเตือน๒. วิทยุเรียกตัว, วิทยุตามตัว [มีความหมายเหมือนกับ pager] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bee cultureการเลี้ยงผึ้ง [TU Subject Heading]
Bee productsผลิตภัณฑ์จากผึ้ง [TU Subject Heading]
Bee venomsพิษผึ้ง [TU Subject Heading]
Bee Venomsพิษผึ้ง [การแพทย์]
Beechบีช [TU Subject Heading]
Beefเนื้อโค [TU Subject Heading]
Beef cattleโคเนื้อ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Beef cattleโคเนื้อ [TU Subject Heading]
Beef cattle breedsพันธุ์โคเนื้อ [TU Subject Heading]
Beef Extractสารสกัดจากเนื้อวัว [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
beef upเสริมกำลัง เช่น Security was beefed up at the homes of government officials.
beeze[บิซซี่] (n) การใช้ลมหายใจร่วมกัน
See also: S. breeze, A. no beeze,

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภุมระ[N] bee, Syn. ภุมรา, ภุมริน, ภุมเรศ, ผึ้ง, ภมร, แมลงผึ้ง, แมลงภู่, Count unit: ตัว
ภุมรา[N] bee, Syn. ภุมริน, ภุมเรศ, ผึ้ง, ภมร, แมลงผึ้ง, แมลงภู่, Count unit: ตัว
ภุมริน[N] bee, Syn. ภุมรา, ภุมเรศ, ผึ้ง, ภมร, แมลงผึ้ง, แมลงภู่, Example: ภุมรินหลายตัวลงกินเกษรดอกไม้, Count unit: ตัว
ภุมรี[N] bee, Syn. ภุมรา, ภุมริน, ภุมเรศ, ผึ้ง, ภมร, แมลงผึ้ง, แมลงภู่, Example: ภุมรีทุกตัวชอบเกสรดอกไม้, Count unit: ตัว
ภุมเรศ[N] bee, Syn. ภุมรา, ภุมริน, ผึ้ง, ภมร, แมลงผึ้ง, แมลงภู่
เบียร์[N] beer, See also: ale, Syn. เบียร์สด, Example: เบียร์นี้จืดชืดเหลือเกิน, Thai definition: น้ำเมาอย่างหนึ่งเป็นชนิดเมรัย
ผึ้งรวง[N] bee, See also: Apis indica, Syn. พรวด, Example: รังที่เห็นอยู่ที่มุมหลังคานั้นเป็นรังของผึ้งรวงที่มีมาหลายเดือนแล้ว แต่ไม่มีใครกล้าทำลาย, Count unit: ตัว, ฝูง, Thai definition: ชื่อผึ้งโพรง (Apis cerana) ในวงศ์ Apidae รวมตัวอยู่เป็นกลุ่ม ทำรังอยู่ในโพรงหรือตามซอกหิน ซอกหลังคาบ้านที่ปิดมิดชิด
ขี้ผึ้ง[N] beeswax, See also: wax, Example: เทียนทำมาจากขี้ผึ้ง, Thai definition: รังผึ้งที่เอามาหลอมใช้ในการต่างๆ
โคเนื้อ[N] beef cattle, See also: beef, cattle, cow, Syn. วัวเนื้อ, Example: ปัจจุบันยังไม่ค่อยมีผู้นิยมทำฟาร์มโคเนื้อมากนักในประเทศไทย, Count unit: ตัว, Thai definition: วัวที่เลี้ยงไว้สำหรับรับประทานเนื้อ
พรวด[N] bee-like insect, Syn. ผึ้งงาน, ผึ้งรวง, Example: แมลงบางชนิดเช่นแมลงปอ, ตะกวด, ผึ้ง, พรวด, กล้องแกล้งและแย้ชอบขุดรูอยู่ในที่โล่งแจ้ง, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อผึ้งโพรง (Apis cerana) ในวงศ์ Apidae เป็นผึ้งขนาดกลาง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn-søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily   FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอบมองดู[v. exp.] (aēp møngdū) FR: regarder à la dérobée
อ้าปาก[v. exp.] (ā pāk) EN: open the mouth   FR: ouvrir la bouche ; être bouché bée
บาร์เบียร์[n. exp.] (bā bīa) EN: bar ; beer bar   FR: bar [m] ; bar à bière [m]
เบียร์[n.] (bīa) EN: beer ; ale   FR: bière [f] ; pils [f] (Belg.)
เบียร์อาชา[TM] (Bīa Āchā) EN: Archa Beer   
เบียร์อาซาฮี[TM] (Bīa Āsāhī) EN: Asahi Beer   
เบียร์เบลเยียม[n. exp.] (bīa Belyīem) EN: Belgian beer   FR: bière belge [f]
เบียร์ช้าง[TM] (Bīa Chāng) EN: Chang beer   FR: bière Chang [f]
เบียร์เชียร์ [TM] (Bīa Chīa) EN: Cheers Beer   

CMU English Pronouncing Dictionary
BEE    B IY1
BEEN    B AH0 N
BEEL    B IY1 L
BEEF    B IY1 F
BEEM    B IY1 M
BEEK    B IY1 K
BEEP    B IY1 P
BEER    B IH1 R
BEEN    B IH1 N
BEES    B IY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bee    (n) (b ii1)
beef    (v) (b ii1 f)
been    (v) (b ii n)
beep    (n) (b ii1 p)
beer    (n) (b i@1 r)
bees    (n) (b ii1 z)
beet    (n) (b ii1 t)
beech    (n) (b ii1 ch)
beefs    (v) (b ii1 f s)
beefy    (j) (b ii1 f ii)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
別荘[べっそう, bessou] (n) บ้านพักตากอากาศ
別途[べっと, betto] (n vt adj) เป็นพิเศษ, แยกต่างหาก
別名[べつめい, betsumei] สมญานาม
別名[べつめい, betsumei] นามแฝง,ชือเล่น,นามปากกา (ชื่อ)
勉強します[べんきぃうします, benkyoushimasu, benkiiushimasu , benkyoushimasu] (vi vt ) เรียน
勉強[べんきょう, benkyou, benkyou , benkyou] (n) การเรียน , See also: S. education,
弁護士[べんごし, bengoshi] (n) ทนาย
弁当[べんとう, bentou] (n) ข้าวกล่อง
便秘[べんぴ, benpi] (n ) ท้องผูก
弁理士[べんりし, benrishi] (n ) ตัวแทนสิทธิบัตร , See also: R. Patent Attorney

German-Thai: Longdo Dictionary
Himbeere(n) |die, pl. Himbeeren| ลูกราสเบอร์รี่
Erdbeere(n) |die, pl. Erdbeeren| ลูกสตรอเบอร์รี่
Heidelbeere(n) |die, pl. Heidelbeeren| ลูกบลูเบอร์รี่
Johannisbeere(n) |die, pl. Johannisbeeren| ผลเบอร์รี่ชนิดหนึ่ง ขนาดเล็กจิ๋วมีสีแดง, ดำ, หรือใส ทานได้มีรสเปรี้ยว
Image:
Stachelbeere(n) |die, pl. Stachelberren| ผลเบอร์รี่ชนิดหนึ่งที่ต้นมีหนามมาก ผลมีสีเขียวหรือเหลืองอ่อน
schwarze Johannisbeere(n) |die, pl. schwarze Johannisbeeren| แบล็คเคอร์แรนท์

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっかんべー;あかんべえ;あかんべ;あっかんべえ;あかんべい;アカンベー[, akkanbe-; akanbee ; akanbe ; akkanbee ; akanbei ; akanbe-] (int,n,vs) facial gesture of pulling one's eyelid down and sticking out one's tongue [Add to Longdo]
いい加減にする;好い加減にする[いいかげんにする, iikagennisuru] (exp,vs-i) to put an end to something; to get something over with; to quit something one has been engaged in too long or to an excessive degree [Add to Longdo]
お久しぶり[おひさしぶり, ohisashiburi] (exp) (abbr) (sl) (See お久・おひさ) it's been a long time; long time no see [Add to Longdo]
お座敷;御座敷[おざしき, ozashiki] (n) (1) (pol) (See 座敷・1) tatami room; (2) gathering (to which one has been invited to perform as a geisha, etc.) [Add to Longdo]
お凸(P);御凸[おでこ, odeko] (n) (1) (uk) (sens) (See 凸・でこ) brow; forehead; (2) (uk) prominent forehead; beetle brow; (3) (uk) (col) not catching anything (in fishing); (P) [Add to Longdo]
お変わりありませんか[おかわりありませんか, okawariarimasenka] (exp) (pol) how have (you) been? (gen. used after some time apart); lit [Add to Longdo]
ご馳走さま(P);御馳走様[ごちそうさま, gochisousama] (int) (1) word used after one has been treated (esp. used after a meal); (2) used after hearing something lovey-dovey; (P) [Add to Longdo]
さす[, sasu] (v5s,vt) (1) (See 為せる・1) to make (someone) do; (2) (See 為せる・2) to allow (someone) to; (aux-v,v5s) (3) auxiliary verb indicating the causative; (4) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (5) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (6) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions; (n) (7) (arch) swidden [Add to Longdo]
されなければならない[, sarenakerebanaranai] (exp) (See なければならない) must have been done; has to have been done [Add to Longdo]
しもた屋;仕舞屋(io);仕舞た屋;仕舞うた屋[しもたや(しもた屋;仕舞屋;仕舞た屋);しもうたや(仕舞屋;仕舞うた屋), shimotaya ( shimota ya ; shimai ya ; shimai ta ya ); shimoutaya ( shimai ya ; shima] (n) store that has been gone out of business; household that lives without carrying on a business [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pí, ㄆㄧˊ, ] beer [Add to Longdo]
啤酒[pí jiǔ, ㄆㄧˊ ㄐㄧㄡˇ, ] beer [Add to Longdo]
将军肚子[jiāng jūn dù zi, ㄐㄧㄤ ㄐㄩㄣ ㄉㄨˋ ㄗ˙, / ] beer belly (complimentary) [Add to Longdo]
榉木[jǔ mù, ㄐㄩˇ ㄇㄨˋ, / ] beech [Add to Longdo]
比埃兹巴伯[Bǐ āi zī bā bó, ㄅㄧˇ ㄞ ㄗ ㄅㄚ ㄅㄛˊ, / ] Beelzebub [Add to Longdo]
牛肉[niú ròu, ㄋㄧㄡˊ ㄖㄡˋ, ] beef [Add to Longdo]
牛肉芹菜[niú ròu qín cài, ㄋㄧㄡˊ ㄖㄡˋ ㄑㄧㄣˊ ㄘㄞˋ, ] beef and celery [Add to Longdo]
牛肉面[niú ròu miàn, ㄋㄧㄡˊ ㄖㄡˋ ㄇㄧㄢˋ, ] beef noodle soup [Add to Longdo]
甜菜[tián cài, ㄊㄧㄢˊ ㄘㄞˋ, ] beet [Add to Longdo]
甲虫[jiǎ chóng, ㄐㄧㄚˇ ㄔㄨㄥˊ, / ] beetle [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ビープ[びーぷ, bi-pu] beep [Add to Longdo]
ビープ音[ビープおん, bi-pu on] beep [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[りょう, ryou] BEENDEN, VERSTEHEN [Add to Longdo]
済ます[すます, sumasu] beenden, bezahlen, sich_behelfen (mit) [Add to Longdo]
終える[おえる, oeru] beenden [Add to Longdo]
[ひ, hi] BEENDEN, ZURUECKZIEHEN [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top