Search result for

aryen

(54 entries)
(1.0848 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aryen-, *aryen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา aryen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *aryen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Targaryens are gone.ทาร์เกเรียนตายหมดแล้ว Winter Is Coming (2011)
Viserys of House Targaryen, the third of his name, the rightful king of the Andals and the first men, and his sisterวิเซอร์รี่ที่สาม แห่งทาร์เกเรียน\\i0} กษัตริย์ที่แท้จริงของแอนเดลส์และเฟิร์สเมน Winter Is Coming (2011)
Daenerys of House Targaryen.เดอแนร์รีสแห่งทาร์เกเรียน Winter Is Coming (2011)
Daenerys Targaryen has wed some Dothraki horselord.เดอแนร์รี่ ทาร์เกเรียนแต่งงาน กับผู้นำดอธแรคคีสักคน The Kingsroad (2011)
What Rhaegar Targaryen did to your sister-- the woman I loved.สิ่งที่เรย์การ์ ทาร์เกเรียน ทำกับน้องสาวเจ้า หญิงที่ข้ารัก The Kingsroad (2011)
I'll kill every Targaryen I get my hands on.ข้าจะฆ่าทาร์เกเรียนทุกคน ที่ข้าจับตัวได้ The Kingsroad (2011)
If the Targaryen boy crosses with a Dothraki horde at his back,ถ้าเจ้าหนุ่มทาร์เกเรียนนั่นข้าม ทะเลมาพร้อมกับกองทัพดอธแรคคี The Kingsroad (2011)
That you were avenging my father when you shoved your sword in Aerys Targaryen's back?ว่าท่านแก้แค้น ให้พ่อข้าตอนที่ท่าน แทงดาบใส่ หลังของแอร์รี่ส์ ทาร์เกเรียน Lord Snow (2011)
When Aerys Targaryen sat on the Iron Throne, your father was a rebel and a traitor.ตอนที่แอร์รี่ส์ ทาร์เกเรียน ครองบัลลังก์ พ่อเจ้าเป็นกบฎ และคนทรยศ Lord Snow (2011)
What about Aerys Targaryen?แล้วแอร์รี่ส์ ทาร์เกเรียนเล่า Lord Snow (2011)
I believe it concerns Daenerys Targaryen.ข้าเชื่อว่าเป็นเรื่อง\ เดอแนร์รีส ทาร์เกเรียน The Wolf and the Lion (2011)
He is serving as advisor to the Targaryens.เขารับตำแหน่งผู้ให้คำปรึกษา แก่พวกทาร์เกเรียน The Wolf and the Lion (2011)
A Targaryen at the head of a Dothraki army what then?ทาร์เกเรียนนำทัพ ของดอธแรคคี - แล้วเราจะทำอย่างไร The Wolf and the Lion (2011)
- The Targaryen girl will die?เด็กทาร์เกเรียน ต้องตายหรือ The Wolf and the Lion (2011)
But I do know this - if the Targaryen girl convinces her horselord husband to invade and the Dothraki horde crosses the Narrow Sea... we won't be able to stop them.แต่รู้อย่างหนึ่ง หากเดอแนร์รีสชักจูง ให้สามีนางรุกราน แล้วกองทัพดอธแรคคี ข้ามทะเลแนร์โรว์มาได้ The Wolf and the Lion (2011)
Let's say Viserys Targaryen lands with 40,000 Dothraki screamers at his back.สมมติว่า วิเซอร์รี่ ทาร์เกเรียนขึ้นฝั่ง ด้วยทหารดอธแรคคี อีกสี่หมื่นคน The Wolf and the Lion (2011)
When do the people decide that Viserys Targaryen is the rightful monarch after all?เมื่อใดกันว่าผู้คนจะตัดสินว่า วิเซอร์รี่ ทาร์เกเรียน เป็นกษัตริย์ที่ดี ในที่สุด The Wolf and the Lion (2011)
The Targaryen girl-- seven hells, don't start with her again.เรื่องเด็กทาร์เกเรียนนั่น นรกสิ อย่าพูดเรื่องนางอีก A Golden Crown (2011)
He won't be a real Targaryen.เขาจะไม่ใช่ ทาร์เกเรียนหรอก A Golden Crown (2011)
Or we could collapse into nothing, as the Targaryens did.หรือเราอาจล้มเหลวไร้สิ้น ทุกอย่างเหมือนพวกทาร์เกเรียน You Win or You Die (2011)
The Targaryens wed brothers and sisters for 300 years to keep bloodlines pure.พวกทาร์เกเรียนสมรส ระหว่างพี่-น้องมากว่าสามร้อยปี เพื่อให้สายเลือดนั้นบริสุทธิ์ You Win or You Die (2011)
His Grace has had a change of heart concerning Daenerys Targaryen.ฝ่าบาทเปลี่ยนใจ เรื่องของ เดอแนร์รีส ทาร์เกเรียน You Win or You Die (2011)
You have the honor of addressing Daenerys of the House Targaryen,ท่านได้มีเกียรติพูดคุยกับ เดอแนร์รีสแห่งตระกูลทาร์เกเรียน You Win or You Die (2011)
You're a Targaryen-- the last Targaryen.ท่านคือทาร์เกเรียน คนสุดท้าย You Win or You Die (2011)
Your son will have Targaryen blood with 40,000 riders behind him.ลูกชายท่านจะมี เลือดทาร์เกเรียนในตัว และมีกองทัพสี่หมื่นคน ในบัญชา You Win or You Die (2011)
Do you know what happened to the Targaryen childrenลูกรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกลูกๆของทาร์กาเรียน The Pointy End (2011)
King Robert was supposed to marry her, but Rhaegar Targaryen kidnapped her.นางเป็นคู่หมาย ของกษัตริย์โรเบิร์ต ทว่าเรย์การ์ ทาร์เกเรียน ลักตัวนางไป Fire and Blood (2011)
Aerys Targaryen... of all the thousand thousand maladies the Gods visit on us, madness is the worst.แอร์รีส ทาร์เกเรียน จากบรรดาโรคร้ายนับพัน ที่ทวพเทพส่งมาให้เรา ความบ้าคลั่งคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุด Fire and Blood (2011)
I am Daenerys Stormborn of House Targaryen of the blood of Old Valyria.ข้าคือแดเนริส สตรอมบอร์น แห่งตระกูลทาร์เกเรียน สายเลือดแห่งโอล์ดวาลีเรีย Fire and Blood (2011)
You're Aemon Targaryen.ท่านก็คือ เอมอน ทาร์เกเรียน Baelor (2011)
May I present Viserys of House Targaryen and his sister Daenerys?ข้าขอแนะนำ วิเซริส แห่งตระกูลทาร์แกเรียน และน้องสาว เดเนอริส The North Remembers (2012)
Say what you will about the Targaryens-- they were conquerors.ท่านจะพูดยังไงเกี่ยวกับพวกทาร์แกเรียนก็ได้-- ยังไงพวกมันก็เป็นผู้พิชิต The North Remembers (2012)
Daenerys Stormborn of the House Targaryen.เดอแนร์รีส สตอร์มบอร์น แห่งตระกูลทาร์เกเรียน Garden of Bones (2012)
You are a true Targaryen.ท่านสมเป็นทาร์เกเรียนเสียจริง Garden of Bones (2012)
Do you want to see her raped, butchered like the Targaryen children?อยากให้นางโดนข่มขืน ฆ่าทิ้งเหมือนบรรดาทาร์เกเรียนหรือไร What Is Dead May Never Die (2012)
Think of how old this place is-- before the Targaryens defeated the Hendals, before the Andals took Westeros from the First Men.คิดดูสิว่าที่นี้ เก่าแก่มากแค่ไหน... ก่อนที่พวกทาร์เกเรียน เอาชนะพวกแอนเดิลส์ ก่อนที่แอนเดิลส์ชิงเวสเตอรอส มาจากพวกเฟิร์สแมน The Ghost of Harrenhal (2012)
After the dragons died, wildfire was the key to the Targaryen power.หลังจากพวกมังกรตาย ไฟกรีกคือกุญแจ สู่ขุมพลังของพวกทาร์เกเรียน The Ghost of Harrenhal (2012)
He would not dare insult my order whilst Aerys Targaryen lived.เขาจะไม่กล้าดูถูก พวกข้า หากเอย์รีส ทาร์เกเรียน ยังมีชีวิตอยู่ The Ghost of Harrenhal (2012)
The time is right, Daenerys Targaryen, first of your name.ถึงเวลาแล้ว เดอแนร์รีส ทาร์เกเรียน ที่หนึ่ง The Ghost of Harrenhal (2012)
The Targaryens built this city to withstand a siege and to provide escape if necessary.- Targaryens สร้างขึ้นนี้ เมืองที่จะทนต่อการล้อม และเพื่อให้การหลบหนีในกรณีที่จำเป็น Blackwater (2012)
The silver hair of a true Targaryen.ผมสีเงินของเชื้อสาย ทาร์เกเรียนที่แท้จริง The Old Gods and the New (2012)
Aegon Targaryen changed the rules.ฮาร์รินกับลูกของเขา ถูกเผาทั้งเป็นภายในกำแพงเนี่ยแหละ A Man Without Honor (2012)
Visenya Targaryen was a great warrior.ข้าแน่ใจว่าก็รู้มาเหมือนกัน ตอนข้ายังเด็ก A Man Without Honor (2012)
The Targaryens?พวกทาร์เกเรียนหรือ A Man Without Honor (2012)
The Targaryens--พวกทาร์เกเรียน... A Man Without Honor (2012)
Half the Targaryens went mad, didn't they?แต่พวกทาร์เกเรียนครึ่งหนึ่ง ก็เป็นบ้าใช่ไหมเล่า A Man Without Honor (2012)
Every time a Targaryen is born, the Gods flip a coin.ทุกครั้งที่มีทาร์เกเรียนเกิดขึ้นมา ทวยเทพก็โยนเหรียญ A Man Without Honor (2012)
Here's to Aerys Targaryen, the second of his name,ขอดื่มแด่ เอย์กอน ทาร์เกเรียน ที่สอง A Man Without Honor (2012)
Daenerys Targaryen lives.ข้าหวังเช่นนั้นเหมือนกัน The Prince of Winterfell (2012)
He is serving as advisor to the Targaryens.เขากำลังเป็นที่ปรึกษาให้ทาร์แกร์เรียน Kissed by Fire (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารยัน[n. prop.] (Ārayan) EN: Aryan   FR: Aryens [mpl]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  Aryen [arj]
     Aryan
  

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  aryen [arj]
     Aryan
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top