Search result for

arsins

(73 entries)
(0.0823 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arsins-, *arsins*, arsin
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา arsins มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *arsins*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Parsing (Computer grammar))การแจกแจงรูปประโยค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Arsineอาร์ซีน [การแพทย์]
Chlorvinyl Dichlorarsineคลอร์ไวนิลไดคลออาร์ซีน [การแพทย์]
Gas, Arsineแกสอาซิน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Daisy was rehearsing for performance at the Paris Opera House.เดซีกำลังฝึกซ้อมอยู่ในเดอะปารีสโอเปร่าเฮาส์ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
And while she was rehearsing, the woman, off the phone now, had gone outside to get a taxi.และขณะที่เธอฝึกซ้อม -สาวคนนั้น,วางสายลง ออกไปข้างนอกเพื่อเรียกแท็กซี่ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
And all the while Daisy was rehearsing.เป็นช่วงเวลาที่เดซีกำลังฝึกซ้อมอยู่ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Daisy had finished rehearsing and was taking a shower.เดซีก็ฝึกซ้อมเสร็จ -และกำลังอาบน้ำอยู่ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
MUNTZ: Oh, yes, the Arsinoitherium.ใช่ โครงกระดูกสัตว์ดึกดำบรรพ์ Up (2009)
I thought you were at an Oceanside hotel, rehearsing your wedding.ผมคิดว่าคุณอยู่ที่โรงแรมโอเชี่ยนไซด์ ซ้อมงานแต่งงานซะอีก Double Blind (2009)
Just rehearsing for the revival of evita.แค่กลับมาได้ยินการกลับมาของเอวิต้า House Divided (2009)
This is why we're rehearsing.นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราฟังอีกครั้งนึง House Divided (2009)
Why are we rehearsing so early?ทำไมถึงเรียกซ้อมซะเช้ายังงี้เนี่ย Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
We... We just need to keep rehearsing.เดี๋ยวก็ดีขึ้น เราแค่ต้องซ้อมอยู่เรื่อยๆ Pilot (2009)
(men beatboxing) two weeks ago, i would have agreed that four grown men rehearsing a capella hip-hop in my living room was embarrassing.สองสัปดาห์ต่อมา เราสี่คน ตั้งวงประสานเสียง ฮิปฮอป ในห้องนั่งเล่นผม มันอาจดูตลก Acafellas (2009)
(car alarm chirps) are we even sure They're rehearsing today?จะแน่ใจได้ไง ว่าพวกเขาซ้อมใหญ่กันวันนี้? Acafellas (2009)
We're supposed to be rehearsing.- เราควรจะซ้อมกัน Ballad (2009)
This is why we burned the disc and spent all that time rehearsing.เราถึงทำแผ่นซีดี แล้วซ้อมกันมาตลอดไง Ballad (2009)
But we did when we were rehearsing.- ตอนซ้อมก็เปิดเพลงนี่ Preggers (2009)
Anything that takes away our time from rehearsing Doesn't serve the team.อะไรที่ทำให้เราเสียเวลาซ้อม ไม่เป็นผลดีต่อทีม Wheels (2009)
What were you just rehearsing?ทำไมมาซ้อมคนเดียว? Dream On (2010)
- Make it quick. I'm rehearsing.บทประโยคเดียวของผม Dream On (2010)
Fact is, any of the guys in there... could dance my part better than me without even rehearsing.คนอื่นเต้นได้ดีกว่าฉัน โดยไม่ต้องซ้อม ยกเว้น ฟินน์ Dream On (2010)
Okay, you guys, I think this is the perfect opportunity... for us to start rehearsing for next year's sectionals immediately-ที่จะเริ่มซ้อม ในทันที... Journey to Regionals (2010)
- They've been rehearsing.- ก็ต้องซ้อมด้วยกันสิ Special Education (2010)
Just rehearsing?แค่ซ้อมเหรอ? Special Education (2010)
So let's start rehearsing.เราต้องเริ่มซ้อมกันแล้ว A Very Glee Christmas (2010)
Thing is, I'm not as familiar with the libretto as you are, and I can really use your help rehearsing.แต่ผมเองไม่ค่อยคุ้น กับlibrettoเหมือนคุณ แล้วผมจะได้มีคุณช่วยซ้อมให้ The Rocky Horror Glee Show (2010)
Look, we were just rehearsing.คือ เราเพิ่งเริ่มซ้อมกัน The Rocky Horror Glee Show (2010)
That's even factoring in your difficulty in parsing American comic book idioms like "Bamf!" and "Snikt!"นั่นรวมถึงเวลาที่นายต้องตีความ ภาษาแสลงของการ์ตูนอเมริกัน อย่างเช่น ตูม หรือ ชิงค์ แล้ว The Boyfriend Complexity (2010)
I heard that you've been rehearsing a lot lately.ฉันได้ยินมาว่า วันนี้คุณซ้อมหนัก Episode #1.11 (2010)
Plus, this recent scandal... Will he focus on rehearsing?แล้วมีข่าวอย่างนี้ เขาจะมีสมาธิฝึกซ้อมรึเปล่า Episode #1.13 (2010)
Rehearsing. I just hope he isn't taking advantage, that's all.แม่หวังว่าเขาจะไม่ฉวยโอกาสตอนซ้อมนะ Black Swan (2010)
But, E.B., shouldn't you be rehearsing your speech?แต่ อีบี คุณไม่น่าทำ ฝึกภาษาของคุณ? Hop (2011)
Just rehearsing for the big Easter sing-a-long.เธ‚เธญเธšเธ„เธธเธ“เธ„เธธเธ“ เธ”เธฑเธ‡เธ™เธฑเน‰เธ™เธซเธงเธฒเธ™ Hop (2011)
I hear multiple voices, As if he's rehearsing a play.ฉันได้ยินเสียงมากมาย,เหมือนกับฟังเสียงซ้ำๆ Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
Oh members of the Audio-Visual Club I may possibly sing this song at prom and when I'm done rehearsing I'd like your feedback.โอ๊ะ เหล่าสมาชิกชมรม Audio-Visual /Nฉันว่าฉันจะ ร้องเพลงนี้ในงานพรอม เมื่อฉันฝึกร้องเสร็จแล้ว ฉันอยากจะให้พวกเธอวิจารณ์ด้วย Prom Queen (2011)
I named it after Maximino Arsiniega, a dear friend of mine who died too young.ผมได้ตั้งชื่อกองทุนว่า เม็กซิมิโนอาร์ซิเนก้า เป็นชื่อเพื่อนรักของผม ที่เสียชีวิตไปตอนที่อายุยังน้อยมาก Hermanos (2011)
You know, I've been rehearsing this conversation in my head for 2 days.รู้มั้ยฉันซ้อมบทสนทนาเรื่องนี้ ในหัวตัวเองมาสองวันแล้ว Going Dutch (2011)
I'm through rehearsing{\i1_BAR_ ฉันกำลังซ่อม{\i_BAR_ A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
I'm through rehearsingI'm through rehearsinA Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
Well, we're rehearsing for the school musical.อ๋อ พวกเราซ้อมละครเพลง The First Time (2011)
Uh... we're just rehearsing a play that, uh,เอิ่ม เรากำลังซ้อม ละครที่ เอ่ออ Thanksgiving (2011)
Lawson was here late last night rehearsing for a school performance supposed to happen on Saturday.ลอว์ซัน อยู่ที่นี่เมื่อคืนนี้ ซ้อมการแสดงของโรงเรียน ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ Danse Macabre (2011)
But we got names of the four students he was rehearsing.แต่เราได้ชื่อนักเรียน4คน ที่เขาซ้อมด้วย Danse Macabre (2011)
What matters is that I start rehearsing Whitney's version of "The Star-Spangled Banner" immediately.ที่สำคัญคือฉันจะเริ่มซ้อมเพลง The Star-Spangled Banner เวอร์ชันของวิทนีย์อย่างด่วนเลย Dance with Somebody (2012)
Rehearsing for prom?ฝึกซ้อมสำหรับงานพรอมหรอ ? Prom-asaurus (2012)
We've been rehearsing for three straight hours.เราซ้อมกันมาสามชั่วโมงต่อกันแล้ว Nationals (2012)
Do you mind not being a lawyer for a second and parsing every word I say?รู้สึกผิดนี่ดูเป็นยังไง? Pilot (2012)
My students are rehearsing the boxing scene from "Who's Afraid Of Virginia Woolf?"นักเรียนของแม่แสดงเรื่อง "Who's Afraid of Virginia Woolf?" Pandora (2012)
We understand that you and Odette were rehearsing your dance most of the day.เราเข้าใจว่าคุณกับโอเด็ต ซ้อมเต้นกันเกือบทั้งวัน A Dance with Death (2012)
This must be where she was rehearsing.ที่นี่คงจะเป็นที่ซ้อมเต้นของเธอ Proceed with Caution (2012)
I got to get to rehearsal. Yeah? Where do you think you're rehearsing?ฉันไม่รู้บางที อาจจะมุส ลอด Glease (2012)
Um, I think I'm just really tired from all the rehearsing.อ้อ ก็แค่เหนื่อย จากการซ้อมน่ะค่ะ Thanksgiving (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
arsinMr Pryor collapsed with a subarachnoid haemorrhage when rehearsing for a performance in Paris. He was taken to local hospital but passed away at 4:23 pm.
arsinThey aren't quarreling, but are rehearsing a play.

CMU English Pronouncing Dictionary
PARSING    P AA1 R S IH0 NG
REHEARSING    R AH0 HH ER1 S IH0 NG
LAGOMARSINO    L AA0 G OW2 M AA0 R S IY1 N OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
parsing    (v) (p aa1 z i ng)
rehearsing    (v) (r i1 h @@1 s i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Syntaxanalyse {f}parsing [Add to Longdo]
proben | probendto rehearse | rehearsing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーシン[, a-shin] (n) arsine [Add to Longdo]
アルシン[, arushin] (n) arsine [Add to Longdo]
クロロジフェニルアルシン[, kurorojifeniruarushin] (n) chlorodiphenylarsine [Add to Longdo]
パージング[, pa-jingu] (n) parsing [Add to Longdo]
解析(P);解折(iK)[かいせき, kaiseki] (n,vs) (1) analysis; analytical study; (2) parsing; parse; (P) [Add to Longdo]
砒化水素[ひかすいそ, hikasuiso] (n) (obsc) (See アルシン) arsine [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二苯氯胂[èr běn lǜ shēn, ㄦˋ ㄅㄣˇ ㄌㄩˋ ㄕㄣ, ] diphenylchloroarsine [Add to Longdo]
砷化氢[shēn huà qīng, ㄕㄣ ㄏㄨㄚˋ ㄑㄧㄥ, / ] arsine [Add to Longdo]
[shèn, ㄕㄣˋ, ] arsine [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
解析[かいせき, kaiseki] parsing (vs) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top