ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ars

   
146 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ars-, *ars*, ar
English-Thai: Longdo Dictionary
SARS(n) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือ ซาร์ส มาจากภาษาอังกฤษ เต็มๆ คือ Severe Acute Respiratory Syndrome เริ่มระบาดในช่วงต้นปี 2546 ในหลายประเทศ
karst spring(n phrase) น้ำพุใต้ดิน, S. cave spring
teddy bears(n ) พี่หมีเท็ดดี้ เป็นคำที่ใช้เรียกคนรัก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ARS[N] การวิจัยทางการเกษตร
ARS[N] ระบบอัดเสียงขั้นสูง
arse[SL] ก้น, Syn. ass
arse[SL] คำอุทานแสดงความรำคาญ, Syn. ass
arse[SL] งานที่ล้มเหลว, See also: งานที่มีข้อผิดพลาด, Syn. ass
arsed[SL] เอาใจจดจ่อ, See also: ให้ความสนใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
arsey[SL] อารมณ์เสีย
arson[N] การลอบวางเพลิง, Syn. firing, pyromania
arse-on[SL] อารมณ์เสีย
arse-up[SL] ความล้มเหลวที่เกิดจากการไม่ได้วางแผนดีพอ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ars longa vita brevis(อาร์ส'ลองกะ วีทา บรี'วิส) (Latin) ศิลปนั้นยาว ชีวิตนั้นสั้น
arsenal(อาร'ซิเนิล) n. คลังสรรพาวุธ, Syn. armoury, depot,stock, store,hoard)
arsenate(อาร์'ซิเนท) n. เกลือของกรดสารหนู
arsenic(อาร์'ซีนิค) adj.,n. เกี่ยวกับสารหนู,สารหนู arsenical, arsenious adj.
arsis(อาร์'ซิส) n., (pl. -ses) จังหวะขึ้น, จังหวะเมา, พยางค์เสียงหนัก (ในโคลงกลอนภาษาอังกฤษ
arson(อาร์'เซิน) n. การลอบวางเพลิง.
afteryears(อาฟ' เทอะเยียซฺ , แอฟ-) n., pl. ปีหลังเหตุการณ์
anarcartharsisการอาเจียน,การขับเสมหะออก
carsick(คาร์'ซิค) adj. เมารถ., See also: carsickness n. การเมารถ
catharsis(คะธาร์'ซิส) n. การระบายท้อง,การถ่าย

English-Thai: Nontri Dictionary
arsenal(n) คลังสรรพาวุธ,คลังแสง
arsenic(n) สารหนู
arson(n) การลอบวางเพลิง
arrears(n) หนี้สิน,งานที่ค้าง
binoculars(n) กล้องส่องทางไกล,กล้องสนาม
carsick(adj) เมารถ
carsickness(n) อาการเมารถ
coarse(adj) เลว,หยาบ,หยาบคาย
coarseness(n) ความเลว,ความหยาบ,คุณภาพเลว
earshot(n) ระยะที่ได้ยิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arsenalโรงงานสรรพาวุธ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
arsenalโรงแสงสรรพาวุธ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arsenateอาร์เซเนต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
arsenicอาร์เซนิก, สารหนู [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
arsenic poisoningภาวะพิษสารหนู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arsenical paralysisอัมพาตพิษสารหนู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arsenopyriteอาร์เซโนไพไรต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
arsonการลอบวางเพลิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arsonการลอบวางเพลิง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
arsonistผู้ลอบวางเพลิง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arsanilic Acidกรดอาร์ซานิลิค, สารหนูอาซานิลิคแอซิด [การแพทย์]
Arsenalsโรงงานสรรพาวุธ [TU Subject Heading]
Arsenicสารหนู [TU Subject Heading]
Arsenicสารหนู [การแพทย์]
Arsenic (As) สารหนู
เป็นธาตุกึ่งโลหะ มีพิษ มีหลายอัญรูป รูปที่เสถียรเป็นโลหะสีเทาเปราะ เป็นส่วนผสมของอุตสาหกรรมแก้ว เซรามิค และสีทาบ้าน รวมทั้ง ยาปราบศัตรูพืชและสัตว์ สารหนูมีพิษต่อระบบทางเดินหายใจ ระบบย่อยอาหาร และระบบประสาท [สิ่งแวดล้อม]
Arsenic Compoundsสารหนู [การแพทย์]
Arsenic contentปริมาณสารหนู [TU Subject Heading]
Arsenic Intoxicationแพ้สารอาร์เซนิค [การแพทย์]
Arsenic Oxideสารหนู [การแพทย์]
Arsenic removalการกำจัดสารหนู [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
...wanted in 14 counties of this state the condemned is found guilty of the crimes of murder armed robbery of citizens state banks and post offices the theft of sacred objects arson in a state prison perjury bigamy deserting his wife and children inciting prostitution kidnapping extortion receiving stolen goods selling stolen goods passing counterfeit money and contrary to the laws of this state the condemned is guilty of using.......เป็นที่ต้องการใน 14 เมืองของประเทศ... ...พบว่าผู้ต้องหามีความผิด ฐานฆาตกรรมและปล้นทรัพย์ ...ประชาชน ธนาคารรัฐ และที่ทำการไปรษณีย์ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Rape, murder, arson and rape.ข่มขืน ฆ่า วางเพลิง และข่มขืน Blazing Saddles (1974)
Arson, armed robbery, mayhem.วางเพลิง ปล้น ทำร้ายร่างกาย Blazing Saddles (1974)
Show me this boy's arseแสดงนี้ให้ฉัน arse ของเด็กผู้ชาย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
"Oh, what a marvellous arse"โอ้, สิ่งซึ่ง arse น่าประหลาดใจ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
My sister told me he'd only to see her dirty arse and he ejaculatedพี่สาว,น้องสาวของฉันที่บอกฉัน... ...เขา'ควรจะการดูเท่านั้น arse and สกปรกของเธอ . ที่เขาพูดออกมาอย่างกะทันหันและสั้นๆ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
when we commissioned the schmectel corporation to research this precise event sequence scenario, it was determined that the continual stockpiling and development of our nuclear arsenal was becoming self-defeating.เราได้จ้าง Schmectel Corp. ทำการวิจัยสถานการณ์โลก สรุปได้ว่า การแข่งกันสะสมอาวุธ และการเร่งพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ กลายเป็นภาระอันหนักอึ้ง Spies Like Us (1985)
I heard that Vern got married out of high school, had four kids and is now the forklift operator at the Arsenault Lumber Yard.ได้ยินว่าเวิร์นแต่งงานหลังจากจบมัธยม มีลูกสี่คน และตอนนี้เป็นคนขับรถยกของ อยู่ที่ อาร์เซนอลท์ ลัมเบอร์ ยาร์ด Stand by Me (1986)
Arse.ฉิบ The Cement Garden (1993)
You'd as like have angels fly out of your arse... as get next to the likes of her.ดูให้ตายก็เหมือนนางฟ้ากับหมาวัด หล่อนไม่สนใจนายหรอก Titanic (1997)
Because I'm the horse's arse who has to throw that switchเพราะฉันนี่ล่ะจะเป็นคนกดสวิทช์ The Legend of 1900 (1998)
Are you an arsehole, or what?นายนี่มันไรน้ำยาจริงๆเลย Show Me Love (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
arsDon't multi-post, arsehole.
arsThe fire that broke out last night was judged to be caused by arson.
ars'Cuz it's a giant pain in the arse, if I don't wanna do something I just won't do it.
arsIn Germany today, antiviolence rallies took place in several cities, including one near Hamburg where three Turks were killed in an arson attack on Monday.
arsThe army surrendered its arsenal to the enemy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลังสรรพาวุธ[N] arsenal, See also: armory, Example: เขาเป็นตัวแทนของคนไทยที่ไปร่วมศึกษาตรวจสอบคลังสรรพาวุธทลายโลกของอิรัก, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: สถานที่เก็บรักษาอาวุธยุทโธปกรณ์ของทหาร
คลังแสง[N] armory, See also: arsenal, Syn. คลังแสงสรรพวุธ, Example: ชาวบ้านไม่ควรเข้าใกล้บริเวณคลังแสง เพราะอาจเกิดอันตรายขึ้นได้, Thai definition: สถานที่เก็บอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ของกองทัพ, ที่เก็บรักษาปืน, กระสุน และวัตถุระเบิดของทหาร
คลังแสงสรรพาวุธ[N] arsenal, See also: armory, weapons storehouse, arms depot, the royal arsenal, Syn. โรงแสง, Example: เหตุการณ์คลังแสงสรรพาวุธระเบิดเป็นเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนขวัญอย่างมากสำหรับประชาชนแถวนั้น, Thai definition: โรงสำหรับทำ หรือเก็บอาวุธ
โรงแสง[N] arsenal, See also: weapons storehouse, Syn. คลังแสงสรรพาวุธ, Thai definition: โรงสำหรับทำ หรือเก็บอาวุธ
สารหนูขาว[N] arsenic, See also: arsenious acid, white arsenic, ratsbane, Syn. สารหนู, Example: อาการของผู้ที่กินสารหนูขาวเข้าไปจะอาเจียนและช็อกหมดสติได้, Thai definition: สารประกอบชนิดหนึ่ง ซึ่งมีธาตุสารหนูและออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ มีสูตร As2O3 ลักษณะเป็นผงสีขาว มีพิษอย่างร้ายแรง ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมทำสีบางประเภทและยาฆ่าแมลง
สารหนู[N] arsenic, See also: arsenious acid, white arsenic, ratsbane, Syn. สารหนูขาว, Example: สีผสมอาหารบางชนิดมีสารหนูเป็นส่วนประกอบ ถ้ารับประทานเข้าไปมากๆ อาจมีอันตรายถึงชีวิต, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 33 สัญลักษณ์ As ลักษณะเป็นของแข็ง มี 3 อัญรูป คือ สารหนูสีเทา สารหนูสีดำ และสารหนูสีเหลือง เป็นธาตุที่มีพิษอย่างร้ายแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อังคาร[n. prop.] (Angkhān) EN: Mars   FR: Mars
อาร์แซน เวนเกอร์[n. prop.] (Āsaēn Wēnkoē) EN: Arsène Wenger   FR: Arsène Wenger
อาร์เซน่อล[TM] (Āsēnøn) EN: Arsenal   FR: Arsenal
อายุ ... ถึง ... ปี[xp] (āyu ... theung ... pī) EN: aged ... to ... years   FR: âgé de ... (nb) à ... (nb) ans
บาง [adj.] (bāng) EN: rare ; sparse ; few   FR: rare
เบญจเพส[n.] (benjaphēt) EN: the crucial age of twenty-five ; the age of twenty-five ; twenty-five years old   
บึง[n.] (beung) EN: swamp ; marsh   FR: marais [m] ; marécage [m]
บีบน้ำตา[v. exp.] (bīp nāmtā) EN: force out tears ; weep crocodile tears ; squeeze a tear   FR: se forcer à pleurer ; verser des larmes de crocodile
บอกเล่า[n.] (bøklāo) EN: hearsay ; word of mouth   FR: ouï-dire [m] ; rumeur [f] ; on-dit [m]
ชายเลน[n. exp.] (chāilēn) EN: muddy coast ; muddy bank ; wetlands ; bog ; marshland   FR: marécage [m] ; zone humide [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARSON    AA1 R S AH0 N
ARSONS    AA1 R S AH0 N Z
ARSENIO    AA2 R S IY1 N IY0 OW0
ARSENIC    AA1 R S AH0 N IH0 K
ARSDALE    AA1 R Z D EY2 L
ARSENAL    AA1 R S AH0 N AH0 L
ARSENEAU    AA1 R S AH0 N OW0
ARSENIDE    AA1 R S AH0 N AY2 D
ARSENALS    AA1 R S AH0 N AH0 L Z
ARSONIST    AA1 R S AH0 N AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arse    (n) ˈaːs (aa1 s)
arses    (n) ˈaːsɪz (aa1 s i z)
arson    (n) ˈaːsn (aa1 s n)
Arsenio    (n) aːsˈiːnɪou (aa s ii1 n i ou)
arsenal    (n) ˈaːsnəl (aa1 s n @ l)
arsenic    (n) ˈaːsnɪk (aa1 s n i k)
arsehole    (n) ˈaːshoul (aa1 s h ou l)
arsenals    (n) ˈaːsnəlz (aa1 s n @ l z)
arseholes    (n) ˈaːshoulz (aa1 s h ou l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shēn, ㄕㄣ, ] arsenic As, metalloid, atomic number 33, #22,085 [Add to Longdo]
[shèn, ㄕㄣˋ, ] arsine, #41,439 [Add to Longdo]
武库[wǔ kù, ˇ ㄎㄨˋ, / ] arsenal; store of arms, #55,542 [Add to Longdo]
[pī, ㄆㄧ, ] arsenic, #77,561 [Add to Longdo]
纵火犯[zòng huǒ fàn, ㄗㄨㄥˋ ㄏㄨㄛˇ ㄈㄢˋ, / ] arsonist, #131,621 [Add to Longdo]
[shuāng, ㄕㄨㄤ, ] arsenic, #381,213 [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, ] arsenic, #426,501 [Add to Longdo]
亚砷[yà shēn, ㄧㄚˋ ㄕㄣ, / ] arsenous [Add to Longdo]
亚砷酸[yà shēn suān, ㄧㄚˋ ㄕㄣ ㄙㄨㄢ, / ] arsenous acid [Add to Longdo]
砷化氢[shēn huà qīng, ㄕㄣ ㄏㄨㄚˋ ㄑㄧㄥ, / ] arsine [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
arsch kalt(phrase slang ) หนาวมากๆ (คำว่า arsch ข้างหน้า จะเพิ่มความรุนแรงให้กับ Adjektiv ข้างหลังให้ดูมีความหนาวนั้นกลาวเป็น หนาวมากๆ ซึ่ง อาจเพิ่ม คำว่า arsch หน้าคำอื่นๆ เพื่อจดประสงค์เดียวกันได้ แต่การเติมนั้น นอกจากจะทำให้รุนแรงขึ้นแล้ว จะกลับกลายเป็นคำไม่สุภาพ) เช่น Ich bin stink sauer. Alle paar Tage fällt meine Heizung aus. Es ist arsch kalt im Winter. Im Dachgeschoss. Langsam muss ich mir wirklich überlegen mal einen Teil der Miete zurückzuhalten. , See also: S. arschkalt
Ostermarsch(n) |der, pl. Ostermarsche| การเดินขบวนในวันอีสเตอร์ เช่น Der erste Ostermarsch in Deutschland fand 1960 statt. Seither gehen jedes Jahr zu Ostern in verschiedenen Ländern Zehntausende von Menschen auf die Straße.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arsch {m} [ugs.] | jdm. in den Arsch kriechen [ugs.] | sich den Arsch aufreißen | am Arsch der Welt | am Arsch der Welt | (total) im Arsch | (total) im Arscharse [Br.]; ass [Am.] [coll.] | to suck up to sb.; to kiss sb.'s ass | to work one's balls off | at the back of beyond; out in the sticks | in the boondocks | (all) messed up | (all) fucked up [slang] [Add to Longdo]
Arschloch {n}arsehole; asshole [slang] [Add to Longdo]
Arschtritt {m} [slang]kick up the arse; kick behind [Add to Longdo]
Arschkriecher {m} [ugs.] | ein Arschkriecher seinarse licker; brown noser [coll.] | to kiss ass [Am.] [Add to Longdo]
Arsenal {n}; Waffenvorrat {m} | Arsenale {pl}arsenal; armory [Am.]; armoury [Br.] | arsenals [Add to Longdo]
arsenhaltigarsenical [Add to Longdo]
Arsen {n} [chem.]arsenic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
[せいご;セイゴ, seigo ; seigo] (n) (uk) (See 鱸) juvenile Japanese sea perch (under two years of age and 25 cm in length) [Add to Longdo]
18禁;十八禁[じゅうはちきん, juuhachikin] (n) 18 certificate; R-18; restricted to those 18 years or older [Add to Longdo]
SARS[サーズ, sa-zu] (n) (See 重症急性呼吸器症候群) severe acute respiratory syndrome; SARS [Add to Longdo]
あくが強い;灰汁が強い[あくがつよい, akugatsuyoi] (exp,adj-i) (1) (See あくの強い) having a strong alkaline taste; harsh to the taste; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
あくの強い;灰汁の強い[あくのつよい, akunotsuyoi] (adj-i) (1) (See あくが強い) harsh tasting; strongly alkaline tasting; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls) [Add to Longdo]
あやかし[, ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters [Add to Longdo]
あら挽き;粗碾き;粗挽き;粗びき;荒びき[あらびき, arabiki] (adj-no) coarsely ground (e.g. coffee, grain); minced (e.g. meat) [Add to Longdo]
あるらしい[, arurashii] (exp) seems to be; appears to have; supposed to be [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ガリウムひ素半導体[ガリウムひそはんどうたい, gariumu hisohandoutai] gallium arsenic semiconductor [Add to Longdo]
ガリウム砒素[ガリウムひそ, gariumu hiso] gallium arsenide [Add to Longdo]
ガリウム砒素リン[ガリウムひそリン, gariumu hiso rin] Gallium Arsenide Phosphide, GaAsP [Add to Longdo]
デジタルオーディオラジオサービス[でじたるおーでいおらじおさーびす, dejitaruo-deiorajiosa-bisu] digital audio radio service (DARS) [Add to Longdo]
パーサ[ぱーさ, pa-sa] parser [Add to Longdo]
パーザ[ぱーざ, pa-za] parser [Add to Longdo]
解析[かいせき, kaiseki] parsing (vs) [Add to Longdo]
構文解析対象文字データ[こうぶんかいせきたいしょうもじデータ, koubunkaisekitaishoumoji de-ta] parsed character data [Add to Longdo]
台数[だいすう, daisuu] number of large objects such as cars, computers, etc [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ARS
     Action Request System
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ARS
     Automatic Route Selection (PBX, LCR)
     

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 ars
  1. work of art
  2. art
  3. ruse; trick
  4. tactic; tactics
  5. theory

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top