Search result for

arecs

(122 entries)
(2.7273 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arecs-, *arecs*, arec
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา arecs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *arecs*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scarecrow    [N] หุ่นไล่กา, See also: สิ่งที่ใช้ขู่, Syn. bugbear, sight
sharecropper    [N] ชาวนาที่เช่านาและจ่ายค่าเช่าด้วยผลผลิตที่ปลูกได้, Syn. farmer, peasant

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parectasia; parectasis๑. การยืดเกิน๒. การพอง [มีความหมายเหมือนกับ distension; distention ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parectasis; parectasia๑. การยืดเกิน๒. การพอง [มีความหมายเหมือนกับ distension; distention ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
splenoparectama; splenoparectasisม้ามโตเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
splenoparectasis; splenoparectamaม้ามโตเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sharecroppingการเช่าที่ดินโดยแบ่งผลผลิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arecaหมาก [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
areca(แอ'รีคะ,แอรี'คะ) n. พืชหมาก,ผลหมาก
scarecrow(สแคร'โคร) n. หุ่นไล่กา,สิ่งที่ใช้ขู่คน,คนผอมที่สวมเสื้อขาดหลายแห่ง,คนผอมมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
scarecrow(n) หุ่นไล่กา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's not him, it's a goddamned scarecrow!มันไม่ใช่เขา ก็หุ่นไล่กา First Blood (1982)
No scarecrow that shot Orville, he's close.ไม่มีหุ่นไล่กาทียิง ออร์วิล เขาใกล้ First Blood (1982)
Talkin' tin men, walkin' scarecrows, ruby slippers.ชายสังกะสีพูดได้ หุ่นไล่กาเดินได้ รองเท้าทับทิม Return to Oz (1985)
And he could talk too, like the scarecrow and the tin man?แถมยังพูดได้อีก อย่างเดียวกับหุ่นไล่กาและชายสังกระสี Return to Oz (1985)
- Scarecrow!- หุ่นไล่กา! Return to Oz (1985)
Then we can go on to the Emerald City and see my friend the Scarecrow.แล้วจะได้ไปเมืองมรกตกันเสียที ไปหาหุ่นไล่กาเพื่อนฉัน Return to Oz (1985)
- Scarecrow?-หุ่นไล่กาเหรอ Return to Oz (1985)
His Majesty, the Scarecrow, locked me in here and told me to wait for you.พระราชาหุ่นไล่กา ขังกระผมไว้ในนี้ บอกให้กระผมเฝ้ารอท่าน Return to Oz (1985)
Where is the Scarecrow?พระราชาไปไหนล่ะ? Return to Oz (1985)
The Scarecrow must have sent it to you somehow.หุ่นไล่กาคงส่งมันไปให้ Return to Oz (1985)
Where's the Scarecrow? What's happened to the Emerald City?เกิดอะไรขึ้นกับคุณหุ่นไล่กา และเมืองมรกต? Return to Oz (1985)
- What about the Scarecrow?- แล้วคุณหุ่นไล่กาล่ะ? Return to Oz (1985)
There's only one person that knows where the Scarecrow is.มีคนเดียวเท่านั้นที่รู้ว่าเขาอยู่ไหน Return to Oz (1985)
We're really looking for the Scarecrow.พวกเรากำลังตามหาคุณหุ่นไล่กา Return to Oz (1985)
What's happened to the Scarecrow?เกิดอะไรขึ้นกับ หุ่นไล่กา Return to Oz (1985)
The Nome King took the Scarecrow and all the emeralds back to his mountain.กษัตริย์โนมจับตัวเขาไป พร้อมด้วยมรกตไปยังหุบเขาของเขา Return to Oz (1985)
We built you and brought you to life so that you could take us to the Nome King to rescue the Scarecrow.เราสร้างเธอ และทำให้มีชีวิต เธอต้องพาเราไปหากษัตริย์โนม เพื่อจะช่วยหุ่นไล่กา Return to Oz (1985)
We've come to ask you to release the Scarecrow and restore the Emerald City.เรามาเพื่อขอให้ปล่อนหุ่นไล่กา และทำให้เมืองมรกตเหมือนเดิม Return to Oz (1985)
What's happened to the Scarecrow?เกิดอะไรขึ้นกับหุ่นไล่กา? Return to Oz (1985)
You and your friends can play a little game, and I bet that you get the Scarecrow back after all.เจ้าและเพื่อนๆ จะต้องเล่นเกมส์ง่ายๆ และข้าจะพาหุ่นไล่กากลับมา หลังจากเจ้าทำสำเร็จ Return to Oz (1985)
Each of you has three chances to guess which one is the Scarecrow.พวกเธอ จะเลือกได้สามครั้ง เพื่อเืลือกว่าอันไหน เป็นหุ่นไล่กา Return to Oz (1985)
If you touch the right object and say the word "Oz" at the same time, the Scarecrow will be restored and you may leave the palace.ถ้าเธอเลือกแตะได้อันที่ถูกต้อง และพูดคำว่า "ออส" พร้อมๆกัน หุ่นไล่กา ก็จะคืนร่างเหมือนเดิม Return to Oz (1985)
You came all this way for a scarecrow?เธอมาเพื่อจะช่วย หุ่นไล่กาใช่ไหม? Return to Oz (1985)
- Scarecrow!- หุ่นไล่กา Return to Oz (1985)
- Scarecrow!- หุ่นไล่กา! Return to Oz (1985)
Scarecrow!หุ่นไล่กา! Return to Oz (1985)
Italy. His parents are sharecroppers.อิตาลี พ่อแม่เขาเป็นคนงาน Wild Reeds (1994)
Arecibo, right?เอรเอสอีโบ ใช่มั้ย Contact (1997)
What do you say we pack a picnic tomorrow and hike up to Mount Arecibo?อะไรที่คุณพูด เราแพ็คปิกนิกในวันพรุ่งนี้ และธุดงค์ขึ้นไปบนภูเขาคิ? Contact (1997)
I scanned it a bunch of times at Arecibo. It was always negative.เวก้า ฉันสแกนมันพวงของครั้ง Contact (1997)
Subsequently offered a teaching position at Harvard University which you turned down to pursue SETI work at the Arecibo Observatory in Puerto Rico.ความไวของกล้อง โทรทรรศน์วิทยุ ต่อมานำเสนอใน การเรียนการสอน ตำแหน่งที่ มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด Contact (1997)
Congratulations, Clark. You're this year's scarecrow.ยินดีด้วย, คลาร์ก/Nแกได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนหุ่นไล่กาประจำปีว่ะ Metamorphosis (2001)
I found out about what Whitney did to you, the whole scarecrow thing.ฉันรู้แล้วว่าวิธนี่ทำอะไรกับเธอ เกี่ยวกับหุ่นไล่กาอะไรนั่น Metamorphosis (2001)
We're trying to avoid being a scarecrow.เรากำลังพยายามหลีกเลี่ยงการเป็นหุ่นไล่กาของปีนี้ Pilot (2001)
- String him up like a scarecrow.- แล้วก็จับขึงเหมือนหุ่นไล่กา Pilot (2001)
You look like that scarecrow kid. Where the hell you been?แกดูคล้ายๆ กับไอ้เด็กหุ่นไล่กานั่น แกเป็นไงมั่งเนี่ย Pilot (2001)
Because 12 years ago today, they chose Jeremy Creek as the scarecrow.เพราะว่าวันนี้เมื่อ 12 ปีที่แล้ว พวกเค้าเลือก เจอมี ครีค เป็นหุ่นไล่กา Pilot (2001)
Congratulations, Clark. You're this year's scarecrow.ยินดีด้วย คล้าก นายได้เป็นหุ่นไล่กาประจำปีนี้ Pilot (2001)
Just a scarecrow!หุ่นไล่กา! Howl's Moving Castle (2004)
It's a scarecrow.มันเป็นหุ่นไล่กา Howl's Moving Castle (2004)
If it weren't for Sophie, I would've been a scarecrow for the rest of my life!ถ้าไม่ใช่คุณโซฟี ผมคงกลายเป็นหุ่นไล่กาไปตลอดชีวิต Howl's Moving Castle (2004)
Parece que nevo en la nocheคงเป็นเพราะ หิมะที่ตกยาวนานเมื่อคืนนี้ March of the Penguins (2005)
The scarecrows. They weren't my style.ก็พวกหุ่นไล่กาไงคะ หนูไม่ชอบเลยจริงๆ Yobi, the Five Tailed Fox (2007)
Scarecrows?หุ่นไล่กา? Yobi, the Five Tailed Fox (2007)
Dorothy, and Toto, and the lion lay down upon the grass and fell asleep, with the woodman and the scarecrow keeping watch."โดโรธี โตโต้ และสิงโตต่างนอนลง "บนหญ้าและหลับไป "มีชายตัดไม้กับหุ่นไล่กาคอยเฝ้าดู Goodbye to All That (2008)
But the scarecrow said,"แต่หุ่นไล่กาพูดขึ้นว่า Goodbye to All That (2008)
But to tell you the truth, i'm nothing more than an armed scarecrow.บอกตามตรง ตำรวจทางรถไฟอย่างผม ก็เป็นได้แค่หุ่นไล่กาเท่านั้นแหละ Catching Out (2008)
I'm not talking about killing Penguin or Scarecrow or Dent.ผมไม่ได้บอกให้คุณไปฆ่า เพนกวิน สแกร์โครว์ หรือเด้นท์ Batman: Under the Red Hood (2010)
I agree with SpongeHair SquareChin. It's a stupid idea.มันเป็นอะไรที่โง่เง่า Comeback (2011)
They have to be perfectly out of view in nearby maritime sharecrop land.เราต้องควบคุมน่านน้ำรอบๆให้ได้ทั้งหมด Poseidon (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เภสัชเพลา [N] areca and betel for Buddhist monk, Thai definition: หมากพลูบุหรี่ที่ถวายพระ
ขันหมาก    [N] tray of gifts (from the groom to the bride's family), See also: tray containing betels and areca to the bride's home as a troth, Example: ญาติๆ ฝ่ายชายแห่ขันหมากไปยังบ้านเจ้าสาว, Thai definition: ขันใส่หมากพลู ใช้สำหรับพิธีหมั้นหรือแต่งงาน
ปูเล    [N] sheath covering the inflorescence especially of the areca palm, Syn. กาบปูเล, Example: คุณยายใช้กาบปูเลทำกระทง
หมากสง    [N] ripe areca-nut, Syn. หมากสุก, Ant. หมากดิบ, Example: พวกเราต่างก็มีญาติผู้ใหญ่กินหมากอยู่เรารู้ว่าหมากสงคือหมากที่แก่จัดใช้กินแทนหมากดิบได้, Count unit: ผล, ทะลาย, Thai definition: หมากที่แก่จัด
หมากสุก    [N] ripe areca-nut, Syn. หมากสง, Ant. หมากดิบ, Example: แสงอาทิตย์ยามเย็นสาดกระทบเห็นเป็นสีคล้ายหมากสุก, Count unit: ผล, ทะลาย
ตะแง้    [N] branches of the areca-nut tree, See also: branches of a cluster of betel-nuts, Syn. ระแง้, Count unit: กิ่ง, Thai definition: เรียกแขนงของทะลายหมากหรือแขนงของรวงข้าวว่า ตะแง้หมาก ตะแง้ข้าว
ตะบัน    [N] metal tube or mortar used in combination with a pestle in shredding betel leaves and areca nuts for chewing, Syn. ตะบันหมาก, Example: คุณยายใช้ตะบันหมากใบนี้ตั้งแต่ยังเป็นสาว, Thai definition: เครื่องตำหมากของคนแก่ มีรูปคล้ายกระบอก โดยมากทำด้วยทองเหลือง มีลูกตะบันสำหรับตำ และมีดากอุดก้น
กลี่    [N] square case with several drawers (used for laying areca-nut, betel leaves, tobacco etc.), Count unit: ใบ, Thai definition: ภาชนะสำหรับใส่หมากบุหรี่ โดยมากมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
หุ่นไล่กา    [N] scarecrow, Example: หุ่นไล่การูปร่างเหมือนคนทำหน้าที่เฝ้าข้าวในนา, Count unit: ตัว, Thai definition: รูปหุ่นใส่งอบที่ทำขึ้นสำหรับลวงนกกาไม่ให้มากินพืชผลในไร่นา มักทำเป็นรูปคนสวมเสื้อผ้าเหมือนชาวนา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บึง[n.] (beung) EN: swamp ; marsh   FR: marais [m] ; marécage [m]
ชายเลน[n. exp.] (chāilēn) EN: muddy coast ; muddy bank ; wetlands ; bog ; marshland   FR: marécage [m] ; zone humide [f]
ช่างเหล็ก[n.] (chang lek) EN: blacksmith ; ironsmith ; ironworker   FR: maréchal-ferrant [m] ; ferronnier [m]
ช่างตีเหล็ก[n.] (chang tī lek) EN: blacksmith ; ironsmith ; ironworker ; smith   FR: maréchal-ferrant [m] ; ferronnier [m] ; forgeron [m]
หอดูดาวอะเรซิโบ[n. prop.] (Hødūdāo Arēsibō) EN: Arecibo Observatory   FR: observatoire d'Arecibo [m]
หุ่นไล่กา[n.] (hunlaikā) EN: scarecrow   
ลูกหมาก[n. exp.] (lūk māk) EN: betel nut ; areca nut   FR: noix de bétel [f] ; noix d'arec [f]
หมาก[n.] (māk) EN: betel palm ; areca palm   
หมาก[n.] (māk) EN: betel nut ; areca nut   FR: noix d'arec [f] ; feuille de bétel [f]
หมากสง[n.] (māksong) EN: ripe areca-nut   
มากสุก[n. exp.] (māk suk) EN: ripe areca-nut   
มาบ[n.] (māp) EN: low-lying plain ; marshland ; plain   FR: basse plaine [f] ; plaine [f] ; marécages [mpl]
หนอง[n.] (nøng) EN: swamp; bog ; mire ; fen ; reservoir   FR: marais [m] ; marécage [m] ; étang [m] ; mare [f]
หนองบึง[n.] (nøngbeung) FR: marais [m] ; marécage [m]
หนองน้ำ[n.] (nøng nām) EN: swamp ; mire ; bog ; fen ; pond   FR: marais ; marécage
ป่าชายเลน[n. exp.] (pā chāilēn) EN: mangrove swamp ; mangrove forest   FR: forêt marécageuse [f] ; mangrove [f]
เป็ดหัวเขียว[n. exp.] (pet hūa khīo) EN: Mallard   FR: Canard colvert [m] ; Canard malard [m] ; Canard sauvage [m] ; Canard franc [m] ; Casse franc [m] ; Marèche
เป็ดปากสั้น [n. exp.] (pet pāk san) EN: Eurasian Wigeon   FR: Canard siffleur [m] ; Canard siffleur d’Europe [m] ; Mareca penelope ; Marèque ; Canard pénélope [m] ; Rouget [m] ; Vingeon [m]
ปูเล[n.] (pūlē) EN: sheath covering the inflorescence (especially of the areca palm)   
ต้นหมาก[n. exp.] (ton māk) EN: betel palm ; areca palm   FR: aréquier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JARECKI    Y ER0 EH1 T S K IY0
ARECHIGA    AA0 R EH0 K IY1 G AH0
SCARECROW    S K AE1 R K R OW0
SHARECROPPER    SH EH1 R K R AA2 P ER0
SHARECROPPERS    SH EH1 R K R AA2 P ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
areca    (n) (a1 r i k @)
arecas    (n) (a1 r i k @ z)
scarecrow    (n) (s k e@1 k r ou)
scarecrows    (n) (s k e@1 k r ou z)
sharecropper    (n) (sh e@1 k r o p @ r)
sharecroppers    (n) (sh e@1 k r o p @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Farmpächter {m} | Farmpächter {pl}sharecropper | sharecroppers [Add to Longdo]
Strohmann {m} | Strohmänner {pl}scarecrow | scarecrows [Add to Longdo]
Vogelscheuche {f}scarecrow; bird scarer [Add to Longdo]
Aberdarecistensänger {m} [ornith.]Aberdare Mountain Cisticola [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アレカ椰子[アレカやし, areka yashi] (n) areca palm [Add to Longdo]
スダレチョウチョウウオ[, sudarechouchouuo] (n) Pacific double-saddle butterflyfish (Chaetodon ulietensis); sickle butterflyfish [Add to Longdo]
ノルジヒドログアヤレチン酸;ノルジヒドログアイアレチン酸[ノルジヒドログアヤレチンさん(ノルジヒドログアヤレチン酸);ノルジヒドログアイアレチンさん(ノルジヒドログアイアレチン酸), norujihidoroguayarechin san ( norujihidoroguayarechin san ); norujihidoroguaiarechi] (n) nordihydroguaiaretic acid; NDGA [Add to Longdo]
ヤシ科;椰子科[ヤシか(ヤシ科);やしか(椰子科), yashi ka ( yashi ka ); yashika ( yashi ka )] (n) Palmae (palm family of plants); Arecaceae [Add to Longdo]
案山子;鹿驚[かかし;かがし;あんざんし;そおど(案山子)(ok);そおず(案山子)(ok);そほず(案山子)(ok);そほど(案山子)(ok), kakashi ; kagashi ; anzanshi ; soodo ( kakashi )(ok); soozu ( kakashi )(ok); sohozu] (n) (1) (uk) scarecrow; (2) figurehead [Add to Longdo]
荒れ地を拓く[あれちをひらく, arechiwohiraku] (exp,v5k) to open up unbroken land [Add to Longdo]
荒地;荒れ地[あれち;こうち(荒地), arechi ; kouchi ( arechi )] (n) (1) wasteland; wilderness; abandoned land; devastated land; (2) The Wasteland (poem by T.S. Eliot) [Add to Longdo]
荒地鼠[あれちねずみ;アレチネズミ, arechinezumi ; arechinezumi] (n) (uk) lesser Egyptian gerbil (Gerbillus gerbillus) [Add to Longdo]
痩せっぽち[やせっぽち, yaseppochi] (n) skinny person; scrawny person; scarecrow; bag of bones [Add to Longdo]
鳥威し[とりおどし, toriodoshi] (n) scarecrow [Add to Longdo]
檳榔[びんろう;びにろう, binrou ; binirou] (n) (See 檳榔樹) areca palm (Areca catechu); betel palm [Add to Longdo]
檳榔子[びんろうじ, binrouji] (n) (See 檳榔樹) betel nut; areca nut [Add to Longdo]
檳榔樹[びんろうじゅ, binrouju] (n) areca palm (Areca catechu); betel palm; betel nut tree [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
佃农[diàn nóng, ㄉㄧㄢˋ ㄋㄨㄥˊ, / ] tenant farmer; sharecropper [Add to Longdo]
[bīng, ㄅㄧㄥ, / ] betel palm (Areca catechu); betel nut; Taiwan pr. bin1 [Add to Longdo]
槟榔[bīng lang, ㄅㄧㄥ ㄌㄤ˙, / ] betel palm (Areca catechu); betel nut [Add to Longdo]
稻草人[dào cǎo rén, ㄉㄠˋ ㄘㄠˇ ㄖㄣˊ, ] scarecrow [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top