ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arcs

AA1 R K S   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arcs-, *arcs*, arc
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arcsเตาอาร์ค [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
THESE STRANGE SHAPES, THESE ARCS, ARE ACTUALLY VERY DISTANT GALAXIES,ริชาร์ดได้รับการชั้นนำทีม นักดาราศาสตร์นานาชาติ Beyond the Darkness (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
arcsWe can eliminate C and D since they are irrelevant to the generation of the arcs.

CMU English Pronouncing Dictionary
ARCS    AA1 R K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arcs    (n) ˈaːks (aa1 k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アークサイン[, a-kusain] (n) arcsine [Add to Longdo]
アークセカント[, a-kusekanto] (n) arcsecant [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top