ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arc

AA1 R K   
184 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arc-, *arc*
English-Thai: Longdo Dictionary
narcolepsy(n) ชื่อโรคชนิดหนึ่ง อาการของโรคคือผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมการหลับได้ ในแต่ละวันผู้ป่วยอาจจะรู้สึกง่วงมากจนต้องหลับไปอย่างกระทันหันได้หลายๆครั้ง ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ninds.nih.gov/disorders/narcolepsy/narcolepsy.htm http://med.stanford.edu/school/Psychiatry/narcolepsy/
research methodology(n) ระเบียบวิธีวิจัย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arc[VI] เคลื่อนที่เป็นแนวโค้ง
arc[N] ส่วนโค้ง, See also: ความโค้ง, Syn. arch, curve
arch[N] การก่อตัวของหินเป็นรูปโค้ง
arch[N] โครงสร้างที่มีรูปโค้ง, Syn. arc, curve, vault
arch[N] ทางเดินใต้ประตูรูปโค้ง, See also: ซุ้มประตู
arch[VT] ทำให้โค้ง, See also: ทำให้งอ, Syn. bend, curve
arch[VI] มีรูปโค้ง, See also: มีโครงสร้างโค้ง
arch[N] สิ่งที่มีลักษณะโค้ง
arch[ADJ] ที่มีเล่ห์เหลี่ยม, See also: เป็นหัวโจก, Syn. crafty, sly
arch[ADJ] สำคัญ, Syn. main, chief

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arc(อาร์ค) 1. n. ส่วนโค้ง,ความโค้ง,สะพานเรืองแสงที่อยู่ระหว่างปลายหรือ conductors ทั้งสอง,สิ่งที่มีรูปคล้ายคันศร -S...curve,arch,bend 2. เป็นชื่อโปรแกรมหนึ่งที่ใช้ในการหลอมรวมข้อมูลจากหลาย ๆ แฟ้มเข้าเป็นแฟ้มเดียวกัน เพื่อให้ใช้เนื้อที่ในการเก็บน้อยลง โปรแกรมนี้เคยได้รับความนิยมอย่างสูงมาก่อน ต่อมาความนิยมได้ลดลงเพราะมีโปรแกรมใหม่กว่า มีผู้นิยมใช้มากกว่า มีชื่อเรียกว่า ZIP โปรแกรมประเภทนี้จะสามารถอัด (compress) ข้อมูลจำนวนมาก ๆ ให้เก็บได้ในเนื้อที่น้อย ๆ เช่นในจานบันทึก (floppy disk) แต่เมื่อจะใช้ จะต้องนำมาขยายเป็นขนาดปกติก่อน เรียกว่า decompress (ดู compress)
arc de triomphe(อาร์ค ดา ทรีออฟ') โค้งชัยชนะที่อยู่ในปารีส (located in Paris)
arc lightดวงประทีปไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างจากส่วนงอโค้งเมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าที่ขั้วเรืองแสงที่ล้อมรอบด้วยแก๊ส
arcade(อาร์เคด') n. อนุกรมของส่วนโค้งที่มีเสาค้ำ,ระเบียงโค้งครึ่งวงกลม ทางเดินที่มีหลังคาหรือที่บังแดดและสองข้างทางมีร้านขายของ,ทางเดินที่มีเสาทั้งสองข้าง, Syn. archway)
arcadia(อาร์เค'เดีย) n. ชื่อที่ราบสูงแห่งหนึ่งในประเทศกรีซโบราณที่มีผู้คนอยู่อย่างง่าย ๆ และไร้เดียงสา, ชื่อเมืองหนึ่งในรัฐแคลิฟอเนีย
arcadian(อาร์เค'เดียน) adj. เกี่ยวกับ Arcadia, อย่าง่าย ๆ , ลูกทุ่ง, ไร้เดียงสา. n. ชาวเมือง Arcadia. -Arcadianism n.
arcady(อาร์'คะดี) n. = Arcadia
arcane(อาร์'เคน) adj. ลึกลับ, ลี้ลับ (secret)
arcanum(อาร์เค'นัม) n., (pl. -na) ความลี้ลับตำรับยาลับที่มีประสิทธิภาพสูง
arch(a) eology (อาร์คีออล'โลจี) n. โบราณคดี. -arch (a) eologist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
arc(n) ความโค้ง,เส้นโค้ง
arcade(n) ทางเดินมีหลังคาเป็นรูปโค้ง
arch(adj) สำคัญที่สุด,เอก,บรม,มหา,มารยา,เล่ห์กระเท่ห์
arch(n) ประตูโค้ง
arch(vi) โค้ง,โก่ง
archaeological(adj) เกี่ยวกับโบราณคดี
archaeologist(n) นักโบราณคดี
archaeology(n) โบราณคดี
archaic(adj) เก่า,คร่ำคร่า,โบราณ,พ้นสมัย
archangel(n) หัวหน้าเทวทูต,หัวหน้าทูตสวรรค์,ประมุขทูตสวรรค์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arcอาร์ก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
arcส่วนโค้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
arc blowอาร์กเบน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
arc blow compensator; arc damperตัวหน่วงอาร์กเบน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
arc cosineอาร์กโคไซน์ [เขียนแทนด้วย arccos หรือ cos-1] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
arc cuttingการตัดด้วยอาร์ก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
arc damper; arc blow compensatorตัวหน่วงอาร์กเบน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
arc eyeตาอาร์ก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
arc fanอาร์กรูปพัด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
arc hyperbolic cosineอาร์กไฮเพอร์โบลิกโคไซน์ [เขียนแทนด้วย arccosh, acosh หรือ cosh-1] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arc, High-Pressureอาร์กที่มีความดันสูง [การแพทย์]
Arcadeโค้ง, ติดต่อซึ่งกันและกันเป็นข่ายโค้ง, ส่วนโค้งติดต่อกัน, ทางโค้ง [การแพทย์]
ArcGISอาร์กจีไอเอส [TU Subject Heading]
Archส่วนโค้ง, ลักษณะรูปแนวโค้ง, เส้นโค้งจากปลายนิ้วข้างหนึ่งไปถึงอึกข้างหนึ่ง, อาร์ช [การแพทย์]
arch damarch dam, เขื่อนโค้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Arch Supportsอุปกรณ์หนุนความโค้ง [การแพทย์]
Arch, Distal Transverseแนวโค้งขวางส่วนปลาย [การแพทย์]
Arch, Longitudinalแนวโค้งตามยาว [การแพทย์]
Arch, Plainโค้งราบ(ของลายนิ้วมือ) [การแพทย์]
Arch, Proximal Transverseแนวโค้งขวางส่วนต้น [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
arc shell (n ) หอยชนิดหนึ่ง, red clam
See also: S. red clam,
archaeologist (n ) นักโบราณคดี
Archangel (n ) อัครทูตสวรรค์
See also: R. angel
Archbasilica (n ) อัครมหาวิหาร
archetypal (adj ) ซึ่งเป็นตัวอย่าง
See also: S. typical, model, representative, standard, archetypical, classic, exemplary, conve
archival copy สำเนาบันทึกเอกสารสำคัญ
archway (n ) อุโมงค์ทางเดิน
archwayทางลอด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Archmaester, please-- - That will be all, Tarly. It brings to mind the work of Jenny of Oldstones, the charlatan who claimed descent from the children of the forest.ขอร้องล่ะ พอเท่านี้ ทาร์ลี่ the charlatan who claimed descent from the children of the forest. who promised that the Drowned God would rise up and destroy Aegon the Conqueror. Eastwatch (2017)
Archmaester, please.ขอร้องล่ะ Eastwatch (2017)
I'm familiar with Archmaester Pylos and his study of rare diseases.ข้ารู้จักอาร์ชเมสเตอร์ไพลอส กับการศึกษาโรคหายากของเขา Stormborn (2017)
I found the procedure in the study of rare diseases by Archmaester Pylos.ข้าพบวิธีในหนังสือ ศึกษาโรคหายาก ของอาร์ชเมสเตอร์ไพลอส Stormborn (2017)
Um, Archmaester, if I could just have a moment.อาร์ชเมสเตอร์ ขอเวลาหน่อยได้ไหม Stormborn (2017)
- Archmaester, I wondered if I...- อาร์ชเมสเตอร์ ข้าสงสัย... Stormborn (2017)
Maester Luwin's archives are very thorough.ตำราของเมสเตอร์ลูวิน ละเอียดมาก Eastwatch (2017)
Pardon, Archmaester.ขออภัย ท่านอาร์ชเมสเตอร์ Stormborn (2017)
Archmaester, with respect,อาร์ชเมสเตอร์ ด้วยความเคารพ Dragonstone (2017)
Archmaester, I was wondering...อาร์ชเมสเตอร์ ข้าสงสัยว่า.. Dragonstone (2017)
and it led me here, the dead archives and Redmon.ภาษา และความจริง... ส่งข้อมูลซึ่งกันและกัน The Bye Bye Man (2017)
"Register Archive. Dead File 69. Redmon."อย่าคิด อย่า... The Bye Bye Man (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
arcThis is a historical examination of the birth of his unique architectural style.
arcThe rainbow forms an arc in the sky.
arcThey were making great progress in architecture.
arcA famous architect built this house.
arcPart of the charm of a big city lies in the variety of styles that can be seen in the architecture of its buildings.
arcThe cat arched its back stretched itself.
arcThe cat arched its back.
arcHe is as great an architect as ever lived.
arcA few months later they return to their breeding grounds in the Arctic.
arcThey fly south from the arctic region.
arcThe hotel was designed by a Japanese architect.
arcThe architect adapted the house to the needs of old people.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถาปัตยกรรมศาสตร์[N] architecture, See also: architectural science, Syn. สถาปัตย์, Example: สถาบันผลิตสถาปนิกที่มีทักษะทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ในระดับสากลขึ้นมากมาย, Thai definition: ศิลปะหรือวิชาว่าด้วยการก่อสร้าง
สถาปนิก[N] architect, Syn. นักออกแบบ, คนเขียนแบบ, Count unit: คน
สถาปัตยกรรม[N] architecture
สถาปัตย์[N] architecture, Syn. สถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรมศาสตร์, Example: ลูกชายคนสุดท้องของเขากำลังเรียนสถาปัตย์ อยู่ที่จุฬา, Thai definition: ศิลปะ หรือวิชาที่ว่าด้วยการก่อสร้าง
แม่บท[N] original, See also: archetype, paradigm, pattern, prototype, standard, model, Syn. ต้นแบบ, หลัก, แม่แบบ, Example: กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นแม่บทซึ่งมีกฎหมายอื่นๆ รวมอยู่ด้วย, Thai definition: ตัวบทใหญ่ที่สำคัญและเป็นของดั้งเดิม
โบราณคดี[N] archaeology, Syn. โบราณคดีวิทยา, Example: การขุดค้นพบที่บ้านเชียงนี้มีความสำคัญยิ่งต่อการศึกษาวิจัยวิชาโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์, Thai definition: วิชาที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโบราณวัตถุและโบราณสถาน
สถาปนิก[N] architect, Example: สถาปนิกเป็นผู้กำหนดรูปบ้าน อันได้แก่ ทรวดทรงของบ้านและการจัดห้องต่างๆ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ออกแบบก่อสร้างในทางสถาปัตยกรรม, Notes: (สันสกฤต)
สถาปัตยกรรม[N] architecture, See also: edifice, structure, Syn. สถาปัตย์, สถาปัตยกรรมศาสตร์, Example: พระที่นั่งพิมานปฐมเป็นสถาปัตยกรรมในรูปแบบไทยประยุกต์, Thai definition: ศิลปะหรือวิชาว่าด้วยการก่อสร้าง, Notes: (สันสกฤต)
โบราณสถาน[N] ancient remains, See also: archaeological site, historic site, Example: วัดนางนองวรวิหารเป็นอารามหลวงที่รวบรวมโบราณสถาน โบราณวัตถุหลายยุคหลายสมัยทั้งศิลปะแบบไทยจีนและยุโรปคละกัน, Thai definition: สิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้ เช่น โบสถ์ วิหาร วัง มีอายุเก่ากว่า 100 ปีขึ้นไป
แม่แบบ[N] model, See also: archetype, paradigm, pattern, prototype, original, Syn. ต้นแบบ, หลัก, แบบอย่าง, แบบฉบับ, ต้นฉบับ, Example: ประเทศเรากำลังก้าวตามแม่แบบของระบอบทุนนิยมอย่างไม่รู้ตัว, Count unit: แบบ, Thai definition: แบบอย่างหรือต้นแบบที่เป็นหลักดั้งเดิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอนตาร์กติกา[n. prop.] (Aēntāktikā) EN: Antartic ; Antartica   FR: Antarctique [m]
อาคารวิจัย[n. exp.] (ākhān wijai) EN: research center   FR: centre de recherches [m] ; unité de recherches [f]
อาร์เคด[n.] (ākhēt) EN: arcade   
อาร์คิมิดีส[n. prop.] (Ākhimidīt) EN: Archimedes   FR: Archimède
อาร์กติก[n. prop.] (Āktik) EN: Arctic   FR: Arctique [m]
อนาธิปไตย[n.] (anāthippatai) EN: anarchy ; anarchism   FR: anarchie [f] ; anarchisme [m]
อั้งโล่[n.] (anglō) EN: Chinese brazier ; Chinese earthen stove ; earthen stove ; burning charcoal   
อ่านผ่าน ๆ[v. exp.] (ān phān-phān) EN: skim (through) ; read through   FR: feuilleter ; parcourir
อธิป[n.] (athip) EN: king; monarch; sovereign   FR: souverain [m] ; roi [m]
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide   FR: répartir ; partager

CMU English Pronouncing Dictionary
ARC    AA1 R K
ARCH    AA1 R CH
ARCO    AA1 R K OW0
ARCE    AA1 R S
ARCS    AA1 R K S
ARCEO    AA1 R S IY0 OW0
ARCOS    AA1 R K OW0 Z
ARCANA    AA0 R K AE1 N AH0
ARCURI    AA0 R K UH1 R IY0
ARCADE    AA0 R K EY1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arc    (n) ˈaːk (aa1 k)
arch    (v) ˈaːtʃ (aa1 ch)
arcs    (n) ˈaːks (aa1 k s)
arch-    (j) aːtʃ- (aa ch -)
Arcata    (n) aːkˈætə (aa k a1 t @)
Archie    (n) ˈaːtʃiː (aa1 ch ii)
arcade    (n) ˈaːkˈɛɪd (aa1 k ei1 d)
arcane    (j) ˈaːkˈɛɪn (aa1 k ei1 n)
arched    (v) ˈaːtʃt (aa1 ch t)
archer    (n) ˈaːtʃər (aa1 ch @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hú, ㄏㄨˊ, ] arc, #7,426 [Add to Longdo]
考古[kǎo gǔ, ㄎㄠˇ ㄍㄨˇ, ] archeology, #8,893 [Add to Longdo]
建筑师[jiàn zhú shī, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˊ ㄕ, / ] architect, #16,313 [Add to Longdo]
弧线[hú xiàn, ㄏㄨˊ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] arc (of curve); curve; curved line; arched, #19,084 [Add to Longdo]
[gǔ, ㄍㄨˇ, / ] arch. legendary venomous insect; to poison; to bewitch; to drive to insanity; to harm by witchcraft; intestinal parasite, #21,749 [Add to Longdo]
弧形[hú xíng, ㄏㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, ] arch, #23,281 [Add to Longdo]
[qióng, ㄑㄩㄥˊ, ] arch; a dome; a vault; lofty; vast, #23,591 [Add to Longdo]
图谱[tú pǔ, ㄊㄨˊ ㄆㄨˇ, / ] archive of graphics (e.g. maps, documents or botanical figures); atlas; collection of illustrations or sheet music, #24,335 [Add to Longdo]
射箭[shè jiàn, ㄕㄜˋ ㄐㄧㄢˋ, ] archery, #26,927 [Add to Longdo]
原形[yuán xíng, ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˊ, ] archetype; original shape; true colors, #27,173 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Archiv(n) |das, pl. Archive| เอกสารสำคัญ
Stadtarchiv(n) |das, pl. Stadtarchive| เอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับเมือง
schnarchen(vi) |schnarchte, hat geschnarcht| (นอน) กรน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Archäologe {m}archeologist [Add to Longdo]
Archäologie {f} | experimentelle Archäologiearcheology; archaeology | experimental archaeology [Add to Longdo]
Archäometrie {f}archaeometry [Add to Longdo]
Archaikum {n} [geol.]Archean [Add to Longdo]
Archaismus {m}archaism [Add to Longdo]
Archipel {n}archipelago [Add to Longdo]
Architekt {m}; Architektin {f}architect [Add to Longdo]
Architektengruppe {f}architectural firm [Add to Longdo]
Architektur {f}; Baukunst {f} | sakrale Baukunst {f} | die Baukunst betreffendarchitecture | ecclesiastical architecture | architectural [Add to Longdo]
Architektenbüro {n}architect's office; firm of architects [Add to Longdo]
Architrav {m}architrave; epistyle [Add to Longdo]
Archiv {n}archive [Add to Longdo]
Archivar {m}archivist [Add to Longdo]
Archivband {n}archive tape [Add to Longdo]
Archivdatei {f}archive file [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
aller au marcไปตลาด, See also: aller
marcher(vi) |je marche, tu marches, il marche, nours marchons, vous marchez, ils marchent| เดิน ไปด้วยเท้า , See also: S. aller à pied,
ça marcheเป็นประโยคแปลว่า (งานหรือการดำเนินการหนึ่งๆ)บรรลุผลแล้ว งานเกิด หรือทำได้แล้ว
marchand des quatre saisons(n) |m| คนขายผักผลไม้หรือไอศครีมตามถนนหรือที่พลุกพล่าน ที่มักจะเรียกร้องความสนใจของลูกค้า เช่น ด้วยการร้องเพลง
charcuterie(n ) |f| ผลิตภัณท์จากเนื้อหมู เช่น ไส้กรอก หมูแฮม, ร้านขายเนื้อสัตว์ เช่น Venez découvrir les charcuteries fines du Canard Goulu.

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
巋然(oK)[きぜん, kizen] (adv-to,adj-t) (arch) soaring highly; towering greatly [Add to Longdo]
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
糗;麨[はったい, hattai] (n) (uk) (See 麦こがし,香煎) parched flour, esp. barley (can be drunk in hot water with sugar) [Add to Longdo]
[はい, hai] (n) (arch) (See 蓮根) lotus root [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model [Add to Longdo]
アーカイバ[あーかいば, a-kaiba] archiver [Add to Longdo]
アーカイビング[あーかいびんぐ, a-kaibingu] archiving [Add to Longdo]
アーカイブ[あーかいぶ, a-kaibu] archive [Add to Longdo]
アーカイブファイル[あーかいぶふぁいる, a-kaibufairu] archive file [Add to Longdo]
アーカイブ対象ファイル[アーカイブたいしょうファイル, a-kaibu taishou fairu] archived file [Add to Longdo]
アーキテクチャ[あーきてくちゃ, a-kitekucha] architecture [Add to Longdo]
アークタンジェント[あーくたんじえんと, a-kutanjiento] arctangent [Add to Longdo]
キーワードサーチ[きーわーどさーち, ki-wa-dosa-chi] keyword search [Add to Longdo]
キーワード検索[キーワードけんさく, ki-wa-do kensaku] keyword search [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
孝古学[こうこがく, koukogaku] Archaeologie [Add to Longdo]
建築家[けんちくか, kenchikuka] Architekt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arc \Arc\ ([aum]rk), v. i. [imp. & p. p. {Arcked} ([aum]rkt); p.
   pr. & vb. n. {Arcking}.] (Elec.)
   To form a voltaic arc, as an electrical current in a broken
   or disconnected circuit.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arc \Arc\, n. [F. arc, L. arcus bow, arc. See {Arch}, n.]
   1. (Geom.) A portion of a curved line; as, the arc of a
    circle or of an ellipse.
    [1913 Webster]
 
   2. A curvature in the shape of a circular arc or an arch; as,
    the colored arc (the rainbow); the arc of Hadley's
    quadrant.
    [1913 Webster]
 
   3. An arch. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Statues and trophies, and triumphal arcs. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. The apparent arc described, above or below the horizon, by
    the sun or other celestial body. The diurnal arc is
    described during the daytime, the nocturnal arc during the
    night.
    [1913 Webster]
 
   {Electric arc}, {Voltaic arc}. See under {Voltaic}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arc
   n 1: electrical conduction through a gas in an applied electric
      field [syn: {discharge}, {spark}, {arc}, {electric arc},
      {electric discharge}]
   2: a continuous portion of a circle
   3: something curved in shape [syn: {bow}, {arc}]
   v 1: form an arch or curve; "her back arches"; "her hips curve
      nicely" [syn: {arch}, {curve}, {arc}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ARC
     Advanced RISC Computing [architecture] (ACE, RISC)
     

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 arc /aʀk/ 
  arc; bow

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top