ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aquilin

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aquilin-, *aquilin*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aquiline(แอค'วิลิน) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายนกอินทรีย์,เป็นรูปขอ,เป็นรูปปากนกอินทรีย์

English-Thai: Nontri Dictionary
aquiline(adj) งุ้ม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Regal, strong, virile, aquiline.สง่าผ่าเผย แข็งแรง สมชาย จมูกงุ้ม Chestnut (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จมูกโด่ง[n. exp.] (jamūk dong) EN: prominent nose ; aquiline nose   FR: nez aquilin [m]
จมูกงุ้ม[n. exp.] (jamūk ngum) EN: aquiline nose ; hooked nose   FR: nez aquilin [m]
งุ้ม[adj.] (ngum) EN: curved down ; hooked ; kook-shaped ; aquiline ; bent downward   

CMU English Pronouncing Dictionary
AQUILINA    AA0 K W IY0 L IY1 N AH0
AQUILINO    AA0 K W IY0 L IY1 N OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aquiline    (j) ˈækwɪlaɪn (a1 k w i l ai n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
鷲鼻[わしばな, washibana] (n) aquiline or hook nose [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top