ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

apricot

EY1 P R AH0 K AA2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apricot-, *apricot*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apricot(n) แอปริคอท, See also: ผลไม้ชนิดหนึ่งมีสีเหลืองส้ม มีรสหวาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apricot(แอพ'ระคอท) n. ผลไม้ของต้น Prunusarmeniaca เป็นรูปยาวรีและมีรสหวาน คล้าย ลูกท้อ,สีชมพูเหลือง,ต้น

English-Thai: Nontri Dictionary
apricot(n) ผลแอพพริค็อท

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One case of apricot brandy, and you buy the lunch.ขอบรั่นดีเเอปริคอตหนึ่งลัง เเล้วก็เลี้ยงมื้อเที่ยงผม Jaws (1975)
This phony medication made from apricot pits.นี่มันเป็นยาเถื่อนที่ทำมาจาก เม็ดของแอปริคอท Watchmen (2009)
- Apricots are for faggots.- แอ็พริค็อทไม่พออิ่มหรอก The Divide (2011)
Oh, and you should try to work apricots in somehow.โอ้ และคุณควรพูดเรื่องแอพริคอตยังไงก็ได้ The Big Sleep No More (2011)
So I just wanted to let you know that I got a second interview with Boulud himself thanks to your apricot tip.ฉันอยากให้คุณรู้ว่าฉันจะสัมภาษณ์รอบที่สอง กับ Boulud เลย ขอบคุณนะสำหรับคำแนะนำแอพปลิคอตของคุณ The Big Sleep No More (2011)
Japanese Apricot Kimchiกิมจิแอปริคอทญี่ปุ่นi Fermentation Family (2011)
Japanese apricot kimchi!กิมจิแอปริคอทญี่ปุ่น Fermentation Family (2011)
We call this Japanese apricot kimchi because the kimchi is in the shape of the flower.เราเรียกพวกนี้ว่า กิมจิแอปริคอตญี่ปุ่นเพราะ มันมีหน้าตาเหมือนดอกไม้ Fermentation Family (2011)
Apricot flower?ดอกแอปริคอต Fermentation Family (2011)
The Japanese apricot kimchi is good isn't it?กิมจิแอปริคอทญี่ปุ่นอร่อยใช่ไหมล่ะ Fermentation Family (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
apricotThe apricot trees are in full blossom.

CMU English Pronouncing Dictionary
APRICOT EY1 P R AH0 K AA2 T
APRICOTS AE1 P R AH0 K AA2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
apricot (n) ˈɛɪprɪkɒt (ei1 p r i k o t)
apricots (n) ˈɛɪprɪkɒts (ei1 p r i k o t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xìng, ㄒㄧㄥˋ, ] apricot, #8,583 [Add to Longdo]
杏花[xìng huā, ㄒㄧㄥˋ ㄏㄨㄚ, ] apricot blossoms, #38,516 [Add to Longdo]
杏子[xìng zi, ㄒㄧㄥˋ ㄗ˙, ] apricot, #50,685 [Add to Longdo]
杏树[xìng shù, ㄒㄧㄥˋ ㄕㄨˋ, / ] apricot tree [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aprikose {f}; Marille {f} [Ös.] [bot.] | Aprikosen {pl}apricot | apricots [Add to Longdo]
Aprikosenkonfitüre {f}apricot jam [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アプリコット[apurikotto] (n) apricot [Add to Longdo]
杏(P);杏子[あんず, anzu] (n) apricot (Prunus armeniaca); (P) [Add to Longdo]
杏ジャム[あんずジャム, anzu jamu] (n) {food} apricot jam [Add to Longdo]
杏花[きょうか, kyouka] (n) apricot flower [Add to Longdo]
杏酒[あんずしゅ, anzushu] (n) sake made from apricot [Add to Longdo]
杏仁[きょうにん;あんにん, kyounin ; annin] (n) {food} apricot seed; apricot kernel [Add to Longdo]
杏仁豆腐[あんにんどうふ;きょうにんどうふ, annindoufu ; kyounindoufu] (n) dessert of powdered and jellied apricot kernels with fruit [Add to Longdo]
杏林[きょうりん, kyourin] (n) apricot grove [Add to Longdo]
紅梅[こうばい(P);べにうめ(ik), koubai (P); beniume (ik)] (n) red-blossomed plum tree; red Japanese apricot; (P) [Add to Longdo]
紅筆[べにふで, benifude] (n) (1) lipstick brush; (2) mountain Japanese apricot [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apricot \A"pri*cot\, n. [OE. apricock, abricot, F. abricot, fr.
   Sp. albaricoque or Pg. albricoque, fr. Ar. albirq[=u]q,
   al-burq[=u]q. Though the E. and F. form abricot is derived
   from the Arabic through the Spanish, yet the Arabic word
   itself was formed from the Gr. praiko`kia, pl. (Diosc. c.
   100) fr. L. praecoquus, praecox, early ripe. The older E.
   form apricock was prob. taken direct from Pg. See
   {Precocious}, {Cook}.] (Bot.)
   A fruit allied to the plum, of an orange color, oval shape,
   and delicious taste; also, the tree ({Prunus Armeniaca} of
   Linn[ae]us) which bears this fruit. By cultivation it has
   been introduced throughout the temperate zone.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 apricot
   n 1: Asian tree having clusters of usually white blossoms and
      edible fruit resembling the peach [syn: {apricot}, {apricot
      tree}]
   2: downy yellow to rosy-colored fruit resembling a small peach
   3: a shade of pink tinged with yellow [syn: {yellowish pink},
     {apricot}, {peach}, {salmon pink}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top