ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anti

AE1 N T IY0   
184 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anti-, *anti*
English-Thai: Longdo Dictionary
anti-transpirant spray(n) สเปรย์ยับยั้งการคายน้ำ, S. antitranspirant spray
antibody(n name) สารภูมิต้านทาน
in the meantime(phrase) ในขณะเวลาเดียวกัน, ในช่วงนั้น, จนกระทั่งถึงเวลาที่คอย, S. meanwhile

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anti[N] คนที่ต่อต้าน, See also: คนที่คัดค้าน
anti[PRF] ต่อต้าน, See also: สกัด, ขจัด, Syn. against, opposed to
anti[PRF] ต้าน, See also: ตรงกันข้าม, สกัด, ขจัด, Syn. anti-
antic[N] การเล่นตลก, Syn. prank, caper
antic[ADJ] แปลกและน่าขบขัน, Syn. ludicrous
antigen[N] สารที่กระตุ้นการสร้างแอนติบอดี้
antigen[N] แอนติเจน
antique[ADJ] ซึ่งเป็นของโบราณ, See also: ซึ่งทำในสมัยโบราณ, Syn. old, ancient, archaic
antique[VT] ทำให้ดูเก่า
antique[N] โบราณวัตถุ, See also: ของโบราณ, Syn. relic, artifact

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anti(แอน'ไท, แอน' ที) n., (pl. -lis) ผู้ต่อต้าน
anti-(คำเสริมหน้า) = ต่อต้าน', สกัด, ขจัด ('against , opposite of)
anti-apartheid(แอน' ทีอะพาร์' เธด) adj.,n. ซึ่งต่อต้านการเหยียดผิว
anti-icer(แอนทีไอ' เซอะ) n. เครื่องมือป้องกันการเกิดน้ำแข็ง, ของเหลวที่มีฤทธิ์ดังกล่าว
anti-intellectual(แอนทีอินเทลเลค' ซวล) adj. , n. ซึ่งต่อต้านหรือไม่ชอบปัญญาชน, ผู้ที่ต่อต้านหรือไม่ชอบปัญญาชน
anti-semite(แอนทีเซม' ไมท) n. ผู้ต่อต้านยิว. -anti-Semitic (al) adj. -anti-Semitism n.
antiaircraft(แอนทีแอร์' คราฟทฺ) adj.,n. ต่อต้านอากาศยาน,ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
antibiotic(แอนทีไบออท' ทิค) n. สารหรือยาปฏิชีวนะ. -adj. เกี่ยวกับสารหรือยาปฏิชีวนะ
antibody(แอนทิบอ' ดี) n. โปรตีนในร่างกายที่เกิดจากการกระตุ้นของ antigen มันมีฤทธิ์ต้านพิษของ antigen เฉพาะอย่าง
antic(แอน' ทิค) n.,adj. การเล่นตลก, พฤติการตลกหรือวิตถาร,ตัวตลก,วิตถาร,เหมือนตัว ตลก, แปลกประหลาด. -anticly adv., Syn. practical joke, ridiculous ###A. serious)

English-Thai: Nontri Dictionary
antic(adj) แปลก,ประหลาด,น่าขัน,ตลก
antic(n) การเล่นตลก,ตัวตลก
anticipate(vt) คาดหมาย,มุ่งหวัง,ชิงทำ,ทำล่วงหน้า
anticipation(n) ความคาดหมาย,ความมุ่งหวัง,การทำล่วงหน้า
anticlockwise(adv) หมุนซ้าย,หมุนทวนเข็มนาฬิกา
antics(n) การแสดงกล,การแสดงตลก
antidote(n) ยาแก้พิษ,ยาต้านพิษ
antipathy(n) ความเกลียดชัง,ความเป็นปรปักษ์
antipodes(n) สิ่งที่ตรงข้ามกัน
antiquarian(adj) เก่าแก่,โบราณ,เก่าลายคราม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anti-artปฏิศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
anti-clericalismคตินิยมต่อต้านศาสนจักร, ลัทธิต่อต้านศาสนจักร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
anti-dive suspension geometryระบบกันหน้ารถทิ่ม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
anti-formปฏิลักษณ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
anti-heroตัวเอกปฏิลักษณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
anti-icing systemระบบกันน้ำแข็งจับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
anti-infective-ต้านการติดเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anti-inflammatory๑. ยาแก้อักเสบ๒. -แก้อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anti-novelนวนิยายปฏิลักษณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
anti-playละครปฏิลักษณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anti Gray Hair Factorsกรดแพนโทเธนิค [การแพทย์]
Anti Inflammatoryลดการอักเสบ [การแพทย์]
Anti Inflammatory Drugsยาต้านการอักเสบ [การแพทย์]
Anti Thiamin Factorsแอนตี้ไทอามีนแฟคเตอร์ [การแพทย์]
Anti-Acne Productsผลิตภัณฑ์กำจัดสิว [การแพทย์]
Anti-Activatorsพวกที่ยับยั้งการปลุกฤทธิ์ [การแพทย์]
Anti-Adherentสารต้านการติด [การแพทย์]
Anti-Allergensยาต้านสารก่อภูมิแพ้ [การแพทย์]
Anti-Allergicตัวต่อต้านโรคภูมิแพ้, ป้องกันการแพ้สาร [การแพทย์]
Anti-Anxietyระงับความกังวล [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Anti-electric shock equipmentอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า
anti-graft panel (name) ปปช.
anti-trust laws (n) กฎหมายต่อต้านการทุ่มตลาด
anti-trust laws (n ) กฎหมายการป้องกันการผูกขาดทางการค้า
anticipatory ( ) คาด, คาดล่วงหน้าว่าจะมี, ทำนาย, รำพึงล่วงหน้าถึง, ล่วงหน้า; ชิงไปเสียก่อน, ตัดบท, เร่ง(ความหายนะ), ลงมือทำการก่อน
anticonvulsantยาคลายกล้ามเนื้อ
antidisestablishmentarianism[แอนตี้ดิสเอสตาบลิชเมนทาเรียนิซึ่ม] (n ) กลุ่มต่อการการไม่สนับสรุนการก่อตั้งลัทธิ
antimicrobial (adj) ยาต้านจุลชีพ
See also: S. antibiotical,
Antineoplastic Drugsยับยั้งหรือป้องกันการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของเนื้องอกหรือเซลล์มะเร็ง
antioxidant (n ) สารต้านอนุมูลอิสระ(วิทย์.)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There may be an antidote.อาจจะมียาแก้พิษ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The anti-aircraft gun!ปืนต่อต้านอากาศยาน The Great Dictator (1940)
We are going onto the wily Pathan and the use of anti-gas carpet.เป็นเขี้ยวลากดินปาทานตามมา ด้วย การใช้และการจัดการของพรม ป้องกันก๊าซ How I Won the War (1967)
What I hope I'm saying about England is that we have no submachine guns, no rimless cartridges, percussion grenades, field artillery, no tanks much, no anti-tanks ever, no dive bombers, no bombs,คือการที่เราไม่มีปืนกลมือ ไม่มีตลับหมึกที่ไม่มีขอบไม่มี ระเบิดกระทบ ไม่มีสนามยิงปืนใหญ่ไม่มีรถถัง มาก How I Won the War (1967)
There's lots of satisfaction to be had out of the anticipation.มีจำนวนมากของความพึงพอใจ ที่จะได้เป็น จากความคาดหมาย How I Won the War (1967)
- No. - Anti-music missiles?ขีปนาวุธต่อต้านเพลง? Yellow Submarine (1968)
Thesis, antithesis, synthesis, causes of causal causation.วิทยานิพนธ์ตรงกันข้ามสังเคราะห์ สาเหตุของการเกิดสาเหตุ Yellow Submarine (1968)
An anti-shark cage.- กรงกันฉลาม Jaws (1975)
Anti-shark cage?- กรงกันฉลามเหรอ Jaws (1975)
Reg, you take him over to Sally's-- the antique store. He'll be safe there.เร็จ นายพาเขาไปหาแซลลี่ที่ร้านขายของเก่า อยู่ที่นั่นเขาจะปลอดภัยกว่า Phantasm (1979)
No. I'm sure everything you do for the museum conforms to the Treaty for the Protection of Antiquities.ไม่มีทาง, ผมรู้ว่า คุณทำทุกอย่าง เพื่อพิพิธภัณฑ์ สอดคล้องกับสนธิสัญญานานาชาติ เพื่อปกป้องสมบัติโบราณ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
- obtainer of rare antiquities.รับงานเกี่ยวกับช่วงเวลาที่หายาก Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
antiIf she's given antibiotics and sleeps she'll get better.
antiCan you tell my where the nearest antique shop is?
antiIt is important that we make plans in relation to anticipated changes.
antiWe do not anticipate their buying a new car.
antiWe are anticipating receiving a gift from our uncle.
antiNon-smokers are rallying behind the new anti-smoking law.
antiKeep taking this antibiotic until it is gone.
antiDeath is the antithesis of life.
antiI experienced a feeling of antipathy towards the speaker.
antiI anticipate that there will be trouble.
antiMother took the clothes off the line in anticipation of rain.
antiIt's only the anti-war pinkos who say things like Saddam isn't a threat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาปฏิชีวนะ[N] antibiotic, Example: ผู้ป่วยส่วนใหญ่ต้องกินยาปฏิชีวนะหลายขนานเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อ, Thai definition: ยาประเภทที่มีสารที่สกัดจากผลผลิตของเชื้อจุลินทรีย์ ใช้ฆ่าหรือยับยั้งการแพร่พันธุ์ของแบคทีเรีย
เก๋ากึ๊ก[ADJ] very old, See also: antiquated, out of date, outdate, outmoded, Syn. เก่า, Ant. ใหม่เอี่ยม, Example: เจ้าพ่อถูกกำจัดในฐานะที่เป็นเจ้าพ่อรุ่นเก๋ากึ๊ก ที่ก้าวตามไม่ทันเศรษฐกิจและสังคมที่กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว, Thai definition: เก่ามาก, Notes: (สแลง)
ป.ป.ง.[N] Anti Money Laundering Office, See also: AMLO, Syn. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เอบีเอส[N] anti-lock brake system, See also: ABS, Syn. ระบบเบรกกันล้อล็อก
ยาปฏิชีวนะ[N] antibiotics, Syn. ยาต้านจุลชีพ, Example: ผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรในการใช้ยาปฏิชีวนะ และอย่าใช้ยาพร่ำเพรื่อเกินความจำเป็น, Thai definition: เรียกยาประเภทที่มีสารที่สกัดจากผลผลิตของเชื้อจุลินทรีย์ ใช้ฆ่าหรือยับยั้งการแพร่พันธุ์ของแบคทีเรีย
ทวนเข็มนาฬิกา[ADV] anticlockwise, See also: counterclockwise, Example: ถ้าจะเปิดฝาท่อใหญ่ให้ใช้ชะแลงงัดแล้วหมุนทวนเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆ, Thai definition: อย่างมีทิศทางวนซ้ายซึ่งตรงกันข้ามกับทิศทางเดินของเข็มนาฬิกา
โบราณวัตถุ[N] antiques, See also: relics, ruins, archaeological finds, Syn. วัตถุโบราณ, ของเก่า, Example: เราสะสมโบราณวัตถุไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานก็เพื่อให้อนุชนคนรุ่นหลังจะได้ศึกษา, Thai definition: สังหาริมทรัพย์ที่เป็นของโบราณไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของโบราณสถาน ซากมนุษย์ หรือซากสัตว์ ซึ่งเป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี
ปฏิชีวนะ[N] antibiotic, Syn. ยาปฏิชีวนะ, Example: แพทย์ใช้ปฏิชีวนะบำบัดอาการอักเสบ, Thai definition: เรียกยาประเภทที่มีสารที่สกัดจากผลผลิตของเชื้อจุลินทรีย์ ใช้ฆ่าหรือยับยั้งการแพร่พันธุ์ของแบคทีเรีย
ลำตัด[N] Thai-style antiphon, See also: antiphonal singing, Example: ชายหนุ่มหญิงสาวกำลังร้องลำตัดแก้กันไปมา, Thai definition: การละเล่นที่มีผู้แสดงเป็นชายและหญิงว่าเพลงร้องแก้กัน มีลูกคู่และกลองรำมะนาประกอบ
มุ่งหวัง[V] expect, See also: anticipate, hope for, Syn. มุ่งหมาย, คาดหวัง, หวัง, หมายมั่น, หมายมุ่ง, Example: พ่อแม่ต่างก็มุ่งหวังให้ลูกเรียนสูงที่สุดเท่าที่โอกาสจะอำนวย, Thai definition: ประสงค์ที่จะได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอนติลอการิทึม [n.] (aēntiløkāritheum) EN: antilogarithm   FR: antilogarithme [m]
อักษรควบ[n. exp.] (aksøn khūap) EN: consonant cluster ; compound consonants   FR: doublet consonantique [m] ; séquence consonantique [f]
อักษรสามหมู่[n. exp.] (aksøn sām mū) FR: les trois classes de consonnes [fpl] ; les trois classes consonantiques [fpl]
เอาประกัน[v. exp.] (ao prakan) FR: s'assurer ; se garantir
อรรถศาสตร์[n.] (atthasāt) EN: semantics   FR: sémantqiue [f]
ใบประกัน[n. exp.] (bai prakan) EN: guarantee   FR: bon de garantie [m] ; certificat de garantie [m]
ไบแซนไทน์[adj.] (Baisaēnthai) EN: Byzantine   FR: byzantin
เบี้ยว[adj.] (bīo) EN: distorted ; crooked ; twisted ; out of round ; out of shape ; askew ; slanting   FR: déformé ; tordu
เบ้อเร่อ[adj.] (boēroē) EN: very big ; huge ; large ; gigantic ; enormous ; immense ; massive   FR: immense ; énorme; gigantesque
เบ้อเร่อ[adv.] (boēroē) EN: hugely ; gigantically ; largely ; enormously ; immensely ; greatly ; mightily   FR: largement ; grandement

CMU English Pronouncing Dictionary
ANTI    AE1 N T IY0
ANTI    AE1 N T AY0
ANTIC    AE1 N T IH0 K
ANTIS    AE1 N T AY0 Z
ANTICO    AA0 N T IY1 K OW0
ANTILL    AE0 N T IH1 L
ANTICS    AE1 N T IH0 K S
ANTIGEN    AE1 N T AH0 JH AH0 N
ANTIWAR    AE2 N T IY0 W AO1 R
ANTIGAY    AE2 N T IY2 G EY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anti-    (j) ˌæntɪ- (a2 n t i -)
antic    (n) ˈæntɪk (a1 n t i k)
antics    (n) ˈæntɪks (a1 n t i k s)
antiwar    (n) ˈæntɪwˈɔːr (a1 n t i w oo1 r)
Antigua    (n) ˈæntˈiːgə (a1 n t ii1 g @)
antique    (n) ˈæntˈiːk (a1 n t ii1 k)
Antiguan    (n) ˈæntˈiːgən (a1 n t ii1 g @ n)
antibody    (n) ˈæntɪbɒdiː (a1 n t i b o d ii)
antidote    (n) ˈæntɪdout (a1 n t i d ou t)
antimony    (n) ˈæntɪməniː (a1 n t i m @ n ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抗体[kàng tǐ, ㄎㄤˋ ㄊㄧˇ, / ] antibody, #5,962 [Add to Longdo]
抗生素[kàng shēng sù, ㄎㄤˋ ㄕㄥ ㄙㄨˋ, ] antibiotic, #7,679 [Add to Longdo]
预料[yù liào, ㄩˋ ㄌㄧㄠˋ, / ] anticipate, #8,118 [Add to Longdo]
反恐[fǎn kǒng, ㄈㄢˇ ㄎㄨㄥˇ, ] anti-terror, #8,179 [Add to Longdo]
抗原[kàng yuán, ㄎㄤˋ ㄩㄢˊ, ] antigen, #8,325 [Add to Longdo]
抗菌[kàng jūn, ㄎㄤˋ ㄐㄩㄣ, ] antibacterial, #11,652 [Add to Longdo]
防空[fáng kōng, ㄈㄤˊ ㄎㄨㄥ, ] anti-aircraft defense, #14,555 [Add to Longdo]
反政府[fǎn zhèng fǔ, ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ, ] anti-government (protest), #18,276 [Add to Longdo]
预想[yù xiǎng, ㄩˋ ㄒㄧㄤˇ, / ] anticipate; expect, #18,948 [Add to Longdo]
预知[yù zhī, ㄩˋ ㄓ, / ] anticipate; foresee, #22,088 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
romantisch(adj) โรแมนติก เช่น Der Film ist romantisch. หนังเรื่องนี้โรแมนติกดี

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
antianti [Add to Longdo]
Antiheld {m}antihero [Add to Longdo]
Antialkoholiker {m}; Antialkoholikerin {f} | Antialkoholikerinnen {pl}; Antialkoholiker {pl}teetotaler | teetotalers [Add to Longdo]
Antiabtreibungskampagne {f}anti-abortion campaign [Add to Longdo]
Antibabypille {f}; Pille {f}birth control pill; the pill [Add to Longdo]
Antiblockiersystem {n} (ABS); Blockierschutzbremssystem {n} [auto]anti-lock braking system (ABS) [Add to Longdo]
Antichrist {m} | Antichristen {pl}antichrist | antichrists [Add to Longdo]
Antidröhnblech {n}noise suppression plate [Add to Longdo]
Antifaltencreme {f}anti-wrinkle cream [Add to Longdo]
Antifaschist {m}; Antifaschistin {f} | Antifaschisten {pl}antifascist | antifascists [Add to Longdo]
Antifleck...non-soil [Add to Longdo]
Antikondensationsbeutel {m}desiccant bag [Add to Longdo]
Antikdruckpapier {n}antique paper [Add to Longdo]
Antike {f} [hist.] | in der Antike | die Kunst der Antikeantiquity | in ancient times | the art of the ancient world [Add to Longdo]
Antikörper {m}antibody [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
chantier(n) |m| จุดก่อสร้าง, บริเวณที่มีการก่อสร้าง
être en chantier(phrase) กำลังอยู่ในช่วงก่อสร้าง

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABM[エービーエム, e-bi-emu] (n) (1) antiballistic missile; ABM; (2) activity-based management; ABM [Add to Longdo]
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P) [Add to Longdo]
HLA抗原[エッチエルエーこうげん, ecchierue-kougen] (n) human leukocyte antigen [Add to Longdo]
NATO[ナトー, nato-] (n) North Atlantic Treaty Organization (Organisation); NATO [Add to Longdo]
P3C[ピーさんシー, pi-san shi-] (n) Lockheed P-3 Orion (anti-submarine and maritime surveillance aircraft); P3C [Add to Longdo]
SD法[エスディーほう, esudei-hou] (n) semantic differential [Add to Longdo]
X;x[エックス, ekkusu] (n) (1) X; x; (2) unknown quantity; an unknown [Add to Longdo]
お安くない[おやすくない, oyasukunai] (exp) on very good terms with each other; romantically attached [Add to Longdo]
お田植え祭;お田植え祭り;御田植え祭り;御田植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine [Add to Longdo]
かゆみ止め;痒み止め[かゆみどめ, kayumidome] (n) anti-itch medication; antipruritic drug [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アンチウィルス[あんちういるす, anchiuirusu] anti-virus [Add to Longdo]
アンチウィルスソフト[あんちういるすそふと, anchiuirususofuto] anti-virus software [Add to Longdo]
アンチエイリアシング[あんちえいりあしんぐ, anchieiriashingu] anti-aliasing [Add to Longdo]
アンチコピー技術[アンチコピーぎじゅつ, anchikopi-gijutsu] anti-copying technology (software) [Add to Longdo]
アンチハッキング[あんちはっきんぐ, anchihakkingu] anti-hacking [Add to Longdo]
インスタンス化[インスタンスか, insutansu ka] instantiate [Add to Longdo]
カランティンサービス[からんていんさーびす, karanteinsa-bisu] quarantine service [Add to Longdo]
セマンティックエラー[せまんていっくえらー, semanteikkuera-] semantic error [Add to Longdo]
データ意味論[データいみろん, de-ta imiron] data semantics [Add to Longdo]
ベルアトランティック[べるあとらんていっく, beruatoranteikku] Bell Atlantic (Regional Bell Operating Company - US) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[はん, han] anti- [Add to Longdo]
反日[はんにち, hannichi] antijapanisch [Add to Longdo]
古本[ふるほん, furuhon] antiquarisches_Buch [Add to Longdo]
抗菌性[こうきんせい, koukinsei] antibakteriell [Add to Longdo]
排日[はいにち, hainichi] antijapanisch, japanfeindlich [Add to Longdo]
毛嫌い[けぎらい, kegirai] Antipathie, Vorurteil [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anti \An"ti\ [Gr. 'anti` against. See {Ante}.]
   A prefix meaning against, opposite or opposed to, contrary,
   or in place of; -- used in composition in many English words.
   It is often shortened to ant-; as, antacid, antarctic.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anti
   adj 1: not in favor of (an action or proposal etc.) [ant: {pro}]
   n 1: a person who is opposed (to an action or policy or practice
      etc.); "the antis smelled victory after a long battle"

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 anti /antiː/
  anti

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top