Search result for

ansés

(334 entries)
(0.3518 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ansés-, *ansés*, ansé
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ansés มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ansés*)
English-Thai: Longdo Dictionary
Hansen's disease(n) โรคเรื้อน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
manse[N] ที่อยู่ของพระ, Syn. rectory, vicarage
Nansen[N] นักสำรวจอาร์คติก
cleanse[VT] ทำให้สะอาด, Syn. clean, purge
expanse[N] พื้นที่กว้างขวาง (โดยเฉพาะทะเล แผ่นดิน ท้องฟ้า), See also: ขอบเขตกว้างใหญ่, สถานที่กว้างใหญ่ไพศาล
cleanser[N] สิ่งที่ใช้ทำความสะอาดผิวหน้า, Syn. cleansing agent, soap
transect[VT] ผ่านตามขวาง
transept[N] ส่วนปีกของโบสถ์ซึ่งเป็นแนวขวาง
merganser[N] เป็ดกินปลาประเภทหนึ่ง
manservant[N] คนใช้ผู้ชาย, See also: บริกรชาย, Syn. valet, steward
manservants[N] คำนามพหูพจน์ของ manservant
transection[N] การผ่านตามขวาง
caravanserai[N] โรงแรมที่มีพื้นที่จอดรถคาราวาน, Syn. caravan inn, caravansary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anserine(แอน' เซอริน) adj. เกี่ยวกับสัตว์ตระกูล Anserinae ซึ่งได้แก่ห่าน , คล้ายห่าน., Syn. anserous (resembling a goose, stupid)
caravanserain. โรงแรมขนาดใหญ่
cleanse(คลีนซ) {cleansed,cleansing,cleanses} vt. ทำให้สะอาด vi. กลายเป็นสะอาด, See also: cleansable adj.
cleanser(คลีน'เซอะ) n. ของเหลวที่ใช้ทำความสะอาด,คนทำความสะอาด,สิ่งหรือเครื่องมือทำความสะอาด
danseur(ดานเซอ') n. นักเต้นระบำปลายเท้าหญิง
expanse(อิคซฺแพนซฺ') n. สิ่งที่ขยายออก,การขยาย
manse(แมนซฺ) n. บ้านและที่ดินอันเป็นที่อยู่อาศัยของพระ,บ้านในระบบ manorialism (ดู)
manservant(แมน'เซอเวินทฺ) n. คนใช้ชาย pl. menservants

English-Thai: Nontri Dictionary
cleanse(vt) ทำให้สะอาด,ทำให้บริสุทธิ์,ชำระล้าง
cleanser(n) น้ำยาทำความสะอาด,คนทำความสะอาด
expanse(n) พื้นที่กว้างใหญ่,สิ่งที่ขยายออก,การขยาย
transect(vt) ผ่า,ตัด
transept(n) ด้านสั้นของไม้กางเขน,ปีกหรือมุขตามขวางของโบสถ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cleanser, interdentalเครื่องทำความสะอาดระหว่างฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cross section; transection; transverse sectionภาคตัดขวาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
interdental cleanserเครื่องทำความสะอาดระหว่างฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
transverse section; cross section; transectionภาคตัดขวาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
transected lineวิธีสุ่มตัวอย่างตามแนวตัดขวาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
transection; transsection๑. ส่วนตัดขวาง๒. การตัดขวาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
transection; cross section; transverse sectionภาคตัดขวาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
transsection; transection๑. ส่วนตัดขวาง๒. การตัดขวาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Denture cleansersสารทำความสะอาดฟันเทียม [TU Subject Heading]
Anserineแอนเซียรีน [การแพทย์]
Cervical Medullary Transectionตัดแยกก้านสมองออกจากไขสันหลัง [การแพทย์]
Cutis Anserinaขนลุก [การแพทย์]
Hansen's Diseaseโรคเรื้อน [การแพทย์]
Jansen's Testการทดสอบข้อตะโพกอักเสบชนิดเสื่อม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We all let loose, and your mother too, she started dancing easily among her class.Wir machten einen drauf, auch deine Mutter, und sie tanzte et elle a dansé ganz selbstverständlich mit allen mit. Mia Madre (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้างน้ำ[V] wash, See also: clean, rinse, cleanse, Example: ขณะแกะสลักเผือกไม่ควรล้างน้ำเพราะจะทำให้มีเมือกและคัน, Thai definition: ทำให้สะอาดโดยใช้น้ำ
ขี้ทูด[N] leprosy, See also: Hansen's disease, Syn. ขี้ทูดกุดถัง, โรคเรื้อน, Example: คนเขาหาว่าแม่เป็นขี้ทูดเพราะจมูกแม่บี้ลง, Thai definition: ชื่อโรคเรื้อนชนิดที่ทำให้มือกุดเท้ากุด
ขี้เรื้อน[N] leprosy, See also: Hansen's disease, Syn. โรคเรื้อน, เรื้อน, Example: ถ้าเขาเป็นขี้เรื้อนคงจะมีแต่คนรังเกียจ, Count unit: โรค, Thai definition: โรคผิวหนังซึ่งติดต่อได้ ทำให้ผิวหนังเป็นผื่น มีหลายชนิด
สระ[V] wash, See also: shampoo, rinse, cleanse, Example: ช่างสระผมที่ร้านนี้สระได้ถูกใจกว่าช่างที่ร้านอื่น, Thai definition: ชำระให้สะอาด (มักใช้แก่หัวหรือผม)
ประทิน[V] clean, See also: cleanse, Syn. ทำความสะอาด, ทำให้หมดจด, ประทินโฉม, Example: เขาจำหล่อนมิได้เพราะหล่อนยังไม่ได้ประทินโฉม, Thai definition: ทำให้สะอาดหมดจด
ชะล้าง[V] clean, See also: cleanse, wash, Syn. ล้าง, ชำระ, ชำระล้าง, ซักล้าง, Example: วิธีที่สามารถชะล้างคราบสกปรกออกจากเสื้อผ้าได้คือการขยี้ผ้าบริเวณที่มีรอยเปื้อนก่อน, Thai definition: ทำให้สิ่งที่ติดอยู่หลุดหรือหมดไปด้วยน้ำ
ชำระ[V] clean, See also: wash, cleanse, bath/bathe, rinse, Syn. ล้าง, ทำความสะอาด, ชำระล้าง, อาบน้ำ, ชะล้าง, Example: เด็กๆ ควรอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดก่อนจะรับประทานอาหาร
ชำระใจ[V] cleanse, See also: purify the mind, confess, repent, Example: ผู้ที่ประพฤติธรรมคือผู้ที่ละบาปบำเพ็ญบุญและชำระใจให้ผ่องใส, Thai definition: ทำใจให้บริสุทธิ์
ชำระล้าง[V] clean, See also: wash, cleanse, rinse, Syn. ล้าง, ทำความสะอาด, ชะล้าง, Example: ข้อควรปฏิบัติเมื่อถูกสุนัขบ้ากัดคือควรชำระล้างแผลด้วยน้ำและสบู่ แล้วทาแผลด้วยทิงเจอร์ไอโอดิน
ชะ[V] erode, See also: wash away, corrode, cleanse, Syn. เซาะ, Example: น้ำฝนที่ตกลงมาเมื่อวานชะหน้าดินริมฝั่งแม่น้ำไปส่วนหนึ่ง, Thai definition: ทำให้สิ่งที่ติดอยู่หลุดไปหรือหมดไปด้วยน้ำ
ห้วงน้ำ[N] expanse of water, See also: reservoir, basin, waters, sea, ocean, Example: ห้วงน้ำใหญ่เดียวกันย่อมรวมเป็นกระแสน้ำสายเดียวกัน, Count unit: สาย
ครีมล้างหน้า[N] facial cleanser, Example: ผู้ที่แต่งหน้าจำเป็นต้องใช้ครีมล้างหน้าก่อนล้างหน้าทุกครั้ง, Thai definition: นำมันข้นที่ใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกบนใบหน้า
ครีมล้างหน้า[N] facial cleanser, Example: ผู้ที่แต่งหน้าจำเป็นต้องใช้ครีมล้างหน้าก่อนล้างหน้าทุกครั้ง, Thai definition: นำมันข้นที่ใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกบนใบหน้า
ล้าง[V] wash clothes, See also: launder, clean, scrub, cleanse, scour, bathe, Syn. ชะล้าง, Thai definition: ทำให้หมดสิ้นไป โดยใช้สิ่งเช่นน้ำหรือไฟ เป็นต้น และมีกรรมวิธีต่างๆ
ครีมล้างหน้า[N] facial cleanser, Example: ผู้ที่แต่งหน้าจำเป็นต้องใช้ครีมล้างหน้าก่อนล้างหน้าทุกครั้ง, Thai definition: นำมันข้นที่ใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกบนใบหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชฎา[n.] (chadā) EN: headdress ; diadem ; Thai theatrical crown   FR: diadème [m] ; coiffe des danseurs de théâtre thaï [f]
ชำระใจ[v.] (chamrajai) EN: cleanse ; purify the mind ; confess ; repent   FR: se confesser
ชำระล้าง[v.] (chamralāng) EN: clean ; wash ; cleanse ; rinse   
ชาตรี[n.] (chātrī) EN: Thai theatrical performance (in southern Thailand)   FR: chatri [m] (danse traditionnelle du sud)
ชินคันเซ็น[TM] (Chinkansen) EN: Shinkansen   FR: Shinkansen
ฟอก[v.] (føk) EN: purify ; clean ; cleanse   FR: purifier ; raffiner
ฟ้อน[v.] (føn) EN: dance   FR: danser
ฟ้อนรำ[v.] (fønram) EN: dance   FR: danser
หู[n.] (hū) EN: handle ; strap   FR: poignée [f] ; anse [f]
การเต้นรำ[n.] (kān tenram) EN: dancing   FR: danse [f]
การทำแผล[n.] (kān tham phlaē) EN: plaster (for bandaging wounds)   FR: pansement [m]
เขน[n.] (khēn) EN: ballet male dancer   FR: danseur de ballet [m]
ขี้ทูด[n.] (khīthūt) EN: leprosy ; Hansen's disease   FR: lèpre [f]
ครีมล้างหน้า[n. exp.] (khrīm lāng nā) EN: facial cleanser   
ล้างบาป[v. exp.] (lāng bāp) EN: expiate one's sins ; wash away one's sins ; cleanse sins   FR: expier ses fautes ; absoudre ; se laver de ses péchés ; laver ses péchés
ล้างน้ำ[v. exp.] (lāng nām) EN: wash ; clean ; rinse ; cleanse   FR: laver
ลีลาศ[v.] (līlāt) EN: dance ; dancing   FR: danse [f]
ลีลาศ[v.] (līlāt) EN: dance   FR: danser
ลิ้นมังกรด่างเขียวขอบทอง[n. exp.] (linmangkøn dāng khīo khøp thøng) EN: Snake Plant ; Mother-in-law's tongue ; Devil's tongue   FR: sansevière [f]
ลิ้นมังกรเขียว(ใบเล็ก)[n. exp.] (linmangkøn khīo (bai lek)) EN: Snake Plant ; Mother-in-law's tongue ; Devil's tongue   FR: sansevière [f]
นักเต้นรำ[n.] (nak tenram) EN: dancer   FR: danseur [m] ; danseuse [f]
นางระบำ[n.] (nāng-rabam) EN: ballet dancer ; ballerina ; dancing girl   FR: danseuse [f] ; ballerine [f]
นาฏกรรมไทย[n. exp.] (nāttakam Thai) EN: Thai dance   FR: danse thaïe [f]
นกนางนวลแกลบปากหนา[n. exp.] (nok nāng-nūan klaēp pāk nā) EN: Gull-billed Tern   FR: Sterne hansel [f] ; Sterne à gros bec [f] ; Gélochélidon hansel [m]
เป็ดคับแค[n.] (pet khapkhaē) EN: Cotton Pygmy-Goose   FR: Anserelle de Coromandel [f] ; Sarcelle de Coromandel [f] ; Oie pygmée de Coromandel [f]
เป็ดปากยาวข้างลาย[n. exp.] (pet pāk yāo khāng lāi) EN: Scaly-sided Merganser   FR: Harle de Chine [m] ; Harle écaillé [m]
พันแผล[v. exp.] (phan phlaē) FR: bander ; panser
ภรต[n.] (pharot) EN: dancer ; actor   FR: danseur [m] ; acteur [m]
พลาสเตอร์ปิดแผล[n.] (phlāsátoē pit phlaē) EN: Band-Aid   FR: pansement (adhésif) [m]
ปลาสเตอร์[n.] (plāstoē) EN: plaster (for bandaging wounds)   FR: pansement [m]
ประทิน[v.] (prathin) EN: clean ; cleanse   
ระบำ[n.] (rabam) EN: dance ; ballet ; stage dance   FR: danse [f] ; ballet [m]
รำ[v.] (ram) EN: dance ; perform a ballet or natya   FR: danser ; baller (vx)
รำไทย[n. exp.] (ram Thai ) FR: danse thaïe [f]
รำวง[n.] (ramwong) EN: Thai folk dance   FR: danse populaire [f]
สระ[v.] (sa) EN: wash ; shampoo ; rinse ; cleanse   FR: shampouiner ; laver ; rincer
สรรเสริญ แก้วกำเนิด[n. prop.] (Sansoēn Kaēokamnoēt) EN: Sansern Kaewkamnerd ; Col. Sansern Kaewkamnerd ; Sansern   FR: Sansern Kaewkamnerd
สาวอะโกโก้[n. exp.] (sāo akōkō) EN: go-go dancer ; gogo danseuse   
สวนซี[TM] (Sūansī) EN: Swansea   FR: Swansea
เต้น[v.] (ten) EN: dance ; pound ; skip ; jump ; spring ; leap   FR: danser ; sauter ; sautiller
เต้นรำ[v.] (tenram) EN: dance   FR: danser
ท้อง[n.] (thøng) EN: abdomen ; belly ; stomach   FR: ventre [m] ; abdomen [m] ; bedaine (fam.) [f] ; bide (fam.) [m] ; brioche (fam.) [f] ; panse (fam.) [f] ; bedon (fam.) [m] ; bidon (fam.) [m]
อวย[n.] (ūay) EN: pot (with handles)   FR: pot (à anse) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANSE    AE1 N S
ANSEL    AH0 N S EH1 L
WANSER    W AO1 N Z ER0
HANSEL    HH AE1 N S AH0 L
GANSEN    G AE1 N S AH0 N
GANSER    G AE1 N S ER0
MANSEL    M AE1 N S AH0 L
HANSEN    HH AE1 N S AH0 N
HANSER    HH AA1 N S ER0
LANSER    L AE1 N S ER0
JANSEN    JH AE1 N S AH0 N
MANSER    M AE1 N S ER0
DANSER    D AE1 N S ER0
ANSELL    AE1 N S EH2 L
ANSELM    AE1 N S EH0 L M
ANSETT    AE1 N S EH2 T
TANSEY    T AE1 N Z IY0
SHANSEV    SH AE1 N S EH0 F
HANSELL    HH AE1 N S AH0 L
ANSELMO    AA0 N S EH1 L M OW0
MANSEAU    M AH0 N S OW1
ANSELMI    AA0 N S EH1 L M IY0
ANSELMA    AA0 N S EH1 L M AH0
MANSELL    M AE1 N S AH0 L
DYANSEN    D AY1 AH0 N S AH0 N
CLEANSE    K L EH1 N Z
SHANSEV    SH AE1 N S EH0 V
CANSECO    K AE2 N S EH1 K OW0
FRANSEN    F R AE1 N S AH0 N
EXPANSE    IH0 K S P AE1 N S
STANSEL    S T AE1 N S AH0 L
VANSELOW    V AE1 N S AH0 L OW0
TRANSECT    T R AE1 N S EH2 K T
STANSELL    S T AE1 N S AH0 L
JOHANSEN    JH OW2 HH AE1 N S AH0 N
BLANSETT    B L AE1 N S IH2 T
CLEANSED    K L EH1 N Z D
CLEANSER    K L EH1 N Z ER0
EXPANSES    IH0 K S P AE1 N S AH0 Z
HANSEN'S    HH AE1 N S AH0 N Z
HERMANSEN    HH ER1 M AH0 N S AH0 N
JANSENIST    JH AE1 N S AH0 N AH0 S T
HANSELMAN    HH AE1 N S AH0 L M AH0 N
JANSENISM    JH AE1 N S AH0 N IH2 Z AH0 M
HANSEATIC    HH AE2 N S IY0 AE1 T IH0 K
DANSEREAU    D AE1 N S ER0 OW2
CLEANSERS    K L EH1 N Z ER0 Z
WOODMANSEE    W UH0 D M AH0 N S IY1
GULBRANSEN    G AH1 L B R AH0 N S AH0 N
TRANSECTED    T R AE1 N S EH2 K T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
manse    (n) (m a1 n s)
manses    (n) (m a1 n s i z)
Swansea    (n) (s w o1 n z ii)
cleanse    (v) (k l e1 n z)
expanse    (n) (i1 k s p a1 n s)
cleansed    (v) (k l e1 n z d)
cleanser    (n) (k l e1 n z @ r)
cleanses    (v) (k l e1 n z i z)
expanses    (n) (i1 k s p a1 n s i z)
transept    (n) (t r a1 n s e p t)
cleansers    (n) (k l e1 n z @ z)
transepts    (n) (t r a1 n s e p t s)
manservant    (n) (m a1 n s @@ v @ n t)
manservants    (n) (m a1 n s @@ v @ n t s)
caravanserai    (n) (k a2 r @ v a1 n s @ r ai)
caravanserais    (n) (k a2 r @ v a1 n s @ r ai z)
danse macabre    (n) - (d aa1 n s - m @ k aa1 b r @)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
感染[かんせん, kansen] (vt) ติดเชื้อ
男性[だんせい, dansei] (n) เพศชาย
ハンセン病[はんせんびょう, hansenbyou] (n) โรคเรื้อน
感染症[かんせんしょう, kansenshou] (n) โรคติดต่อ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
新幹線[ちんかんせん, chinkansen, chinkansen , chinkansen] (n ) รถไฟชินกันเซ็น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
慣性[かんせい, kansei] Thai: วัตถุที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะใด ๆ หากไม่มีอะไรมากระทบถูก English: inertia

German-Thai: Longdo Dictionary
Gänseblümchen(n) |das, pl. Gänseblümchen| ดอกเดซี่ (พืชคล้ายหญ้าแต่มีดอกสีขาวและเกสรสีเหลือง)
Image:

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*topfleber {f}; Gänsestopfleber {f}; Entenstopfleb*fatty liver

French-Thai: Longdo Dictionary
faire de la danse(vt) เต้นรำ
Image:
quand le chat n'est pas là, les souris dansent(slang) แมวไม่อยู่ หนูร่าเริง

Japanese-English: EDICT Dictionary
あおば[, aoba] (n) (obs) (See やまびこ) (former) regular (stops at every station) Tohoku-line Shinkansen [Add to Longdo]
あさひ[, asahi] (n) skips-most-stations Jouetsu-line Shinkansen [Add to Longdo]
こだま[, kodama] (n) regular (stops at every station) Toukai-line Shinkansen [Add to Longdo]
せん断弾性係数;剪断弾性係数[せんだんだんせいけいすう, sendandanseikeisuu] (n) elastic shear modulus [Add to Longdo]
つばさ[, tsubasa] (n) extra-high-speed Tohoku-line Shinkansen [Add to Longdo]
とき[, toki] (n) regular (stops at every station) Jouetsu-line Shinkansen [Add to Longdo]
のぞみ[, nozomi] (n) extra-high-speed Toukai-line Shinkansen; (P) [Add to Longdo]
ひかり[, hikari] (n) skips-most-stations Toukai-line Shinkansen [Add to Longdo]
やまびこ[, yamabiko] (n) (formerly called あおば) skips-most-stations Tohoku-line Shinkansen [Add to Longdo]
アンセム[, ansemu] (n) anthem [Add to Longdo]
エコーキャンセラ[, eko-kyansera] (n) {comp} echo canceller [Add to Longdo]
エコーキャンセル[, eko-kyanseru] (n) {comp} echo cancellation [Add to Longdo]
エステル変換[エステルへんかん, esuteru henkan] (n) transesterification [Add to Longdo]
エログロナンセンス[, eroguronansensu] (n) (abbr) erotic and grotesque nonsense [Add to Longdo]
カモ目;鴨目[カモもく(カモ目);かももく(鴨目), kamo moku ( kamo me ); kamomoku ( kamo me )] (n) Anseriformes (order of swimming birds) [Add to Longdo]
カンラン石;橄欖石[カンランせき(カンラン石);かんらんせき(橄欖石), kanran seki ( kanran ishi ); kanranseki ( kanran ishi )] (n) olivine; peridot [Add to Longdo]
キャンセラー[, kyansera-] (n) canceller; canceler [Add to Longdo]
キャンセル[, kyanseru] (n,vs) {comp} cancel; (P) [Add to Longdo]
キャンセル待ち[キャンセルまち, kyanseru machi] (n) waiting list (waiting for a cancellation) [Add to Longdo]
キャンセル料[キャンセルりょう, kyanseru ryou] (n) cancellation charge [Add to Longdo]
クレンザー[, kurenza-] (n) cleanser; (P) [Add to Longdo]
コントルダンス[, kontorudansu] (n) contredanse (fre [Add to Longdo]
サンセット[, sansetto] (n) sunset [Add to Longdo]
サンセベリア;サンセベーリア[, sanseberia ; sansebe-ria] (n) sansevieria (esp. mother-in-law's tongue, Sansevieria trifasciata) (lat [Add to Longdo]
サンセリフ[, sanserifu] (n) {comp} sans serif [Add to Longdo]
ジャンセニスム;ジャンセニズム[, jansenisumu ; jansenizumu] (n) Jansenism [Add to Longdo]
スローウイルス感染症[スローウイルスかんせんしょう, suro-uirusu kansenshou] (n) slow virus infection [Add to Longdo]
データ交換制御装置[データこうかんせいぎょそうち, de-ta koukanseigyosouchi] (n) {comp} DXC; Data Exchange Controller [Add to Longdo]
ドットアンドダッシュバタフライフィッシュ;サンセットバタフライフィッシュ[, dottoandodasshubatafuraifisshu ; sansettobatafuraifisshu] (n) sunset butterflyfish (Chaetodon pelewensis); dot-and-dash butterflyfish [Add to Longdo]
ナンセンス(P);ノンセンス[, nansensu (P); nonsensu] (adj-na,n) nonsense; (P) [Add to Longdo]
ナンセンスコメディー[, nansensukomedei-] (n) nonsense comedy [Add to Longdo]
ハンザ同盟[ハンザどうめい, hanza doumei] (n) Hanseatic League [Add to Longdo]
ハンセン氏病[ハンセンしびょう, hansen shibyou] (n) (obsc) Hansen's disease; leprosy [Add to Longdo]
ハンセン病[ハンセンびょう, hansen byou] (n) (sens) Hansen's disease; leprosy; (P) [Add to Longdo]
ハンセン病患者[ハンセンびょうかんじゃ, hansen byoukanja] (n) leper [Add to Longdo]
パンセ[, panse] (n) thought (fre [Add to Longdo]
ファイル感染型ウイルス[ファイルかんせんかたウイルス, fairu kansenkata uirusu] (n) {comp} file-infection virus [Add to Longdo]
フィアンセ[, fianse] (n) fiance (fre [Add to Longdo]
フィッシャーマンズセーター;フィッシャーマンセーター[, fissha-manzuse-ta-; fissha-manse-ta-] (n) fisherman's sweater [Add to Longdo]
フランセ[, furanse] (n) French (language) (fre [Add to Longdo]
マーク区間宣言[マークくかんせんげん, ma-ku kukansengen] (n) {comp} marked section declaration [Add to Longdo]
マクロ感染型ウイルス[マクロかんせんかたウイルス, makuro kansenkata uirusu] (n) {comp} macro infection type virus [Add to Longdo]
マンセー[, manse-] (n) (See 万歳・ばんざい) banzai (celebratory or congratulatory cheer) (kor [Add to Longdo]
マンセル表色系[マンセルひょうしょくけい, manseru hyoushokukei] (n) {comp} Munsell color system [Add to Longdo]
ミニ新幹線[ミニしんかんせん, mini shinkansen] (n) mini-shinkansen [Add to Longdo]
ヤンセンニシキベラ[, yansennishikibera] (n) Jansen's wrasse (Thalassoma jansenii) [Add to Longdo]
ランセット[, ransetto] (n) lancet (dut [Add to Longdo]
ランセル[, ranseru] (n) Lancel (French manufacturer) [Add to Longdo]
ワンセグ[, wansegu] (n) 1 SEG (Japanese terrestrial digital broadcasting service for mobile devices); 1seg; (P) [Add to Longdo]
ワンセット[, wansetto] (n) one set [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大片[dà piàn, ㄉㄚˋ ㄆㄧㄢˋ, ] wide expanse; large area; vast stretch; extending widely; blockbuster movie [Add to Longdo]
[yūn, ㄩㄣ, ] deep and broad (expanse of water); abyss [Add to Longdo]
子弹火车[zǐ dàn huǒ chē, ㄗˇ ㄉㄢˋ ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ, / ] bullet train; Shinkansen 新幹線|新干线, Japanese high-speed train [Add to Longdo]
[sī, , / ] mutually; with one another; manservant; boy servant; guy (derog.) [Add to Longdo]
擦拭[cā shì, ㄘㄚ ㄕˋ, ] clean; cleanse [Add to Longdo]
斑头雁[bān tóu yàn, ㄅㄢ ㄊㄡˊ ㄧㄢˋ, / ] bar-headed goose (Anser indicus) [Add to Longdo]
新干线[Xīn gàn xiàn, ㄒㄧㄣ ㄍㄢˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] Shinkansen (Japanese high-speed train) [Add to Longdo]
[wāng, ㄨㄤ, ] expanse of water; ooze; surname Wang [Add to Longdo]
[mù, ㄇㄨˋ, ] bathe; cleanse; receive favors [Add to Longdo]
[fā, ㄈㄚ, ] to remove evil; to cleanse; to wash away [Add to Longdo]
[liè, ㄌㄧㄝˋ, ] pure; cleanse [Add to Longdo]
[táo, ㄊㄠˊ, ] cleanse; name of a river [Add to Longdo]
[xìng, ㄒㄧㄥˋ, ] watery expanse [Add to Longdo]
[táo, ㄊㄠˊ, ] to wash; to clean out; to cleanse; to eliminate; to dredge [Add to Longdo]
[jiān, ㄐㄧㄢ, ] cleanse; name of a river [Add to Longdo]
[huǎng, ㄏㄨㄤˇ, ] bright expanse of water [Add to Longdo]
[dí, ㄉㄧˊ, / ] wash; cleanse [Add to Longdo]
洁净[jié jìng, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] clean; to cleanse [Add to Longdo]
澡身浴德[zǎo shēn yù dé, ㄗㄠˇ ㄕㄣ ㄩˋ ㄉㄜˊ, ] to bathe the body and cleanse virtue (成语 saw); to improve oneself by meditation; cleanliness is next to godliness [Add to Longdo]
[huǎn, ㄏㄨㄢˇ, ] cleanse; bathe [Add to Longdo]
[wǎn, ㄨㄢˇ, ] cleanse; bathe [Add to Longdo]
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, ] rinse; to cleanse [Add to Longdo]
[yuè, ㄩㄝˋ, ] cleanse; to boil [Add to Longdo]
白茫茫[bái máng máng, ㄅㄞˊ ㄇㄤˊ ㄇㄤˊ, ] (of mist, snow, floodwater etc) a vast expanse of whiteness [Add to Longdo]
[fú, ㄈㄨˊ, ] cleanse; remove evil [Add to Longdo]
麻风[má fēng, ㄇㄚˊ ㄈㄥ, / ] leprosy; Hansen's disease [Add to Longdo]
麻风病[mā fēng bìng, ㄇㄚ ㄈㄥ ㄅㄧㄥˋ, / ] leprosy; Hansen's disease [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エコーキャンセラ[えこーきゃんせら, eko-kyansera] echo canceller [Add to Longdo]
エコーキャンセル[えこーきゃんせる, eko-kyanseru] echo cancellation [Add to Longdo]
サンセリフ[さんせりふ, sanserifu] sans serif [Add to Longdo]
データ交換制御装置[データこうかんせいぎょそうち, de-ta koukanseigyosouchi] DXC, Data Exchange Controller [Add to Longdo]
マーク区間宣言[マークくかんせんげん, ma-ku kukansengen] marked section declaration [Add to Longdo]
演算制御装置[えんざんせいぎょそうち, enzanseigyosouchi] arithmetic and control unit, ACU [Add to Longdo]
演算精度[えんざんせいど, enzanseido] operational precision [Add to Longdo]
加算積分器[かさんせきぶんき, kasansekibunki] summing integrator [Add to Longdo]
可搬性[かはんせい, kahansei] portability [Add to Longdo]
開いているマーク区間宣言[ひらいているマークくかんせんげん, hiraiteiru ma-ku kukansengen] open marked section declaration [Add to Longdo]
完成品[かんせいひん, kanseihin] finished product [Add to Longdo]
完全なパス名[かんせんなパスめい, kansenna pasu mei] complete pathname [Add to Longdo]
完全冗長[かんせんじょうちょう, kansenjouchou] fully redundant [Add to Longdo]
完全冗長システム[かんせんじょうちょうシステム, kansenjouchou shisutemu] fully redundant system [Add to Longdo]
幹線[かんせん, kansen] trunk [Add to Longdo]
幹線ケーブル[かんせんケーブル, kansen ke-buru] trunk cable [Add to Longdo]
幹線結合器[かんせんけつごうき, kansenketsugouki] trunk coupling unit, trunk connecting unit, TCU (abbr.) [Add to Longdo]
感染経路[かんせんけいろ, kansenkeiro] source of infection [Add to Longdo]
間接アドレス[かんせつアドレス, kansetsu adoresu] indirect address [Add to Longdo]
間接参照[かんせつさんしょう, kansetsusanshou] indirect referencing [Add to Longdo]
間接色指定[かんせついろしてい, kansetsuiroshitei] indirect colour specification [Add to Longdo]
間接発信[かんせつはっしん, kansetsuhasshin] indirect submission [Add to Longdo]
間接発進ポート[かんせつはっしんポート, kansetsuhasshin po-to] indirect-submission port [Add to Longdo]
間接利用者[かんせつりようしゃ, kansetsuriyousha] indirect user [Add to Longdo]
基盤設備[きばんせつび, kibansetsubi] basic equipment [Add to Longdo]
共同利用型音声照会通知システム[きょうどうりようけいおんせいしょうかいつうちシステム, kyoudouriyoukeionseishoukaitsuuchi shisutemu] ANSER, Automatic Answer Network System for Electrical Request [Add to Longdo]
互換性[ごかんせい, gokansei] compatibility [Add to Longdo]
互換性[ごかんせい, gokansei] compatibility [Add to Longdo]
互換性試験[ごかんせいしけん, gokanseishiken] compatibility, interoperability test [Add to Longdo]
互換製品[ごかんせいひん, gokanseihin] interchangeable product [Add to Longdo]
交換接続[こうかんせつぞく, koukansetsuzoku] switched connection [Add to Longdo]
最繁正時[さいぱんせいじ, saipanseiji] busy hour, busy period [Add to Longdo]
採算性[さいさんせい, saisansei] profitability [Add to Longdo]
自動航空管制[じどうこうくうかんせい, jidoukoukuukansei] AATC, Automatic Air Traffic Control [Add to Longdo]
終端せず[しゅうたんせず, shuutansezu] non-terminating, non-terminated [Add to Longdo]
生産性[せいさんせい, seisansei] productivity [Add to Longdo]
相互互換性[そうごごかんせい, sougogokansei] interchangeability, interoperability [Add to Longdo]
単精度[たんせいど, tanseido] single-precision [Add to Longdo]
単精度浮動小数点数[たんせいどふどうしょうすうてんすう, tanseidofudoushousuutensuu] single precision floating point number [Add to Longdo]
単線式回線[たんせんしきかいせん, tansenshikikaisen] single-wire line [Add to Longdo]
中間節点[ちゅうかんせってん, chuukansetten] intermediate node [Add to Longdo]
電磁波互換性[でんじはごかんせい, denjihagokansei] electromagnetic compatibility [Add to Longdo]
分散制御[ぶなさんせいぎょ, bunasanseigyo] decentralized control [Add to Longdo]
変換精度[へんかんせいど, henkanseido] converted precision [Add to Longdo]
末端成分[まったんせいぶん, mattanseibun] ultimate component [Add to Longdo]
キャンセラー[きゃんせらー, kyansera-] canceller [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
三隻[さんせき, sanseki] -drei (Schiffe) [Add to Longdo]
丹精[たんせい, tansei] Aufrichtigkeit, Anstrengung, Fleiss [Add to Longdo]
丹誠[たんせい, tansei] Aufrichtigkeit, Anstrengung, Fleiss [Add to Longdo]
二番線[にばんせん, nibansen] Gleis Nr.2 [Add to Longdo]
反省[はんせい, hansei] Reflexion, Nachdenken [Add to Longdo]
名声[めいせい, meisei] Ruhm, Ansehen, guter_Ruf [Add to Longdo]
威信[いしん, ishin] das_Ansehen, Prestige [Add to Longdo]
安静[あんせい, ansei] Ruhe, Stille [Add to Longdo]
完成[かんせい, kansei] Fertigstellung, Vollendung, Vollbringung, Vervollkommnung [Add to Longdo]
岩石[がんせき, ganseki] Gestein, Felsbrocken [Add to Longdo]
感染[かんせん, kansen] Ansteckung, Infektion [Add to Longdo]
慢性[まんせい, mansei] chronisch [Add to Longdo]
[ぼう, bou] Quaste, Franse, Bueschel [Add to Longdo]
拝見[はいけん, haiken] sehen, ansehen [Add to Longdo]
新幹線[しんかんせん, shinkansen] Neue_Schnellzuglinie [Add to Longdo]
未完成[みかんせい, mikansei] unvollendet [Add to Longdo]
歓声[かんせい, kansei] Freudenruf, Jubel [Add to Longdo]
満席[まんせき, manseki] voll_besetzt, besetzt, ausverkauft [Add to Longdo]
男性[だんせい, dansei] Mann, das_maennliche_Geschlecht [Add to Longdo]
発がん性[はつがんせい, hatsugansei] krebserregend [Add to Longdo]
眺める[ながめる, nagameru] -sehen, ansehen [Add to Longdo]
管制[かんせい, kansei] Kontrolle [Add to Longdo]
管制塔[かんせいとう, kanseitou] Kontrollturm [Add to Longdo]
終盤戦[しゅうばんせん, shuubansen] Endspiel (bei Brettspielen) [Add to Longdo]
胆石[たんせき, tanseki] Gallenstein [Add to Longdo]
見合わせる[みあわせる, miawaseru] sich_ansehen, verschieben [Add to Longdo]
[らん, ran] SEHEN,ANSEHEN [Add to Longdo]
観覧[かんらん, kanran] Besichtigung, das_Ansehen [Add to Longdo]
賛成[さんせい, sansei] Zustimmung, Beifall [Add to Longdo]
遊覧船[ゆうらんせん, yuuransen] Ausflugsschiff, Vergnuegungsschiff [Add to Longdo]
酸性[さんせい, sansei] Aziditaet [Add to Longdo]
閑静[かんせい, kansei] -Stille, -Ruhe [Add to Longdo]
間接[かんせつ, kansetsu] indirekt [Add to Longdo]
陥せい[かんせい, kansei] -Falle, -Schlinge [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top