ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amorphes

   
181 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amorphes-, *amorphes*, amorphe
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา amorphes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *amorphes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amorphous[ADJ] ซึ่งไม่มีรูปร่างที่แน่นอน, Syn. shapeless, formless, indefinite
amorphous[ADJ] ซึ่งไม่สามารถแบ่งแยกประเภทได้, Syn. anomalous, atypical
metamorphic[ADJ] เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือลักษณะ, Syn. variable, versatile, changeable
metamorphism[N] การเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือลักษณะ, Syn. change
metamorphose[VI] เปลี่ยนรูปร่างหรือลักษณะ, Syn. transform, alter, diverge
metamorphose[VI] เปลี่ยนรูปร่างหรือลักษณะ, Syn. transform, alter, diverge
metamorphosis[N] การเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือลักษณะ, See also: การเปลี่ยนแปลงที่สมบูรณ์, Syn. metasomatism, transformation, evolution
metamorphose into[PHRV] เปลี่ยน (รูปร่างหรือธรรมชาติของบางสิ่ง) ไปเป็น, Syn. change into

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amorphism(อะมอร์' ฟิสซึม) n. ภาวะหรือลักษณ์ที่ไม่มีรูปร่างที่แน่นอน, ความไม่มีจุดหมายหรือจุดประสงค์ที่แน่นอน, ลักษณะอสัณฐาน
amorphous(อะมอร์' ฟัส) adj. ซึ่งไม่มีรูปร่างที่แน่นอน, อสัณฐาน, ไร้จุดหมายหรือจุดประสงค์ที่แน่นอน. -amorphousness n.
anamorphic(แอนนะมอร์' ฟิค) adj. ซึ่งมีหรือทำให้เกิดการขยายที่ไม่เท่ากันคามแกนที่ตั้งฉากซึ่งกันและกัน -anamorphism n.
anamorphoscope(แอนนะมอร์' โฟศโคพ) n. เครื่องมือปรับภาพที่เบี้ยว เนื่องจาก anamorphosis
anamorphosis(แอนนะมอร์ไฟ' ซิส) n. การเขียนภาพที่ผิดจากธรรมชาติ (เช่นจากภาพที่ส่องด้วยกระจก)
metamorphic(เมททะมอร์'ฟิค) adj. เกี่ยวกับmetamorphosisหรือmetamorphism
metamorphose(เมททะมอร์'โฟซ) vt. เปลี่ยนรูปแบบหรือธรรมชาติของ
metamorphosis(เมททะมอร์'โฟซิส) n.การเปลี่ยนแปลงรูปร่างโครงสร้างหรือสารที่สมบูรณ์,การเปลี่ยนแปลงที่สมบูรณ์,การเปลี่ยนแปลงของแมลงจากตัวอ่อน (larva) เป็นแมลง pl. metamorphoses
paramorphn. รูปร่างเทียมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างผลึกไม่ใช่จากการเปลี่ยนแปลงของส่วนประกอบทางเคมี.

English-Thai: Nontri Dictionary
amorphous(adj) ไม่มีรูปร่าง
metamorphic(adj) ซึ่งเปลี่ยนรูป,เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
metamorphose(vt) ทำให้เปลี่ยนรูป,ทำให้เปลี่ยนแปลง,ทำให้เปลี่ยนลักษณะ
metamorphosis(n) การเปลี่ยนรูป,การเปลี่ยนแปลง,การเปลี่ยนลักษณะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pantamorphicไม่เป็นรูปเป็นร่างโดยทั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
regional metamorphismการแปรสภาพบริเวณไพศาล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
autometamorphismการแปรสภาพในตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aureole; metamorphic aureoleปริมณฑลสัมผัส [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
amorphousอสัณฐาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
anamorphosisภาพเพี้ยน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
allochemical metamorphismการแปรสภาพองค์ประกอบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Barrovian metamorphismการแปรสภาพแบบบาร์โรเวียน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
metamorphosing; morphingการหลอมภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
metamorphosisการเปลี่ยนสัณฐาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
morphing; metamorphosingการหลอมภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
metamorphic aureole; aureoleปริมณฑลสัมผัส [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
metamorphic rockหินแปร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
metamorphismการแปรสภาพ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
contact metamorphismการแปรสภาพสัมผัส [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dynamic metamorphismการแปรสภาพพลวัต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
isochemical metamorphism; treptomorphismการแปรสภาพคงองค์ประกอบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
treptomorphism; isochemical metamorphismการแปรสภาพคงองค์ประกอบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
thermal metamorphismการแปรสภาพเพราะความร้อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ultrametamorphismการแปรสภาพอุกฤษฎ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amorphousอะมอร์ฟัส
โครงสร้างของสารของแข็งซึ่งการจัดเรียงของอะตอมเป็นไปอย่างไม่มีระเบียบ ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Metamorphic Rock หินแปร
เป็นหินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของหินเดิม ซึ่งอาจจะเป็นหินอัคนีหรือหินชั้นก็ตามโดยได้รับความร้อน และความด้นจากภายในโลกทำให้หินเดิมแปรสภาพไป คืออาจจะทำให้ส่วนประกอบ หรือโครงสร้าง หรือรูปร่าง หรือเนื้อหินเปลึ่ยนแปลงไปได้ [สิ่งแวดล้อม]
Foliated Metamorphic Rock หินแปรที่แสดงรอยขนาน
เป็นหินแปรที่มีรอยขนานที่เกิดจากแร่เรียงตัว ขนานกันไปตามความยาวเนื่องจากได้รับความดันสูง ยังแบ่งออกไปอีก 3 แบบ คือ รอยขนานสลับสีเนื่องจาก แร่ต่างชนิดกันจะเห็นเป็นแถบ ๆ แต่ถ้าเป็นแร่ชนิดเดียวกัน จะเห็นเป็นไร และถ้าเนื้อหินละเอียดรอยขนานนั้นจะแยกแซะออกได้ [สิ่งแวดล้อม]
Non-Foliated Metamorphic Rock หินแปรที่ไม่แสดงรอยขนาน
เป็นหินแปรที่แปรสภาพไปโดยได้รับความร้อนสูง ซึ่ง เพียงแต่ทำให้หินเดิมหลอมละลายแล้วตกผลึกใหม่อีกครั้ง [สิ่งแวดล้อม]
Amorphยีนแฝง [การแพทย์]
Amorphousอสัญฐาน, ไม่มีรูปร่างแน่นอน, ไม่มีรูปร่าง, อสัณฐาน, ลักษณะไร้รูป, เป็นปื้นๆ, อสัณฐาน, ชนิดที่มีรูปร่างไม่แน่นอน [การแพทย์]
Amorphous Formรูปลักษณะอสัณฐาน, อสัณฐาน [การแพทย์]
Amorphous Materialsสารอสัณฐาน [การแพทย์]
Amorphous Phaseรูปอสัณฐาน [การแพทย์]
Amorphous Solidsของแข็งอสัณฐาน [การแพทย์]
Amorphous Substancesสารอสัณฐาน [การแพทย์]
metamorphosisเมทามอร์โฟซิส, กระบวนการเจริญเติบโตของสัตว์บางชนิดที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะไปเป็นขั้น ๆ จากตัวอ่อนจน ถึงตัวโตเต็มวัย เช่น การเจริญเติบโตของตัวไหมซึ่งเปลี่ยนแปลงจากไข่เป็นหนอน (ตัวอ่อน) ดักแด้ และตัวโตเต็มวัยตามลำดับ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
metamorphic rockหินแปร, หินที่แปรสภาพจากหินอัคนีหรือหินตะกอน เนื่องจากการทับถมความร้อน และการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ทำให้โครงสร้างและสมบัติของหินเดิมเปลี่ยนไปหินแปรมีหลายชนิด เช่น หินชนวน หินอ่อน หินไนส์ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Metamorphopsiaการเห็นภาพบิดเบี้ยว, เห็นภาพบิดเบี้ยว, การเห็นวัตถุบิดเบี้ยวไป [การแพทย์]
Metamorphoseเปลี่ยนรูป [การแพทย์]
Metamorphosisการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง, เมตามอร์โฟซิส, เมตามอร์โฟซีส, การเปลี่ยนรูปร่าง [การแพทย์]
Metamorphosis, Completeวงชีวิตแบบสมบูรณ์ [การแพทย์]
Metamorphosis, Viscousการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes.Metamorphose. Meet the Quagmires (2007)
Metamorphosis[ชื่อตอน "Metamorphosis"] Metamorphosis (2001)
Little ice walkers, here comes the time of metamorphosis, we became children of the ocean, amongst children of the ocean.นักท่องน้ำแข็งตัวน้อย ถึงเวลาแล้ว การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ก็ได้มาถึง เด็ก ๆ แห่งมหาสมุทร ในมวลหมู่ เด็ก ๆ แห่งมหาสมุทร March of the Penguins (2005)
Is he also bald and amorphous?เขาหัวล้านดูเหลวๆเหรอ Juno (2007)
So,what,they go through some kind of metamorphosis?แล้วไงล่ะ พวกมันจะกลายร่างงั้นเหรอ Metamorphosis (2008)
/And just like that, /our modest little Sunny Vista Motel... /... metamorphosized into the /mighty Sunny Vista Nottingham.กลายเป็นซานิ วิสต้า นอตติ้งแฮม หลังจากนั้น25ปี Bedtime Stories (2008)
This is the key stage in the metamorphosis.นี่คือกุญแจสำคัญในกระบวนการแบ่งเซลล์ District 9 (2009)
They're the beginning of your metamorphosis.มันแค่จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนร่างที่สมบูรณ์ Legion (2009)
Paleozoic era metamorphic rocks.หินโสโครกทื่แปรสภาพในยุค Paleozoic The Plain in the Prodigy (2009)
Refers to a creature that has a metamorphic abilityมนุษย์พวกนั้นมีความสามารถในการเปลี่ยนรูปร่าง Johari Window (2010)
We may have found a creature with metamorphic ability.เราได้พบมนุษย์ที่มีความสามารถด้านการกลายร่างเชียวนะ Johari Window (2010)
Anything to do with metamorphic ability?เกี่ยวกับความสามารถการกลายร่างนี่หรือ Johari Window (2010)
As human metamorphosis.เกี่ยวกับมนุษย์กลายร่าง(ตามวงจรชีวิตผีเสื้อ) Johari Window (2010)
Nothing to suggest a metamorphic ability.ไม่มีอะไรชี้ไปถึงความสามารถการกลายร่างนั้น Johari Window (2010)
But what's responsible for this metamorphosis?แต่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ต้องมีความรับผิดชอบอะไรบ้าง? Touch of Eva (2010)
The new arrivals for Fall, through the line's metamorphosis, have modernized its classic tailoring.สำหรับคอลเลคชั่นฤดูฝน เราได้เลือกรูปแบบการเปลี่ยนแปลง ที่ทันสมัยและคลาสสิค Episode #1.14 (2010)
The real work will your metamorphosis into her evil twin.แต่ที่จริงมันคือการสวมเป็นแฝดร้ายของเธอ Black Swan (2010)
People, as a species, are in a constant state of metamorphosis.มนุษย์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งเช่นกัน ที่มีความเปลี่ยนแปลงทุกขณะ Going Dutch (2011)
We'll begin with Kafka's Metamorphosis, on page 133.เรามาเริ่มที่คาฟคา เมตามอโฟซิส หน้า 133 Wolf Moon (2011)
Based on the amorphous wound pattern, the murder weapon is curved upon its horizontal axis.ยึดตามรูปแบบของแผล อาวุธสังหารมีส่วนโค้งตามแกนนอน The But in the Joke (2012)
I'd say it was slime from the creature's metamorphosis.เขาบอกว่าถ้ามีน้ำเมือกออกมา นั่นแหละมันคือสิ่งมีชีวิต Toy Story of Terror (2013)
I pulled up the department's security camera footage, and a van from Metamorpho Chemical caught my eye.ฉันดึงภาพวีดีโอการรักษาความปลอดภัยมาแล้ว และรถตู้จากเมตามอโฟ มันติดตาชั้น Broken Dolls (2013)
Metamorpho was condemned after the quake.เมตามอโฟร์ ถูกปิดหลังจากแผ่นดินไหว Broken Dolls (2013)
He's rather arbitrarily chosen 4:00 as his personal gotterdammerung, and we are about to watch the metamorphosis of a twisted fanatic, poisoned by the gangrene of prejudice, to the status of an avenging angel,Eher willkürlich wählt er 16 Uhr als Zeit seiner persönlichen Götterdämmerung. Gleich sehen wir die Metamorphose eines verdrehten Fanatikers, vergiftet vom Wundbrand des Vorurteils, in den Zustand eines Racheengels, rechtschaffend und allwissend, engagiert und furchterregend. Four O'Clock (1962)
Or more simply stated, the evolution of man, the cycle of going from dust to dessert... the metamorphosis from being the ruler of a planet to an ingredient in someone's soup.Oder einfacher ausgedrückt, die Entwicklung des Menschen, der Kreislauf, von Staub zum Dessert zu werden. Die Metamorphose vom Herrscher eines Planeten zu einer Zutat in der Suppe eines anderen. To Serve Man (1962)
The people of Antos taught him the technique of cellular metamorphosis to restore the destroyed parts of his body.Die Bewohner von Antos lehrten ihn die Technik der Zellmetamorphose, um zerstörte Körperteile wiederherzustellen. Whom Gods Destroy (1969)
a whitish, aerated amorphous affluence oozing from his ears.Ich glaube, gesehen zu haben dass eine weiße, brausende, amorphe Flüssigkeit aus seinen Ohren strömte. Crimes of the Future (1970)
Not as much as I am in the metamorphic Or sedimentary rock categories.Nicht so sehr wie an den metamorphen oder sedimentären Gesteinskategorien. What's Up, Doc? (1972)
The complete metamorphosis of the insect to its adult state occurs within the pupa.Die volle körperliche Reife erlangt das Insekt durch die Metamorphose... In der Puppe. Invasion of the Bee Girls (1973)
The moonlight activates the most amazing metamorphosis.Das Mondlicht besitzt fantastische Möglichkeiten, diese Metamorphosen freizusetzen. The Loreley's Grasp (1973)
It can destroy Loreley's cellular mutations and send her back to the dark night of legend from which she has emerged.Er kann die sofortige Zellzerstörung von Loreleys Metamorphose bewirken zurückschicken in die Dunkelheit der alten Sagen und Legenden aus denen sie entsprungen ist. The Loreley's Grasp (1973)
Well, it's a metamorphosis.Es ist eine Metamorphose. The Incredible Hulk: Death in the Family (1977)
For example, Julius Caesar a metamorphosis of Julius Caesar into the likeness of John F. Kennedy.Julius Cäsar beispielsweise ... Eine Metamorphose von Julius Cäsar, bis er aussieht wie ... John F. Kennedy. Bye Bye Monkey (1978)
With an audacity and wild innocence that gave a strange pang to each metamorphosis.- In Unschuld gebunden an die Geilheit, nehmen wir Metamorphosen einer Frau wahr. - Das gibt doch keinen Sinn! The Troops & Aliens (1979)
And n0w, when David Banner gr0ws angry 0r 0utraged, a startling metam0rph0sis 0ccurs.Wenn David Banner nun wütend wird oder aufgebracht ist vollzieht sich eine erstaunliche Metamorphose. The Phenom (1981)
And n0w, when David Banner gr0ws angry 0r 0utraged, a startling metam0rph0sis 0ccurs.Wenn David Banner nun wütend wird oder aufgebracht ist vollzieht sich eine erstaunliche Metamorphose. Slaves (1982)
This is called a metamorphosis.Man nennt es Metamorphose. Gremlins (1984)
This is called a metamorphosis.Man nennt es Metamorphose. Gremlins (1984)
The Mentamorph is a perfect lure.Der Mentamorph ist der perfekte Köder. The Littlest Dragon (1985)
That is the Mentamorph.WILLIE: Das ist der MentamorphThe Littlest Dragon (1985)
The real Mentamorph would never shatter.Der echte Mentamorph würde nicht erschüttern. The Littlest Dragon (1985)
I should have known that Mentamorph was not real.Ich hätte wissen müssen, dass der Mentamorph nicht echt ist. The Littlest Dragon (1985)
I told Willie about the Mentamorph.Ich erzählte Willie vom MentamorphThe Littlest Dragon (1985)
This is a sublime metamorphosis of the Lane Myer the crowds were expecting to see at Brodie Mountain today.Das ist die sublime Metamorphose des Lane Myers, welchen die Menge erwartet hat, die heute am Mount Brodie steht. Better Off Dead... (1985)
What we need to know first of all is why the public isn't concerned anymore, why they're out of touch, why they've lost that curiosity and that passion... Why have we become amorphic? Why don't we ask any questions anymore?Ich glaube, wir müssen zuerst verstehen, weshalb sich die Menschen nicht angesprochen fühlen, weshalb sie ihr Interesse und ihre Leidenschaft verloren haben, weshalb wir amorphe Wesen geworden sind, weshalb wir keine Fragen mehr stellen, weshalb wir uns Tangos, the Exile of Gardel (1985)
The metamorphosis is accelerating.Das Tempo der Metamorphose erhöht sich. Transfigurations (1990)
They killed anyone undergoing the transfiguration.Jeder mit den Anzeichen der Metamorphose wurde getötet. Transfigurations (1990)
Four of us decided to flee Zalkon and let the metamorphosis take its course.Vier von uns beschlossen die Flucht, um die Metamorphose vollenden zu können. Transfigurations (1990)
It was their method of reproduction, to plant a DNA strand in a living host that causes metamorphosis.So reproduzieren sie. Sie pflanzen in einen lebenden Wirt eine DNA, die eine Metamorphose hervorruft. Identity Crisis (1991)
It's a mass.Es ist nicht amorphHoney, I Blew Up the Kid (1992)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่าง[V] metamorphose, See also: change in form, Example: ตัวหนอนเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างจากตัวหนอนมาเป็นแมลงผีเสื้อโดยปีกน้อยๆ จะค่อยๆ งอกออกมา
บุก[DET] Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne, See also: a kind of plant, Syn. ต้นบุก, มันซูรัน, เบือ, เบีย, บุกคางคก, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกหลายชนิดในสกุล Amorphophallus วงศ์ Araceae ในต้นฤดูฝนจะออกดอกก่อน เวลาบานจะส่งกลิ่นเหม็นมาก เมื่อดอกโรยแล้วมีใบงอกออกมาเพียงใบเดียว ก้านดอกและใบกลมยาว หน้าแล้งต้นตาย เหลือหัวอยู่ใต้ดิน
หินแปร[N] metamorphic rock, Example: หินบางส่วนแปรสภาพเป็นหินแปรไปแล้ว, Thai definition: หินที่แปรสภาพจากหินเดิม โดยการกระทำของความร้อน ความกด และปฏิกิริยาเคมี
บุก[N] Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne, See also: a kind of plant, Syn. ต้นบุก, มันซูรัน, เบือ, เบีย, บุกคางคก, Example: บุกถูกนำมาสกัดเป็นอาหารลดน้ำหนักของสตรีที่ได้รับความนิยมอย่างสูง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกหลายชนิดในสกุล Amorphophallus วงศ์ Araceae ในต้นฤดูฝนจะออกดอกก่อน เวลาบานจะส่งกลิ่นเหม็นมาก เมื่อดอกโรยแล้วมีใบงอกออกมาเพียงใบเดียว ก้านดอกและใบกลมยาว หน้าแล้งต้นตาย เหลือหัวอยู่ใต้ดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฮโรอีน[n.] (hērōīn) EN: heroine ; diacetylmorphine (INN)   FR: héroïne [f] ; diacétylmorphine [f] ; diamorphine [f]
หินแปร[n. exp.] (hinpraē) EN: metamorphic rock   FR: roche métamorphique [f]
อีรอก [n.] (īrøk) EN: Amorphophallus brevispathus   
ใจเฉื่อย[n.] (jaicheūay) FR: amorphe ; apathique
การเปลี่ยนสัณฐาน[n. exp.] (kān plīen santhān) EN: metamorphosis   FR: métamorphose [f]
เปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่าง[v. exp.] (plīen rūp plīen rāng) EN: metamorphose; change in form   FR: se métamorphoser
ปวกเปียก[adj.] (puakpīek) EN: weak ; feeble ; flabby ; limp ; flaccid ; spent ; worn out ; flimsy ; spineless   FR: mou ; amorphe ; faible

CMU English Pronouncing Dictionary
AMORPHOUS    AH0 M AO1 R F AH0 S
METAMORPHIC    M EH2 T AH0 M AO1 R F IH0 K
METAMORPHOSE    M EH2 T AH0 M AO1 R F OW0 Z
METAMORPHOSIS    M EH2 T AH0 M AO1 R F AH0 S AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amorphous    (j) ˈəmˈɔːfəs (@1 m oo1 f @ s)
metamorphose    (v) mˌɛtəmˈɔːfouz (m e2 t @ m oo1 f ou z)
metamorphosed    (v) mˌɛtəmˈɔːfouzd (m e2 t @ m oo1 f ou z d)
metamorphoses    (v) mˌɛtəmˈɔːfouzɪz (m e2 t @ m oo1 f ou z i z)
metamorphoses    (n) mˌɛtəmˈɔːfəsiːz (m e2 t @ m oo1 f @ s ii z)
metamorphosis    (n) mˌɛtəmˈɔːfəsɪs (m e2 t @ m oo1 f @ s i s)
metamorphosing    (v) mˌɛtəmˈɔːfouzɪŋ (m e2 t @ m oo1 f ou z i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
变态[biàn tài, ㄅㄧㄢˋ ㄊㄞˋ, / ] metamorphosis; abnormal; anomalous, #6,476 [Add to Longdo]
变质[biàn zhì, ㄅㄧㄢˋ ㄓˋ, / ] go bad; deteriorate; metamorphism, #12,443 [Add to Longdo]
变质岩[biàn zhì yán, ㄅㄧㄢˋ ㄓˋ ㄧㄢˊ, / ] metamorphic rock (geol.), #68,311 [Add to Longdo]
无定形碳[wú dìng xíng tàn, ˊ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ ㄊㄢˋ, / ] amorphous carbon, #366,117 [Add to Longdo]
词跟语[cí gēn yǔ, ㄘˊ ㄍㄣ ㄩˇ, / ] amorphous language [Add to Longdo]
变质作用[biàn zhì zuò yòng, ㄅㄧㄢˋ ㄓˋ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, / ] metamorphism (geol.) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Formlosigkeit {f}amorphousness [Add to Longdo]
Halbleiter {m} [electr.] | amorpher Halbleitersemiconductor; electronic semiconductor | amorphous semiconductor [Add to Longdo]
Metamorphismus {m}metamorphism [Add to Longdo]
Metamorphose {f}; Wandlung {f}; Verwandlung {f} | Metamorphosen {pl}metamorphosis | metamorphoses [Add to Longdo]
Silizium {n} | amorphes Siliziumsilicon | amorphous silicon [Add to Longdo]
amorph; unkristallinischamorphous [Add to Longdo]
amorph; formlos {adv}amorphously [Add to Longdo]
formlosamorphous [Add to Longdo]
gestaltet ummetamorphoses [Add to Longdo]
metamorphmetamorphic [Add to Longdo]
metamorphmetamorphous [Add to Longdo]
verwandeln; wandeln; umwandeln; umgestalten | verwandelnd; wandelnd; umwandelnd; umgestaltend | verwandelt; gewandelt; umgewandelt; umgestaltet | verwandelt; wandelt; wandelt um; gestaltet um | verwandelte; wandelte; wandelte um; gestaltete umto metamorphose | metamorphosing | metamorphosed | metamorphosed | metamorphosed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アモルファス[, amorufasu] (adj-f) amorphous [Add to Longdo]
アモルファスシリコン[, amorufasushirikon] (n) amorphous silicon [Add to Longdo]
アモルファス金属[アモルファスきんぞく, amorufasu kinzoku] (n) amorphous metal [Add to Longdo]
アモルファス太陽電池[アモルファスたいようでんち, amorufasu taiyoudenchi] (n) amorphous solar cell [Add to Longdo]
アモルファス半導体[アモルファスはんどうたい, amorufasu handoutai] (n) amorphous semiconductor [Add to Longdo]
スクイーズ[, sukui-zu] (adj-f) anamorphic (DVD) (lit [Add to Longdo]
メタモルフォーゼ[, metamorufo-ze] (n) metamorphose (ger [Add to Longdo]
化生[けしょう, keshou] (n,vs,adj-no) growth; metamorphosis [Add to Longdo]
完全変態[かんぜんへんたい, kanzenhentai] (n) (See 不完全変態) complete metamorphosis; holometabolism [Add to Longdo]
篠竹[すずたけ;スズタケ, suzutake ; suzutake] (n) (uk) Sasamorpha borealis (species of bamboo grass unique to Japan) [Add to Longdo]
水篶;三篶[みすず, misuzu] (n) (uk) (See 篠竹・すずたけ) Sasamorpha borealis (species of bamboo grass unique to Japan) [Add to Longdo]
接触変成帯[せっしょくへんせいたい, sesshokuhenseitai] (n) contact metamorphic aureole; contact aureole; aureole; contact metamorphic zone [Add to Longdo]
大化け[おおばけ, oobake] (n,vs) change; metamorphosis; transformation [Add to Longdo]
非結晶質[ひけっしょうしつ, hikesshoushitsu] (n) {comp} amorphous [Add to Longdo]
非結晶性[ひけっしょうせい, hikesshousei] (adj-f) (See 多結晶性) amorphous [Add to Longdo]
非晶質[ひしょうしつ, hishoushitsu] (n) amorphous [Add to Longdo]
不完全菌類[ふかんぜんきんるい, fukanzenkinrui] (n) Deuteromycota; fungi imperfecti; mitosporic fungi; anamorphic fungi [Add to Longdo]
不完全変態[ふかんぜんへんたい, fukanzenhentai] (n) (See 完全変態) incomplete metamorphosis; hemimetabolism [Add to Longdo]
不定形[ふていけい, futeikei] (n) (1) indeterminate form; (adj-no) (2) undefined; indefinite; unstructured; protean; amorphous [Add to Longdo]
変化[へんげ, henge] (n,vs) (1) change; variation; alteration; mutation; transition; transformation; transfiguration; metamorphosis; (2) variety; diversity; (3) inflection; declension; conjugation; (4) sidestepping (sumo); (P) [Add to Longdo]
変形[へんけい, henkei] (n,vs,adj-no) transformation; variation; metamorphosis; modification; deformation; variety; deformity; monster; (P) [Add to Longdo]
変身[へんしん, henshin] (n,vs) metamorphosis; disguise; transformation; (P) [Add to Longdo]
変成[へんせい, hensei] (n) metamorphosis [Add to Longdo]
変成岩[へんせいがん, henseigan] (n) metamorphic rock [Add to Longdo]
変成作用[へんせいさよう, henseisayou] (n) metamorphism [Add to Longdo]
変成帯[へんせいたい, henseitai] (n) metamorphic belt; metamorphic zone [Add to Longdo]
変態[へんたい, hentai] (n,vs,adj-no) (1) transformation; metamorphosis; (2) abnormality; pervert; (P) [Add to Longdo]
無定形[むていけい, muteikei] (adj-na,n) amorphous; shapeless [Add to Longdo]
無定形炭素[むていけいたんそ, muteikeitanso] (n) amorphous carbon [Add to Longdo]
篶;篠[すず, suzu] (n) (1) (arch) (See 篠竹・すずたけ) Sasamorpha borealis (species of bamboo grass unique to Japan); (2) shoots of this plant [Add to Longdo]
鼬萩[いたちはぎ;イタチハギ, itachihagi ; itachihagi] (n) (uk) false indigo (Amorpha fruticosa); bastard indigo; leadwort [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
非結晶質[ひけっしょうしつ, hikesshoushitsu] amorphous [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top