ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amender

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amender-, *amender*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก้รัฐธรรมนูญ[v. exp.] (kaē ratthathammanūn = ratthammanūn) EN: amend a constitution   FR: modifier la constitution ; amender la constitution
กลับตัว[v.] (klaptūa) EN: reform ; turn over a new leaf ; amend   FR: se corriger ; tourner la page ; s'amender (litt.)

Japanese-English: EDICT Dictionary
修正者[しゅうせいしゃ, shuuseisha] (n) amender [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Amender \A*mend"er\, n.
     One who amends.
     [1913 Webster]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  amender /amɑ̃de/ 
   improve; fertilize

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top