ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alpin

AH0 L P IH1 N   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alpin-, *alpin*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alpine[ADJ] ซึ่งเกี่ยวกับเทือกเขาแอลป์, Syn. alpestrine
alpinist[N] นักปีนเขา, Syn. mountain climber

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alpine(แอล' ไพนฺ, -พิน) adj. ซึ่งเกี่ยวกับเทือกเขาที่สูง, สูงมาก, ซึ่งยกขึ้นสูง, เกี่ยวกับเทือกเขาแอลพ์, ซึ่งเจริญเติบโตบนภูเขาสูง, มีลักษณะคล้ายเทือกเขาแอลพ์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alpineแบบแอลป์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
alpineแบบแอลป์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
alpine orogenyการก่อเทือกเขาแบบแอลป์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
alpine rangeเทือกเขาแบบแอลป์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Alpine style.แบบบ้านริมเขา Night and Fog (1956)
Alpine car stereos $0.31 an hour.เครื่องเสียงรถยนต์ยี่ห้ออัลไพน์ ค่าแรงแค่ชั่วโมงละ 31 เซนต์ The Corporation (2003)
This alpine climate is fickle.อากาศมันกำลังจะเปลี่ยน Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
- Alpine. Born and bred.- เกิดและโตที่อัลไพน์ No Country for Old Men (2007)
Alpine Fields,it's a familyอัลพาย ฟิล์และครอบครัว Alpine Fields (2008)
The Alpine Antiquarian Bookshop should be at the end of this street and on the right-hand side of the square.ร้านหนังสือ อัลไพน์ แอนทิควอเรี่ยน น่าจะอยู่สุดถนนนี่ ...ทางขวามือของจตุรัส Inkheart (2008)
I explicitly say I want no air freshener, and every time I drive away smelling like an Alpine w3-- house.ฉันขอพูดอย่างชัดเจน ฉันไม่อยากสูดมลพิษทางอากาศเข้าไป และทุกครั้งฉันขับรถหนีมันตลอดเลย กลิ่นยังกะอัลไพน์ ส่งกลิ่นเหม็นตลบอบอวนบ้าน 3 วัน Abiquiu (2010)
I have the Red-Haired Anne and Alpine Rose series.ฉันมีเรื่อง Red-Haired Anne และ Alpine Rose Episode #1.4 (2011)
He's not the Stig's Alpine cousin, he's just The Stig.เขาไม่ใช่ลูกพี่ลูกน้องชาวอัลไพน์ของสติก เขาคือสติกเฉยๆ Episode #18.4 (2012)
You guys work it out, while I put together an Alpine costume.ขณะที่ฉันไปหาชุด Alpine มาใส่ Introduction to Finality (2012)
As an Alpinist, Meru is the culmination of all I've done... and all I've wanted to do is this peak and this climb.ในฐานะนักไต่เขา เมรูคือเป้าหมาย ของทุกสิ่งที่ผมทำมา และทุกสิ่งที่ผมอยากจะทำ นั่นคือการไต่ยอดเขานี้ Meru (2015)
They say the best Alpinists are the ones with the worst memory.มีคนบอกว่านักไต่เขาชั้นยอด มักความจำไม่ดี Meru (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alpinAlpine flowers are abundant there.
alpinHe stood dazedly watching the beauty of the Alpine dawn.
alpinI like Alpine skiing better than Nordic skiing.
alpinShe is a doctor and also an alpinist.
alpinThe Alpinists carried out the ascent, but they did not return safely.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การปีนเขา[n. exp.] (kān pīn khao) EN: mountain climbing   FR: alpinisme [m] ; escalade [m]
การไต่เขา[n. exp.] (kān tai khao) EN: mountain climbing   FR: alpinisme [m] ; escalade [m]
นักปีนเขา[n. exp.] (nak pīn khao) EN: mountaineer ; mountain climber   FR: alpiniste [m]
นักไต่เขา[n. exp.] (nak tai khao) EN: mountaineer ; mountain climber   FR: alpiniste [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ALPIN    AH0 L P IH1 N
ALPINE    AE1 L P AY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alpine    (j) ˈælpaɪn (a1 l p ai n)
alpinist    (n) ˈælpɪnɪst (a1 l p i n i s t)
alpinists    (n) ˈælpɪnɪsts (a1 l p i n i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
高山[gāo shān, ㄍㄠ ㄕㄢ, ] alpine, #10,474 [Add to Longdo]
高山区[gāo shān qū, ㄍㄠ ㄕㄢ ㄑㄩ, / ] alpine district [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alpin...alpine [Add to Longdo]
Alpinist {m}alpinist [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アークティックチャー;ホッキョクイワナ;アルプスイワナ[, a-kuteikkucha-; hokkyokuiwana ; arupusuiwana] (n) Arctic char (Salvelinus alpinus alpinus) [Add to Longdo]
アルパイン[, arupain] (n) alpine; (P) [Add to Longdo]
アルピニスト[, arupinisuto] (n) alpinist [Add to Longdo]
アルピニズム[, arupinizumu] (n) alpinism [Add to Longdo]
アルペンスキー[, arupensuki-] (n) Alpine skiing (ger [Add to Longdo]
アルペン種目[アルペンしゅもく, arupen shumoku] (n) Alpine events; Alpine sports [Add to Longdo]
エーデルワイス[, e-deruwaisu] (n) alpine flower (ger [Add to Longdo]
ドール[, do-ru] (n) (1) doll; (2) dhole (Cuon alpinus) [Add to Longdo]
亜高山帯[あこうざんたい, akouzantai] (n,adj-no) subalpine zone [Add to Longdo]
花茗荷[はなみょうが;ハナミョウガ, hanamyouga ; hanamyouga] (n) (uk) peppermint stick (species of perennial evergreen, Alpinia japonica) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  alpin /alpɛ̃/ 
   alpine

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Alpin... /alpiːn/
   alpine

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top