ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

allein

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -allein-, *allein*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Allein bei dem Gedanken geht mir einer ab!Allein bei พวก Gedanken geht mir einer AB! Sacramentum (2012)

German-Thai: Longdo Dictionary
allein(adj) ตามลำพัง เช่น allein reisen เที่ยวตามลำพัง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alleinbegünstigte {m,f}; Alleinbegünstigtersole beneficiary [Add to Longdo]
Alleinbesitz {m}exclusive possession [Add to Longdo]
Alleinerbe {m}; Alleinerbin {f} | Alleinerben {pl}sole heir; sole heiress | sole heirs [Add to Longdo]
Alleinerziehende {m,f}; Alleinerziehenderlone parent [Add to Longdo]
Alleingang {m} | etw. im Alleingang machensolo effort | to do sth. on one's own [Add to Longdo]
Alleingang {m} [sport]solo run [Add to Longdo]
Alleinherrschaft {f}autarchy [Add to Longdo]
Alleinherrschaft {f} | Alleinherrschaften {pl}sole reign | sole reigns [Add to Longdo]
Alleinherrscher {m}; Autokrat {m} | Alleinherrscher {pl}; Autokraten {pl}autocrat | autocrats [Add to Longdo]
Alleininhaber {m}sole owner [Add to Longdo]
Alleinreisende {m,f}; Alleinreisenderperson travelling alone [Add to Longdo]
Alleinrecht {n} | Alleinrechte {pl}sole right | sole rights [Add to Longdo]
Alleinschuld {f}sole blame; sole responsibility [Add to Longdo]
Alleinsein {n}privateness [Add to Longdo]
Alleinsein {n}soleness [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一人暮らし[ひとりぐらし, hitorigurashi] alleine_leben [Add to Longdo]
単独[たんどく, tandoku] allein, einzeln [Add to Longdo]
[ゆい, yui] ALLEIN, NUR [Add to Longdo]
[か, ka] ALLEIN, VERWITWET, WENIGE, GERING [Add to Longdo]
独り[ひとり, hitori] allein [Add to Longdo]
独酌[どくしゃく, dokushaku] allein_trinken [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  allein /alain/
   alon; alone; reclusive; unescorted

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top