Search result for

aire

(80 entries)
(0.0102 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aire-, *aire*
Possible hiragana form: あいれ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Airedale[N] ชื่อพันธุ์สุนัขชนิดหนึ่ง มีขายาวขนแข็งเหมือนเส้นลวดมีสีแทนคาดดำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affaire d' honneur(อาแฟร์' โดเนอ) fr. การต่อสู้ตัวต่อตัว (a duel)
au contraire(โอคอนแทร') fr. ตรงกันข้าม
billionaire(บิล'ยะแนร์) n. ผู้มีเงินพันล้าน (ดอลลาร์,ปอนด์ ฯลฯ), Syn. multimillionaire
buenos aires(บเว'นัส แอ' ริซ) n. ชื่อเมืองหลวงของอาเจนตินา
charge d'affaires(ชาร์เย'ดะแฟร์) n. อุปทูต,ผู้ทำการแทน,ผู้รักษาการแทน, Syn. charge
commissionaire(คะมิชชะแนร') n. ผู้กระทำหน้าที่เล็ก ๆ น้อย ๆ (เช่น คนเฝ้าประตู คนส่งของ)
concessionaire(คันเซส'เชินแนร์') n. ผู้ได้รับสัมปทาน,ผู้รับโอน,ผู้ได้รับการยกให้., Syn. concessioner
doctrinaire(ดอคทระแนร์) adj. หัวรั้น,ดันทุรัง,ถือแต่หลัก,เป็นเพียงทฤษฎี,ซึ่งปฏิบัติไม่ได้,n. คนหัวรั้น
fair-haired(แฟร'แฮร์ดฺ) adj. ซึ่งมีผมสีทอง,คนโปรดของนาย, Syn. favourite
frigidaire(ฟริจ'จิแดร์) n. ตู้เย็นไฟฟ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
billionaire(n) มหาเศรษฐี
millionaire(n) มหาเศรษฐี,เศรษฐี,คนมั่งมี,คนรวย
questionnaire(n) แบบสอบถาม,กระทู้ถาม,การสอบถาม,คำถาม
repairer(n) ผู้ปฏิสังขรณ์,ผู้ซ่อมแซม,ผู้ฟื้นฟู

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
# L.A., Sydney, Buenos Airesแอลเอ ซิดนีย์ บัวโนสไอเรส High School Musical 3: Senior Year (2008)
Does she really want that aired in open court?เธอต้องการให้เปิดเผยในศาลเปิดเหรอ A Pretty Girl in a Leotard (2009)
I want you to come to Buenos Aires.ผมต้องการให้คุณไปบัวโนสไอเรสกับ In the Realm of the Basses (2009)
Word is, Serena van der Woodsen tangoed in the new year in the plazas of Buenos Aires.เรื่องแรกก็คือเซเรนา แวน เดอ วู้ดเซ่นเต้นแทงโก้ในวันปีใหม่ ในใจกลางบัวโนสไอเรส In the Realm of the Basses (2009)
Well, it is summer in Buenos Aires.คุณดูแทนๆ ก็ มันเป็นหน้าร้อนใน บัวโนไอเรสไง In the Realm of the Basses (2009)
- When I was in Buenos Aires--บอกทางไปรษณียบัตรน่าจะดีกว่า In the Realm of the Basses (2009)
Dirty laundry aired on "gossip girl."โสโครกกระจายอยู่บน กอสซิบบเกิร์ลซะอีก The Grandfather (2009)
Anchorage, Buenos Aires, Dubai...แองคอราจ บัวโนสไอเรส ดูไบ The Gift (2009)
There's a bank in Buenos Aires, at the corner of Cacao and Santa Fe!มีอยู่ธนาคารอยู่ที่บัวโนส ไอเรส หัวมุมถนนคาคาโอตัดกับซานตาเฟ มีผู้หญิงคนนึงอยู่ที่นั่น... Repo Men (2010)
- Buenos Aires.- บัวโนสไอเรส Inception (2010)
S02E23 "Over There" Aired on may 20, 2010Fringe Season 02 Episodes 23 "Over There Part 2" Over There: Part 2 (2010)
For Buenos Aires.ไป บัวโนส ไอเรส I Know Who You Are (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aireIt is high time we aired some of our gripes.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีตข้าราชการตำรวจ[n. exp.] (adīt khārātchakān tamrūat) FR: ancien fonctionnaire de police [m]
แอ่ว[v.] (aēo) EN: court ; woo ; serenade ; sing to   FR: faire la cour ; courtiser
อาหารกำหนด[v. exp.] (āhān kamnot) EN: diet   FR: régime (alimentaire) [m]
อาหารป่า[n. exp.] (āhān pā) EN: wild food ; jungle food   FR: gibier [m] ; spécialité culinaire de la forêt [f]
อาหารพิเศษ[n. exp.] (āhān phisēt) FR: spécialité culinaire [f]
อาการข้างเคียง[n. exp.] (ākān khāngkhīeng) EN: side effect   FR: effet secondaire [m]
อาการเคล็ด[v.] (ākān khlet) EN: be sprained   FR: se faire une entorse
อกตัญญู[v.] (akatanyū) EN: be ungrateful   FR: être ingrat ; faire preuve d'ingratitude
อาคารเรียน[n. exp.] (ākhān rīen) EN: school building ; education building   FR: bâtiment scolaire [m]
อำนาจดุลพินิจ[n. exp.] (amnāt dunlaphinit) FR: pourvoir discrétionnaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AIRED    EH1 R D
AIRES    EH1 R IY0 Z
AIREY    EH1 R IY0
AIREDALE    EH1 R D EY2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Aires    (n) (ei1 r ii z)
aired    (v) (e@1 d)
Airedale    (n) (e@1 d ei l)
Airedales    (n) (e@1 d ei l z)
Aireborough    (n) (e@1 b @ r @)

French-Thai: Longdo Dictionary
faire de la natation(vt) ว่ายน้ำ หรือ ไปว่ายน้ำ, See also: S. nager à la piscine,
faire de la randonnée(vt) เดินเที่ยวตามป่าเขา
faire du foot(vt) เล่นฟุตบอล
Image:
faire du volley(vt) เล่นวอลเล่ย์บอล
Image:
faire du patin à glace(vt) เล่นสเก็ตน้ำแข็ง
faire du skiเล่นสกี
faire de l'escrime(vt) เล่นฟันดาบสากล
faire du sport(vt) เล่นกีฬา
faire du théâtre(vt) เล่นละครเวที
faire de la danse(vt) เต้นรำ
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
くわ入れ式;鍬入れ式[くわいれしき, kuwaireshiki] (n) ground-breaking ceremony [Add to Longdo]
アイレット[, airetto] (n) eyelet [Add to Longdo]
アイレットワーク[, airettowa-ku] (n) eyelet work [Add to Longdo]
アジャタ[, ajata] (n) (abbr) (See 玉入れ) sport similar to ball-toss game played in schools (All Japan Tamaire) [Add to Longdo]
アプザイレン[, apuzairen] (n,vs) abseiling (ger [Add to Longdo]
アンケート[, anke-to] (n) questionnaire (fre [Add to Longdo]
アンケート結果[アンケートけっか, anke-to kekka] (n) questionnaire results; survey results [Add to Longdo]
アンケート調査[アンケートちょうさ, anke-to chousa] (n) questionnaire survey [Add to Longdo]
アンケート用紙[アンケートようし, anke-to youshi] (n) questionnaire (form) [Add to Longdo]
アンザイレン[, anzairen] (n,vs) roping oneself up (ger [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セル配列[せるはいれつ, seruhairetsu] cell array [Add to Longdo]
ダイレクトコール機能[ダイレクトコールきのう, dairekutoko-ru kinou] direct call facility [Add to Longdo]
ダイレクトコネクション[だいれくとこねくしょん, dairekutokonekushon] direct connection [Add to Longdo]
ダイレクト接続[ダイレクトせつぞく, dairekuto setsuzoku] direct connection [Add to Longdo]
ハイレベルデータリンク制御手順[ハイレベルデータリンクせいぎょてじゅん, haireberude-tarinku seigyotejun] High-level Data Link Control, HDLC [Add to Longdo]
メディアイレーザ[めでいあいれーざ, medeiaire-za] media eraser [Add to Longdo]
リダイレクト[りだいれくと, ridairekuto] redirect (vs) [Add to Longdo]
仮配列[かりはいれつ, karihairetsu] dummy array [Add to Longdo]
画素配列[がそはいれつ, gasohairetsu] pel array [Add to Longdo]
割付け配列[わりつけはいれつ, waritsukehairetsu] allocatable array [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Aire
   n 1: a river in northern England that flows southeast through
      West Yorkshire [syn: {Aire}, {River Aire}, {Aire River}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 aire [ɛr]
   area
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 aire
   air
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top