Search result for

ah

(135 entries)
(0.092 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ah-, *ah*.
English-Thai: Longdo Dictionary
shopaholic(n) คนที่ชอบซื้อของมากจนหยุดไม่ได้
Taj Mahal(n) ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักของจักรพรรดิ์อินเดียที่ชื่อ Mughal Emperor Shāh Jahān ทัชมาฮาลถูกสร้างเพื่อรำลึกถึงภรรยาที่รักของพระองค์
halakhah(n) เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ Midrash ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณ(คัมภีร์ห้าเล่มแรกของชาวยิว) ซึ่งประกอบด้วยสองส่วนคือ Halakhah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณที่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ และ Aggadah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ, S. exegesis, R. Midrash, Aggadah
aggadah(n) เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ Midrash ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณ(คัมภีร์ห้าเล่มแรกของชาวยิว) ซึ่งประกอบด้วยสองส่วนคือ Halakhah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณที่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ และ Aggadah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ, S. exegesis, R. Midrash, Halakhah

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ah    [INT] ฮ้า (คำอุทานแสดงความรู้สึกยินดี, พอใจ, เสียใจหรือไม่เห็นด้วยกับคนอื่น), See also: ความเจ็บปวด, ความประหลาดใจ
aha    [INT] คำอุทานแสดงความพอใจ ยินดี
ahem    [INT] (คำอุทานที่มีเสียงเหมือนการไอ เพื่อเรียกความสนใจ)
ahoy    [INT] คำอุทานแสดงการยินดีหรือการต้อนรับ
ahead    [ADV] ก่อนหน้านี้
ahead    [ADJ] ก่อนหน้านี้
ahead    [ADJ] ด้านหน้า
ahead    [ADV] ด้านหน้า
ahead    [ADJ] แต้มนำไป, See also: ชนะไป
ahead    [ADV] แต้มนำไป, See also: ชนะไป, Syn. leading, winning

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
AHU (air handling unit)เอเอชยู (หน่วยเครื่องส่งลม) [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ahchor pile เสาเข็ม
เสาที่ตอกหรือหล่ออยู่ในดินเพื่อรับน้ำหนัก บรรทุกของอาคาร [สิ่งแวดล้อม]
Ahimsaอหิงสา [TU Subject Heading]
Ahmadiyyaอะห์มาดียา [TU Subject Heading]
Ahom languageภาษาอาหม [TU Subject Heading]
Ahoms (Indic people)ชาวอาหม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ah"May I borrow this pen?" "Sure, go ahead."
ah"May I use this telephone?" "Go ahead."
ah"Do you mind if I smoke?" "Not at all. Go ahead."
ah"May I use your pencil?" "Sure go ahead."
ah"Can I use your car?' "Sure. Go ahead."
ah"Do you mind if I use your phone?" "No, please go ahead."
ahLook at the sign just ahead of you.
ahAmerica is ahead in space technology.
ahWe ought to have phoned ahead and reserved a table.
ahYou should go ahead and do it, just like you said you would.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ah(อา) interj. โอย, อะฮ้า! (คำอุทานแสดงความเจ็บปวดความประหลาดใจ ความเห็นด้วยความสงสาร การบ่น ความยินดี ฯลฯ)
aha(อาเฺฮด') adv.,adj. ไปข้างหน้า, ข้างหน้า, ภายหน้า, ล่วงเกิน, นำหน้า, ก่อน, เดินต่อไปข้างหน้า, เกิน, ล้ำหน้า (in front , at the head)
ahcabbr. acute hemorrhagic conjunctivitis
ahem(อะเฮม') interj. อือฮื้อ (แสดงความสงสัย,ความสนใจและอื่น) (an utterance)
ahgabbr. antihemophiliac globulin
ahimsa(อะฮิม' ซา, อะฮีง' ซา) อหึงสา, หลักปฏิบัติของฮินดูที่ไม่ยึดถือความรุนแรง
ahistoric(al) (อะฮิสทอ' ริค -คัล) adj. ไม่มีการบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ (indifferent to tradition)
ahold(อะโฮลด') ยึด, จับ -get ahold of ติดต่อได้กับ (a hold)
ahorse(อะฮอร์ส') adj., adv. บนหลังม้า
ahoy(อะฮอย') interj. เสียงร้องเรียกเรือ

English-Thai: Nontri Dictionary
aha(int) คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือพอใจ
ahead(adv) ล่วงหน้า,นำหน้า,ก่อน,ขึ้นหน้า,ตรงไปข้างหน้า
ahoy(int) เสียงเรียก
Brahman(n) พราหมณ์
Brahmin(n) พราหมณ์
Brahminism(n) ศาสนาพราหมณ์
cheetah(n) เสือชีต้า,เสือแผ้ว
dahlia(n) ดอกรักเร่
fahrenheit(n) อุณหภูมิฟาเรนไฮท์
graham(adj) ทำจากแป้งที่ยังไม่ได้ร่อน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอเอชเอ [N] Alpha Hydroxy Acid, See also: AHA, Syn. กรดผลไม้
เบื้องหน้า [ADV] in front of, See also: ahead, Syn. ข้างหน้า, Ant. ข้างหลัง, Example: เด็กหนุ่มผิวคล้ำเค้าหน้าคมเศร้าที่นั่งอยู่เบื้องหน้าดิฉันแลดูเศร้าเหมือนเด็กเก็บกด
แหม [INT] oh!, See also: ah!, Example: แหม! เมื่อตะกี้ลูกๆ หลานๆ ของพี่ทำเอาผมตกใจหมดเลย, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาเพื่อแสดงความรู้สึกประหลาดใจ ไม่พอใจ
อื้อฮือ    [INT] ah, See also: my god, Thai definition: เสียงอุทานแสดงความประหลาดใจ
ล้ำหน้า    [ADV] ahead of, See also: in front of, Ant. ถดถอย, ล้าหลัง, Example: ความเจริญของญี่ปุ่นได้ก้าวล้ำหน้าไทยไปในเกือบทุกวิถีทาง, Thai definition: อาการที่นำหน้าไป
ก่อนกำหนด    [ADV] ahead of schedule, See also: ahead of time, prematurely, Syn. ก่อน, Ant. หลัง, Example: เด็กคนนี้คลอดก่อนกำหนด, Thai definition: ก่อนเวลาที่คาดไว้
ก่อนเวลา    [ADV] ahead of schedule, See also: ahead of time, Ant. หลัง, Example: เธอจะเป็นคนเดียวในกลุ่มที่จะไปถึงก่อนเวลาเสมอ, Thai definition: ก่อนเวลาที่คาดไว้
ล้ำหน้า    [ADV] ahead of, See also: in front of, Ant. ถดถอย, ล้าหลัง, Example: ความเจริญของญี่ปุ่นได้ก้าวล้ำหน้าไทยไปในเกือบทุกวิถีทาง, Thai definition: อาการที่นำหน้าไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อา[excl.] (ā) EN: ah ! ; hmmm   
อับราฮัม[n. exp.] (Abrāham) EN: Abraham   
อับราฮัม ลินคอล์น = อับราฮัม ลินคอร์น[n. prop.] (Abraham Linkhøn) EN: Abraham Lincoln   FR: Abraham Lincoln
อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์[n. prop.] (Alēksāndoē Krēhaēm Bēl) EN: Alexander Graham Bell   FR: Alexander Graham Bell
อรหันต์[n.] (Arahan = Ørahan) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint   FR: saint bouddhique [m] ; arhat = arahat [m]
แบงก์ห้าร้อย[n. exp.] (baeng hā røi) FR: billet de 500 (bahts) [m]
แบงก์ห้าสิบ[n. exp.] (baeng hāsip) FR: billet de 50 (bahts) [m]
แบงค์พัน[n. exp.] (baeng phan) FR: billet de 1.000 (bahts) [m]
แบงก์ร้อย[n. exp.] (baeng røi) EN: hundred bill   FR: billet de cent (bahts) [m]
แบงค์ยี่สิบ[n. exp.] (baeng yīsip) FR: billet de 20 (bahts) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
A    AH0
'M    AH0 M
'N    AH0 N
AH    AA1
AN    AH0 N
IF    AH0 F
IN    AH0 N
IS    AH0 Z
IT    AH0 T
OF    AH1 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ah    (uh) (aa1)
aha    (uh) (aa1 h aa1)
ahem    (uh) (@1 h @1 m)
ahoy    (uh) (@1 h oi1)
Ahmed    (n) (aa1 m e d)
ahead    (a) (@1 h e1 d)
Ahmanson    (n) (aa1 m @ n s @ n)
Ahmedabad    (n) (aa1 m e1 d @ b a d)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
あひる[あひる, ahiru] Thai: เป็ด,สัตว์ปีกชนิดหนื่ง English: duck

German-Thai: Longdo Dictionary
Gefahr(n) |die, pl. Gefahren| อันตราย
Jahr(n) |das, pl. Jahre| ปี
Jahre(n) |pl.| หลายปี, See also: das Jahr
Nähe(n) |die, nur Sing.| ความใกล้, บริเวณใกล้เคียง เช่น in der Nähe von der Post
Rahmen(n) |der, pl. Rahmen| กรอบ, ขอบเขต, เค้าโครง
Verfahren(n) |das, pl. Verfahren| ขบวนการ (ขั้นตอน ไม่ใช่กลุ่มคน)
Vorjahr(n) |das| ปีก่อนหน้า
Wahl(n) |die, pl. Wahl| ทางเลือก, สิ่งที่เลือก
Wahl(n) |die, pl. Wahl| การเลือกตั้ง
Zahl(n) |die, pl. Zahlen|จำนวน, ตัวเลข

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Ahnung {f} (n) การรู้ล่วงหน้า, ความรู้สึกสังหรณ์ใจ

Japanese-English: EDICT Dictionary
鱰(oK);鱪(oK)[しいら;シイラ, shiira ; shiira] (n) (uk) mahimahi (Coryphaena hippurus); common dolphinfish; dolphin; dorado [Add to Longdo]
INAH[アイナ, aina] (n) (See イソニコチン酸ヒドラジド) isonicotinic acid hydrazide; INAH [Add to Longdo]
UHF[ユーエッチエフ, yu-ecchiefu] (n) ultrahigh frequency; UHF [Add to Longdo]
[, a] (int) (1) Ah! (expression of surprise, recollection, etc.); Oh!; (2) Hey! (to get someone's attention) [Add to Longdo]
あきまへん[, akimahen] (adj-na) (ksb [Add to Longdo]
あごが干上がる;顎が干上がる[あごがひあがる, agogahiagaru] (exp,v5r) to lose one's means of livelihood; to become unable to earn a living [Add to Longdo]
あさひ[, asahi] (n) skips-most-stations Jouetsu-line Shinkansen [Add to Longdo]
あはは[, ahaha] (int) a-ha-ha (laughing loudly) [Add to Longdo]
あほんだら[, ahondara] (n) (ksb [Add to Longdo]
あら[, ara] (int) (fem) oh; ah; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚哈斯[Yà hā sī, ㄧㄚˋ ㄏㄚ ㄙ, / ] Ahaz (son of Jotham) [Add to Longdo]
前方[qián fāng, ㄑㄧㄢˊ ㄈㄤ, ] ahead; the front [Add to Longdo]
前面[qián miàn, ㄑㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˋ, ] ahead; in front; preceding; above [Add to Longdo]
提早[tí zǎo, ㄊㄧˊ ㄗㄠˇ, ] ahead of schedule; sooner than planned; to bring forward (to an earlier time) [Add to Longdo]
艾哈迈德[Ài hǎ mài dé, ㄞˋ ㄏㄚˇ ㄇㄞˋ ㄉㄜˊ, / ] Ahmed (name) [Add to Longdo]
艾哈迈德阿巴德[Ài hǎ mài dé ā bā dé, ㄞˋ ㄏㄚˇ ㄇㄞˋ ㄉㄜˊ ㄚ ㄅㄚ ㄉㄜˊ, / ] Ahmedabad [Add to Longdo]
艾哈迈迪内贾德[Ài hā mài dí nèi jiǎ dé, ㄞˋ ㄏㄚ ㄇㄞˋ ㄉㄧˊ ㄋㄟˋ ㄐㄧㄚˇ ㄉㄜˊ, / ] Ahmadinejad or Ahmadinezhad (Persian name); Mahmoud Ahmadinejad (1956-), Iranian fundamentalist politician, President of Iran from 2005, famous for provocative speeches [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
が変更となる[がへんこうとなる, gahenkoutonaru] ...is to be changed, ...is to be updated [Add to Longdo]
より小さいまたは等しい[よりちいさいまたはひとしい, yorichiisaimatahahitoshii] less than or equal to (<=) [Add to Longdo]
より大きいまたは等しい[よりおおきいまたはひとしい, yoriookiimatahahitoshii] greater than or equal to (>=) [Add to Longdo]
オーバヘッド[おーばへっど, o-baheddo] overhead [Add to Longdo]
オーバヘッドタイム[おーばへっどたいむ, o-baheddotaimu] overhead time [Add to Longdo]
オーバヘッドプロジェクター[おーばへっどぷろじえくたー, o-baheddopurojiekuta-] Overhead Projector [Add to Longdo]
グリフ座標系[ぐりふざひょうけい, gurifuzahyoukei] glyph coordinate system [Add to Longdo]
コード化表現[コードかひようげん, ko-do kahiyougen] code element, code value, coded representation [Add to Longdo]
コネクショントラヒック記述子[コネクショントラヒックきじゅつし, konekushontorahikku kijutsushi] connection traffic descriptor [Add to Longdo]
スカラ変数[すからへんずう, sukarahenzuu] scalar variable [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
祖先崇拝[そせんすうはい, sosensuuhai] Ahnenkult [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ah \Ah\, interj. [OE. a: cf. OF. a, F. ah, L. ah, Gr. ?, Sk.
   [=a], Icel. [ae], OHG. [=a], Lith. ['a], ['a]['a].]
   An exclamation, expressive of surprise, pity, complaint,
   entreaty, contempt, threatening, delight, triumph, etc.,
   according to the manner of utterance.
   [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 AH
     [IP] Authentication Header (IPSEC, IPV6, RFC 1826, VPN)
     

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 ah [a]
   ah; oh; ow
   ah; aha
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 ah
   ah; oh; ow
   ah; aha
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 ah [a]
   ah; oh; ow
   ah; aha
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 ah
   ah; oh; ow
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 lament
 
 1. ağlamak, inlemek, figan etmek, matem tutmak
 2. biri için ağlamak veya keder etmek, matemini tutmak
 3. matem, ağlayış, ah, keder, hüzün, feryat. lamented muteveffa, matemi tutulan.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ah
 
 1. (ünlem) ey, oh, ah, of, vah, ya
 2. Acayip ! Hayret (I.)
 
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 ah
   ah; aha
   oh
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top