Search result for

ads

(100 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ads-, *ads*, ad
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adsorb[VT] ดูดซับ, See also: ซึมซับ
adsorbate[N] สารที่ถูกดูดซับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adscript(แอด' สคริพท) adj., n. เขียนตามหลัง, อักษรที่เขียนตามหลัง
adsorb(แอดซอร์บ', -ซอร์บ') vt. ดูดซับ, ดูดเข้าที่ผิวหนัง -adsorbent adj.,n. -adsorption n.
adsorbate(แอดซอร์' เบท) สารที่ถูกดูดเข้า
adsuki bean(แอคซู' คิ) adzuki bean
breadstuffn. แป้งทำขนมปัง,วัตถุที่ทำขนมปัง
broadsiden. ข้างเรือทั้งหมด,ปืนเรือทั้งหมดของข้างหนึ่งของเรือ,การโจมตีหรือวิจารณ์อย่างรุนแรง,ยกหน้าเดียว adj.,vi. เอาด้านกว้างกว่าเข้าหา, Syn. volley
broadspectrumadj. เกี่ยวกับยาหรือสารปฏิชีวนะที่ต้านเชื้อจุลินทรีย์ได้มากชนิด
broadspreadadj. ซึ่งแผ่ออกกว้าง
gladsome(แกลด'เซิม) adj. ยินดี,ดีใจ,ปีติยินดี, Syn. joyous,merry
hadst(แฮดซฺทฺ) v. กริยาเอกพจน์บุรุษที่ 2 และอดีตกาลของ have

English-Thai: Nontri Dictionary
adsorb(vt) ดูดซึม,ดูดซับ
adsorption(n) การดูดซึม,การดูดซับ
broadside(adv) หันด้านข้าง
broadside(n) การวิจารณ์อย่างรุนแรง,กระดาษพิมพ์หน้าเดียว
gladsome(adj) น่ายินดี,ดีใจ,น่าปีติยินดี
headship(n) ตำแหน่งหัวหน้า,ความเป็นผู้นำ,ตำแหน่งผู้นำ
headsman(n) เพชฌฆาต
headstone(n) ศิลาฤกษ์
headstrong(adj) ดื้อดึง,มุทะลุ,เอาแต่ใจ,ดื้อรั้น
roadside(n) ริมถนน,ข้างถนน,ขอบถนน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ADSL (asymmetric digital subscriber line)เอดีเอสแอล (สายผู้เช่าดิจิทัลแบบอสมมาตร) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ADSL (asymmetric digital subscriber line)เอดีเอสแอล (สายผู้เช่าดิจิทัลแบบอสมมาตร) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adsorbดูดซับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adsorbateสิ่งถูกดูดซับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adsorbentตัวดูดซับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adsorbentตัวดูดซับ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
adsorptionการดูดซับ [มีความหมายเหมือนกับ sorption ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adsorptionการดูดซับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
adsorptionการดูดซับ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adson Maneuverการตรวจหาการถูกกดของหลอดเลือดแดงใต้กระดูกไหปลาร้า [การแพทย์]
Adsorbรวมตัว, ดูดซับ [การแพทย์]
Adsorbate สารถูกดูดซับ สารถูกดูดแนบ
ดู Adsorption (Adsorption หมายถึง กระบวนการที่ทำให้อะตอมหรือโมลกุลหรือไอออน ต่างๆ ถูกดูดยึดไว้ที่ผิวของวัสดุด้วยแรงทางเคมีหรือทางฟิสิกส์ เช่น การดูดแนบของไอออนบวกบนผิวอนุภาคดินเหนียวซึ่งมีประจุเป็นลบ ) [สิ่งแวดล้อม]
Adsorbatesตัวที่ถูกดูดซับ [การแพทย์]
Adsorbedดูดซับ [การแพทย์]
Adsorbed Formsประเภทดูดซับ [การแพทย์]
Adsorbent สารดูดซับ, สารดูดแนบ, สารดูดติดผิว
ดู Adsorption (Adsorption หมายถึง กระบวนการที่ทำให้อะตอมหรือโมลกุลหรือไอออน ต่างๆ ถูกดูดยึดไว้ที่ผิวของวัสดุด้วยแรงทางเคมีหรือทางฟิสิกส์ เช่น การดูดแนบของไอออนบวกบนผิวอนุภาคดินเหนียวซึ่งมีประจุเป็นลบ ) [สิ่งแวดล้อม]
Adsorbent Materialsวัสดุดูดซับ [การแพทย์]
Adsorbentsสารดูดซับ, สารดูดซับความชื้น, ตัวดูดซับ, ยาดูดซับ [การแพทย์]
Adsorbents, Solidสารดูดซับที่เป็นของแข็ง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
adsthai[แอดส์-ไทย] (n ) มาจากคำ 2 คำผสมกัน ads มาจาก ADvertiSing หมายถึง โฆษณา, สิ่งโฆษณา thai มาจาก Thailand หมายถึง ประเทศไทย รวมความแล้ว adsthai หมายถึง ผู้โฆษณาสินค้าหรือสื่อโฆษณาในประเทศไทย สามารถเข้าไปโฆษณาสินค้ากันได้ที่ http://www.adsthai.net
See also: R. adsthai

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He got canned from all his ads and went into hiding.แน่ล่ะ มีเรื่องมีราว คนฮือฮากัน แล้วก็โดนไล่ออก Scandal Makers (2008)
Then there are openings in his ads, right?งั้นมันก็ลงนสพ.อะดิ ว่าเค้าโดนจับได้อะ Scandal Makers (2008)
It wasn't just that he couldn't breathe, he couldn't adsorb the oxygen.แต่ไม่ใช่ว่าเขาหายใจไม่ออก แต่เขาไม่สามารถจะดูดซึมออกซิเจนได้ต่างหาก Pathology (2008)
Lame-ass TV ads aside, your lawyer here, he cooked you up a pretty killer deal.เงยหน้าขึ้นมาดูโฆษณาทางทีวีห่วยๆกัน ทนายของนายอยู่ที่นี่แล้ว เขาทำข้อตกลงเพื่อลดโทษนาย Better Call Saul (2009)
NO, PEOPLE IN ROYAL TAKE OUT ADS.มันไม่ถูกต้องนี่ นี่แหละชีวิตในเมืองเล็ก ๆ House on Fire (2009)
I'll get you the want ads.ฉันจะไปเอาโฆษณาหางานมาให้คุณ Home Is the Place (2009)
The want ads.โฆษณาสมัครงาน Crime Doesn't Pay (2009)
Looks like a full house... thanks to our tissue ads.อาจจะดูเหมือนงานเปิดบ้าน... /Nต้องขอบใจโฆษณาติดกระดาษทิชชูล่ะ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
We're bombarded with sexual imagery every day. Beer ads, those short skirts.เราโดนกระหน่ำด้วย ภาพเซ็กซี่ โฆษณาเบียร์ กระโปรงสั้นๆ Showmance (2009)
I'm a middle-aged man reading the want ads for jobs that I'll never get.อ่านหนังสือหางานที่ผมไม่มีวันจะได้ Everybody Says Don't (2009)
Anonymous sex ads are a turnoff, but that doesn't mean that i don't feelการโฆษณาขายเซ็กส์ได้ปิดไปแล้ว แต่ไม่ได้หมายความว่าฉันไม่รู้สึก The Pickle Jar (2009)
And with the buckleys buying up all these attack adsแล้วบวกกับที่พวกบัคลีย์จ้างสื่อโจมตี Enough About Eve (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adsIn looking for a new job, do not forget to read the want ads in the newspaper.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบกะดิน[n.] (baēkadin) EN: roadside stand   
บูรณะถนน[v. exp.] (būrana thanon) EN: repair the roads   FR: réparer la route
ชุมทาง[n.] (chumthāng) EN: crossroads ; junction ; intersection (Am.) ; road junction ; railway junction ; railroad junction (Am.)   FR: embranchement [m] ; croisement [m] ; jonction [f]
ดอก[n.] (døk) EN: [classifier : individual flowers; patterns on cloth; tyres/tires treads]   FR: [classificateur : fleurs; motifs vestimentaires; chapes de pneus]
ดูดซับ[v.] (dūtsap) EN: adsorp   FR: adsorber
หัวแข็ง[v.] (hūakhaeng) EN: be stubborn ; be obstinate ; be obdurate ; be headstrong   
หัวล้านชนช้าง[n. exp.] (hūalān chonchāng) EN: old game in which two bald men butt each other with their heads   
หัวถนน[n. prop.] (hūa thanon) EN: beginning of a street/road ; end of the road ; road junction ; road crossing ; crossroads ; corner   
การดูดซับ[n.] (kān dūtsap) EN: adsorption   FR: adsorption [f]
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ[n. exp.] (khāchaijāi nai kān damnoēn kitjakān) EN: operating cost ; operating expenses ; overheads ; overhead costs   

CMU English Pronouncing Dictionary
ADS    AE1 D Z
ADS'    AE1 D Z
ADSS    AE1 D S
ADSS    EY1 D IY1 EH1 S EH1 S
ADSIT    AE1 D S IH2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ads    (n) (a1 d z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Fahrradschlauch(n) |der, pl. Fahrradschläuche| ยางในของรถจักรยาน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adsorbent {m}adsorbent [Add to Longdo]
Adsorption {f}; Anreicherung {f} von Gasen und Dämpfenadsorption [Add to Longdo]
Adsorptionsfähigkeit {f}adsorptive capacity [Add to Longdo]
Adstringens {m}astringents [Add to Longdo]
adsorbieren | adsorbierend | adsorbiert | adsorbierteto adsorb | adsorbing | adsorbs | adsorbed [Add to Longdo]
adsorptiveadsorptive [Add to Longdo]
adsorptiv {adv}adsorptively [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ADSL[エーディーエスエル, e-dei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) asymmetric digital subscriber line; ADSL [Add to Longdo]
くっつき虫;くっ付き虫[くっつきむし, kuttsukimushi] (n) (See ひっつき虫) burr (prickly seeds or seedheads that stick to fur and clothes) [Add to Longdo]
しこたま[, shikotama] (adv) a lot; loads; plenty [Add to Longdo]
しぶとい[, shibutoi] (adj-i) tenacious; tough; enduring; dogged; headstrong; stubborn; obstinate; unyielding [Add to Longdo]
すかり;すがり[, sukari ; sugari] (n) (1) net for caught fish; (2) net-like tassel of Buddhist prayer beads; (3) (すがり only) (thb [Add to Longdo]
ひっつき虫;引っ付き虫[ひっつきむし, hittsukimushi] (n) (See くっつき虫) burr (prickly seeds or seedheads that stick to fur and clothes) [Add to Longdo]
ほじそ[, hojiso] (n) flowers heads of beefsteak plant (food) [Add to Longdo]
アンコン[, ankon] (n) (abbr) overcoat with very simple lines and no shoulder pads, etc. (from [Add to Longdo]
インチネジ[, inchineji] (n) {comp} inch screw threads [Add to Longdo]
インテル[, interu] (n) (1) {comp} Intel (chip manufacturer); (2) interline leads; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スプレッドシート[すぷれっどしーと, supureddoshi-to] spreadsheet [Add to Longdo]
スプレッドシートプログラム[すぷれっどしーとぷろぐらむ, supureddoshi-topuroguramu] spreadsheet program [Add to Longdo]
非対称型デジタルループ[ひたいしょうがたデジタルループ, hitaishougata dejitaruru-pu] asymmetric digital subscriber loop (ADSL) [Add to Longdo]
表計算ソフト[ひょうけいさんソフト, hyoukeisan sofuto] spreadsheet (program) [Add to Longdo]
表計算プログラム[ひょうけいさんプログラム, hyoukeisan puroguramu] spreadsheet program [Add to Longdo]
エーディーエスエル[えーでいーえすえる, e-dei-esueru] ADSL [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ADS
     Application Development System
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ADS
     Advanced Digital System
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ADS
     Automatic Distribution System
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ADS
     Automatic Documenting System (LAN)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ADS
     Auxiliary Data System
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top