ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

actinides

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -actinides-, *actinides*, actinide
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา actinides มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *actinides*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
actinide series(แอค' ทิไนดฺ) chem. อนุกรมของธาตุกัมมันตภาพรังสีที่เริ่มจากธาตุ Actinium จนถึงธาตุ Lawrencium

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Actinide seriesอนุกรมแอกทิไนด์, กลุ่มธาตุในตารางพีริออดิก ตั้งแต่ลำดับที่ 89 แอกทิเนียม (actinium, Ac) จนถึงลำดับที่ 103 ลอว์เรนเซียม (lawrencium, Lr) รวม 15 ธาตุ ซึ่งเป็นธาตุกัมมันตรังสีทั้งสิ้น [นิวเคลียร์]
Actinide Elementsธาตุแอคติไนด์ [การแพทย์]
Actinide Seriesอนุกรมแอกทิไนด์ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอกทิไนด์[n.] (aēkthinai) EN: Actinide   FR: actinide [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ACTINIDE    AE1 K T AH0 N AY2 D
ACTINIDIA    AE2 K T AH0 N IH1 D IY0 AH0

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクチニウム系列[アクチニウムけいれつ, akuchiniumu keiretsu] (n) actinium series; Actinides [Add to Longdo]
アクチニド;アクチナイド;アクチノイド[, akuchinido ; akuchinaido ; akuchinoido] (n,adj-f) actinide (family of elements); actinides; actinoid [Add to Longdo]
猿梨[さるなし;コクワ, sarunashi ; kokuwa] (n) (uk) hardy kiwi (Actinidia arguta); tara vine; bower vine [Add to Longdo]
木天蓼[またたび;もくてんりょう;マタタビ, matatabi ; mokutenryou ; matatabi] (n) (uk) silver vine (Actinidia polygama); cat powder [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top