Search result for

actas

(256 entries)
(0.3526 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -actas-, *actas*, acta
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา actas มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *actas*)
English-Thai: Longdo Dictionary
surfactant(n) สารลดความตึงผิว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lactate[VI] ให้น้ำนม, See also: คัดหลั่งน้ำนม
reactant[N] ผู้ตอบสนอง
lactation[N] การให้น้ำนม, See also: การคัดหลังน้ำนม
reactance[N] ความต้านทานกระแสไฟฟ้า
tractable[ADJ] ดัดแปลงได้ง่าย
tractable[ADJ] ควบคุมได้ง่าย, See also: หัวอ่อน
intractable[ADJ] ซึ่งยากที่จะรักษา
intractable[ADJ] ดื้อรั้น, See also: ดื้อดึง, รั้น, ควบคุมหรือจัดการได้ยาก, Syn. stubborn, obstinate, perverse, Ant. docile, tractable
retractable[ADJ] ซึ่งย้อนกลับไป, See also: ซึ่งหวนรำลึกถึง
retractability[N] การหวนรำลึกถึง, See also: การย้อนกลับไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ablactation(แอบแลคเท' เชิน) n. การหยุดนม
actable(แอค' ทะเบิล) adj. สามารถขึ้นแสดงได้
cactaceous(แคคเท'เซียส) adj. เกี่ยวกับต้นตะบองเพชร
galactagogue(กะแลค'ทะกอก) adj. ซึ่งเพิ่มหรือกระตุ้นการคัดหลั่งน้ำนม ขับน้ำนม,n. ยาขับน้ำนม
intractable(อินแทรค'ทะเบิล) adj. ไม่เชื่อง,ดื้อ,หัวแข็ง,ว่ายาก,ควบคุมยาก,รักษาได้ยาก., See also: intractability n. intractably adv., Syn. stubborn ###A. docile,compliant
jactationn. การคุยโม้,อาการกระสับกระส่ายกลิ้งไปกลิ้งมา
lactate(แลค'เทท) {lactated,lactating,lactates} v. ให้น้ำนม,คัดหลั่งน้ำนม
lactation(แลคเท'เชิน) n. การคัดหลั่งน้ำนม,ระยะเวลาการสร้างน้ำนม., See also: lactational adj. ดูlactation
tractable(แทรค'ทะเบิล) adj. จัดการได้ง่าย,สอนง่าย,ยอมง่าย,อ่อนโยน,หัวอ่อน,แปรรูปได้ง่าย., See also: tractability n. tractableness n. tractably adv., Syn. docile,amenable

English-Thai: Nontri Dictionary
intractable(adj) ดื้อดึง,ว่ายาก,หัวแข็ง,ไม่เชื่อง,รักษายาก
tractable(adj) ว่าง่าย,อ่อนโยน,หัวอ่อน,สอนง่าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pacta sunt servanda (L.)สัญญาเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติตาม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pacta sunt servanda (L.)สัญญาเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติตาม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lactagogue; galactagogue; galactogogueยาขับน้ำนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lactation๑. การหลั่งน้ำนม๒. ระยะหลั่งน้ำนม๓. การดูดนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reactantตัวโต้, สารร่วมปฏิกิริยา, ตัวทำปฏิกิริยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
superlactation; hyperlactationการหลั่งน้ำนมเกิน (ปริมาณ, ระยะเวลา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
surfactantสารลดแรงตึงผิว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
attractantสิ่งล่อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ablactation๑. การหย่านม [มีความหมายเหมือนกับ weanling ๑]๒. การหยุดหลั่งน้ำนม [มีความหมายเหมือนกับ delactation] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alactasiaภาวะขาดแล็กเทส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
jactation; jactitationอาการกระสับกระส่าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
jactitation; jactationอาการกระสับกระส่าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
compactabilityสภาพอัดแน่นได้ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
delactationการหยุดหลั่งน้ำนม [มีความหมายเหมือนกับ ablactation ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
galactagogue; galactogogue; lactagogueยาขับน้ำนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
galactogogue; galactagogue; lactagogueยาขับน้ำนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fractalแฟร็กทัล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fractalสาทิสรูป, แฟร็กทัล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
fractal geometryเรขาคณิตสาทิสรูป [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
intractable ulcerแผลเปื่อยหายยาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tractateดึงดูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyperlactation; superlactationการหลั่งน้ำนมเกิน (ปริมาณ, ระยะเวลา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ulcer, intractableแผลเปื่อยหายยาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blood lactateกรดแล็กติกในเลือด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biosurfactantsสารลดแรงตึงผิวชีวภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Beta lactamasesเบต้า แลกตาเมสส์ [TU Subject Heading]
beta-Lactamasesเบตา-แลคตาเมส [TU Subject Heading]
Lactatesแลกเตต [TU Subject Heading]
Lactationการหลั่งน้ำนม [TU Subject Heading]
Surfactant สารลดแรงตึงผิว
ดู surface-active agent [สิ่งแวดล้อม]
pacta sunt servandaหลักสัญญาต้องเป็นสัญญา เป็นหลักที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเคารพในสัญญา [การทูต]
Aldactazideอัลแดคทาไซท์ [การแพทย์]
Allergens, Contactantสารก่อภูมิแพ้โดยการสัมผัส [การแพทย์]
Amenorrhea, Lactationไม่มีประจำเดือนระหว่างให้นม [การแพทย์]
Amenorrhea-Galactorrhea Lactation Disordersประจำเดือนขาดหายไปและมีน้ำนมไหล [การแพทย์]
Antibiotics, Lactamปฏิชีวนะกลุ่มแลกแทม [การแพทย์]
Antibiotics, Lactam, Betaยาในกลุ่มเบต้าแลคแตม, ปฏิชีวนะประเภทเบต้าแล็คแตม [การแพทย์]
Attractantsสารล่อ, สารล่อแมลง [การแพทย์]
Beta-Lactamasesบีตา-แลคตาเมส,เอนไซม์;เบตา-แลคตาเมส [การแพทย์]
Betalactamเบต้าแลคแทม [การแพทย์]
Calcium Lactateคัลเซียมแลคเตท [การแพทย์]
Compactaชั้นคอมเพคต้า [การแพทย์]
Diarrhea, Chronic Intractableอุจจาระร่วงเรื้อรังรักษาไม่หาย [การแพทย์]
Diarrhea, Intractableท้องร่วงเรื้อรัง [การแพทย์]
Ether Extractable Matterสารที่สกัดได้ด้วยอีเทอร์ [การแพทย์]
vena contractavena contracta, วีนาคอนแทร็กตา [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
lactaseแลกเทส, เอนไซม์ที่ลำไส้เล็กสร้างขึ้นสำหรับย่อยน้ำตาลแลกโทสให้เป็นกาแลกโทสและกลูโคส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
reactant [initial substance]สารตั้งต้น, ตัวทำปฏิกิริยา, อะตอม โมเลกุลหรือไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วได้ผลิตภัณฑ์เกิดขึ้น  เช่น   HCl + NaOH ------>  NaCl +  H2O      ในปฏิกิริยานี้ HCl และ NaOH คือสารเริ่มต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Galactansกาแลคแตน [การแพทย์]
Intractableที่ไม่ตอบ [การแพทย์]
Keratosis, Plantar, Intractableหนังฝ่าเท้าแข็งด้าน [การแพทย์]
Lactalbuminแลตตัลบูมิน, แลคทาลบูมิน [การแพทย์]
Lactalbumin, Alphaอัลฟ่าแลคตาลบูมิน [การแพทย์]
Lactase Deficiencyขาดเอ็นซัยม์แลคเตส, ภาวะพร่องเอนไซม์แลคเทส [การแพทย์]
Lactase Deficiency, Inheritedภาวะพร่องเอนไซม์แลคเทศโดยพันธุกรรม [การแพทย์]
Lactasesแลคเตส, แลกเตส [การแพทย์]
Lactate and Pyruvate, Bloodแลคเตทและไพรูเวทในเลือด [การแพทย์]
Lactate Dehydrogenaseแลกเตต ดีไฮโดรจีเนส, เอนไซม์; แลกเตต ดีฮ้ยโดรจีเนส; แลคเตทดีไฮโดรจีเนส; แลคเตทดีฮัยโดรจิเนส; เอ็นซัยม์แลคเตทดีไฮโดจีเนส [การแพทย์]
Lactate Dehydrogenase Isoenzymesแลกเตตดีไฮโดรจีเนส ไอโซเอนไซม์, สาร; แลกเตต ดีฮัยโดรจีเนส ไอโซเอ็นซัยม์ [การแพทย์]
Lactate Dehydrogenase Virusแลกเตต ดีฮัยโดรจีเนส ไวรัส [การแพทย์]
Lactate Metabolismแลคเตทเมตาโบลิซึม [การแพทย์]
Lactated Ringer's Solutionsน้ำแลคเตตริงเกอร์ [การแพทย์]
Lactatesแลกเตต, สาร; แลคเตท; แลกเตต; แลคเตต; แล็คเตท [การแพทย์]
Lactates, Serumแลคเตตในเลือด [การแพทย์]
Lactationการหลั่งน้ำนม; ระยะเวลาการหลั่งน้ำนม; การดูดนม; น้ำนม, การหลั่ง; การให้นมบุตร; การหลั่งน้ำนม; ให้นมบุตร [การแพทย์]
Lactation Deficiencyน้ำนมออกน้อย [การแพทย์]
Lactation Disordersการหลั่งน้ำนมผิดปกติ; น้ำนม, การหลั่ง, โรค [การแพทย์]
Lactation, Persistentไม่ได้ให้นมบุตรมานานแล้วคงมีน้ำนมไหล [การแพทย์]
Lactation, Prolongedการเลี้ยงบุตรด้วยน้ำนมแม่ระยะเวลานาน ๆ [การแพทย์]
Maleylacetoactateสารมาเลอิลอะซิโตอะซิเตต [การแพทย์]
Mammary Glands, Lactatingต่อมน้ำนมระยะให้นม [การแพทย์]
Moxalactamม็อกซาแแลคแทม [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
jactancy (n ) การโม้, คุยอวดดี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What about the bacta tanks?แล้วพวกที่อยู่ในถังแบคตาล่ะครับ? Shadow of Malevolence (2008)
It's a strong sexual attractant.มันจะมีผลให้ดึงดูดทางเพศอย่างแรง Superhero Movie (2008)
Uh, I'd like to place an exacta on captain Brody and mister Hooper in the first race.ผมต้องการแทงควบตรง กัปตันโบรดี้ กับมิสเตอร์ฮูเปอร์ ในรอบแรก Blow Out (2008)
Uh, you gave me an exacta.คุณเอาตั๋วแทงควบตรงให้ผม Blow Out (2008)
- Mm-hmm. It's a hormone that's produced during childbirth, lactation, and sex.ก็เป็นฮอร์โมนที่ผลิดในช่วงตอนคลอดลูก ผลิตน้ำนม แล้วก็ ขณะมีเซ็กซ์ค่ะ Sex and Violence (2009)
Retractable bone claws.กรงเล็บมือหดเก็บได้ The Jiminy Conjecture (2009)
Have you started to lactate yet?คุณได้ให้นมแล้วยัง Invest in Love (2009)
the last 2 help with lactation.ฆาตกรซาดิสม์ประเภทไหนกัน Cradle to Grave (2009)
After enough time in a bacta tank, one longs for the mundane comfort of star charts.หลังจากอยู่ในถังแบคต้ามานานพอ ใครคนหนึ่งก็ปรารถนาความน่าเบื่อ ของแผนที่ดาวได้เหมือนกัน Legacy of Terror (2009)
Tractable.ควบคุมได้ง่าย Shutter Island (2010)
When Actaeon saw her bathing, she turned the poor bastard into a stag and set his own dogs upon him.เมื่อแอ็คเทอ็อนได้เห็นนางว่ายน้ำ, นางได้กลายเป็นหญิงที่ต่ำต้อยสำหรับผู้ชายเท่านั้น และจัดเป็นสิ่งของของเค้า Whore (2010)
Some pretty serious burns, but nothing a night in a bacta tank won't fix. (groans)มีรอยไหม้สาหัสหลายที่ แต่ไม่มีอะไรที่ถังแบคตารักษาไม่ได้หรอก R2 Come Home (2010)
Are you lactating?นี่คุณกำลังให้นมอยู่เหรอ? Let Me Entertain You (2010)
Prozac has helped millions of people overcome intractable mood disorders, making miserable lives livable.ยาโปรแซค รักษาโรคทางอารมณ์ให้คนเป็นล้าน Love & Other Drugs (2010)
This better be important, MacTaggert.นี่คงเป็นเรื่องสำคัญนะ, คุณแม๊คเทการ์ท X-Men: First Class (2011)
I got bigger things to deal with right now, MacTaggert.ฉันมีเรื่องใหญ่กว่านี้ให้รับมือนะ แม๊คเทการ์ท X-Men: First Class (2011)
Moira MacTaggert.มอยร่า แม็คแท็กการ์ต X-Men: First Class (2011)
MacTaggert, you really think that some crackpot scientist is going to make me believe in sparkly dames and vanishing men?แม็คแท็กการ์ต,คุณคิดหรือว่า นั่นนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่อง จะทำให้ผมยอมเชื่อว่า มีสาวตัวเพชร กับคนหายตัวได้ X-Men: First Class (2011)
Please sit down, Agent MacTaggert.เออเดี๋ยว, กรุณานั่งก่อน นักสืบแม็คแท็กการ์ต X-Men: First Class (2011)
Agent MacTaggert has a lead on Sebastian Shaw, and if we don't move now, apparently, we're going to lose him.นักสืบแม็คแท็กการ์ตมีเบาะแสของเซบัสเตียน ชอว์ และถ้าไม่รีบลงมือ เค้ารอดไปได้แน่ X-Men: First Class (2011)
Honey Badger, I am lactating with rage!ฮันนี่ แบดเจอร์ ฉันกลุ้มจนหัวแทบระเบิด ! Funeral (2011)
Now, I'm thinking about fractal equations.ตอนนี้ฉันคิดเรื่องสมการการแบ่งเศษส่วน The Herb Garden Germination (2011)
Change is indifferent, intractable.ความเปลี่ยนแปลง ไม่มีฟักฝ่าย ไม่อาจยื้อยุดฉุดชากได้ Going Dutch (2011)
I've never seen a first edition "Tractatus" before.ผมไม่เคยเห็น "แทรกทาทัส" ฉบับแรกมาก่อน Corazon (2011)
A straight exacta bet of 20 G's will net you $600,000.ถ้าคุณลงสเตรนท์ เอ็กแซ็คต้า ถูก คุณจะได้เหนาะๆ $ 600,000 Dentist of Detroit (2011)
Finger Lakes, seventh race, straight exacta.ฟิงเกอร์ เลค นัดที่เจ็ด สเตร็นท์ เอ็กแซ้คต้า Dentist of Detroit (2011)
It seems that EJ and you share an affinity for retractable weaponry.ดูเหมือนว่าอีเจและคุณจะนิยม ใช้อาวุธพับได้เหมือนกัน Nature of the Beast (2011)
Androsterone levels are stable. Copulin attractants?จิม Instinct (2011)
It's okay. We just have to close the retractable roof.ไม่เป็นไร ปิดหลังคารถก็ได้ Episode #1.8 (2011)
Don't start lactating.อย่าเพิ่งให้นมนะคะ Big Brother (2012)
I am lactating, so make it fast, Mr. Abernathy.น้ำนมฉันกำลังจะไหล เร็วเลย คุณอาเบอร์นาธี The Bump in the Road (2012)
A good friend once showed me that, even with an intractable problem, one can still find a way to do the right thing.เพื่อนที่ดีคนหนึ่งเคยแสดง ให้ผมเห็นครั้งหนึ่งว่า แม้จะมีปัญหาที่หาทางออกไม่เจอ เขาก็ยังคงหาทางที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องเจอ No Good Deed (2012)
Temp's 104, serum lactate is 6.อุณหภูมิ 104 ,ค่าlactate ในเลือดเท่ากับ 6 Remember the Time (2012)
Let me try a fractal enlargement program.ให้ฉันลองใช้โปรแกรมขยายภาพก่อน The Tiger in the Tale (2012)
Exacta. What do you got?ใช่แล้ว คุณได้อะไรบ้าง The Good Earth (2012)
My soul is spiraling in frozen fractals♪ My soul is spiraling in frozen fractals จิตวิญญาณข้าแทรกในเกล็ดน้ำแข็ง Frozen (2013)
Exactaly what I had in mind.นั้นละ ที่ฉันกำลังคิด A View to a Kill (2013)
I'll take a provisional lactaid.เดี๋ยวผมจะกิน Lactaid (ผลิตภัณฑ์นมชนิดหนึ่ง) Alternative History of the German Invasion (2013)
Won't be needing the lactaid.Lactaid คงไม่จำเป็นแล้วล่ะ Alternative History of the German Invasion (2013)
Starting lactated ringers, wide open.เริ่มให้น้ำเกลือ Route 66 (2013)
And retractable teeth!และฟันย้อนหลังของมัน How to Train Your Dragon 2 (2014)
Any available lactation specialist, report to the nursery.ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำนมท่านใดว่าง รายงานตัวที่แผนกเด็กอ่อน The Grimm Identity (2015)
AND RETRACTABLE TESTICLES.(แล้วก็เจ้าโลกที่หดเข้าข้างในได้)  ()
Director Bolitonov is no longer contactable at this number.เบอร์นี้ไม่สามารถติดต่อ ผู้การโบลิโทนอฟไม่ได้อีกต่อไป The Jackal (1997)
I ain't exactly lactating right now, pal.ตอนนี้ฉันเลิกกินนมแล้ว, เพื่อน. Ice Age (2002)
Fractals, matter...ความพอดีกัน 21 Grams (2003)
Music by LEE Hun Seok, PAE Jung Eun Fractal KIM Han Nyun.Music by LEE Hun Seok, PAE Jung Eun Fractal KIM Han Nyun Romance of Their Own (2004)
And I've heard tell of man-made structures... becoming possessed by a human soul... so that the spirit becomes merged with wood and brick... creating a rare form of monster... known as Domus mactabilis.และครั้งนึง ชั้นก็ได้ยินเรื่องที่เกี่ยวกับ สิ่งปลูกสร้างของมนุษย์... ...ที่กลายเป็นสิ่งมีชีวิต เพราะถูกสิงโดยวิญญาณของมนุษย์... ...ไอ้เจ้าวิญญาณนี้ได้รวมตัว เข้ากับไม้และอิฐ... Monster House (2006)
He built the rocket. I'm sure he built a retractable roof.เขาสร้างจรวด ฉันแน่ใจว่าเขาสร้างหลังคาที่เก็บได้ The Astronaut Farmer (2006)
And for those really intractable stains, I mean, we're talking shower doors,และสำหรับรอยเปื้อนที่ฝังลึกมากไปกว่านั้น อย่างเช่น ประตูห้องน้ำ Listen to the Rain on the Roof (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซูฮก[V] be submissive, See also: be amenable, be tractable, esteem, have respect for, Syn. อ่อนข้อ, ยอม, ยอมรับ, นับถือ, Example: เจ้าพ่อคนนี้มีบารมีมากทำให้ลูกน้องทุกคนซูฮกได้, Thai definition: ยอมลงด้วย, ยอมอ่อนข้อ
เกกมะเหรก[V] be insolent, See also: be delinquent, misbehave, be quarrelsome, be intractable, Syn. เกเร, เกกมะเหรกเกเร, เกเรเกตุง, Example: ผู้ปกครองควรจะหาเหตุผลอย่างรอบคอบหากเด็กที่เคยว่านอนสอนง่ายเกิดเกกมะเหรกขึ้นมา, Thai definition: มีนิสัยเป็นพาล ชอบแกล้งชอบรังแกและเอาเปรียบเขา
เวไนย[N] teachable person, See also: tractable person, Example: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อริยสัจจธรรมเสด็จสั่งสอนเวไนยสัตว์ทั้งปวง, Thai definition: ผู้ควรแนะนำสั่งสอน, ผู้พึงดัดได้สอนได้
การตัดตอน[N] extractability, See also: excerption, Example: เขากล่าวว่าภาพยนต์เรื่องนี้ป็นการตัดตอนจากฉากชีวิตที่เป็นจริงส่วนหนึ่งของเขาเพื่อเสนอสู่สายตาประชาชน
การหด[N] contraction, See also: shrinkage, retractation, Syn. การลด, การยุบ, การแฟบ, Thai definition: การสั้นเข้า, การย่นเข้า, โดยปริยายหมายถึงอาการคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น กลัวจนหัวหด
เหลือขอ[ADJ] incorrigible, See also: intractable, unruly, refractory, recalcitrant, Syn. เกเร, ดื้อ, ดื้อด้าน, Example: โรงเรียนเอกชนในบางแก้วขึ้นชื่อลือชาในแง่เป็นแหล่งรวมพวกเด็กเหลือขอ, Thai definition: ที่เอาไว้ไม่อยู่
เหลือขอ[V] be incorrigible, See also: be intractable, be unruly, be beyond control, be refractory, Syn. เกเร, ดื้อ, ดื้อด้าน, Example: เด็กคนนี้เหลือขอจริงๆ, Thai definition: เอาไว้ไม่อยู่
หัวอ่อน[ADJ] obedient, See also: docile, tractable, pliable, submissive, Syn. ว่าง่าย, สอนง่าย, ว่านอนสอนง่าย, Ant. หัวแข็ง, รั้น, Example: เขาเป็นคนหัวอ่อนมักเชื่อคนง่ายๆ, Thai definition: ที่ยอมทำตามโดยง่าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวอ่อน[adj.] (hūa-øn) EN: obedient ; docile ; mild ; complaisant ; tractable ; pliable ; submissive   FR: docile ; complaisant
การตัดตอน[n.] (kān tattøn) EN: extractability ; excerption   
เกกมะเหรก[v.] (kēkmarēk) EN: be insolent ; be delinquent ; misbehave ; be quarrelsome ; be intractable   FR: être un bon à rien
เกเร[adj.] (kērē) EN: delinquent ; unruly ; offensive ; wayward ; intractable ; refractory ; recalcitrant ; naughty ; roguish ; good-for-nothing   FR: coquin ; espiègle ; fripon
แคลเซียมแลกเตต[n. exp.] (khaēlsīem laēktēt) EN: calcium lactate   
แลกเตต[n.] (laēktēt) EN: lactate   FR: lactate [m]
เหลือขอ[adj.] (leūakhø) EN: incorrigible ; intractable ; unruly ; refractory ; recalcitrant   FR: incorrigible ; irréductible ; réfractaire ; récalcitrant
พยศ[adj.] (phayot) EN: fractious ; refractory ; unruly   FR: indompté ; indocile ; réfractaire
สอนยาก[v. exp.] (søn yāk) EN: intractable   
ว่าง่าย[adj.] (wā-ngāi) EN: tractable ; docile   FR: docile ; obéissant

CMU English Pronouncing Dictionary
ACTAVA    AE2 K T AA1 V AH0
MACTAN    M AH0 K T AE1 N
AZACTAM    AH0 Z AE1 K T AE0 M
FRACTAL    F R AE1 K T AH0 L
LACTASE    L AE1 K T EY2 S
LACTATE    L AE1 K T EY0 T
MACTAVISH    M AH0 K T AE1 V IH0 SH
LACTATION    L AE0 K T EY1 SH AH0 N
LACTATING    L AE1 K T EY0 T IH0 NG
TRACTABLE    T R AE1 K T AH0 B AH0 L
MACTAGGART    M AH0 K T AE1 G ER0 T
SURFACTANT    S ER0 F AE1 K T AH0 N T
INTRACTABLE    IH2 N T R AE1 K T AH0 B AH0 L
RETRACTABLE    R IY0 T R AE1 K T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tractable    (j) (t r a1 k t @ b l)
intractable    (j) (i2 n t r a1 k t @ b l)
retractable    (j) (r i1 t r a1 k t @ b l)
tractability    (n) (t r a2 k t @ b i1 l i t ii)
intractability    (n) (i1 n t r a2 k t @ b i1 l i t ii)
tractabilities    (n) (t r a2 k t @ b i1 l i t i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abstillen {n}ablactation [Add to Longdo]
Anziehbarkeit {f}attractability [Add to Longdo]
Blindwiderstand {m}; Reaktanz {f} [electr.]reactance [Add to Longdo]
Durchführbarkeit {f}actability [Add to Longdo]
Fraktal {n}fractal [Add to Longdo]
Gefügigkeit {f}tractableness [Add to Longdo]
Lenkbarkeit {f}tractability [Add to Longdo]
Säugen {n}lactation [Add to Longdo]
Tensid {n}surfactant; detergent [Add to Longdo]
Widerspenstigkeit {f}intractability [Add to Longdo]
anziehbarattractable [Add to Longdo]
durchführbaractable [Add to Longdo]
einziehbarretractable [Add to Longdo]
fraktalfractal [Add to Longdo]
hartnäckig; unnachgiebig {adj}intractable [Add to Longdo]
herausziehbarer Griffretractable handle [Add to Longdo]
kapazitiver Blindwiderstandcapacity reactance [Add to Longdo]
lenkbartractable [Add to Longdo]
lenkbar {adv}tractably [Add to Longdo]
lenksam {adv}tractably [Add to Longdo]
säugendlactating [Add to Longdo]
säugtlactates [Add to Longdo]
säugtelactated [Add to Longdo]
störrisch {adv}intractably [Add to Longdo]
störrisch; widerspenstig; unfügsam {adj}intractable [Add to Longdo]
unaufführbarunactable [Add to Longdo]
unlösbar {adj} (Konfilkt)intractable (conflict) [Add to Longdo]
zurückziehbarretractable [Add to Longdo]
Laktation {f}; Milchproduktion {f} [med.]lactation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カプロラクタム[, kapurorakutamu] (n) caprolactam [Add to Longdo]
ニューデリーメタロベータラクタマーゼ[, nyu-deri-metarobe-tarakutama-ze] (n) New Delhi metallo-beta-lactamase; NDM-1 [Add to Longdo]
ハワイアンプファーフィシュ;ハワイアンホワイトスポッティドトビィ;スポッティドトビー[, hawaianpufa-fishu ; hawaianhowaitosupotteidotobii ; supotteidotobi-] (n) Hawaiian whitespotted toby (Canthigaster jactator); Hawaiian pufferfish [Add to Longdo]
フラクタル[, furakutaru] (n) fractal [Add to Longdo]
フラクタル圧縮[フラクタルあっしゅく, furakutaru asshuku] (n) {comp} fractal compression [Add to Longdo]
フラクタル理論[フラクタルりろん, furakutaru riron] (n) fractal theory [Add to Longdo]
ベータラクタム系[ベータラクタムけい, be-tarakutamu kei] (n) beta-lactam (var. of antibiotic) [Add to Longdo]
ラクタム[, rakutamu] (n) lactam [Add to Longdo]
リアクタンス[, riakutansu] (n) reactance [Add to Longdo]
リトラクタブル[, ritorakutaburu] (n) retractable [Add to Longdo]
リトラクタブルヘッドランプ[, ritorakutaburuheddoranpu] (n) retractable headlamp [Add to Longdo]
界面活性剤[かいめんかっせいざい, kaimenkasseizai] (n) surfactant [Add to Longdo]
角角しい;角々しい[かどかどしい, kadokadoshii] (adj-i) intractable; angular [Add to Longdo]
御しやすい;御し易い[ぎょしやすい, gyoshiyasui] (adj-i) tractable; docile; biddable [Add to Longdo]
自己相似図形[じこそうじずけい, jikosoujizukei] (n) {comp} fractal [Add to Longdo]
授乳期[じゅにゅうき, junyuuki] (n) lactation period [Add to Longdo]
伸縮自在[しんしくじざい;しんしゅくじざい, shinshikujizai ; shinshukujizai] (adj-na,adj-no) elastic; flexible; telescoping; expandable; retractable; extensible [Add to Longdo]
赤樅茸[あかもみたけ;アカモミタケ, akamomitake ; akamomitake] (n) Lactarius laeticolorus (edible species of lactarius mushroom) [Add to Longdo]
難治[なんじ;なんち, nanji ; nanchi] (n,adj-no) (1) intractable (diseases); hard to cure; (2) rebellious; insurgent; refractory; obstinate [Add to Longdo]
乳茸[ちちたけ;チチタケ, chichitake ; chichitake] (n) (uk) tawny milkcap mushroom (Lactarius volemus) [Add to Longdo]
非イオン界面活性剤[ひイオンかいめんかっせいざい, hi ion kaimenkasseizai] (n) non-ionic surfactant [Add to Longdo]
表面活性剤[ひょうめんかっせいざい, hyoumenkasseizai] (n) (See 界面活性剤) surface-active agent; surfactant [Add to Longdo]
保育(P);哺育[ほいく, hoiku] (n,vs,adj-no) nursing; nurturing; rearing; lactation; suckling; (P) [Add to Longdo]
与し易い[くみしやすい, kumishiyasui] (adj-i) easy to deal with; tractable; manageable [Add to Longdo]
哺乳[ほにゅう, honyuu] (n) lactation; suckling; mammal [Add to Longdo]
哺乳期[ほにゅうき, honyuuki] (n) lactation period [Add to Longdo]
賽は投げられた[さいはなげられた, saihanagerareta] (exp) the die is cast; no going back; alea jacta est [Add to Longdo]
輾転;展転;転輾(iK)[てんてん, tenten] (n,vs) (1) rolling about; (2) (See 輾転反側) tossing and turning (in bed); jactitation; jactation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
催乳[cuī rǔ, ㄘㄨㄟ ㄖㄨˇ, ] to promote lactation; to stimulate lactation (e.g. with drug) [Add to Longdo]
催奶[cuī nǎi, ㄘㄨㄟ ㄋㄞˇ, ] to promote lactation; to stimulate lactation (e.g. with drug) [Add to Longdo]
内酰胺酶[nèi xiān àn méi, ㄋㄟˋ ㄒㄧㄢ ㄢˋ ㄇㄟˊ, / ] beta-lactamase (a bacterial inhibitor) [Add to Longdo]
分形[fēn xíng, ㄈㄣ ㄒㄧㄥˊ, ] (math.) fractal [Add to Longdo]
分形几何[fēn xíng jǐ hé, ㄈㄣ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ, / ] fractal geometry [Add to Longdo]
分形几何学[fēn xíng jǐ hé xué, ㄈㄣ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] fractal geometry [Add to Longdo]
[wǔ, ˇ, ] obstinate, disobedient, intractable [Add to Longdo]
授乳[shòu rǔ, ㄕㄡˋ ㄖㄨˇ, ] lactation; breast-feeding [Add to Longdo]
棘手[jí shǒu, ㄐㄧˊ ㄕㄡˇ, ] thorny (problem); intractable [Add to Longdo]
表面活化剂[biǎo miàn huó huà jì, ㄅㄧㄠˇ ㄇㄧㄢˋ ㄏㄨㄛˊ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧˋ, / ] surfactant [Add to Longdo]
表面活性剂[biǎo miàn huó xìng jì, ㄅㄧㄠˇ ㄇㄧㄢˋ ㄏㄨㄛˊ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, / ] surfactant [Add to Longdo]
电抗[diàn kàng, ㄉㄧㄢˋ ㄎㄤˋ, / ] reactance [Add to Longdo]
驯善[xùn shàn, ㄒㄩㄣˋ ㄕㄢˋ, / ] docile; tractable [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フラクタル[ふらくたる, furakutaru] fractal [Add to Longdo]
フラクタル圧縮[フラクタルあっしゅく, furakutaru asshuku] fractal compression [Add to Longdo]
自己相似図形[じこそうじずけい, jikosoujizukei] fractal [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top