หรือคุณหมายถึง acoustiqü?
Search result for

acoustique

(5 entries)
(0.0441 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acoustique-, *acoustique*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลื่นเสียง[n. exp.] (khleūn sīeng) EN: sound wave ; audio wave   FR: onde acoustique [f]
ลำโพง[n.] (lamphōng) EN: speakers ; loudspeaker ; megaphone   FR: haut-parleur [m] ; enceinte acoustique [f] ; baffle [m]
สวนศาสตร์[n.] (sawanasāt) EN: acoustics   FR: acoustique [m]
ทางเสียง[adj.] (thāng sīeng) EN: acoustic   FR: acoustique ; sonore

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  acoustique [akustik]
     acoustic
     acoustics
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top