ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ac

EY1 S IY1   
220 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ac-, *ac*
Longdo Dictionary ภาษา ฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
acf (n ) French Automobile Club
acholieacholous, acholi, absence of bile in the gall bladder (Medical)

English-Thai: Longdo Dictionary
accordian door(n) บานเฟี๊ยม เช่น The accordion door is pleated with many vertical folds and supported by rollers inserted in a track mounted at the top., S. accordion door
accreditation (of an ambassador)(n) การแต่งตั้ง (ทูต)
accrual basis(n) (ในแง่การบัญชี)เกณฑ์คงค้าง, เกณฑ์สิทธิ์, เกณฑ์พึงรับพึงจ่าย, เกณฑ์ในการวัดผลการดำเนินงานสำหรับแต่ละงวดบัญชี ที่ใช้ในการคำนวณหาผลการดำเนินงานของธุรกิจ
accumulated deficit(n) ขาดทุนสะสม เช่น The accumulated deficit will have to be funded in one of three ways: through higher premiums, reductions in costs, or a transfer from the general fund.
accumulated earnings(n) กำไรสะสม, S. accumulated income, accoumulated profit, retained earnings,
accumulated income(n) กำไรสะสม, S. accumulated earnings, accumulated profit, retained earnings,
accumulated profit(n) กำไรสะสม, S. accumulated earnings, accumulated income, retained earnings,
aci(abbrev) ACI(Airports Council International) สภาการท่าอากาศยานนานาชาติ
acrylamide(n name) เอคริลเอไมด์ เป็นสารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีหมู่เอไมด์แทนที่หมู่ไฮดรอกซิลของกรดโพรพีโนอิก (propenoic acid) สารประกอบชนิดนี้เกิดได้จากการอบหรือทอดอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรท และจากการทดลองในสัตว์สารชนิดนี้สามารถทำให้ระบบประสาทกลางเป็นอัมพาตได้ อีกทั้งยังเป็นสารก่อมะเร็ง
action news(n) ข่าวสังคม, ข่าวกิจกรรม เช่น Now, you can get the latest information from Channel 2 Action News along with weather warnings and forecast delivered directly to your desktop.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
AC[N] กระแสไฟฟ้าแบบสลับ (ใช้ทางไฟฟ้า คำย่อของ alternating current), See also: กระแสสลับ
ac[SUF] เกี่ยวกับ
ace[N] (คะเเนนในการเล่นไพ่) หนึ่งแต้ม
ace[N] การตีลูกโฮลอินวัน (กีฬากอล์ฟ), Syn. hole in one
ace[N] การเสิร์ฟลูกได้คะแนน (โดยที่คู่ต่อสู้ไม่มีโอกาสสัมผัสลูกบอลสำหรับกีฬาวอลเล่ย์บอลหรือเทนนิส)
ace[VT] ชนะด้วยลูกเสิร์ฟ
ace[N] ตัวเอก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ผู้ที่มีความสามารถมาก
ace[VT] ตีลูกกอล์ฟลงหลุมได้ในการตีครั้งเดียว (กีฬากอล์ฟ), See also: ตีโฮลอินวัน
ace[N] นักบินที่ยิงเครื่องบินศัตรูได้ตั้งแต่ห้าลำขึ้นไป, Syn. fighter pilot, veteran, combat pilot
ace[N] เพื่อนสนิทที่สุด (คำสแลง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acabbr. acute
ac.(เอซี) abbr. ย่อมาจาก Alternating Current หมายถึง กระแสไฟฟ้าชนิดสลับซึ่งตรงข้ามกับกระแสตรงที่เรียกว่า DC หรือ Direct Current
acacia(อะเค' เซีย) พืชจำพวก สีเสียดหรือยางอาหรับ, ตันยางอาหรับ (gum arabic)
acacicosisภาวะที่ขาดแคลเซียม
academical(แอคคะเด็ม' มิเคิล) = academic
academie francaise(ฝรั่งเศส) fr. Academy
academism(อะแคค' ดิมิสซึม) n. academicism. สำนักปรัชญาที่ก่อตั้งโดย
academy(อะแคด' ดิมี) โรงเรียน, สำนัก, สภา, สถาบันการศึกษา, กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ,สำนักปัญญาปรัชญาของ Plato, วิทยสถาน, Syn. school)
acadia(อะเค' เดีย) n. ชื่ออาณานิคม (เมื่อก่อนของฝรั่งเศส (in SE Canada)
acaleph(แอค' คะเลฟ) n. สัตว์จำพวกแมงกะพรุน (acalephe)

English-Thai: Nontri Dictionary
academic(adj) เชิงวิชาการ,เกี่ยวกับโรงเรียน,เกี่ยวกับสถาบันการศึกษา
academician(n) นักวิชาการ
academy(n) สถานศึกษา
accede(vi) ยอม,ยอมจำนน,เห็นพ้อง,ยอมตาม,บรรลุ
accelerate(vi,vt) เร่งความเร็ว
acceleration(n) การเร่งความเร็ว
accelerator(n) คันเร่ง
accent(n) เสียงเน้น,สำเนียง,การเน้นเสียง
accent(vt) เน้นเสียง
accentuate(vt) เน้นเสียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
AC (alternating current)เอซี (กระแสสลับ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
AC (alternating current)เอซี (กระแสสลับ) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
academic artศิลปะตามหลักวิชา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
academic dramaละครปัญญาชน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
academic freedomเสรีภาพทางวิชาการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
academicismคตินิยมวิชาการ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
academyบัณฑิตยสถาน, วิทยาสถาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
academyสํานักวิชา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
academyสำนักวิชาการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
academy figureรูปคนตามหลักวิชา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
AC (Before Meals)ก่อนอาหาร [การแพทย์]
AC Currentกระแสไฟฟ้าสลับ [การแพทย์]
Acaciaอะคาเซีย [TU Subject Heading]
Acaciaอะคาเซีย, อะเคเซีย [การแพทย์]
Acacia Gumกัมอาคาเซีย [การแพทย์]
Acacia Gum Powderกาวผง [การแพทย์]
Acacia Mucilageอะคาเซียมิวซีเลจ [การแพทย์]
Acacia Solutionsกาวน้ำ [การแพทย์]
Academic achievementผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา [TU Subject Heading]
Academic costumeเครื่องแบบในสถานศึกษา [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
academiaโรงเรียน มหาวิทยาลัย
ACARS[เอคาร์] (jargon ) ระบบสื่อสารและรายงานตำแหน่งอากาศยาน (Aircraft Communications Addressing and Reporting System)
Accelerationism[แอคเซล' เลอเร' เชินนิสซึม] (n ) อุดมการณ์การเร่ง
Accelerationism[แอคเซล' เลอเร' เชินนิสซึม] (n ) เร่งสภาพการณ์นิยม
accelerationist[แอคเซล' เลอเร' เชินนิสทฺ] (n ) นักเร่ง
Accelerationist[แอคเซล' เลอเร' เชินนิสทฺ] (n ) นักเร่งสภาพการณ์นิยม
accentสำเนียง
accept mortgageรับจำนอง
accepting pledgeรับจำนำ
Accessoire {n} | Accessoires {pl}[แอคเซสซรี่] (n) ตกแต่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Repatch the main AC to the hard drives and stand by to broadcast.เชื่อมวงจรไฟฟ้าหลักเข้ากับตัว hard drive และเตรียมพร้อมกระจายสัญญาณ The Matrix Reloaded (2003)
Can you get to the prison AC unit?นายไปได้ถึงแผงควบคุมเครื่องปรับอากาศไหม Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
See,Celtic is taking on AC Milan.นี่นะ เซลติก แข่งกับ เอซีมิลาน Chapter Three 'Kindred' (2007)
AC Maude, Blodget, Redlick, Carr...เอซี โม้ด บล็อดเจ็ท เร็ดลิค คาร์... There Will Be Blood (2007)
Sorry ji, actually I forgot to get the AC repaired..เสียใจครับคุณ แอร์เสีย Namastey London (2007)
All we have to do is give up Applebee's, and we won't run the AC for the first couple of summers.แค่เลิกกินข้าวนอกบ้าน แล้วก็ไม่เปิดแอร์ Showmance (2009)
Just the ceiling. You do something about fixing the AC in here!แค่เพดาน นายต้องทำบางอย่าง เพื่อแก้ไขเครื่องปรับอากาศในนี้! Hostile Takeover (2009)
They should fix that AC soon.เขาคงจะซ่อมไฟเร็วๆ นี้นะ The Case of Itaewon Homicide (2009)
He gave us everything we needed against the bank and then suddenly, out of nowhere, my AC forced me to cut him loose.เขาให้ข้อมูลเราทุกอย่างที่เล่นงานธนาคารบ้านั่น และไอ้ผู้ช่วย ผบ.ตร.ดันปล่อยตัวเขาไปเฉยๆ ซะงั้น The International (2009)
We ran it through the ACS database and came up with two coffee shops, a bakery, a winery, and a high-class escort service.เราลองใส่เข้าระบบแล้ว มีข้อมูลออกมาเป็นร้านกาแฟ สองร้าน, ร้านเบเกอรี่ ร้านขายไวน์ แล้วก็บริการ เพื่อนหญิงระดับไฮโซ Need to Know (2010)
Swa paet he ne abuge and ne swelte noht, ac libbe a on ecnysse.Swa paet he ne abuge and ne swelte noht, ac libbe a on ecnysse. The Coming of Arthur: Part One (2010)
'It's AC Milan versus Liverpool in the Champions League Final'.'มันคือเกมระหว่าง เอซี มิลาน ปะทะ ลิเวอร์พูล นัดชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนลีก' Will (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ac2002: President Bush signs the Homeland Security Act and it becomes an official Cabinet agency.
acA 19-year-old Canadian broke the world record last month for a nonstop, round-trip swim across the English Channel.
acA bad habit is easily acquired.
acA banking scandal is sweeping across Capitol Hill.
acA baseless accusation.
acA big tree had fallen across the road and was in my way as I drove.
acA blind person's hearing is often very acute.
acAbout 50 percent of the firms in Japan have acknowledged the necessity of giving their workers longer holidays, and think summer holidays are needed to give their workers both mental and physical refreshment.
acAbout four years ago my Achilles tendon started to hurt and I was told it was Achilles tendonitis.
acAbout one hundred people were killed in this accident.
acAbout the same time as he entered the classroom and arrived at his seat the chime to announce class rings across the school.
acA boxer and an actor are coming toward us.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตามกฎหมาย[ADV] according to law, See also: according to the law, legally, Syn. โดยชอบด้วยกฎหมาย, Example: หนังสือลาออกของนายพรพจน์ยังไม่ทันมีผลตามกฎหมาย เรื่องราวก็จบลงเสียก่อน, Thai definition: ถูกต้องตามกฎหมาย
ความใกล้ชิด[N] closeness, See also: acquaintance, proximity, Syn. ความสนิทสนม, Ant. ความห่างเหิน, Example: โดยทั่วไปเด็กจะมีความใกล้ชิดกับแม่มากกว่าพ่อแม่จึงมีอิทธิพลโน้มน้าวจิตใจเด็กได้มากกว่า
ภินทนาการ[N] act of breaking or destroying, See also: destruction, demolish, Syn. อาการแตก, การแตก, การทำลาย, Notes: (บาลี)
ตั้งข้อหา[V] allege, See also: accuse, charge, Syn. ตั้งข้อกล่าวหา, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งข้อหาผู้ต้องหาว่าฆ่าผู้อื่นตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน, Thai definition: ตั้งคำกล่าวหาบุคคลว่าได้กระทำความผิดอาญา
มือฉมัง[ADJ] accurate, See also: precise, Syn. มือแม่น, Example: ความขัดแย้งทั้งมวลยุติลงได้ ด้วยความเป็นนักบัญชีมือฉมังของเขาที่ช่ำชองของเรื่องการเงิน
รับสมัคร[V] enrol, See also: accept, recruit, join up, sign up, Example: โรงเรียนของกรมสามัญศึกษาจะรับสมัครเด็กเข้าเรียนในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี
เบ่ง[V] speed, See also: accelerate, expedite, Syn. เร่ง, Example: เขาเบ่งฝีเท้าของเขาขึ้นถึงชั่วโมงละร้อยไมล์
ตามระเบียบ[ADV] according to regulations, Syn. ตามแบบแผน, ตามกฎกติกา, ตามข้อกำหนด, Example: เจ้าหน้าที่ป่าไม้ตรวจสอบได้ว่าไม้ซุงนั้นทำออกมาโดยถูกต้องตามระเบียบ, Thai definition: เป็นไปตามที่มีระเบียบกำหนดไว้
ทำโดยพลการ[V] act arbitrary, Syn. ทำโดยลำพัง, Example: การตัดสินใจของประธานรัฐสภาครั้งนี้ทำไปโดยพลการ ไม่ฟังเสียงคัดค้านจากคนอื่น
บ/ช[N] account, See also: a/c, A/C, acct., Syn. บัญชี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense   FR: transgression [f] ; infraction [f]
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
แอคเค้าน์ติ้ง[n.] (aēkkhaoting) EN: accounting   
แอคคอร์เดียน[n.] (aēkkhødīen) EN: accordion   FR: accordéon [m]
แอกทิไนด์[n.] (aēkthinai) EN: Actinide   FR: actinide [m]
แอกทิเนียม[n.] (aēkthinīem) EN: actinium   FR: actinium [m]
แอลเอสดี[n.] (Aēl.Ēs.Dī.) EN: LSD (lysergic acid diethylamide)   FR: L.S.D. = LSD [m] ; lysergamide [m]
แอมโมเนีย[n.] (aēmmōnīa) EN: ammonia   FR: ammoniac [m] ; gaz ammoniac [m] ; ammoniaque [f]
แอ่น[v.] (aen) EN: be curved up ; be bent down ; bend the back ; lean back ; sag   FR: être recourbé
แอนตาซิล[TM] (Aēntāsin) EN: Antacil   FR: Antacil [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AC EY1 S IY1
ACA AE1 K AH0
ACE EY1 S
ACT AE1 K T
ACK AE1 K
ACCU AE1 K Y UW0
ACED EY1 S T
ACHE EY1 K
ACER EY1 S ER0
ACES EY1 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ace (n) ˈɛɪs (ei1 s)
act (v) ˈækt (a1 k t)
aces (n) ˈɛɪsɪz (ei1 s i z)
ache (v) ˈɛɪk (ei1 k)
acid (n) ˈæsɪd (a1 s i d)
acme (n) ˈækmiː (a1 k m ii)
acne (n) ˈækniː (a1 k n ii)
acre (n) ˈɛɪkər (ei1 k @ r)
acts (v) ˈækts (a1 k t s)
Accor (n) əkˈɒr (@ k o1 r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[suǒ, ㄙㄨㄛˇ, ] actually; place; classifier for houses, small buildings, institutions etc; that which; particle introducing a relative clause or passive, #111 [Add to Longdo]
活动[huó dòng, ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ, / ] activity; exercise; behavior, #140 [Add to Longdo]
[, ㄐㄩˋ, ] according to; to act in accordance with; to depend on; to seize; to occupy, #158 [Add to Longdo]
[, ㄐㄩˋ, / ] according to; to act in accordance with; to depend on; to seize; to occupy, #158 [Add to Longdo]
根据[gēn jù, ㄍㄣ ㄐㄩˋ, / ] according to; based on; basis; foundation, #328 [Add to Longdo]
其实[qí shí, ㄑㄧˊ ㄕˊ, / ] actually; that is not the case; in fact; really, #337 [Add to Longdo]
行为[xíng wéi, ㄒㄧㄥˊ ㄨㄟˊ, / ] action; conduct; behavior; activity, #558 [Add to Longdo]
积极[jī jí, ㄐㄧ ㄐㄧˊ, / ] active; energetic; vigorous; positive (outlook); proactive, #584 [Add to Longdo]
按照[àn zhào, ㄢˋ ㄓㄠˋ, ] according to; in accordance with; in the light of; on the basis of, #675 [Add to Longdo]
实际[shí jì, ㄕˊ ㄐㄧˋ, / ] actual; reality; practice, #723 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Ach!(phrase) คำแสดงความตกใจ หรือประหลาดใจ คล้ายกับ เหรอ! ฮ้า! (เทียบได้ประมาณ Oh! ในภาษาอังกฤษ)
Achse(n) |die, pl. Achsen| แกน (ทางคณิตศาสตร์) เช่น die X-Achse แกนเอ็กซ์
Achselhöhle(n) |die, pl. Achselhöhlen| รักแร้
Achsenhöhle(n) |die, pl. Achsenhöhlen| รักแร้ เช่น Der Stock soll bei ausgestrecktem Arm genau in die Achsenhöhle passen.
achtแปด เช่น in acht Wochen อีกแปดสัปดาห์ข้างหน้า
achtzehn(adj) สิบแปด
Er kommt erst heute nach seinem Urlaub.เขาเพิ่งจะมาวันนี้หลังจากที่หยุดพักร้อนมา, erst ใช้เสริมเหตุการณ์ที่ผู้พูดรู้สึกว่า เพิ่งเกิดขึ้น, ไม่นานมานี้
Gespräch(n) |das, pl. Gespräche| การสนทนา
Ich fliege nach Frankfurt.ฉันบินไปแฟรงค์เฟิร์ต
Macht(n) |die| อำนาจ, กำลัง (ทหาร)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Achterstag {n} [naut.] (vt) กลับบ้าน
See also: S. go home,
acuteness (n) กึ่งเฉียบพลัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ackerland {n}arable farm land; farmland [Add to Longdo]
Acajoubaum {m} [bot.]cashew [Add to Longdo]
Acarophobie {f}; Furcht vor Insekten oder -stichenacarophobia [Add to Longdo]
Accessoire {n} | Accessoires {pl}accessory | accessories [Add to Longdo]
Aceraceae {pl}; Ahorngewächse {pl} [bot.]aceraceae [Add to Longdo]
Aceton {n}; Azeton {n} [chem.]acetone [Add to Longdo]
Acetylen {n} [chem.]acetylene [Add to Longdo]
Acetylierung {f} [chem.]acetylation [Add to Longdo]
Achat {m} [min.]agate (stone) [Add to Longdo]
Achillesferse {f} [übtr.]; wunder Punkt; Schwachstelle {f}Achilles' heel [fig.]; weak spot [Add to Longdo]
Achillessehne {f} [anat.]Achilles' tendon [Add to Longdo]
Achillessehne {f} | Achillessehnen {pl}hamstring | hamstrings [Add to Longdo]
Achsabstand {m}stack centres [Add to Longdo]
Achsabstand {m}; Achsenabstand {m}centre distance [Add to Longdo]
Achse {f}; Welle {f} | Achsen {pl} | feste Achseaxle | axles | fixed axle [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
académie française(n) |f| ราชบัณฑิตยสภาฝรั่งเศส
accéder(vt) นำไปถึง ex: Cette porte accède au jardin. เข้าถึง(สถานที่), ไปถึง, See also: S. parvenir, atteindre,
accélérer(vt) เร่งความเร็ว, ไปได้เร็วมากขึ้น accélérateur(n) = เครื่องเร่งความเร็ว ex: accélérateur de particule (Chim, Phys) = เครื่องเร่งอนุภาค
accourir(vi) มาอย่างรีบเร่ง, See also: S. venir en hâte,
Image:
accroître(vt) เพิ่มขึ้น Cela ne fait qu'accroître son colère.
acheter(vt) |j'achète, tu achètes, il achète, nous achetons, vous achetez, ils achètent| ซื้อ เช่น Mon père achète une voiture à moi. พ่อของผมซื้อรถให้ผมหนึ่งคัน , See also: A. vendre,
acheter à créditซื้อด้วยสินเชื่อหรือบัตรเครดิต, See also: acheter
acheter qc à qnซื้ออะไรให้ใครคนหนึ่ง (ใช้ à เพื่อให้ทราบว่าซื้อสิ่งนั้นมาเพื่อใคร)
acquérir(vt) 1)ได้มา 2) พยายามให้ได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมา 3)การเป็นเจ้าของโดยการซื้อ (เช่น ที่ดิน)
faire du patin à glace(vt) เล่นสเก็ตน้ำแข็ง

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
硨磲(oK)[しゃこ;シャコ, shako ; shako] (n) (1) (uk) (abbr) (See しゃこ貝) giant clam (any clam of subfamily Tridacnidae); (2) (See 七宝) giant clam shell [Add to Longdo]
[ふき, fuki] (n) (obsc) turned-back hem of a kimono [Add to Longdo]
[はまち;ハマチ, hamachi ; hamachi] (n) (uk) (ksb [Add to Longdo]
[たかべ;タカベ, takabe ; takabe] (n) (uk) Labracoglossa argentiventris (species of knifefish) [Add to Longdo]
鱮;鰱[たなご;タナゴ, tanago ; tanago] (n) (uk) bitterling (any fish of subfamily Acheilognathinae, esp. species Acheilognathus melanogaster) [Add to Longdo]
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
べき乗打切り待機法[べきのりうちきりたいきほう, bekinoriuchikiritaikihou] truncated binary exponential back-off [Add to Longdo]
まえがき[まえがき, maegaki] preface [Add to Longdo]
アキュムレータ[あきゅむれーた, akyumure-ta] accumulator [Add to Longdo]
アクサングラーブ[あくさんぐらーぶ, akusangura-bu] grave accent, ` [Add to Longdo]
アクセスアーム[あくせすあーむ, akusesua-mu] access arm [Add to Longdo]
アクセスキー[あくせすきー, akusesuki-] access key [Add to Longdo]
アクセスコンテキスト[あくせすこんてきすと, akusesukontekisuto] access context [Add to Longdo]
アクセススイッチ[あくせすすいっち, akusesusuicchi] access switch [Add to Longdo]
アクセススピード[あくせすすぴーど, akusesusupi-do] access speed [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
尊敬[そんけい, sonkei] Achtung, Respekt, Verehrung [Add to Longdo]
敬意[けいい, keii] Achtung, Respekt, Verehrung [Add to Longdo]
敬老[けいろう, keirou] Achtung_vor_dem_Alter [Add to Longdo]
耕作[こうさく, kousaku] Ackerbau [Add to Longdo]
謹む[つつしむ, tsutsushimu] achten, hochachten [Add to Longdo]
[じく, jiku] ACHSE, (BILDER)ROLLE [Add to Longdo]
農耕[のうこう, noukou] Ackerbau [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 electric current \electric current\, electrical current
 \electrical current\,
   the movement of electrically charged particles, atoms, or
   ions, through solids, liquids, gases, or free space; the term
   is usually used of relatively smooth movements of electric
   charge through conductors, whether constant or variable.
   Sudden movements of charge are usually referred to by other
   terms, such as {spark} or {lightning} or {discharge}. In
   metallic conductors the electric current is usually due to
   movement of electrons through the metal. The current is
   measured as the rate of movement of charge per unit time, and
   is counted in units of amperes. As a formal definition, the
   direction of movement of electric current is considered as
   the same as the direction of movement of positive charge, or
   in a direction opposite to the movement of negative charge.
   Electric current may move constantly in a single direction,
   called {direct current} (abbreviated {DC}), or may move
   alternately in one direction and then the opposite direction,
   called {alternating current} (abbreviated {AC}).
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ac \Ac\ n.
   1. the chemical symbol for {actinum}, a radioactive element.
 
   Syn: actinium
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 AC \AC\ n. [Acronym from alternating current.]
   an electric current that reverses direction sinusoidally.
   Alternative to {direct curent}, {DC}. [acron.]
 
   Syn: alternating current
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Ac
   n 1: a radioactive element of the actinide series; found in
      uranium ores [syn: {actinium}, {Ac}, {atomic number 89}]
   2: an electric current that reverses direction sinusoidally; "In
     the US most household current is AC at 60 cycles per second"
     [syn: {alternating current}, {AC}, {alternating electric
     current}] [ant: {DC}, {direct current}, {direct electric
     current}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 AC
     Access Control (Token Ring, ...)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 AC
     Access Concentrator (PPPoE, ADSL)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 AC
     Amiga Club (org., user group, Amiga)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 AC
     Area Code
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 AC
     Automatic Computer
     

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 ac
  and

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top