Search result for

abet

(84 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abet-, *abet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abet[VT] ให้กำลังใจ, See also: กระตุ้นความรู้สึกให้ดีขึ้น, Syn. incite, sanction
abet in[PHRV] ช่วยให้พ้นจาก (สิ่งที่ไม่ดีหรือการกระทำผิด), See also: ช่วย, ทำให้รอดพ้น
abetment[N] การให้กำลังใจ, Syn. encouragement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abet(อะเบท') vt. ให้กำลังใจ, สนับสนุน -abetment, abettal n.
alphabet(แอล' ฟาเบท) n. อักษรพยัญชนะ, อักษร,อักขระ,ระบบตัวอักษร,ความรู้พื้นฐาน, ขั้นมูลฐาน.
alphabetic characterตัวอักษรหมายถึงตัวอักขระที่เป็นตัวอักษร เช่น A-Z หรือ ก-ฮ (ไม่รวมตัวเลข หรือหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายพิเศษต่าง ๆ) มีความหมายเหมือน alphabet
alphabetic codeรหัสตัวอักษร <คำแปล>เป็นรหัสตัวอักษรที่ส่งเข้าคอมพิวเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์สามารถนำไปเก็บในหน่วยความจำได้ ตัวอักษร 1 ตัวจะใช้รหัสเป็นชุดของบิต 1 ชุดเรียกว่า "ไบต์" (byte) ดู byte ประกอบ
alphabetic stringสายตัวอักษรหมายถึงตัวอักขระหลาย ๆ ตัวที่เมื่อนำมาต่อกันแล้วสื่อความหมายบางอย่างและสามารถนำไปเก็บในหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสื่อชนิดต่าง ๆ ได้มีความหมายเหมือน character string
alphabetical(แอลฟาเบท' ทิเคิล) adj. เรียงตามอักขรานุกรม, เรียงตามอักษร, เกี่ยวกับอักษรหรืออักขระ., Syn. alphatic
antidiabetic(แอนทีไดอะเบท' ทิค) n. ยาป้องกันหรือบรรเทาอาการโรคเบาหวาน
diabetes(ไดอะบี'ทิส) n. โรคเบาหวาน (diabetes mellitus) ,โรคเบาจืด (diabetes insipidus)
diabetes insipidusโรคเบาจืด
diabetic(ไดอะเบท'ทิค) adj. เกี่ยวกับโรคเบาหวานหรือโรคเบาจืด

English-Thai: Nontri Dictionary
abet(vt) ส่งเสริม,หนุนหลัง,ยุยง
abetter(n) ผู้ส่งเสริม,ผู้หนุนหลัง,ผู้ยุยง
abettor(n) ผู้ส่งเสริม,ผู้หนุนหลัง,ผู้ยุยง
alphabet(n) ตัวพยัญชนะ,ตัวอักษร,อักขระ
alphabetical(adj) ตามตัวอักษร
alphabetize(vt) เรียงตามตัวอักษร
diabetes(n) โรคเบาหวาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abet; aidผู้สนับสนุนผู้กระทำผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abetalipoproteinaemia; abetalipoproteinemiaโรคเลือดไร้บีตาลิโพโปรตีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abetalipoproteinemia; abetalipoproteinaemiaโรคเลือดไร้บีตาลิโพโปรตีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abetmentการยุยงให้ผู้อื่นกระทำความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abetalipoproteinemiaอะบีตาลิโปโปรตีนีเมีย, ไม่มีเบตา-ไลโปโปรตีนในเลือด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You aided and abetted KGB agents who broke into a top-secret military installation in the middle of the United States of America, my country.คุณช่วยเหลือและรู้เป็นเป็นใจให้สายลับเคจีบี บุกเข้าไปในค่ายทหาร/ ลับสุดยอดของกองทัพ กลางอเมริกา ประเทศของผม Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Regina Kroit, Angela Zeva and Andrea Lumen of jointly aiding and abetting murder in 300 cases.เรจินา ครอยท์, แองเจลา ซีวา และ อันเดรีย ลูมัน ในข้อหาช่วยเหลือและส่งเสริม การฆาตกรรมเป็นจำนวน 300 คดี The Reader (2008)
You aided and abeted terrorists, who then tried to kill the President of the United States.นายช่วยเหลือพวกก่อการร้าย พวกที่พยายามจะฆ่า ปธน. นายไม่มีสิทธิ์ Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
You aided and abetted an escape, Mr. Bagwell.ลักลอบช่วย นาย Bagool Prison Break: The Final Break (2009)
You abetted a crime.กลายเป็นอาชญากรไปแล้ว Gokusen: The Movie (2009)
Aiding and abetting?ช่วยเหลือผู้ร้ายเนี่ยนะ Being Alive (2009)
You aided and abetted an escape, Mr. Bagwell.แกช่วยแล้วยังสนับสนุนพวกมันด้วย Free (2009)
Okay,then why would your partner and girlfriend's first instinct be that you were aiding and abetting a felon?โอเค แล้วทำไมคู่หูและแฟนของคุณ มั่นใจในตอนแรกว่าคุณให้การช่วยเหลือ และสนับสนุนอาชญากร Bolt Action (2009)
Aiding and abetting a man under house arrest.ให้การช่วยเหลือ และสนับสนุน คนที่ถูกกักบริเวณ In Plane Sight (2009)
You were not aided or abetted by any citizen of Camelot?เจ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือจากพลเมืองของคาเมลอตหรอกรึ? The Witch's Quickening (2009)
Cole Ortiz, who is known to be aiding and abetting Bauer is being brought here for questioning.โคล ออทีซ ผู้ที่รู้ว่าเป็นผู้ช่วยเหลือ และสนับสนุนบาวเออร์ กำลังถูกนำตัว มาที่นี่ เพื่อซักถาม Day 8: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2010)
Ms. Reed is aiding and abetting a terrorist.คุณรีดกำลังช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ก่อการร้าย Day 8: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abetShe abetted him in escaping from prison.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ยุยง[N] abettor, See also: assistant, helper, supporter, Example: เขาเป็นผู้ยุยงให้เพื่อนทั้ง 2 ฝ่ายแตกความสามัคคีกัน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้กระตุ้นให้เกิดความกระด้างกระเดื่อง
เป่าหู[V] instigate, See also: abet, incite, Syn. ยุยง, ยุแยงตะแคงรั่ว, ยุให้รำตำให้รั่ว, Example: เธอก็เป็นอย่างนี้ใครเป่าหูทีสองทีเชื่อเขาไปทั้งหมด, Thai definition: พูดให้เข้าหูบ่อยๆ เพื่อให้เชื่อ
เป่าหู[V] instigate, See also: abet, incite, Syn. ยุยง, ยุแยงตะแคงรั่ว, ยุให้รำตำให้รั่ว, Example: เธอก็เป็นอย่างงี้ ใครเป่าหูทีสองทีเชื่อเขาไปทั้งหมด, Thai definition: พูดให้เข้าหูบ่อยๆ เพื่อให้เชื่อหรือให้เห็นดีเห็นงามด้วย
เสี้ยม[V] instigate, See also: abet, arouse, Syn. ยุแหย่, ยุยง, ยุแยง, ยุ, ยุแยงตะแคงรั่ว, เสี้ยมสอน, Example: ชาวบ้านพวกนี้คงจะมีคนเสี้ยมให้เป็นปรปักษ์กับรัฐบาลแน่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักขระ[n.] (akkhara) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script   FR: lettre [f] ; caractère [m] ; idéogramme [m]
อักขรานุกรม[n.] (akkharānukrom) EN: alphabetical order ; alphabetic index   FR: ordre alphabétique [m] ; index alphabétique [m]
อักษร[n.] (aksøn) EN: letter (of alphabet) ; alphabet   FR: lettre (de l'alphabet) [f] ; consonne [f] ; caractère (alphabétique) [m] ; alphabet [m]
อักษรโรมัน[n. exp.] (aksøn rōman) EN: Roman alphabet ; Latin alphabet   FR: alphabet roman [m]
อักษรไทย[n. exp.] (aksøn Thai ) EN: Thai alphabet   FR: alphabet thaï [m]
อนุกรม[n.] (anukrom) EN: alphabetical list ; alphabetical order ; sequence ; series ; order   FR: liste alphabétique [f] ; ordre alphabétique [m] ; série [f]
ช่วยเหลือ[v.] (chūayleūa) EN: aid ; abet ; support ; assist   FR: aider ; encourager ; soutenir ; supporter ; rendre service ; secourir
จัดตามลำดับอักษร[v. exp.] (jat tām lamdap aksøn) EN: order alphabeticall ; arrange alphabeticall   FR: classer alphabétiquement
คีย์ตัวอักษร[n. exp.] (khī tūa aksøn) EN: aphabetic keys   FR: touche alphabétique [f] ; clavier alphabétique [m]
ลำดับอักษร[n. exp.] (lamdap aksøn) EN: alphabetical order   FR: ordre alphabétique [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ABET    AH0 B EH1 T
ABETTED    AH0 B EH1 T AH0 D
ABETTING    AH0 B EH1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abet    (v) (@1 b e1 t)
abets    (v) (@1 b e1 t s)
abetted    (v) (@1 b e1 t i d)
abetting    (v) (@1 b e1 t i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
Abgabetermin(n) |der, pl. Abgabetermine| กำหนดส่ง(งานหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง) เช่น Wann ist der Abgabetermin von dem Bericht? กำหนดส่งรายงานชิ้นนี้เมื่อไหร่นะ , See also: S. Einsendeschluss,

French-Thai: Longdo Dictionary
alphabet(n) |m, pl. -s| ตัวอักษร ประกอบด้วย A(อา) B(เบ) C(เซ) D(เด) E(เอ) F(เอฟ) G(เจ) H(อาช) I(อี) J(จี) K(คา) L(เอ็ล) M(เอ็ม) N(เอ็น) O(โอ) P(เพ) Q(คู) R(แอร์) S(เอส) T(เท) U(ออกเสียงระหว่าง อู-อือ) V(เว) W(ดุบเบลอเว) X(อิกส์) Y(อีเกร็ค) Z(เซท)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
ABC順[エービーシーじゅん, e-bi-shi-jun] (n) alphabetical order [Add to Longdo]
くつわを並べて[くつわをならべて, kutsuwawonarabete] (exp) (See 轡・くつわ) together; abreast; side-by-side [Add to Longdo]
とは別に[とはべつに, tohabetsuni] (adv) in addition to; apart from [Add to Longdo]
と比べて[とくらべて, tokurabete] (exp) compared with [Add to Longdo]
べたべた[, betabeta] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) sticky; (2) all over; (3) clinging (e.g. of a person); following around; (adj-na) (4) cliched; hackneyed; (P) [Add to Longdo]
アルファベット[, arufabetto] (n,adj-no) alphabet; (P) [Add to Longdo]
アルファベットの語[アルファベットのご, arufabetto nogo] (n) {comp} alphabetic word [Add to Longdo]
アルファベット順[アルファベットじゅん, arufabetto jun] (n) alphabetical order; (P) [Add to Longdo]
アルファベット表記法[アルファベットひょうきほう, arufabetto hyoukihou] (n) {comp} alphabetical notation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アルファベット[あるふぁべっと, arufabetto] alphabet [Add to Longdo]
アルファベットの語[アルファベットのご, arufabetto nogo] alphabetic word [Add to Longdo]
アルファベット順[アルファベットじゅん, arufabetto jun] alphabetical order [Add to Longdo]
アルファベット表記法[アルファベットひょうきほう, arufabetto hyoukihou] alphabetical notation [Add to Longdo]
英字[えいじ, eiji] Roman letter, alphabetic character [Add to Longdo]
英字コード[えいじコード, eiji ko-do] alphabetic code [Add to Longdo]
英字コード化集合[えいじコードかしゅうごう, eiji ko-do kashuugou] alphabetic coded set [Add to Longdo]
英字集合[えいじしゅうごう, eijishuugou] alphabetic character set [Add to Longdo]
欧字[おうじ, ouji] alphabetic, letter [Add to Longdo]
欧字コード[おうじコード, ouji ko-do] alphabetic code [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abet \A*bet"\, n. [OF. abet, fr. abeter.]
   Act of abetting; aid. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abet \A*bet"\, v. t. [imp. & p. p. {Abetted}; p. pr. & vb. n.
   {Abetting}.] [OF. abeter; a (L. ad) + beter to bait (as a
   bear), fr. Icel. beita to set dogs on, to feed, originally,
   to cause to bite, fr. Icel. b[imac]ta to bite, hence to bait,
   to incite. See {Bait}, {Bet}.]
   1. To instigate or encourage by aid or countenance; -- used
    in a bad sense of persons and acts; as, to abet an
    ill-doer; to abet one in his wicked courses; to abet vice;
    to abet an insurrection. "The whole tribe abets the
    villany." --South.
    [1913 Webster]
 
       Would not the fool abet the stealth,
       Who rashly thus exposed his wealth?  --Gay.
    [1913 Webster]
 
   2. To support, uphold, or aid; to maintain; -- in a good
    sense. [Obs.].
 
       Our duty is urged, and our confidence abetted.
                          --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) To contribute, as an assistant or instigator, to the
    commission of an offense.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To incite; instigate; set on; egg on; foment; advocate;
     countenance; encourage; second; uphold; aid; assist;
     support; sustain; back; connive at.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abet
   v 1: assist or encourage, usually in some wrongdoing

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top