ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aalen

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aalen-, *aalen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา aalen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *aalen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're not sunbathing on the french riviera, are you, now?Ihr glaubt wohl, ihr seid an der Riviera und könnt euch in der Sonne aalenTwo Way Stretch (1960)
Heard of Vaalendorff?Die Vaalendorffs. The Rite (1969)
- No? There's a Vaalendorff's Circus.- Es gibt den Zirkus Vaalendorff. The Rite (1969)
You starve us while the bureauticians luxuriate in their private sanctuaries.Ihr lasst uns hungern, während die Bürokraten sich in ihren privaten Zufluchtsstätten aalenSaga of a Star World (1978)
Now that capital punishment is abolished, this bastard will lounge in 3-star prisons thanks to your tax money.Aber da die Todesstrafe abgeschafft wurde, wird sich dieser Dreckskerl dank eurer Steuergeldern in einem 3-Sterne-Gefängnis aalenLégitime violence (1982)
What are you Doing about it? You going to Sit there?Willst du dich bloß da rumaalenThe Osterman Weekend (1983)
Your foolproof way is gonna land my butt on the front page while you're basking in the sun !Und ich lande auf der Titelseite, während Sie sich in der Sonne aalenFletch (1985)
She doesn't get eaten by the eels at this time.Sie wird diesmal nicht von den Aalen gefressen The Princess Bride (1987)
- Thank you. We could rent a boat... and drift around in the hot sun.Wir könnten ein Boot mieten und uns in der Sonne aalenFried Green Tomatoes (1991)
Two girls swapping tans on a beach for 18 years.Zwei Mädels, die sich 18 Jahre am Strand in der Sonne aalenKids! Wadaya Gonna Do? (1991)
Women wallow in it.Frauen dagegen aalen sich darin. The School of Flesh (1998)
l was happy when I bought you at the auction. I mean, it's very rare I have the opportunity to... bask in the ambience of such a classy lady such as yourself.Ich meine, ich habe selten die Gelegenheit, mich im Glanze einer Frau zu aalen, die so viel Klasse hat wie du. White Chicks (2004)
Welcome to the number one supplier of jellied eels to Britain and Northern Europe.Willkommen bei der Nummer 1 der Lieferanten von Aalen in Gelee nach Großbritannien und Nordeuropa. Combat (2006)
He sold eels.Er handelte mit AalenEx Drummer (2007)
Yeah ,you should see new Colieans.- Haben sie dir gefallen? Und wie, die neuen Kaalenden sind wunderschön... Royal Kill (2009)
French is full of "Eels." And this is what she sees.Französisch ist voll von "Eels"(Aalen). Und das ist, was sie sieht. Temple Grandin (2010)
No, he finely chops intestines and livers from poultry and game, adds a little pork, making a sort of sausage meat he throws to the eels which, in fresh water running over a bed of fine gravel, fatten in a month.Nein, er hackt Lebern und Innereien von Wild und Geflügel klein, gibt etwas Schweinefleisch dazu, macht daraus eine Art Wurstmasse, die man dann den Aalen vorwirft, die dann in süßem, vom Kies gereinigten Wasser in einem Monat fett werden. The Princess of Montpensier (2010)
It's easy to sit here in your bedroom and wallow in your hurt feelings.Es ist einfach, hier in deinem Zimmer zu sein und dich in deinen verletzten Gefühlen zu aalenTeam Braverman (2010)
Catherine had a thing about hagfish.Catherine war besessen von SchleimaalenGhosts of the Deep (2010)
Joost van Gaalen again?Wieder Joost van Gaalen, he? New Kids Turbo (2010)
But where's the fusion between my stew and my eels?Aber wie soll das mit Schmorbraten und Aalen fusionieren? Sous le figuier (2012)
My Uncle Ferrante had it built, stocked with lampreys flesh-eating eels, for the ones he hated the most.Mein Onkel Ferrante ließ ihn anlegen und mit Lampreten füllen, fleischfressenden Aalen. Für die, die er am meisten hasste. The Wolf and the Lamb (2013)
Right now we can at least bask in a little sunshine.Gerade jetzt können wir uns zumindest ein wenig im Sonnenschein aalenReturn to Sender (2014)
-Even if we don't get busted, you ain't worried about eels or some shit?Selbst wenn sie uns nicht bestrafen, hast du keine Angst vor AalenTrust No Bitch (2015)
Pardon me, does anyone else think that Johann could have warned us about... I don't know... [yelling] the giant screaming eels?Findet ihr auch, Johann hätte uns warnen können, vor den brüllenden AalenDragon Eye of the Beholder, Part One (2015)
The ferry leaves every 17 minutes to the Lavender Lighthouse, where tourists can walk to Curdled Cave or they could bask in the lighthouse's pale purple glow. But that's only when the weather is warm.Die Fähre legt alle 17 Minuten zum Lavendel-Leuchtturm ab, wo Touristen zur Grauen Grotte gehen oder sich im blasslila Leuchten des Leuchtturms aalen können. The Wide Window: Part Two (2017)
Let them bask in the glow of your words. Sculpt their souls.Lass sie sich im Glanz deiner Worte aalen, forme sie. Lunch (2017)
Some of them bask in ocean sunlight and call themselves Devon men.Manche aalen sich in der Sonne und nennen sich Devon-Männer. The Virgin Queen (1955)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿伦[Ā lún, ㄚ ㄌㄨㄣˊ, / ] Aalen, town in Germany, #46,972 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Aalen (der) (n) ปลาไหล

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nichts tun; sich aalento laze around [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top