Search result for

wren

(74 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wren-, *wren*
English-Thai: Longdo Dictionary
monkey wrench(n) กุญแจเลื่อนแบบหมุนปรับความกว้างของปากคีบได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wren[N] นกในตระกูล Troglodytidae, See also: ร้องเพลงได้ ขนสีน้ำตาลเข้มคาดดำอยู่ที่ปลายหางด้านบน
wrench[VI] ดึงและบิดอย่างแรง
wrench[VT] ดึงและบิดอย่างแรง, Syn. wrest
wrench[N] ประแจ (เครื่องมือ)
wrench off[PHRV] ดึงให้เคลื่อน, See also: บิดจาก, Syn. wrench from, wrest off
wrench from[PHRV] บิดจาก, See also: ดึงจาก, ทำให้เคลื่อนออกจาก, Syn. wrench off, wrest off

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wren(เรน) n. นกเล็ก ๆ มีขนสีน้ำตาลดำ ลายสีดำ,นกกระจิบ
wrench(เรนชฺ) vt.,vi. บิด,ขัน,ขันชะเนาะ,ไข,ทำเคลื่อน,ทำเคล็ด n. ประแจ,คีม,การบิด,การขับ,การขันชะเนาะ,การไข,อาการเคล็ดยอกที่เจ็บปวด,อาการกลัดกลุ้มใจอย่างแรงและฉับพลัน, Syn. twist,jerk,pain
screwwrench(สครู'เรนชฺ) n. ไขควงสี่แฉก,ประแจเลื่อนเป็นเกลียว
socket wrenchn. กุญแจกระบอกที่เปลี่ยนหัว ได้

English-Thai: Nontri Dictionary
wren(n) นกไซ,นกกระจิบ
wrench(vt) บิดอย่างแรง,ขันชะเนาะ,ไข,ทำให้เคล็ด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wrench faultรอยเลื่อนเหลื่อมข้างแนวยืน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
wrenched accentพยางค์เน้นสลับที่ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
wren (n ) นกจู๋เต้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To share the heart wrenching pain of the person you are with.แบ่งปันความเจ็บปวดของหัวใจจากคนที่อยู่กับคุณ Heartbreak Library (2008)
Well that's what wrenches are for, dumbass.ก็ยังดีกว่าเอาของมีค่าให้ไอ้ใบ้โง่ Law Abiding Citizen (2009)
Hey, how the hell did you know that ghosts are scared of wrenches?เฮ้ นายรู้ได้ยังไงน่ะ ว่าผีมันกลัวประแจเหล็ก It's a Terrible Life (2009)
That's why the wrench worked.มิน่า ประแจถึงใช้ได้ผล It's a Terrible Life (2009)
You want to hand methat cross wrench? Do you wanna tell me what that is?เธอช่วยส่งประแจสี่แฉกอันนั้นให้หน่อยได้มั๊ย ช่วยอธิบายหน่อยได้มั๊ยว่ามันคืออะไร Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
There was something about removing my bollocks with a monkey wrench if she ever saw them again.เห็นว่าจะตัดไข่ชั้น ด้วยกุญแจเลื่อนอะไรนี่แหละ ถ้าจานแกเห็นอีกที Everyone (2009)
We have been planning this party for days, but you threw a major monkey wrench into things by moving out.เราวางแผนเรื่องงานวันเกิด กันมาตั้งหลายวัน แต่คุณกลับทำให้มันล่ม ด้วยการย้ายออกมา Shake and Fingerpop (2009)
Is that the wrench you use to break windows?ประแจนั่นใช่มั้ยที่นายใช้ ตีกระจกรถ Blinded by the Light (2009)
You went from thinking you were going to be killed to watching a man die-- two of the most wrenching experiences we can have-- and you went through them in seconds.จากที่คุณกำลังจะโดนยิง แล้วก็เห็นคนตาย มันเป็นสองเหตุการณ์ที่โหดร้ายมาก คุณเจอมันพร้อมๆกัน The Scarlet Letter (2009)
This bruise looks more like a tire wrench.รอยช้ำตรงนี้เหมือนกับ เป็นรอยที่หมุนล้อ Bone Voyage (2009)
Before the inevitable monkey wrenchesก่อนที่พวกโง่นั่น Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)
More wrenched.ก้มมากขึ้นอีก The Dwarf in the Dirt (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wrenHe wrenched the letter from my hand.
wrenFactional in-fighting threw a monkey wrench into the deliberations.
wrenHand me the wrench.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีโค้ง[V] turn around, See also: wrench, move in a curved or circular path, Syn. เข้าโค้ง, Example: ส่วนหัวของเครื่องบินหักแล้วตีโค้งกลับก่อนจะควบสว่านพุ่งจมดิ่งไปในเหลือบเขาสูง
กุญแจปากตาย[N] wrench, See also: spanner, Syn. ประแจปากตาย, Example: โครงการวิจัยมีงบประมาณสำหรับวัสดุยานพาหนะและขนส่งเช่น แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค, Count unit: อัน, ตัว, ชุด, Thai definition: เครื่องมือโลหะชนิดหนึ่ง รูปร่างตอนปลายทั้ง 2 ข้างคล้ายก้ามปู มีขนาดปากตายตัว ใช้สำหรับขันหรือคลายนอตเป็นต้น
บิด[V] twist, See also: wrench, Example: หน้าบันและจั่วของศาลาบิดราวกับมีช้างสารหลายเชือกมาฉุด, Thai definition: เผล้หรือเฉไปจากสภาพปกติ
ประแจ[N] wrench, See also: spanner, key, Syn. กุญแจ
กระบิด[V] twist, See also: wrench, wrest, yank, Syn. บิด, Example: กระบิดผ้าให้หมาดแล้วนำไปตาก, Thai definition: บิดให้เขม็งจนขอดเป็นปม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บิด[v.] (bit) EN: twist ; distort ; wring ; wrench   FR: tordre ; torsader
ขัน[v.] (khan) EN: tighten ; screw tight ; wrench ; twist   FR: resserrer ; visser
กุญแจปากตาย[n. exp.] (kunjaē pāk tāi) EN: wrench ; spanner   FR: clé plate [f]
ลอว์เรนเซียม[n.] (lōrēnsīem) EN: lawrencium   FR: lawrencium [m]
นกจู๋เต้น[n.] (nok jū ten) EN: wren-babbler   
นกจู๋เต้นหางสั้น [n. exp.] (nok jū ten hāng san) EN: Streaked Wren-Babbler   FR: Turdinule à queue courte [f] ; Timalie zébrée [f] ; Turdinule maillée [f]
นกจู๋เต้นหางยาว [n. exp.] (nok jū ten hāng yāo) EN: Long-tailed Babbler ; Long-tailed Wren-Babbler   FR: Turdinule chocolat [f] ; Timalie-troglodyte à longue queue ; Speleornis chocolat [m]
นกจู๋เต้นจิ๋ว[n. exp.] (nok jū ten jiu) EN: Pygmy Wren-Babbler   FR: Turdinule maillée [f] ; Timalie pygmée ; Turdinule pygmée [f] ; Pnoepyga à poitrine maillée
นกจู๋เต้นเขา(หิน)ปูน[n. exp.] (nok jū ten khao (hin) pūn) EN: Limestone Wren-Babbler   FR: Turdinule des rochers [f] ; Timalie à calcaire
นกจู๋เต้นคิ้วยาว[n. exp.] (nok jū ten khiu yāo) EN: Eyebrowed Wren-Babbler   FR: Petite Turdinule [f] ; Timalie à poitrine tachetée [f] ; Turdinule à sourcils [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
WREN    R EH1 N
WRENN    R EH1 N
WRENCH    R EH1 N CH
WRENCHED    R EH1 N CH T
WRENCHES    R EH1 N CH AH0 Z
WRENCHING    R EH1 N CH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wren    (n) (r e1 n)
wrens    (n) (r e1 n z)
wrench    (v) (r e1 n ch)
wrenched    (v) (r e1 n ch t)
wrenches    (v) (r e1 n ch i z)
wrenching    (v) (r e1 n ch i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zaunkönig {m} [ornith.] | Zaunkönige {pl}wren | wrens [Add to Longdo]
Zeledonie {f} [ornith.]Wren Thrush [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひん曲げる[ひんまげる, hinmageru] (v1,vt) (1) to bend (with great force); to twist; to wrench; (2) to distort (the truth) [Add to Longdo]
もぎ取る;捥ぎ取る[もぎとる, mogitoru] (v5r) (uk) to pluck off; to pick; to break or tear off; to wrest (away from); to wrench free; to snatch (away) [Add to Longdo]
アジャスタブルレンチ[, ajasutabururenchi] (n) adjustable wrench [Add to Longdo]
オープンエンドスパナ[, o-pun'endosupana] (n) {comp} open-end wrench [Add to Longdo]
スパナ[, supana] (n) spanner; wrench [Add to Longdo]
パイプレンチ[, paipurenchi] (n) pipe wrench [Add to Longdo]
ボックスレンチ[, bokkusurenchi] (n) socket wrench; box wrench; socket spanner [Add to Longdo]
モンキーレンチ[, monki-renchi] (n) monkey wrench; adjustable wrench; shifting spanner [Add to Longdo]
レンチ[, renchi] (n) (1) wrench; spanner; (2) linch [Add to Longdo]
ローレンシウム[, ro-renshiumu] (n) lawrencium (Lr); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
螺旋钳[luó xuán qián, ㄌㄨㄛˊ ㄒㄩㄢˊ ㄑㄧㄢˊ, / ] wrench [Add to Longdo]
鹪鹩[jiāo liáo, ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄠˊ, / ] wren, Troglodytes troglodytes, many Chinese and Himalayan species [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wren \Wren\ (r[e^]n), n. [OE. wrenne, AS. wrenna, wr[ae]nna,
   perhaps akin to wr[=ae]ne lascivious.]
   [1913 Webster]
   1. (Zool.) Any one of numerous species of small singing birds
    belonging to {Troglodytes} and numerous allied of the
    family {Troglodytidae}.
    [1913 Webster]
 
   Note: Among the species best known are the house wren
      ({Troglodytes aedon}) common in both Europe and
      America, and the American winter wren ({Troglodytes
      hiemalis}). See also {Cactus wren}, {Marsh wren}, and
      {Rock wren}, under {Cactus}, {Marsh}, and {Rock}.
      [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) Any one of numerous species of small singing birds
    more or less resembling the true wrens in size and habits.
    [1913 Webster]
 
   Note: Among these are several species of European warblers;
      as, the reed wren (see {Reed warbler}
    (a), under {Reed}), the sedge wren (see {Sedge warbler},
      under {Sedge}), the willow wren (see {Willow warbler},
      under {Willow}), the golden-crested wren, and the
      ruby-crowned wren (see {Kinglet}).
      [1913 Webster]
 
   {Ant wren}, any one of numerous South American birds of the
    family {Formicaridae}, allied to the ant thrushes.
 
   {Blue wren}, a small Australian singing bird ({Malurus
    cyaneus}), the male of which in the breeding season is
    bright blue. Called also {superb warbler}.
 
   {Emu wren}. See in the Vocabulary.
 
   {Wren babbler}, any one of numerous species of small timaline
    birds belonging to {Alcippe}, {Stachyris}, {Timalia}, and
    several allied genera. These birds are common in Southern
    Asia and the East Indies.
 
   {Wren tit}. See {Ground wren}, under {Ground}.
 
   {Wren warbler}, any one of several species of small Asiatic
    and African singing birds belonging to {Prinia} and allied
    genera. These birds are closely allied to the tailor
    birds, and build their nests in a similar manner. See also
    {Pincpinc}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Wren
   n 1: English architect who designed more than fifty London
      churches (1632-1723) [syn: {Wren}, {Sir Christopher Wren}]
   2: any of several small active brown birds of the northern
     hemisphere with short upright tails; they feed on insects
     [syn: {wren}, {jenny wren}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top