ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wille

W IH1 L   
65 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wille-, *wille*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
willed[ADJ] ซึ่งมีความตั้งใจ, See also: ซึ่งมีเจตนา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
willed(วิลดฺ) adj. มีความตั้งใจ,มีเจตนา
unwilled(อันวีลดฺ') adj. ไม่สมัครใจ,ไม่ตั้งใจ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Willemite วิลเลไมต์
แหล่ง - ในประเทศไทยยังไม่เคยตรวจพบกัน แต่ก็น่าจะพบในแหล่งแร่สังกะสีทั่วไป ประโยชน์ - เป็นสินแร่ที่มีค่าของสังกะสี [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And here she is, willed into solid reality.และนี่ไง คือฝันที่เป็นจริง Titanic (1997)
But God has willed this and we must obey God.แต่มันเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า เราต้องเชื่อฟังพระองค์ Frailty (2001)
We must speak with Willem Jansson.แม่จะต้องไปคุยกับวิลเลี่ยม โจสัน Girl with a Pearl Earring (2003)
It's the bicentennial jamboree with special guest Wille nelson.ในงานฉลองครบรอบ 200 ปี กับแขกคนพิเศษวิลลี่ เนลสัน Mr. Monk and the Blackout (2004)
It's the bicentennial jamboree with special guest Wille nelson.ในงานฉลองครบรอบ 200 ปี กับเเขกคนพิเศษวิลลี่ เนลสัน Mr. Monk and the Blackout (2004)
Often willed through generations.ที่บอกกันเป็นทอดๆไป The Da Vinci Code (2006)
Right now, she's getting lotioned up by some creepy Richard Branson-meets- Willem Dafoe-looking dude, right?ตอนนี้มีคนหน้าเหมือน ริชาร์ด แบรนสันบวก... วิลเล่ม เดโฟทาโลชั่นให้เธออยู่ Chuck Versus the Crown Vic (2007)
Next up is Tom willet.Next up is Tom willet. Did You Hear About the Morgans? (2009)
Strong willed and set in tradition.เป็นคนที่มีจิตใจแน่วแน่ และยึดติดในธรรมเนียมมาก Defenders of Peace (2009)
No, that's not true. I've recently made a friend, who's pretty and strong willed, even though she has a difficult life.ไม่หรอกค่ะ หนูมีเพื่อนคนนึงที่มีชีวิตที่ยากลำบาก แต่เธอก็ยังคงทำงานหนักโดยไม่ปริปากบ่นสักคำ Episode #1.17 (2009)
Well, she had no granddaughters,so she willed it to me.เธอไม่มีหลานสาว เธอเลยให้ผม Don't Walk on the Grass (2009)
I willed him to stop.ฉันตั้งใจจะหยุดเขา The Lovely Bones (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
willeHe was bought up by his strong willed sister.
willeIn my workplace is a woman who's very strong willed, on the face of it.
willeShe pressed her lips together and willed herself not to cry.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดื้อ[adj.] (deū) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed ; naughty   FR: obstiné ; récalcitrant ; insoumis ; déterminé ; buté
ดื้อดึง[adj.] (deūdeung) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed   FR: tenace ; obstiné ; entêté ; têtu
ใจอ่อน[adj.] (jai-øn) EN: meek ; soft-hearted ; submissive ; weak ; sensitive ; yielding ; weak-willed   FR: sensible ; au coeur tendre ; doux
กระดูกเหล็ก[adj.] (kradūk lek) EN: tough ; steel-willed ; hard-boned ; dauntless   

CMU English Pronouncing Dictionary
WILLE    W IH1 L
WILLER    W IH1 L ER0
WILLEN    W IH1 L AH0 N
WILLET    W IH1 L IH0 T
WILLEY    W IH1 L IY0
WILLEM    W IH1 L AH0 M
WILLES    W AY1 L Z
WILLED    W IH1 L D
WILLERS    W IH1 L ER0 Z
WILLERT    W IH1 L ER0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Willem    (n) wˈɪlɛm (w i1 l e m)
willed    (v) wˈɪld (w i1 l d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wille {m}; Willen {m} | eiserner Wille | guter Wille | böser Willewill | will of iron | goodwill | ill will [Add to Longdo]
Wille {m}volition [Add to Longdo]
Willenlosigkeit {f}lack of will [Add to Longdo]
Willensäußerung {f} | Willensäußerungen {pl}volition | volitions [Add to Longdo]
Willensakt {m} | Willensakte {pl}act of volition | acts of volition [Add to Longdo]
Willenseinigung {f}assensio mentium [Add to Longdo]
Willenserklärung {f} | Willenserklärungen {pl}declaration of intention | declarations of intention [Add to Longdo]
Willenserklärung {f}; Absichtserklärung {f}letter of intent [Add to Longdo]
Willensfreiheit {f} | Willensfreiheiten {pl}free will | free wills [Add to Longdo]
Willenskraft {f} | Willenskräfte {pl}willpower; volition | volitions [Add to Longdo]
Willenskraft {f}conation [Add to Longdo]
Willensschwäche {f} | Willensschwächen {pl}weak will | weak wills [Add to Longdo]
Willensstärke {f}tougher [Add to Longdo]
willenlos {adj} | willenloser | am willenlosestenwill-less | more will-less | most will-less [Add to Longdo]
willenlos {adv}will-lessly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あくが強い;灰汁が強い[あくがつよい, akugatsuyoi] (exp,adj-i) (1) (See あくの強い) having a strong alkaline taste; harsh to the taste; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
あくの強い;灰汁の強い[あくのつよい, akunotsuyoi] (adj-i) (1) (See あくが強い) harsh tasting; strongly alkaline tasting; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
マージンドコーラルフィッシュ[, ma-jindoko-rarufisshu] (n) margined coralfish (Chelmon marginalis); Western beaked butterflyfish; Willemawillum [Add to Longdo]
綾絹[あやぎぬ, ayaginu] (n) twilled silk fabric [Add to Longdo]
意志堅固[いしけんご, ishikengo] (n,adj-na) strong determination; strong-willed; having strong will power; firmness of purpose [Add to Longdo]
意志的[いしてき, ishiteki] (adj-na) strong-willed [Add to Longdo]
意志薄弱[いしはくじゃく, ishihakujaku] (adj-na,n,adj-no) weak-willed; lacking a purpose; lacking will power to be patient, purposeful, or resolute [Add to Longdo]
我が強い[ががつよい, gagatsuyoi] (adj-i) (See 我の強い) egoistic; selfish; self-willed [Add to Longdo]
我の強い[がのつよい, ganotsuyoi] (adj-i) (See 我が強い) egoistic; selfish; self-willed [Add to Longdo]
気が強い[きがつよい, kigatsuyoi] (exp,adj-i) (See 気の強い) strong-willed; strong of heart [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こころざし, kokorozashi] Wille, Absicht, Zweck [Add to Longdo]
[い, i] WILLE, HERZ, GEDANKE;, SINN, BEDEUTUNG [Add to Longdo]
[い, i] Wille, Herz, Gedanke, Sinn, Bedeutung [Add to Longdo]
意志[いし, ishi] Wille [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Wille /vilə/ 
   volition; will

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top