Search result for

whiskys

(95 entries)
(0.2564 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -whiskys-, *whiskys*, whisky
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา whiskys มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *whiskys*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
whisky    [N] เหล้าวิสกี้, Syn. whiskey
malt whisky    [N] เหล้าวิสกี้ของสก็อตแลนด์
Scotch whisky    [N] เหล้าวิสกี้ผลิตจากสก็อตแลนด์, Syn. Scotch

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scotch whiskyn. เหล้าวิสกี้ที่ทำจากสก๊อตแลนด์ (โดยเฉพาะจากข้าวบาร์เลย์)
whisky(วิส'คี) n. เหล้าวิสกี้

English-Thai: Nontri Dictionary
whisky(n) เหล้าวิสกี้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Whiskey.WhiskyThe Sons of Katie Elder (1965)
Excuse me. Whisky, a strong one.โทษนะครับ ขอวิสกี้ แรงๆหนึ่งครับ Cyborg Girl (2008)
Was how to pour whisky. Heh.คือจะรินเหล้ายังไง Scratches (2009)
Hey, don't you have a bottle of whisky in your locker?เฮ้ นายไม่มีเหล้าในล็อคเกอร์นายหรอ? Death Bell 2: Bloody Camp (2010)
- No, you can't mix gin and whisky.ไม่ คุณผสมจินกับวิสกี้ไม่ได้_BAR_ A Lonely Place to Die (2011)
Make him think he's seeing maggots in his whisky?ถ้าจะทำให้เขาเห็นหนอนในเหล้า It Takes Two to Make a Thing Go Wrong (2011)
- God, I miss whisky.-เมสัน Ghost World (2011)
I come bearing gifts. Whisky.เอาของขวัญหายากมาฝาก วิสกี้ Ghosts (2011)
I've been locked in this room for days with only whisky to sustain my mortal soul.โดนจับขังอยู่ในนี้มาทั้งวันแล้ว มีแค่น้องเหล้าจ๋านี้แหละที่ช่วยจรรโลงจิตใจข้า The Adventures of Tintin (2011)
That Japanese whisky went so well with Croque Monsieur.นั่นวิสกี้ญี่ปุ่น กับโคร้ก เมอซิเออร์ Con-Heir (2012)
But I do feel a little guilty for whisky dialing her at 2:00 in the A.M. Ohh.แต่ฉันยังรู้สึก ผิดนิดๆ กับการที่ดื่มวิสกี้จนเมาแล้วโทรหาเธอ ตอนตี 2 Bringing Out the Dead (2012)
Whisky Romeo Bravo, permission granted.วิสกี้ โรมิโอ บราโว่ คุณได้รับคำอนุมัติแล้ว Family Time (2012)
Firing. [explosion] Whisky Romeo Bravo, report.ยิง วิสกี้ โรมิโอ บราโว่ รายงานด้วย Family Time (2012)
NO, I think I'll have whisky.ไม่คะ ฉันคิดว่าฉันดื่มวิสกี้ดีกว่า Saving Mr. Banks (2013)
Bring us something to drink... Some whisky.นำอะไรมาให้เราดื่ม วิสกี้ The Revenant (2015)
Yeah, I'm gonna pop by the base and pick up some whisky.จะแวะเข้าฐานไปเอาวิสกี้ Allied (2016)
Did you get the whisky?ได้วิสกี้มั้ย Allied (2016)
A large whisky and soda, if you please.ขอวิสกี้แก้วใหญ่ผสมโซดา Allied (2016)
I never was a whisky drinker.ผมไม่ใช่นักดื่มคอวิสกี้ Salesmen Are Like Vampires (2017)
- Would you like some whisky, ma'am?- ดื่มวิสกี้หน่อยมั้ย คุณนาย Airplane! (1980)
Whisky.วิสกี้ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Either of you guys got a slug of whisky?พวกนายมีวิสกี้มั้ย Of Mice and Men (1992)
In the name of whiskyในชื่อของวิสกี้ In the Name of the Father (1993)
Sipping whisky.จิบวิสกี้ The Shawshank Redemption (1994)
Or is this your last shot at his whisky?หรือดื่มเหล้าของเขาจนหมด เป็นการส่งท้ายมา As Good as It Gets (1997)
- A whisky, please.- ขอวิสกี้ครับ Woman on Top (2000)
Kyushik, have you tried a whisky mac? Kwon Sangwooคิวชิค เคยลองดื่มวิสกี้บ้างหรือยัง Kwon Sangwoo Love So Divine (2004)
Got whisky or something?มีเหล้ามั้ย? Brokeback Mountain (2005)
And it'll rain money from LD Newsome, and whisky'll flow in the stream, Jack, that's real smart.แล้วเงินจากพ่อตาของนายก็จะไหลมาเทมา มีเหล้าไหลให้กินไม่ขาด แจ็ค.. มันช่างเจ๋งจริง Brokeback Mountain (2005)
Drink a little whisky, fish some, get away, you know?ดื่มกันนิดหน่อย แล้วก็จับปลา หนีเรื่องวุ่นวาย คุณเคยมั้ย? Brokeback Mountain (2005)
Knowin' Jack, it might be some pretend place... where bluebirds sing, and there's a whisky spring.เท่าที่รู้จากเขา มันอาจจะเป็นที่สักที่หนึ่ง ที่ที่เขาสมมติว่ามีนกบลูเบิร์ดร้อง มีน้ำพุที่เป็นวิสกี้ Brokeback Mountain (2005)
Hey, who likes whisky?มีใครอยากได้วิสกี้บ้าง? Memoirs of a Geisha (2005)
It's whisky.นี่วิสกี้ Babel (2006)
There's whisky.นี่มันวิสกี้ Unstoppable Marriage (2007)
Here is the whisky you ordered.วิสกี้ที่สั่งได้แล้วค่ะ 9 Ends 2 Out (2007)
Try whisky, it's better than I thought.ลองวิกี้ดูสิครับ มันดีกว่าที่ผมคิดไว้เลยทีเดียว 9 Ends 2 Out (2007)
-Whisky?-วิสกี้ไหม Atonement (2007)
- Would you like some whisky, ma'am?- Möchten Sie etwas Whisky, Madam? Airplane! (1980)
A liqueur at three in the morning?Ich nehme mir nur einen kleinen WhiskyFrom the Life of the Marionettes (1980)
You two would still be in the reservation drinking bad whiskey if it wasn't for me.Lhr wärt ohne mich noch im Reservat und würdet schlechten Whisky trinken! Bronco Billy (1980)
Whisky!WhiskyThe Umbrella Coup (1980)
There is enough whisky for all of you.Es ist genug Whisky für euch alle da. Heaven's Gate (1980)
I need a whisky, Edward.Ich brauche einen Whisky, Edward. ffolkes (1980)
A bottle of whiskey and a couple of glasses.Eine Flasche Whisky und 2 Gläser. The Tempest (1981)
Two bottles of whisky a day, no problem.Zwei Flaschen Whisky täglich waren normal. Aber das war das kleinere Übel. The Burning (1981)
- niner, fiver, zero. - Oh.Whisky, Zebra, Alpha, Neuner, Fünfer, Nuller. The Cannonball Run (1981)
And that's whiskey, zebra, alpha, niner, fiver, zero.Mit der Nummer... Whisky, Zebra, Alpha, Neuner, Fünfer, Nuller. The Cannonball Run (1981)
There's a bottle of whisky in the other room, Lucy.Da ist eine Flasche Whisky nebenan, Lucy. Eye of the Needle (1981)
I don't want whisky on your breath.Du sollst nicht nach Whisky riechen. Mommie Dearest (1981)
Two whiskeys.He, Vorsicht! Zwei WhiskyThe Skin (1981)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
whiskyAs for me, I prefer beer to whisky.
whiskyHe drank some beer besides a bottle of whisky.
whiskyHe drank the whisky as if it were water.
whiskyHe enjoys wine sometimes, but mostly he drinks whisky.
whiskyHow do you like this whisky?
whiskyI just couldn't put up with the man smelling of whisky sitting next to me.
whiskyI offered him whisky or gin, but he didn't either.
whiskyIt'll do no harm to drink a little whisky.
whiskySee that guy over there at the counter drinking whisky? He's pretty much my type
whiskySee that guy over there at the counter drinking whisky? He's pretty much my type.
whiskyThere is a bit of whisky in this bottle.
whiskyThis whisky is too strong.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิสกี้    [N] whisky, Example: นับตั้งแต่ค่าเงินบาทลอยตัว ได้ส่งผลทำให้วิสกี้นำเข้าต้องชะลอการเติบโต, Thai definition: ชื่อสุราต่างประเทศพวกหนึ่งกลั่นจากเมล็ดธัญพืชบางชนิด, Notes: (อังกฤษ)
เหล้าขาว [N] rice whisky, Example: ชาวบ้านในชนบทนิยมดื่มเหล้าขาวกัน, Count unit: แก้ว, ขวด
เหล้าขาว [N] rice whisky, Example: ชาวบ้านในชนบทนิยมดื่มเหล้าขาวกัน, Count unit: แก้ว, ขวด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหล้าขาว[n. exp.] (lao khāo) EN: white spirit ; rice whisky   FR: alcool blanc [m]
เหล้าโรง[n.] (laorōng) EN: rice whisky ; arrack   FR: arak [m] ; alcool de riz [m]
วิสกี้[n.] (witsakī) EN: whisky ; whiskey   FR: whisky [m] ; whiskey [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
WHISKY    W IH1 S K IY0
WHISKY    HH W IH1 S K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
whisky    (n) (w i1 s k ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Whisky {m} (schottisch) | ein Schluck Whiskywhisky (Scotch) | a slug of whisky [Add to Longdo]
zweirädriger Wagenwhisky [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウィスキー(P);ウイスキー(P);ウヰスキー;ヰスキー;ヰスキ;ウイスキ;ウイスケ;ウヰスケ;ウスケ[, uisuki-(P); uisuki-(P); uisuki-; isuki-; isuki ; uisuki ; uisuke ; uisuke ; usuke] (n) (also written as ウ井スキー) whisky; whiskey; (P) [Add to Longdo]
ウイスキーサウー;ウィスキーサウー[, uisuki-sau-; uisuki-sau-] (n) whisky sour; whiskey sour [Add to Longdo]
ウイスキーボンボン;ウィスキーボンボン[, uisuki-bonbon ; uisuki-bonbon] (n) whisky bonbon (fre [Add to Longdo]
キープボットル[, ki-pubottoru] (n) bottle of whiskey (whisky) that a bar customer buys, writes his name on, keeps on a shelf at the bar, and drinks little by little on successive visits (wasei [Add to Longdo]
グレーンウイスキー[, gure-n'uisuki-] (n) grain whisky [Add to Longdo]
グレインウイスキー[, gurein'uisuki-] (n) grain whisky; grain whiskey [Add to Longdo]
コーンウイスキー[, ko-n'uisuki-] (n) corn whiskey (whisky) [Add to Longdo]
スコッチウイスキー[, sukocchiuisuki-] (n) Scotch whiskey; Scotch whisky [Add to Longdo]
ブレンドウイスキー[, burendouisuki-] (n) blended whiskey; blended whisky [Add to Longdo]
ホットウィスキー[, hottouisuki-] (n) hot whiskey (whisky) [Add to Longdo]
ホットウイスキー[, hottouisuki-] (n) hot whisky [Add to Longdo]
モルトウイスキー[, morutouisuki-] (n) malt whisky; malt whiskey [Add to Longdo]
原酒[げんしゅ, genshu] (n) unprocessed sake; unblended whisky (whiskey) [Add to Longdo]
生で飲む[きでのむ, kidenomu] (v5m) to drink (whisky, whiskey) straight [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
威士忌[wēi shì jì, ㄨㄟ ㄕˋ ㄐㄧˋ, ] whisky [Add to Longdo]
威士忌酒[wēi shì jì jiǔ, ㄨㄟ ㄕˋ ㄐㄧˋ ㄐㄧㄡˇ, ] whisky [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top