ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wal

W AO1 L   
166 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wal-, *wal*
English-Thai: Longdo Dictionary
wall plug(n) พุก
sidewall(n) ผนังยาง (ล้อรถยนต์), แก้มยางรถ (ล้อรถยนต์) ผนังด้านข้าง (สิ่งก่อสร้าง), S. side-walls

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wale[N] รอยนูนบนผิวหนังที่เกิดจากการเฆี่ยนตี, See also: แนวแส้, Syn. weal, welt, wheal
wale[VT] ทำให้เกิดรอยนูนบนผิวหนังโดยการเฆี่ยนตี
walk[VI] เดิน, See also: ก้าวเดิน, Syn. pace, pad, toddle
walk[VT] ท่องเที่ยวไปด้วยการเดินเท้า, See also: เดินทางด้วยเท้า
walk[N] การเดินทางโดยทางเท้า
walk[VT] พาสัตว์เลี้ยงไปออกกำลังด้วยการเดิน
walk[VT] ช่วยให้เดิน, See also: พยุงให้เดิน
walk[N] ระยะทางที่เดินทางด้วยเท้า
walk[N] ช่วงเวลาที่เดินทางด้วยเท้า
walk[N] ท่วงท่าในการเดิน, Syn. gait

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wale(เวล) n. แผลนูนรอยเฆี่ยน,ลายเส้นเนื้อผ้า vt. ทำให้เกิดแผลนูนหรือลายเส้นดังกล่าว
walk(วอล์ค) vi. vt. เดิน,ดำเนินวิถีชีวิต -Phr. (walk out ประท้วงโดยการเดินออกจากที่ประชุม) n. การเดิน,ระยะที่เดิน,ท่าทางการเดิน,ฐานะ,สภาพ,ทางเดิน,สถานที่เดิม,ไร่นา,กลุ่ม,ฝูง,ทางเร่ขาย, See also: walkable adj.
walk-down(วอล์ค เดาน์) n. ร้านค้าใต้ดิน
walk-in(วอล์ค'อิน) adj. ใหญ่หรือกว้างพอที่เข้าไปเดินได้,มีทางเข้าส่วนตัวโดยตรงจากถนน,n. สิ่งที่ใหญ่โตพอที่เข้าไปได้
walk-on(วอค'ออน) n. การ (ผู้) แสดงประกอบเล็กน้อย
walkathon(วอล์ค'คะธอน) n. การแข่งขันเดินทนในระยะทางที่ไกลมาก
walkaway(วอล์ค'คะเว) n. การชนะอย่างง่ายดาย,การพิชิตได้อย่างง่ายดาย, Syn. snap,cinch
walker(วอล์ค'เคอะ) n. ผู้เดิน,ผู้ชอบเดิน,ผู้ชอบเดินเล่น,โครงค้ำสำหรับเด็กหัดเดิน,อุปกรณ์ช่วยการเดิน
walkie-talkie(วอล์ค'คีทอ'คี) n. เครื่องส่งและเครื่องรับวิทยุในเครื่องเดียวกันที่แบกหรือถือได้โดยคนเพียงคนเดียว
walking(วอล์ค'คิง) adj. ซึ่งเดิน,มีชีวิต,เคลื่อนที่ได้ n. การเดิน

English-Thai: Nontri Dictionary
wale(n) แนวไม้เรียว,ลายผ้า,ไม้กันกระทบข้างเรือ
wale(vt) ตีเป็นรอย,ตีจนขึ้นแนว
walk(n) การเดิน,ท่าเดิน,การเดินเล่น,ทางเดิน,ฐานะ
walk(vi) เดิน,เดินเล่น,ดำเนินชีวิต
walk(vt) เดินข้ามไป,พาเดิน,เดินผ่าน
wall(n) กำแพง,ฝา,ผนัง,เขื่อน,เครื่องกั้น,ฉากกำบัง
wall(vt) ล้อมกำแพง,ปิดกั้น,สกัดกั้น
wallet(n) ซองธนบัตร,กระเป๋าสตางค์,ย่าม,ถุงใส่เครื่องมือรถยนต์
wallop(vt) นวด,กลิ้งเกลือก,เฆี่ยน,หวด
wallow(vi) กลิ้งเกลือก,หมกมุ่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
walkแนวเดิน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
walk outผละงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
walk throughตรวจตลอด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
walk-in refrigeratorตู้เย็นแบบเดินเข้าได้ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
walkthroughการตรวจตลอด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
wallผนัง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
wall mounted-ติดผนัง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
wall rockหินผนัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
wall sectionหน้าตัดผนัง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
wall solar azimuth angleมุมภาคทิศดวงอาทิตย์ของผนัง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Waldorf method of educationการศึกษาแบบวอลดอร์ฟ [TU Subject Heading]
Walk outวอล์กเอาต์ [อื่นๆ]
Walk-a--thonsการเดินการกุศล [TU Subject Heading]
Walkersเครื่องช่วยเดิน [TU Subject Heading]
Walkingการเดิน [TU Subject Heading]
Walking catfishปลาดุกด้าน [TU Subject Heading]
walkway plankwalkway plank, อาคารแผ่นพื้นทางข้าม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Wall drawing (Conceptual art)ภาพวาดเส้นบนกำแพง (ศิลปะเชิงแนวคิด) [TU Subject Heading]
wall frictionwall friction, ความฝืดกำแพง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Wall Streetวอลล์สตรีท [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
walf (vt ) พัด,กระพือ
walker (n ) ผีดิบ
walkthrough (slang ) เป็นคำที่ใช้ในวงการเกม! โดยสรุปแล้วมันคือคำว่า "บทสรุป" ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wal Kirzinski, nice to meet you.วอล เคอสินสคี ดีที่ได้พบคุณ Hacksaw Ridge (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
walAbout an hour's walk brought us to the lake.
walA boy is walking across the street.
walA boy was walking with his hands in his pocket.
walA fast walker can walk six km in an hour.
walA fat white cat sat on a wall and watched them with sleepy eyes.
walA few minutes' walk brought him to the zoo.
walA few minutes' walk brought me to the park.
walA few minutes' walk brought me to the shore.
walA few minute's walk brought us to the park.
walA flight attendant walks up to the boys.
walA fly can walk on the ceiling.
walA friend I went with on our first trip abroad had his wallet pickpocketed. I don't think it left a very good impression.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภิตติ[N] wall, See also: partition, Syn. ฝาเรือน, กำแพง, Count unit: ด้าน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โคมไฟติดผนัง[N] wall lamp
นาฬิกาแขวน[N] wall clock, See also: clock
เดินตาม[V] walk behind, See also: follow, Ant. เดินนำ, Example: แมวที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวจะซ่อนตัว เดินตาม และตะครุบเจ้าของเหมือนกับที่มันตะปบเหยื่อ
ไปให้พ้น[V] get away, See also: walk away, Example: เขาอยากจะลุกขึ้นจากเก้าอี้ตัวนี้และเดินออกไปให้พ้นจากตึกหลังนี้, Thai definition: ไปให้พ้นจากที่ตรงนั้น
หลงระเริง[V] indulge in, See also: wallow in, Example: เด็กต่างจังหวัดบางคนเมื่อเข้ามาเรียนในกรุง ก็หลงระเริงกับแสงสีจนเกือบจะเสียคน, Thai definition: หลงในความสนุกสนาน
เดินเลาะ[V] walk along, See also: skirt, go around, Syn. เดินเลียบ, Example: ฉันเดินเลาะไปยังอีกฟากหนึ่งของกำแพงเพื่อรับลมเย็น, Thai definition: เดินไปตามริม, เดินไปขนานกับขอบ
ผายผัน[V] walk, See also: return, turn, proceed, Syn. ผันผาย, Example: เมื่อพูดจบท่านก็ผายผันออกไปจากที่นั่นอย่างรวดเร็ว, Thai definition: กลับไป, เดินไป
ย่อง[V] walk stealthily, See also: walk on tiptoe, tiptoe, Syn. ย่องเดิน, Example: ฉันย่องไปบนไม้กระดานอย่างระมัดระวังไม่ให้เกิดเสียงดัง, Thai definition: เดินอย่างใช้ปลายเท้าจดลงเบาๆ
ฝาเรือน[N] wall, See also: partition, Syn. ฝากระดาน, ฝากั้นห้อง, Example: เสียงดังแกรกกรากข้างฝาเรือนทำให้ฉันขวัญผวา, Count unit: ฝา, Thai definition: เครื่องกั้นด้านนอกหรือเครื่องกั้นแบ่งห้องของตัวเรือน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่นลม[n.] (aenlom) EN: swallow   FR: hirondelle [f]
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
ใบเบิก[n.] (baiboēk) EN: check ; requisition ; withdrawal slip   
ใบเบิกเงิน[n. exp.] (baiboēk ngoen) EN: cash voucher ; withdrawal slip   
บาทวิถี[n.] (bātwithī) EN: pavement ; footpath ; sidewalk (Am.)   FR: trottoir [m]
เบิกเงิน[v. exp.] (boēk ngoen) EN: withdraw ; withdraw money ; make a withdrawal   FR: retirer de l'argent ; effectuer un retrait d'argent
ฉนวน[n.] (chanūan) EN: covered walk ; corridor ; cloister   FR: corridor [m] ; cloître [m]
ช่องกุด[n.] (chǿngkut) EN: topless door of a wall   
ดำเนิน[v.] (damnoēn) EN: proceed ; carry on ; carry out ; conduct ; go on ; go forward ; handle ; act ; walk ; go on foot ; go ; pursue   FR: avancer ; se dérouler ; mener ; procéder
ดื่ม[v.] (deūm) EN: drink ; sip ; swallow a liquid   FR: boire ; avaler un liquide ; consommer ; absorber ; siffler (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
WAL W AO1 L
WALL W AO1 L
WALK W AA1 K
WALN W AO1 L N
WALD W AO1 L D
WALP W AE1 L P
WALK W AO1 K
WALA W AO1 L AH0
WALP W AO1 L P
WALE W EY1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wale (n) wˈɛɪl (w ei1 l)
walk (v) wˈɔːk (w oo1 k)
wall (v) wˈɔːl (w oo1 l)
Wales (n) wˈɛɪlz (w ei1 l z)
Wally (n) wˈɒliː (w o1 l ii)
wales (n) wˈɛɪlz (w ei1 l z)
walks (v) wˈɔːks (w oo1 k s)
walls (v) wˈɔːlz (w oo1 l z)
waltz (v) wˈɔːls (w oo1 l s)
Walesa (n) vælˈɛsə (v a l e1 s @)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiáng, ㄑㄧㄤˊ, / ] wall, #1,865 [Add to Longdo]
[, ㄅㄧˋ, ] wall; rampart, #4,077 [Add to Longdo]
行走[xíng zǒu, ㄒㄧㄥˊ ㄗㄡˇ, ] walk, #5,820 [Add to Longdo]
墙壁[qiáng bì, ㄑㄧㄤˊ ㄅㄧˋ, / ] wall, #8,700 [Add to Longdo]
核桃[hé tao, ㄏㄜˊ ㄊㄠ˙, ] walnut; CL:個|个[ge4],棵[ke1], #10,648 [Add to Longdo]
沃尔玛[wò ér mǎ, ㄨㄛˋ ㄦˊ ㄇㄚˇ, / ] Wal-Mart (US supermarket chain), #13,389 [Add to Longdo]
沃尔玛[wò ěr mǎ, ㄨㄛˋ ㄦˇ ㄇㄚˇ, / ] Walmart, #13,389 [Add to Longdo]
华尔街[Huá ěr jiē, ㄏㄨㄚˊ ㄦˇ ㄐㄧㄝ, / ] Wall Street, #14,821 [Add to Longdo]
壁纸[bì zhǐ, ㄅㄧˋ ㄓˇ, / ] wallpaper, #15,744 [Add to Longdo]
[yuán, ㄩㄢˊ, ] wall, #25,149 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Gewalt(n) |die| กำลัง, ความรุนแรง
Hinterwäldler(n) |der, pl. Hinterwäldler| คนบ้านนอก, คนที่เซ่อซ่าเหมือนมาจากบ้านนอก, See also: S. Landei,
Killerwal(n) |der, pl. Killerwale| ปลาวาฬเพชฌฆาต ลำตัวมีสีขาวและดำสลับกัน มีครีบขนาดใหญ่ อาศัยอยู่ในทะเลน้ำเย็น
Image:
Staatsanwaltschaft(n) |die, pl. Staatsanwaltschaften| สำนักงานอัยการของรัฐ
Verwaltungswissenschaft(n) |die, pl. Verwaltungswissenschaften| ศาสตร์หรือการศึกษาเกี่ยวกับการเมือง นิติศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Walze {f} (n ) ถังใส่ของเหลว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wal- und Delfinschutz-Gesellschaft {f}Whale and Dolphin Conservation Society [Add to Longdo]
Walboot {n} | Walboote {pl}whaleboat | whaleboats [Add to Longdo]
Walbulle {m}whale bull [Add to Longdo]
Wald {m} | Wälder {pl} | den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen [übtr.]wood | woods | not to see the wood for the trees [Add to Longdo]
Wald {m}; Forst {m}; Waldung {f} | Wälder {pl}; Forste {pl}; Waldungen {pl}forest | forests [Add to Longdo]
Waldarbeiter {m}lumberman [Add to Longdo]
Waldbestand {m}forests; area of forest [Add to Longdo]
Waldbrand {m}forest fire [Add to Longdo]
Walderdbeere {f} [bot.] | Walderdbeeren {pl}woodstrawberry; wild strawberry | woodstrawberries [Add to Longdo]
Waldgebirge {n}woody mountains [Add to Longdo]
Waldglas {n}forest glass; potash glass [Add to Longdo]
Waldhorn {n} [mus.] | Waldhörner {pl}French horn | French horns [Add to Longdo]
Waldkaninchen {n}cottontail [Add to Longdo]
Waldland {n}timberland [Add to Longdo]
Waldland {n}; Waldung {f} | Waldländer {pl}woodland | woodlands [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls) [Add to Longdo]
あんよ[, anyo] (n,vs) (1) (chn) foot; tootsie; tootsy; (2) (chn) toddle; walk [Add to Longdo]
うぐいす張り;鶯張り;鴬張り[うぐいすばり, uguisubari] (n) nightingale (flooring); method of laying floors to deliberately make a noise (like a nightingale's call) when walked across (security feature) [Add to Longdo]
お百度;御百度[おひゃくど, ohyakudo] (n) hundred times worship (e.g. walking back and forth a hundred times before a shrine offering a prayer each time) [Add to Longdo]
ごっくん[, gokkun] (n) (1) (on-mim) gulp; (2) (vulg) semen-swallowing [Add to Longdo]
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
ざくざく[, zakuzaku] (adj-na,adv,adv-to) (1) (on-mim) lots of coins or jewels; (2) cutting up roughly; (3) walking on frost; (4) mixing gravel [Add to Longdo]
そぞろ歩き;漫ろ歩き[そぞろあるき, sozoroaruki] (n,vs) slow, relaxed walk; stroll [Add to Longdo]
たらの木;楤の木;楤木;タラの木[たらのき(たらの木;楤の木;楤木);タラのき(タラの木);タラノキ, taranoki ( tarano ki ; tsui no ki ; tsui ki ); tara noki ( tara no ki ); taranoki] (n) (uk) devil's walking stick (tree) (Aralia elata); Japanese angelica tree [Add to Longdo]
ちょちょいのちょい[, chochoinochoi] (exp) piece of cake; a walk in the park [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ウォークスルー[うおーくするー, uo-kusuru-] (structured) walk-through [Add to Longdo]
ファイアウォール[ふぁいあうおーる, faiauo-ru] firewall [Add to Longdo]
ファイヤウォール[ふぁいやうおーる, faiyauo-ru] firewall [Add to Longdo]
モジュラー式コンセント[モジュラーしきコンセント, mojura-shiki konsento] (modular) telephone wall jack [Add to Longdo]
防火壁[ぼうかへき, boukaheki] firewall [Add to Longdo]
ウォールペーパー[うおーるぺーぱー, uo-rupe-pa-] wall paper [Add to Longdo]
ファイヤーウォール[ふぁいやーうおーる, faiya-uo-ru] firewall [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
山林[さんりん, sanrin] Wald, Forst, Berge_und_Waelder [Add to Longdo]
捕鯨[ほげい, hogei] Walfang [Add to Longdo]
捕鯨船[ほげいせん, hogeisen] Walfangboot [Add to Longdo]
[はやし, hayashi] Wald, Forst [Add to Longdo]
[もり, mori] Wald, Forst [Add to Longdo]
森林[しんりん, shinrin] Wald, Forst [Add to Longdo]
鯨油[げいゆ, geiyu] Waltran, Waloel [Add to Longdo]
鯨肉[げいにく, geiniku] Walfleisch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Wal /vaːl/ 
   whale

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  wal /wɑl/
   1. bank; border; edge; shore
   2. platform; quay; wharf
   3. rampart
   4. ring

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top