Search result for

wc

(44 entries)
(0.0202 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wc-, *wc*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cowcollegeวิทยาลัยเกษตร
detailed flowchartผังงานละเอียดหมายถึงผังงานที่แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียด จนแทบจะนำแต่ละขั้นตอนมาถอดโยงกันเป็นชุดคำสั่งหรือโปรแกรมได้เลยดู program flowchart ประกอบ
flowchartผังงานหมายถึง ผังที่ประกอบด้วยเส้นและสัญลักษณ์รูปต่าง ๆ ซึ่งนักเขียนโปรแกรมใช้ เพื่อให้มองเห็นขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม ก่อนจะลงมือเขียน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ผังงานกว้าง ๆ (general flowchart) และผังงานละเอียด (detailed flowchart) ผังงานจะช่วยทำให้เข้าใจการทำงาน ทำให้การเขียนโปรแกรมง่ายขึ้น เนื่องจากคอมพิวเตอร์จะทำงานเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งผู้เขียนโปรแกรมจะต้องเป็นผู้กำหนดให้ ผังงานจะช่วยให้ผู้เขียนโปรแกรมมองเห็นขั้นตอนต่าง ๆ จากสัญลักษณ์ที่กำหนดไว้ง่ายเข้า และไม่เกิดความสับสน โดยเฉพาะปัญหาที่ซับซ้อนมาก ๆ ดู general flowchart และ detailed flowchart ประกอบ
flowchart symbolสัญลักษณ์ผังงานหมายถึงรูปสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้แทนการปฏิบัติงานของข้อมูล และเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน (flowchart) ดู flowchart ประกอบ
pillowcase(พิล'โลเคส,-สลิพ) n. ปลอกหนุน,ปลอกหมอน
program flowchartผังงานโปรแกรมหมายถึง ผังที่ประกอบด้วยเส้นและสัญลักษณ์รูปต่าง ๆ ซึ่งนักเขียนโปรแกรมใช้ เพื่อให้มองเห็นขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม ก่อนจะลงมือเขียนโปรแกรมจริง ๆ
showcase(โช'เคส) n. ตู้กระจกแสดงสินค้า,ตู้แสดง,สิ่งที่แสดงจุดเด่นของสิ่ง ของหรือคน. vt. แสดง,ทำให้เห็นจุดเด่น, Syn. exhibit
snowcap(สโน'แคพ) n. ยอดหิมะ,ชั้นหิมะที่อยู่บนยอด., See also: snowcapped,snow-capped adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
newcomer(n) คนแปลกหน้า,ผู้มาใหม่,สมาชิกใหม่
pillowcase(n) ปลอกหมอน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm glad wcould accommodate you.ผมยินดีมากที่ได้เจอคุณ Bad Seed (2009)
STE. 1829 PADDINGTON BASIN LONDON WC2แพคมา กรุ๊ป 47859 ถ.วอร์ฟ รหัส 1829 แพดดิงตัน เบซิน - ลอนดอน WCJason Bourne (2016)
Yeah,and I-I brought you a little wcome back gift. Your favorite.ใช่ แล้วฉันก็เตรียมของขวัญต้อนรับมาให้ด้วย ของโปรดเธอไง Now You Know (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องน้ำ[n.] (hǿng-nām) EN: wash room ; bathroom ; toilet ; restroom ; lavatory ; WC ; water closet   FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; salle de bains [f] ; W-C [mpl] ; waters [mpl] ; cabinets [mpl] ; lieux d'aisances [mpl] (vx)
ห้องส้วม [n.] (hǿngsūam) EN: toilet ; lavatory ; water closet ; WC ; restroom   FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; cabinet de toilette [m] ; W.-C. [mpl] ; vécés [mpl] (fam.) ; lieux d'aisances [mpl] ; chiottes [fpl] (fam.) ; cabinets [mpl] (vx) ; goguenots [mpl] (fam.) ; waters [mpl] (vx) ; cour [f] (Belg.)
หน้าใหม่[n. exp.] (nā mai) EN: newcomer   FR: nouvelle tête [f]
นิวคาสเซิ่ล[TM] (Niūkhāssoēl) EN: Newcastle   FR: Newcastle
ผังภาพ[n.] (phangphāp) EN: flowchart ; diagram   
ปลอกหมอน[n.] (pløkmøn) EN: pillowcase   FR: taie d'oreiller [f]
ตู้โชว์[n.] (tū chō) EN: display window ; showcase   FR: vitrine [f] ; présentoir [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
WC    (n) (d uh2 b l y uu s ii1)
WCs    (n) (d uh2 b l y uu s ii1 z)

German-Thai: Longdo Dictionary
WC(n) |das| ห้องสุขา, ห้องส้วม

Japanese-English: EDICT Dictionary
イージーパンツ[, i-ji-pantsu] (n) loose-fitting pants with an elastic or drawcord waist (wasei [Add to Longdo]
イエローケーキ[, iero-ke-ki] (n) yellowcake [Add to Longdo]
ショーケース[, sho-ke-su] (n) showcase; (P) [Add to Longdo]
ダブダブダブシー[, dabudabudabushi-] (n) {comp} WWWC [Add to Longdo]
ナローキャスティング[, naro-kyasuteingu] (n) narrowcasting; (P) [Add to Longdo]
ニューカッスル病ウイルス[ニューカッスルびょうウイルス, nyu-kassuru byou uirusu] (n) Newcastle disease virus; NDV [Add to Longdo]
ニューカマー[, nyu-kama-] (n) newcomer [Add to Longdo]
ニューキャッスル[, nyu-kyassuru] (n) Newcastle [Add to Longdo]
ニューコアラ[, nyu-koara] (n) {comp} NewCOARA [Add to Longdo]
ビューカム[, byu-kamu] (n) viewcam [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
世界座標[せかいざひょう, sekaizahyou] world coordinate, WC [Add to Longdo]
世界座標系[せかいざひょうけい, sekaizahyoukei] world coordinates, WC [Add to Longdo]
報告書作成管理システム[ほうこくしょさくせいかんりシステム, houkokushosakuseikanri shisutemu] report writer control system, RWCS [Add to Longdo]
流れ図[ながれず, nagarezu] flowchart, flow diagram [Add to Longdo]
流れ図記号[ながれずきごう, nagarezukigou] flowchart symbol [Add to Longdo]
ダブダブダブシー[だぶだぶだぶしー, dabudabudabushi-] WWWC [Add to Longdo]
ニューコアラ[にゅーこあら, nyu-koara] NewCOARA [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 WC
     WildCard multicast route entry (PIM, Multicast)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 WC
     Word Count (Unix)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 WC
     Write Cache (SCSI, HDD)
     

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 WC [wk]
   toilet
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top