ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

video

V IH1 D IY0 OW0   
144 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -video-, *video*
Possible hiragana form: う゛ぃでお
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
video[N] ภาพหรือหนังในเทปวิดีโอ, Syn. film
video[N] ตลับเทปวิดีโอ, See also: วีดิโอ, Syn. recording
video[ADJ] เกี่ยวกับตลับเทปวิดีโอ
video[ADJ] เกี่ยวกับภาพหรือหนังในเทปวิดีโอ, See also: เกี่ยวกับโทรทัศน์
videodisk[N] แผ่นที่ใช้เก็บเสียงและภาพเคลื่อนไหวได้
videoplay[N] ละครโทรทัศน์, Syn. teleplay
videotape[N] แผ่นฟิล์มที่ใช้บันทึกภาพโทรทัศน์, See also: เทปวิดีโอ, Syn. magnetic tape, video, recording, tape recorder
videotape[VT] บันทึกภาพโทรทัศน์, See also: บันทึกวิดีโอ, Syn. record
videophone[N] เครื่องโทรศัพท์ที่สามารถเห็นภาพได้
video jokey[SL] ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ (โดยเฉพาะรายการมิวสิกวิดีโอ), Syn. veejay

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
video(วิด'ดีโอ) n. ภาพโทรทัศน์,โทรทัศน์. adj. เกี่ยวกับโทรทัศน์,เกี่ยวกับภาพโทรทัศน์
video adapterตัวปรับต่อภาพหมายถึง แผ่นวงจรที่ใช้เสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือพีซี เพื่อให้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับภาพสามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ เช่น แสดงผลบนจอภาพได้มีความหมายเหมือน video card
video cardแผ่นวงจรภาพหมายถึง แผ่นวงจรที่ใช้เสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือพีซี เพื่อให้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับภาพสามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ เช่น แสดงผลบนจอภาพได้มีความหมายเหมือน video adapter
video diskจานวีดิทัศน์ (บางทีสะกดว่า videodisc) หมายถึง จานบันทึกที่เก็บได้ทั้งเสียงและภาพ สามารถดึงข้อมูลที่เก็บอยู่ในจานมาแสดงบนจอภาพของคอมพิวเตอร์หรือจอโทรทัศน์ได้
video display terminalใช้ตัวย่อว่า VDT (อ่านว่า วีดีที) ซึ่งก็หมายถึงเครื่องปลายทาง ที่มีจอภาพ (monitor) และแผงแป้นอักขระ (keyboard) นั่นเอง
video graphics arrayขบวนปรับภาพแบบวีดิทัศน์ใช้ตัวย่อว่า VGA (อ่านว่า วีจีเอ) หมายถึง มาตรฐานที่กำหนดไว้สำหรับจอภาพสี จอภาพชนิดนี้สามารถแสดงสีได้ถึง 256 สีในเวลาเดียวกัน พัฒนามาจากจอภาพรุ่นเก่า ที่เรียกว่า ซีจีเอ (CGA) และ อีจีเอ (EGA) จอวีจีเอนี้ให้ภาพที่คมชัดกว่า แสดงภาพได้แม่นตรงกว่า ความละเอียด (resolution) ของจอนั้นสามารถกำหนดได้สูงถึง 640 x 480 จุด (pixels) ในปัจจุบัน ยิ่งพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้ คือกำหนดความคมชัดได้สูงถึง 1,024 x 768 จุด เรียกว่า SVGA หรือ super VGA นั่นเอง
video memoryหน่วยความจำภาพหมายถึง ส่วนหนึ่งของแรม (RAM) ที่ใช้เก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่คอมพิวเตอร์กำลังแสดงผลอยู่บนจอภาพ ปกติ หน่วยความจำส่วนนี้ของพีซีจะใช้เนื้อที่กว่า 640 Kมีความหมายเหมือน video RAMดู RAM ประกอบ
video modeภาวะภาพหมายถึง ภาวะที่แสดงผลเป็นภาพ มาตรฐานที่กำหนดไว้สำหรับจำนวนสีที่ตัวปรับภาพใช้กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบันมีด้วยกันทั้งหมด 20 แบบ เรียงกันไปตั้งแต่ 0 - 19 ถ้าเป็นการแสดงผลเฉพาะตัวอักขระอย่างเดียว ก็จะใช้อีกภาวะหนึ่งต่างไปจากการแสดงผลเป็นภาพ นอกจากนั้น การแสดงผลเป็นภาพ ก็ยังแบ่งเป็น การแสดงสีเดียว แสดงหลายสี กับทั้งยังมีการแบ่งแยกในเรื่องของความคมชัด (resolution) ที่แตกต่างกันออกไปอีก
video ramแรมภาพใช้ตัวย่อว่า VRAM (อ่านว่า วีแรม) หมายถึง ส่วนหนึ่งของแรม (RAM) ที่ใช้เก็บภาพต่าง ๆ ที่คอมพิวเตอร์สร้าง แสดงผลออกบนจอภาพได้มีความหมายเหมือน video memory ดู RAM ประกอบ
videocassette(วิด'ดีโอเคเซท') n. ตลับเทปโทรทัศน์, Syn. cassette

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
video๑. วีดิทัศน์๒. -ภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
video๑. วีดิทัศน์๒. -ภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
video adapterตัวปรับภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
video adapterตัวปรับภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
video board; video graphic boardแผ่นวงจรภาพกราฟิกส์ [มีความหมายเหมือนกับ graphics adapter] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
video board; video graphics boardแผ่นวงจรภาพกราฟิกส์ [มีความหมายเหมือนกับ graphics adapter] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
video bufferบัฟเฟอร์ภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
video cardแผ่นวงจรภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
video cardแผ่นวงจรภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
video digitiser; video digitizerตัวแปลงภาพเป็นดิจิทัล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Videoวีดิทัศน์, คำว่า วีดิทัศน์ เป็นศัพท์บัญญัติตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า video (อ่านว่า วิ-ดี-โอ). ศาสตราจารย์ ดร. คุณบรรจบ พันธุเมธา เป็นผู้คิดคำนี้ขึ้น โดยเห็นว่า คำว่า “วีติ” ในภาษาสันสกฤต แปลว่า “ความสนุกสนานรื่นเริง” มีเสียงใกล้เคียงกับคำว่า video ในภาษาอังกฤษ เมื่อเติมคำว่า “ทัศน์” ลงไปข้างท้าย ก็อาจจะแปลได้ว่า “เครื่องที่แสดงภาพเพื่อความสนุกสนานรื่นเริง” คำนี้มักจะเขียนตามคำอ่าน ซึ่งพบว่ามีการใช้สระผิด เช่น เขียนว่า วิดีทัศน์ หรือ วีดิโอ คำที่ถูกต้องคือ วีดิทัศน์ (ว สระอี ด สระ อิ ..) และ วิดีโอ (ว สระอิ ด สระอี ...) [เทคโนโลยีการศึกษา]
Videoวีดิทัศน์,

คำนี้มักจะเขียนตามคำอ่าน ซึ่งพบว่ามีการใช้สระผิด เช่น เขียนว่า วิดีทัศน์ หรือ วีดิโอ คำที่ถูกต้องคือ วีดิทัศน์ (ว สระอี ด สระ อิ ..) และ วิดีโอ (ว สระอิ ด สระอี ...)

คำว่า วีดิทัศน์ เป็นศัพท์บัญญัติตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า video (อ่านว่า วิ-ดี-โอ). ศาสตราจารย์ ดร. คุณบรรจบ พันธุเมธา เป็นผู้คิดคำนี้ขึ้น โดยเห็นว่า คำว่า “วีติ” ในภาษาสันสกฤต แปลว่า “ความสนุกสนานรื่นเริง” มีเสียงใกล้เคียงกับคำว่า video ในภาษาอังกฤษ เมื่อเติมคำว่า “ทัศน์” ลงไปข้างท้าย ก็อาจจะแปลได้ว่า “เครื่องที่แสดงภาพเพื่อความสนุกสนานรื่นเริง” [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]

Video artวีดิทัศน์ศิลป์ [TU Subject Heading]
Video cassetteวีดิทัศน์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Video cassetteวีดิทัศน์

<b>Video</b> cassette

วีดิทัศน์ จัดเป็นทรัพยากรไม่ตีพิมพ์ ประเภทโสตทัศนวัสดุ คือ ทรัพยากรที่ผู้ใช้สามารถรับรู้ข้อมูล ความรู้ผ่านการดูและฟัง ด้วยภาพและเสียง ทั้งนี้ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษเพื่อช่วยในการอ่าน

การบันทึกข้อมูลภาพและเสียงในวีดิทัศน์ มีการบันทึกลงบนสารสังเคราะห์ที่เคลือบด้วยแม่เหล็กในรูปแบบม้วน ตลับ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบอนาล็อค (Analog) หรือ ระบบดิจิทัล (Digital) โดยสามารถลบแล้วบันทึก หรือบันทึกซ้ำได้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Video catalogsรายการวีดิทัศน์ [TU Subject Heading]
Video compressionการบีบอัดข้อมูลวีดิทัศน์ [TU Subject Heading]
video conferenceประชุมทางวีดิทัศน์, การประชุมที่ผู้ที่ร่วมประชุมไม่ต้องอยู่ที่เดียวกัน โดยจะใช้เครือข่ายในการถ่ายทอดภาพและเสียง ซึ่งจะต้องมีอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณภาพในรูปของกล้องและอุปกรณ์ถ่ายทอดเสียงเพื่อส่งออกไปยังอีกจุดหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Video display terminalsเครื่องรับส่งภาพปลายทาง [TU Subject Heading]
Video gameเกมวิดีโอ [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Portable video unit. - Anything ?-เครื่องเล่นวิดีโอ... The Thing (1982)
You know, I think this home video would be so much better if it had all three of my girls.บรรยายไทยโดย AA.w-inds. Full House (1987)
I have Richards and this moron on videotape.ฉันได้หลักฐานมัดตัวริชาร์ดกับเจ้าปัญญาอ่อนนี่ในเทป Mannequin (1987)
Mrs. Timkin, those video cameras, did they pick up everything last night?เอ่อ! คุณนายทิมคินครับ, ในวีดีโอเทปนั่น คุณเห็น... ...ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเลยหรือครับ? Mannequin (1987)
Aren't you a little old for video games?ไม่ได้คุณเป็นเพียงเล็กน้อยเก่าสำหรับวิดีโอเกม? Bloodsport (1988)
- I told you, it's not a video game!นายจะเลิกเล่นคอมโง่ ๆ ของนายแล้วไม่ใช่เหรอ Big (1988)
Well, it's not a video game.แม็คมิเลี่ยนทอย Big (1988)
Could you get Media to send up the video of the Super Bowl?เรียบร้อย Big (1988)
- My best sport's video hockey. - It's not a sport.เรือชานตา คริสติน่า Big (1988)
You know better than I, Mr. Di Vita-- the economy, TV, videos.คุณน่าจะรู้ดีกว่าผม, คุณ ดิ วิต้า-- สิ่งที่ประหยัดกว่า, ทีวี, วีดีโอ. Cinema Paradiso (1988)
"Do you have any naked pictures of her? "Would you like to buy some? Naked videos?คุณมีรูปโป๊ของเธอไหม อยากได้มั้ย Punchline (1988)
No. It was this afternoon. There's this guy who does videotapes...ไม่ บ่ายนี้มีคนที่ทำวิดีโอ... Punchline (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
videoA display, aka monitor, is an appliance that displays video signal of still images and moving pictures produced by a computer or similar device.
videoEven videogame machines owned by most children today are computers.
videoEven video-game machines owned by most children today are computers.
videoFinally, I made up my mind and bought the new video game.
videoHe didn't notice the small video camera above the traffic signal.
videoHe has a video.
videoHe is amusing himself by playing video games.
videoHe likes that video game very much.
videoHere is a new video for them to watch.
videoI am looking for a part-time job so I can buy a new video camera.
videoI buy a videotape.
videoI'd like to marry a girl who likes to play video games.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วีดีโอ[N] video, See also: VDO, Syn. วีดิทัศน์
เครื่องเล่นวีดีโอเทป[N] video player
วีดิทัศน์[N] video, Syn. วีดีโอ, Example: หน่วยงานของรัฐควรจัดทำวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
การประชุมทางไกลด้วยภาพและเสียง[N] video conference

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดีวีดี[n.] (Dī.Wī.Dī.) EN: digital video disc ; DVD   FR: DVD [m]
การประชุมทางไกลด้วยภาพและเสียง[n. exp.] (kān prachum thāng klai dūay phāp lae sīeng) EN: video conference   FR: vidéoconférence [f] ; visioconférence [f]
การตัดต่อวีดีโอ[n. exp.] (kān tattø wīdīō) FR: montage vidéo [m]
เกมแบบอาร์เคด[n. exp.] (kēm baēp ākhēt) EN: arcade game   FR: jeu vidéo [m]
คลื่นแสง[n. exp.] (khleūn saēng) EN: light wave ; video wave   FR: onde lumineuse [f]
คลิปวีดีโอ [n. exp.] (khlip wīdīō) EN: video clip   FR: clip [m] (anglic.) ; clip vidéo [m] ; vidéoclip [m]
เครื่องเล่นวีดีโอ[X] (khreūang len wīdīō) EN: video cassette player   FR: magnétoscope [m]
เล่นเกมคอมพิวเตอร์[v. exp.] (len kēm khømphiūtoē) EN: play computer games   FR: jouer à des jeux vidéo
ม้วน[n.] (mūan) EN: [classifier : rolls of things that are wound (audio tapes, photographic films, video tapes, toilet paper, rolls of cash register or calculator paper)]   FR: [classificateur : matériaux enroulés (bandes audio et vidéo, films photographiques, papier hygiénique, rouleaux de caisse enregistreuse ou de calculatrice)]
แผงควบคุมเกม[n. exp.] (phaēng khūapkhum kēm) EN: games console   FR: console de jeux (vidéo) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
VIDEO    V IH1 D IY0 OW0
VIDEOS    V IH1 D IY0 OW0 Z
VIDEO'S    V IH1 D IY0 OW0 Z
VIDEOTEX    V IH1 D IY0 OW0 T EH2 K S
VIDEOTRON    V IH1 D IY0 OW0 T R AA2 N
VIDEOTAPE    V IH1 D IY0 OW0 T EY1 P
VIDEODISK    V IH1 D IY0 OW0 D IH2 S K
VIDEOTEXT    V IH1 D IY0 OW0 T EH2 K S T
VIDEOGAME    V IH1 D IY0 OW0 G EY2 M
VIDEOTAPED    V IH1 D IY0 OW0 T EY1 P T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
video    (n) vˈɪdɪəʴə (v i1 d i@ @)
videos    (n) vˈɪdɪəʴuz (v i1 d i@ u z)
videotape    (v) vˈɪdɪəʴutɛɪp (v i1 d i@ u t ei p)
videotaped    (v) vˈɪdɪəʴutɛɪpt (v i1 d i@ u t ei p t)
videotapes    (v) vˈɪdɪəʴutɛɪps (v i1 d i@ u t ei p s)
videotaping    (v) vˈɪdɪəʴutɛɪpɪŋ (v i1 d i@ u t ei p i ng)
videocassette    (n) vˈɪdɪou-kæsˈɛt (v i1 d i ou - k a s e1 t)
videocassettes    (n) vˈɪdɪou-kæsˈɛts (v i1 d i ou - k a s e1 t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
视频[shì pín, ㄕˋ ㄆㄧㄣˊ, / ] video, #1,392 [Add to Longdo]
录像[lù xiàng, ㄌㄨˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] video tape; video recording, #6,048 [Add to Longdo]
录像带[lù xiàng dài, ㄌㄨˋ ㄒㄧㄤˋ ㄉㄞˋ, / ] video cassette, #17,377 [Add to Longdo]
录像机[lù xiàng jī, ㄌㄨˋ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧ, / ] video recorder; VCR, #33,228 [Add to Longdo]
录影带[lù yǐng dài, ㄌㄨˋ ˇ ㄉㄞˋ, / ] videotape (Taiwan usage), #45,959 [Add to Longdo]
录影机[lù yǐng jī, ㄌㄨˋ ˇ ㄐㄧ, / ] videocassette recorder (in Taiwan), #135,925 [Add to Longdo]
动态影像[dòng tài yǐng xiàng, ㄉㄨㄥˋ ㄊㄞˋ ˇ ㄒㄧㄤˋ, / ] video [Add to Longdo]
影像会议[yǐng xiàng huì yì, ˇ ㄒㄧㄤˋ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] video conference [Add to Longdo]
视频节目[shì pín jié mù, ㄕˋ ㄆㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˊ ㄇㄨˋ, / ] video program [Add to Longdo]
视频点播[shì pín diǎn bō, ㄕˋ ㄆㄧㄣˊ ㄉㄧㄢˇ ㄅㄛ, / ] video on demand [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bildabtastgerät {n}video scanner [Add to Longdo]
Bildausgabe {f}video display [Add to Longdo]
Bildschirmgerät {n}; Datensichtgerät {n}video terminal [Add to Longdo]
Fernsehen {n} | im Fernsehenvideo [Am.] | on video [Am.] [Add to Longdo]
Horrorvideo {n}video nasty [Add to Longdo]
Spielhalle {f}video hall [Add to Longdo]
Videorecorder {m}video recorder [Add to Longdo]
Video {n} | etw. auf Video aufnehmenvideo | to video sth.; to record sth. on video; to video-tape sth. [Add to Longdo]
Videoanlage {f}video equipment [Add to Longdo]
Videoaufzeichnung {f}; Videoaufnahme {f}video recording [Add to Longdo]
Videoband {n} | Videobänder {pl}videotape; video tape | videotapes [Add to Longdo]
Videoclip {m}video clip [Add to Longdo]
Videokamera {f}video camera [Add to Longdo]
Videokassette {f}video cassette [Add to Longdo]
Videokonferenz {f}video conference [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
AV[アダルトビデオ, adarutobideo] (n) porn video (from adult video) [Add to Longdo]
DVDビデオ[ディーブイディービデオ, dei-buidei-bideo] (n) Digital Versatile Disc video; DVD video [Add to Longdo]
Hビデオ[エッチビデオ, ecchibideo] (n) pornographic video; salacious video [Add to Longdo]
OV[オーブイ, o-bui] (n) (abbr) (See オリジナルビデオ) film released direct-to-video [Add to Longdo]
OVA[オーブイエー, o-buie-] (n) (abbr) (See オリジナルビデオアニメーション) animated film released direct-to-video [Add to Longdo]
PV[ピーブイ, pi-bui] (n) (1) (See プロモーションビデオ) promotional video; music video; (2) (See ページビュー) page view [Add to Longdo]
VTR[ブイティーアール;ブイティアール(ik), buitei-a-ru ; buiteia-ru (ik)] (n) (See ビデオテープレコーダー) videotape recorder; VTR [Add to Longdo]
Vシネマ[ブイシネマ, buishinema] (n) film released direct-to-video (trademark of Toei Company) (wasei [Add to Longdo]
こま飛び;齣飛び[こまとび, komatobi] (n) (obsc) frame skipping (e.g. during video playback) [Add to Longdo]
ぶれる[, bureru] (v1,vi) to be blurred (photo, video, etc.); for a camera to be shaken [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セカンダリビデオディスプレイコントローラ[せかんだりびでおでいすぷれいこんとろーら, sekandaribideodeisupureikontoro-ra] secondary video display controller [Add to Longdo]
ディジタルビデオディスク[でいじたるびでおでいすく, deijitarubideodeisuku] digital video disk, DVD [Add to Longdo]
デジタルビデオディスク[でじたるびでおでいすく, dejitarubideodeisuku] Digital Video Disk [Add to Longdo]
バイオレンスゲーム[ばいおれんすげーむ, baiorensuge-mu] violent (computer, video) game [Add to Longdo]
ビデオオンデマンド[びでおおんでまんど, bideoondemando] video on demand (VOD) [Add to Longdo]
ビデオカメラ[びでおかめら, bideokamera] video camera [Add to Longdo]
ビデオゲーム[びでおげーむ, bideoge-mu] video game [Add to Longdo]
ビデオサーバ[びでおさーば, bideosa-ba] video server [Add to Longdo]
ビデオストリーミング[びでおすとりーみんぐ, bideosutori-mingu] video streaming [Add to Longdo]
ビデオライブラリ[びでおらいぶらり, bideoraiburari] video library [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
録画[ろくが, rokuga] Videotape [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 video
   n 1: the visible part of a television transmission; "they could
      still receive the sound but the picture was gone" [syn:
      {video}, {picture}]
   2: a recording of both the visual and audible components
     (especially one containing a recording of a movie or
     television program) [syn: {video recording}, {video}]
   3: (computer science) the appearance of text and graphics on a
     video display
   4: broadcasting visual images of stationary or moving objects;
     "she is a star of screen and video"; "Television is a medium
     because it is neither rare nor well done" - Ernie Kovacs
     [syn: {television}, {telecasting}, {TV}, {video}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Video /viːdeːoː/ 
  video

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top