ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

version

V ER1 ZH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -version-, *version*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
version(n) เรื่องราว, See also: เรื่องเล่า, Syn. report, tale, story
version(n) ฉบับ, See also: ชุด, เวอร์ชั่น, Syn. issue
version(n) บทแปล, See also: คำแปล, หนังสือแปล, Syn. paraphrase, redaction, translation
versional(adj) เกี่ยวกับฉบับหรือชุด, See also: เกี่ยวกับเรื่องราว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
version(เวอ'เชิน) n. เรื่องราว, เรื่องเล่า, คำแปล, หนังสือแปล, บทแปล, การหันตำแหน่งทารกในครรภ์เพื่อช่วยให้คลอดได้ง่าย, ตำแหน่ง หรือทิศทางที่ผิดปกติของทารกในครรภ์., See also: versional adj., Syn. translation
alpha versionรุ่นทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีข้อความบ่งบอกไว้ว่าเป็นรุ่นทดสอบรอบแรก มีความหมายเหมือน alpha testดู beta version ประกอบ
animadversion(แอนนิแมดเวอ' เชิน) n. การตำหนิ, การวิจารณ์, คำตำหนิ, คำวิจารณ์ (censure)
aversion(อะเวอ'เชิน) n. ความรังเกียจ, ความไม่ชอบ, คำไม่พอใจ. -aversive adj.
conversion(คันเวอ'เชิน) n. การเปลี่ยนแปลง, ภาวะที่ถูกเปลี่ยนแปลง, การเปลี่ยน (ศาสนา ความเชื่อ พรรคหรืออื่น ๆ) , การแลกเปลี่ยน, การแปลงหนี้., See also: conversional adj. ดูconversion conversionary adj. ดูconversion
conversion tablen. ตารางเปรียบเทียบค่าของหน่วยน้ำหนักหรือปริมาตร, ตารางเปลี่ยนเงินตรา
diversion(ไดเวอ'เชิน) n. การทำให้แตกต่าง, การผันแปร, การเบี่ยงเบน, ความเพลิดเพลิน, นันทนาการ, การพักผ่อนหย่อนใจ., See also: diversional adj. ดูdiversion diversionary adj. ดูdiversion, Syn. differentiation, entertainment
file conversionการแปลงสภาพแฟ้มหมายถึง การแปลงรูปแบบ (format) การเก็บข้อมูลจาก แบบหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่ง เพื่อให้นำไปใช้กับโปรแกรม ต่างชนิดกันได้ เช่น ถ้าต้องการจะใช้โปรแกรม Word Perfect เรียกแฟ้มข้อมูลที่พิมพ์เก็บไว้โดยใช้โปรแกรม WordStar มาดูบนจอภาพ ก็จะต้องมีการแปลงสภาพแฟ้มจากแฟ้ม ข้อมูลของ Word Perfect เป็น WordStar ก่อน ดู import ประกอบ
inversion(อินเวอ'เชิน) n. การกลับกัน, ความตรงกันข้าม, สิ่งที่กลับกัน, ส่วนที่กลับกัน, การรักร่วมเพศ, การเปลี่ยนกระแสตรงเป็นกระแสสลับ, See also: inversive adj.
obversion(ออบเวอ'เชิน) n. ภาวะที่ถูกเปลี่ยนหรือพลิก

English-Thai: Nontri Dictionary
version(n) พากย์, เรื่องเล่า, คำแปล, บทแปล
animadversion(n) การวิจารณ์, การติเตียน, การตำหนิ
aversion(n) ความรังเกียจ, ความไม่ชอบ, ความเกลียดชัง
conversion(n) การเปลี่ยนแปลง, การแปลงหนี้, การเปลี่ยนศาสนา, การแลกเปลี่ยน
diversion(n) การผันแปร, การเบี่ยงเบน, ทางเบี่ยง, การทำให้เขว
inversion(n) การกลับกัน, สิ่งตรงกันข้าม, การพลิกกลับ, การรักร่วมเพศ
perversion(n) ความรั้น, การกระทำผิดปกติ, ความดันทุรัง
reversion(n) การคืน, การกลับคืน, การสวนทาง, การพลิกกลับ
subversion(n) การล้มล้าง, การทำลาย, การโค่นล้ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
version๑. รุ่น๒. แบบ๓. ฉบับ๔. ชุด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
version๑. การหมุน๒. การพลิก๓. การพลิกเด็กคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
version๑. รุ่น๒. แบบ๓. ฉบับ๔. ชุด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
version numberหมายเลขรุ่น, Example: หมายเลขที่กำหนดให้กับโปรแกรมเพื่อแสดงว่าได้ปรับปรุงซอฟต์แวร์นั้นอย่างขนานใหญ่มากี่ครั้งแล้ว [คอมพิวเตอร์]
Version, Fetalการเปลี่ยนท่าทารกในครรภ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Read my latest, an official version of the French Revolution.นี่ อ่านเล่มล่าสุดของฉัน เวอร์ชั่นที่เป็น ทางการของการปฏิวัติฝรั่งเศส The Little Prince (1974)
When I was nine years old, my mother's version of believing in me was believing that I could be anything, anything she wanted, the best piano prodigy this side of China.ตอนที่ฉันอายุ 9 ขวบ แบบการเชื่อของแม่ฉันในตัวฉัน... ก็คือการเชื่อว่าฉันสามารถเป็นได้ทุกอย่าง ทุกอย่างที่เธอต้องการ The Joy Luck Club (1993)
Yeah, I got the extended disco version with three choruses of:อ้อ ใช่ๆ แล้วฉันยังได้ฟังเวอร์ชั่นดิสโก้บวกคำว่า The One with the East German Laundry Detergent (1994)
I, uh, actually wrote a different version of the play two years ago, but I couldn't get it done over at Rushmore.จริง ๆ แล้ว ผมเขียนบทนี้อีกเวอร์ชั่นนึงเมื่อ2ปีก่อน แต่ผมทำเป็นละครไม่ได้ที่รัชมอร์ Rushmore (1998)
Hawaii seemed so middle-class. Like our parents ' version of fun.ฮาวายดูเชยๆไปหน่อย แบบว่า นั่นมันของรุ่นพ่อรุ่นแม่ตอนยังเป็นวัยซน Brokedown Palace (1999)
You corroborate the police version of events.ที่คุณต้องทำคือไปยืนยันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพิเศษ Brokedown Palace (1999)
In this pod is the only, the original version of eXistenZ.ในพอดนี้ มีต้นฉบับ ของเกมเอ็กซิสเทนส์ eXistenZ (1999)
Are you serious? That's the only version that exists?จริงจังหน่อยได้ไหม มันมีเพียงก็อบปี้เดียวนะ eXistenZ (1999)
Can you believe the game version of your pod?คุณเชื่อในเกมของคุณได้ไหม eXistenZ (1999)
I want you all to write your own version of this sonnet.ครูอยากให้พวกเธอเขียนกลอนซอนเนทอันนี้ ในแบบฉบับของตัวเอง 10 Things I Hate About You (1999)
"Maybe there is another version of my life, of myself that's a happier one.""บางทีตัวฉันอาจมีตัวตนในอีกแบบก็ได้... ... แบบที่มีความสุขที่สุดไง" The Story of Us (1999)
I gather many of you must already own the older version of the Buru-Buru Blade.เดี๋ยวก่อน แก... . One Piece: Wan pîsu (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
versionAlthough it's "Mac OS X" that doesn't mean that the Mac OS code itself has been upgraded to a new version.
versionI prefer the updated version of his cookbook.
versionIt is OK to redistribute the unregistered trial version.
versionOn Jul 18th Mark/Space released an updated version of Missing Sync for Windows Mobile for the Mac OS X.
versionThe difference between the two versions isn't clear.
versionThe Mozilla Foundation released the latest version of its email/news-client software, "Thunderbird 2.0.0.14" on May 1st.
versionThey gave different versions of the accident.
versionWe will replace the current version with the upgrade.
versionWhat Microsoft is launching is a beta version of its "NetShow streaming server'); it supplies video and audio on demand.
versionYou must ask for new version software.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาฆาต[ākhāt] (n) EN: feud ; grudge ; enmity ; hostility  FR: inimitié [ f ] ; aversion [ f ]
อาฆาต[ākhāt] (v) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against  FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
ฉบับ[chabap] (n) EN: model ; edition ; issue ; version ; copy ; transcript ; duplicate  FR: modèle [ m ] ; exemplaire [ m ] ; copie [ f ] ; édition [ f ] ; numéro [ m ] ; version [ f ] ; volume [ m ]
ฉบับร่าง[chabap rāng] (n, exp) EN: draft ; early version ; preliminary outline  FR: ébauche [ f ] ; brouillon [ m ]
ใช้อุบาย[chāi ubāi] (v, exp) EN: raise a diversion ; fool ; trick  FR: utiliser un stratagème
จำกัดเครื่องมือ[jamkat khreūangmeū] (n, exp) EN: limited edition (of a software)  FR: version limitée (d'un logiciel) [ f ]
กามวิตถาร[kāmwittathān] (n) EN: sexual pervert ; abnormal sex  FR: perversion sexuelle [ f ]
การผันแปร[kān phanpraē] (n) EN: alteration ; change ; shift ; turn ; transformation ; deviation ; conversion ; modification
การแปลงสภาพ[kān plaēng saphāp] (n, exp) EN: conversion
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้[kān prapprung khrōngsāng nī] (n, exp) EN: debt restructuring ; debt rescheduling ; debt conversion  FR: restructuration de dette [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
VERSION V ER1 ZH AH0 N
VERSIONS V ER1 ZH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
version (n) vˈɜːʳʃən (v @@1 sh @ n)
versions (n) vˈɜːʳʃənz (v @@1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
版本[bǎn běn, ㄅㄢˇ ㄅㄣˇ, ] version; edition; release #4,001 [Add to Longdo]
文本[wén běn, ㄨㄣˊ ㄅㄣˇ, ] version; text #9,575 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Version { f }; Ausgabe { f }; Fassung { f } | Versionen { pl }version | versions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はん, han] (n) edition; version; (P) #55 [Add to Longdo]
変換[へんかん, henkan] (n, vs) change; conversion; transformation; translation; (P) #554 [Add to Longdo]
楽しみ(P);愉しみ[たのしみ, tanoshimi] (adj-na, n) (1) (See 御楽しみ) enjoyment; pleasure; diversion; amusement; hobby; (2) (See 楽しみにする) anticipation; looking forward to; (P) #562 [Add to Longdo]
[わけ, wake] (n) translation; version (e.g. "English version") #921 [Add to Longdo]
前後[まえしりえ, maeshirie] (n) (1) front and rear; front and back; before and behind; (2) before and after; (3) order; context; (4) consequences; (n, vs) (5) inversion; reversion; getting out of order; (6) co-occurring; (n-suf, n) (7) around; about; approximately; nearly; (P) #1,822 [Add to Longdo]
バージョン(P);ヴァージョン[ba-jon (P); va-jon] (n) version; (P) #1,969 [Add to Longdo]
本編;本篇[ほんぺん, honpen] (n) (1) original story; original version; (2) this volume #3,439 [Add to Longdo]
稿[こう, kou] (n) manuscript; version; draft; (P) #5,898 [Add to Longdo]
転向[てんこう, tenkou] (n, vs) conversion; shift; about-face; switch; (P) #6,973 [Add to Longdo]
切り替え(P);切り換え;切替え;切換え;切替(io);切換(io)[きりかえ, kirikae] (n) exchange; conversion; replacement; switching (to); switchover; (P) #7,172 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
アップグレード版[アップグレードはん, appugure-do han] upgrade version [Add to Longdo]
オンライン版[オンラインはん, onrain han] on-line version, on-line edition [Add to Longdo]
コード変換[コードへんかん, ko-do henkan] code conversion, code translation [Add to Longdo]
スタンダードバージョン[すたんだーどばーじょん, sutanda-doba-jon] standard version [Add to Longdo]
スタンダード版[スタンダードはん, sutanda-do han] standard version [Add to Longdo]
セル化[セルか, seru ka] cell encapsulation, conversion into cells [Add to Longdo]
テスト版[テストばん, tesuto ban] test version, edition, release [Add to Longdo]
データ変換[データへんかん, de-ta henkan] data conversion [Add to Longdo]
デモ版[デモはん, demo han] demo version [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Version \Ver"sion\, n. [F., from L. vertere, versum, to turn, to
   change, to translate. See {Verse}.]
   1. A change of form, direction, or the like; transformation;
    conversion; turning.
    [1913 Webster]
 
       The version of air into water.    --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. (Med.) A condition of the uterus in which its axis is
    deflected from its normal position without being bent upon
    itself. See {Anteversion}, and {Retroversion}.
    [1913 Webster]
 
   3. The act of translating, or rendering, from one language
    into another language.
    [1913 Webster]
 
   4. A translation; that which is rendered from another
    language; as, the Common, or Authorized, Version of the
    Scriptures (see under {Authorized}); the Septuagint
    Version of the Old Testament.
    [1913 Webster]
 
   5. An account or description from a particular point of view,
    especially as contrasted with another account; as, he gave
    another version of the affair.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 version
   n 1: an interpretation of a matter from a particular viewpoint;
      "his version of the fight was different from mine"
   2: something a little different from others of the same type;
     "an experimental version of the night fighter"; "a variant of
     the same word"; "an emery wheel is the modern variation of a
     grindstone"; "the boy is a younger edition of his father"
     [syn: {version}, {variant}, {variation}, {edition}]
   3: a written work (as a novel) that has been recast in a new
     form; "the play is an adaptation of a short novel" [syn:
     {adaptation}, {version}]
   4: a written communication in a second language having the same
     meaning as the written communication in a first language
     [syn: {translation}, {interlingual rendition}, {rendering},
     {version}]
   5: a mental representation of the meaning or significance of
     something [syn: {interpretation}, {reading}, {version}]
   6: manual turning of a fetus in the uterus (usually to aid
     delivery)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Version /vɛrziːoːn/ 
  version

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top