Search result for

van

(172 entries)
(0.0079 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -van-, *van*
Possible hiragana form: う゛ぁん
English-Thai: Longdo Dictionary
advance payment guarantee(n) หนังสือสัญญาค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
van[N] รถตู้, See also: รถบรรทุก, รถสินค้า, รถแวน, Syn. bus
van[N] รถขนสินค้า (ในขบวนรถไฟ), See also: รถบรรทุกสัมภาระ, Syn. box car, carriage
van[N] ขบวนรถยนต์, See also: ขบวนนักเดินทาง, ขบวนพาหนะ
van[VI] ขนส่งด้วยรถบรรทุก
vane[N] ใบกังหัน, See also: ใบพัด, Syn. weathervane, weathercock
vanda[N] แวนด้า, See also: กล้วยไม้ประเภทหนึ่งซึ่งปลูกแถบเขตร้อน
Vandal[ADJ] คน Germanic โบราณ, See also: ปัจจุบันอยู่ในประเทศเดนมาร์ก
vandal[N] ผู้ทำลายทรัพย์สินโดยเฉพาะของรัฐอย่างไร้เหตุผล, Syn. delimquent, hooligan, rowdy
vanish[VI] หายไป, See also: อันตรธาน, ล้มหายตายจากไป, สูญหาย, Syn. disappear, fade away, pass away, Ant. appear
vanity[N] ความหยิ่งยะโส, See also: ความโอหัง, Syn. arrogance, conceit, pride, Ant. humility, modesty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
van(แวน) n. กองหน้า,กองกำลังส่วนหน้า,แนวหน้ามรถบรรทุก,รถสินค้า,รถตู้,เกวียนบรรทุกสินค้า, Syn. wagon,truck, lorry
vanadium(วะเน'เดียม) n. ชื่อธาตุโลหะชนิดหนึ่ง
vanda(แวน'ดะ) n. ชื่อกล้วยไม้สกุลหนึ่งในแถบร้อนของโลกมีดอกสีขาว น้ำเงินหรือเขียว
vandal(แวน'เดิล) n. สมาชิกเผ่าเยอรมันในสมัยศตวรรษที่ 5 ที่ถูกชาว Gaul และสเปนรุกราน adj. เกี่ยวกับชนเผ่าเยอรมันดังกล่าว,ชอบทำลาย,ทรัพย์สินของคนอื่น,ป่าเถื่อน., See also: Vandalic adj. vandal n. ผู้ทำลายทรัพย์สินของรัฐหรือของเอกชน
vandalism(แวน'เดิลลิสซึม) n. การทำลายทรัพย์สินของรัฐหรือของเอกชน,การทำลายวัฒนธรรมหรือศิลปวรรณคดีของชาติอื่น,พฤติกรรมและลักษณะนิสัยของชนเผ่าVandal., See also: vandalistic adj. vandalish adj.
vane(เวน) n. ใบกังหันบอกทิศทางลม,ใบจักร,ใบพัด,แผ่นใบดังกล่าว,แพนขนนก,ผิวระนาบด้านนอกของจรวด,ขนนก,เครื่องเล็ง.
vanguard(แวน'การ์ด) n. กองหน้า,แนวหน้า, See also: Vanguard n. จรวดปล่อยดาวเทียมแบบหนึ่งของอเมริกา, Syn. advance guard,van
vanilla(วะนีล'ละ) n. พืชไม้เลื้อยเมืองร้อนสกุลVanilla (โดยเฉพาะVanilla planifolia) ฝักของมันใช้ทำอาหารและเครื่องสำอาง,อาหารหรือถั่วหรือสารสกัดจากพืชดังกล่าว
vanish(แวน'นิ?) vi. หายไป,อันตรธาน,สูญสิ้น,จากไป,ไม่มีอยู่,กลายเป็นศูนย์ vt. ทำให้หายไป. n. ส่วนท้ายสุดของเสียงสระที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดจากเสียงหลัก., See also: vanisher n. vanishingly adv. vanishment n., Syn. disappea
vanity(แวน'นิที) n. ความหยิ่งยโส,ความทะนงตัว,ความภูมิใจในตัวเองมากเกินไป,ความว่างเปล่า,ความไร้สาระ,การไร้คุณค่า,สิ่งที่ไร้สาระ,ความไร้ประโยชน์,โต๊ะเครื่องแป้ง,กระเป๋าถือเล็ก ๆ ,กระเป๋าถือเล็ก ๆ สำหรับใส่เครื่องสำอาง, See also: vanited adj. คำที่มีความหม

English-Thai: Nontri Dictionary
van(n) ทัพหน้า,แนวหน้า,รถบรรทุก,รถตู้,รถสินค้า
vandal(n) คนป่าเถื่อน
vane(n) ใบจักร,ใบพัด,เครื่องเล็ง,ขนนก
vanguard(n) ทัพหน้า,แนวหน้า,กองหน้า
vanilla(n) กล้วยไม้ชนิดหนึ่ง,กลิ่นวนิลา
vanish(vi) อันตรธาน,หายไป,จากไป,สูญสิ้น
vanity(n) ความหยิ่ง,ความไร้สาระ,ความฟุ้งเฟ้อ,โต๊ะเครื่องแป้ง
vanquish(vt) ปราบปราม,กำราบ,พิชิต
vantage(n) ประโยชน์,ความได้เปรียบ,ความเป็นต่อ
advance(n) ความก้าวหน้า,ความเจริญ,ความรุดหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
VAN (value added network)แวน (ข่ายงานมูลค่าเพิ่ม, ข่ายงานคุณค่าเพิ่ม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
VAN (value added network)แวน (ข่ายงานมูลค่าเพิ่ม, ข่ายงานคุณค่าเพิ่ม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vandalismการทำลายทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vaneใบ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
vane rotary compressorเครื่องอัดแก๊สทำความเย็นแบบใบหมุน, คอมเพรสเซอร์แบบใบหมุน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
vaneaxial fanพัดลมมีใบนำร่องติดตั้งในท่อกลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
vanguard of the proletariatแนวหน้าของชนกรรมาชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vanishing pointจุดสุดสายตา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Van Allen beltsแถบแวนอัลเลน, บริเวณที่มีอนุภาคไฟฟ้าไหลวนล้อมรอบโลกเป็นแถบรูปวงแหวนขนาดใหญ่ อยู่ในบรรยากาศตั้งแต่ชั้นไอโอโนสเฟียร์ขึ้นไปตรงเหนือบริเวณเส้นศูนย์สูตรของแม่เหล็กโลก บริเวณขั้วแม่เหล็กโลกไม่มีแถบรังสีนี้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Van Allen radiation beltsแถบกัมมันตรังสีแวนอัลเลน [TU Subject Heading]
Van de Graaff acceleratorเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแวนเดอแกรฟฟ์, เครื่องผลิตประจุไฟฟ้าสถิตศักย์สูง โดยประจุไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดประจุถูกส่งผ่านโลหะปลายแหลมไปยังสายพานซึ่งทำหน้าที่พาประจุขึ้นไปสะสมไว้ที่ผิวทรงกลมจนได้ศักย์ไฟฟ้าสูง เครื่องนี้สามารถสะสมประจุจนกระทั่งมีศักย์ไฟฟ้าสูงถึง 20 ล้านโวลต์ เครื่องนี้สามารถใช้เป็นเครื่องเร่งอนุภาคที่มีประจุ มักใช้เร่งอนุภาคก่อนยิงเข้าสู่เครื่องเร่งอนุภาคแบบอื่นที่ให้พลังงานสูงขึ้น รอเบิร์ต แวน เดอ แกรฟฟ์ (Robert Van de Graaff) เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องมือนี้ในปี พ.ศ. 2474 [นิวเคลียร์]
Van de Graaff generatorเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแวนเดอแกรฟฟ์, เครื่องผลิตประจุไฟฟ้าสถิตศักย์สูง โดยประจุไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดประจุถูกส่งผ่านโลหะปลายแหลมไปยังสายพานซึ่งทำหน้าที่พาประจุขึ้นไปสะสมไว้ที่ผิวทรงกลมจนได้ศักย์ไฟฟ้าสูง เครื่องนี้สามารถสะสมประจุจนกระทั่งมีศักย์ไฟฟ้าสูงถึง 20 ล้านโวลต์ เครื่องนี้สามารถใช้เป็นเครื่องเร่งอนุภาคที่มีประจุ มักใช้เร่งอนุภาคก่อนยิงเข้าสู่เครื่องเร่งอนุภาคแบบอื่นที่ให้พลังงานสูงขึ้น รอเบิร์ต แวน เดอ แกรฟฟ์ (Robert Van de Graaff) เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องมือนี้ในปี พ.ศ. 2474
[นิวเคลียร์]
Van de Graaff Generator (accelerator)เครื่องแวนเดอกราฟ, เป็นเครื่องผลิตประจุไฟฟ้าสถิตย์ศักดาสูง ซึ่งประจุไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดถูกส่งผ่านโลหะปลายแหลมไปยังสายพาน ซึ่งทำหน้าที่พาประจุขึ้นไปสะสมไว้ที่ผิวทรงกลมจนได้ศักดาไฟฟ้าสูง ระบบทั้งหมดนี้อยู่ในถังความดันที่บรรจุแก๊สเฉื่อยทางไฟฟ้า เช่น ฟรีออนความดันสูงไม่น้อยกว่า 15 บรรยากาศ จะสามารถเก็บประจุซึ่งมีศักดาไฟฟ้าสูงถึงประมาณ 20 ล้านโวลต์ เครื่องนี้นำมาใช้เป็นเครื่องเร่งอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าได้ และมักใช้เร่งอนุภาคก่อนยิงเข้าสู่เครื่องเร่งอนุภาคแบบอื่นที่ให้พลังงานสูงขึ้น เรียกชื่อตาม Robert Van de Graaff ชาวเนเธอร์แลนด์ ซึ่งประดิษฐ์เครื่องมิอนี้ ในปี พ.ศ. 2474 [พลังงาน]
Van der Waals forcesแรงแวนเดอร์วาลส์, แรงที่เกิดขึ้นระหว่างโมเลกุลหรืออะตอม เป็นแรงที่ไม่แข็งแรงนักเมื่อเทียบกับแรงชนิดอื่น ๆ ตัวอย่างของแรงชนิดนี้ เช่น แรงระหว่างโมเลกุลไม่มีขั้ว  แรงระหว่างโมเลกุลมีขั้วกับไม่มีขั้ว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Vanadiumวาเนเดียม [TU Subject Heading]
Vandaแวนด้า [TU Subject Heading]
vanillaวานิลลา, พืชชนิดหนึ่งมีมากในอเมริกาใต้ นำเมล็ดมาสกัดได้สารอินทรีย์  สูตรเคมีคือC8H8O3 เป็นผลึกสีขาว จุดหลอมเหลว 81-82 °C จุดเดือด 285 °C  มีกลิ่นหอม นิยมใช้ผสมอาหาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Vansรถตู้ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
vandเวร
vanilla (adj ) เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่ทำออกมาแบบง่ายๆ ไม่มีอะไรที่วิจิตรพิสดาร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I think she's only pushing i 'cause the vanderbilt side of her family practically owns it.'ทำให้ vanderbilt side ของครอบครัวของเธอจวนจะได้เป็นเจ้าของมัน New Haven Can Wait (2008)
Did you know that Vanessa's applying for n.Y.U.นี่ รู้มั้ยว่า วาเนสซ่ากำลังสมัครเข้าเรียนที่ N.Y.U New Haven Can Wait (2008)
It was an utter delight to meet you, miss Van Der Woodsen.ช่างน่ายินดีจริงๆที่ได้เจอคุณ, คุณ แวน เดอร์ วูดเซ่น New Haven Can Wait (2008)
Van Der Woodsen./แวน เดอร์ วู้ด เซ่น. New Haven Can Wait (2008)
Van der woodsen, is it?แวน เดอร์ วู้ด เซ่น.ใช่มั้ยครับ? New Haven Can Wait (2008)
Uh, now on to miss Van Der Woodsen.และต่อไปก็คือ... คุณ แวน เดอร์ วู้ด เซ่น New Haven Can Wait (2008)
Miss Van Der Woodsen, would you like to, uh, explain?คุณ แวน เดอร์ วู้ด เซ่น,คุณอยากจะ.. เอ่อ.. อธิบายมั้ย? New Haven Can Wait (2008)
I'll say yes. That little troll Vanessa is working my last nerve.ฉันก็ตอบตกลง ยัยวาเนสซ่ากำลังทำให้ฉันหงุดหงิด Chuck in Real Life (2008)
The only person Vanessa loathes more than me is you.คนเดียวที่วาเนสซ่าเกลียดมากกว่าฉันก็คือเธอ Chuck in Real Life (2008)
Vanessa, Serena, once upon a time.วาเนสซ่า เซรีน่า กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว... Chuck in Real Life (2008)
Bar. But you promised to seduce vanessaแต่คุณสัญญาแล้วหนิว่าจะทำลายเวเนสซ่า Chuck in Real Life (2008)
Vanessa, there's something...วาเนสซ่า มีบางอย่าง... Chuck in Real Life (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vanTwo vanilla ice creams please.
vanThis ship is bound for Vancouver.
vanHow is it that otherwise reasonable people come to believe that this same roof, that practically vanishing commodity, is freely obtainable just by packing up and going to another country?
vanHis letter hurt Jane's vanity.
vanI'd like to reserve a flight to Vancouver.
vanThe sun vanished behind a cloud.
vanAll her hopes have vanished.
vanHe imitated the works of Van Gogh.
vanThe man looked at Tom, then he vanished through the stage door out into the dark London street.
vanA lot of insects vanished overnight.
vanThe vane points north.
vanThe two vans telescoped together.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาทา[N] vanishing cream, See also: unguent, warpaint, rouge, Syn. ยาใช้ภายนอก, Ant. ยากิน, Example: สารก่อภูมิแพ้ที่เป็นสิ่งที่สัมผัสกับร่างกาย ได้แก่ เครื่องประดับ เครื่องสำอาง เครื่องนุ่งห่ม ยาทา เป็นต้น, Thai definition: ยาที่เข้าสู่ร่างกายโดยการทาบริเวณภายนอก
ละลาย[V] disappear, See also: vanish, dissolve, Syn. หายไป, หมดไป, สูญไป, Example: ทรัพย์สมบัติอันมากมายของเขาได้ละลายไปแล้ว
ศูนย์[V] disappear, See also: vanish, be lost, Syn. สูญสิ้น, หาย, หมดไป, Thai definition: หายสิ้นไป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สูญ[V] lose, See also: vanish, be lost, disappear, Syn. สูญหาย, หาย, เสีย, สิ้น, หมด, Example: เขาสูญเงินไปสองหมื่นบาท, Thai definition: ทำให้หายสิ้นไป
มาน[N] pride, See also: vanity, arrogance, conceit, Syn. ความถือตัว
มาน[N] pride, See also: vanity, arrogance, conceit, Syn. ความถือตัว
อันตรธาน[V] disappear, See also: vanish, Syn. หาย, สูญ, สูญหาย, Example: เมื่อใดที่ราคาที่ดิน และดัชนีหุ้นตกต่ำ ความร่ำรวยของประเทศก็จะอันตรธานไป, Thai definition: สูญหายไป, ลับไป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สาบสูญ[V] disappear, See also: vanish, Syn. หาย, สูญหาย, สูญ, หายสาบสูญ, Example: เขาสาบสูญไปตั้งแต่ปี่ที่แล้ว ลูกๆ ของเขาก็ไม่มีใครคิดจะเอาธุระเลยสักคน, Thai definition: สูญหายไปอย่างไม่ทิ้งร่องรอยใดๆ
ทัพหน้า[N] vanguard, See also: advanced guard, Thai definition: กองทหารจำนวนมาก เดินทางล่วงหน้าไปก่อน
รถตู้[N] van, Example: รัฐบาลปรับลดภาษีนำเข้ารถปิคอัพ และรถตู้ ลง 20%, Count unit: คัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอศกรีมวานิลลา [n. exp.] (aisakrīm wānillā) FR: glace à la vanille [f]
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: elite bureaucrats ; high-ranking civil servants ; elite   FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อมตะ[n.] (ammata) EN: nirvana   FR: nirvana [m]
อำมาตยาธิปไตย = อมาตยาธิปไตย[n. exp.] (ammāttayāthippatai = ammāttayāthipatai = amāttayāthippatai) EN: bureaucratic polity ; government by bureaucracy ; government by civil servants   
อำนวยประโยชน์[v. exp.] (amnūay prayōt) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful   FR: être bénéfique
อาณาประโยชน์[n.] (anāprayōt) EN: personal advantage ; one's own interest   
เอาเปรียบ[v.] (aoprīep) EN: exploit ; take advantage (of)   FR: profiter ; exploiter
อรรถประโยชน์[n.] (atthaprayōt) EN: advantage ; utility   
ใบ[n.] (bai) EN: vane ; blade   
ใบจอง[n. exp.] (bai jøng) EN: pre-emption certificate ; advance order   

CMU English Pronouncing Dictionary
VAN    V AE1 N
VANG    V AE1 NG
VANE    V EY1 N
VANS    V AE1 N Z
VANA    V AE1 N AH0
VANO    V AA1 N OW0
VANN    V AE1 N
VANIA    V AA1 N IY0 AH0
VANGY    V AE1 N JH IY0
VANDE    V AE1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
van    (n) (v a1 n)
vane    (n) (v ei1 n)
vans    (n) (v a1 n z)
vanes    (n) (v ei1 n z)
Vandal    (n) (v a1 n d l)
vandal    (n) (v a1 n d @ l)
vanish    (v) (v a1 n i sh)
vanity    (n) (v a1 n i t ii)
Vandals    (n) (v a1 n d l z)
Vanessa    (n) (v @1 n e1 s @)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lastwagen {m} | Lastwagen {pl}van | vans [Add to Longdo]
Vandale {m} | Vandalen {pl}vandal | vandals [Add to Longdo]
Vandalismus {m}vandalism [Add to Longdo]
Vanille {f}vanilla [Add to Longdo]
Vanilleeis {n} [cook.]vanilla ice cream [Add to Longdo]
Vanillegeschmack {m}vanilla flavour [Add to Longdo]
Vanillepudding {m} [cook.]set custard [Add to Longdo]
Vanillesoße {f} [cook.]vanilla sauce [Add to Longdo]
Vanilleschote {f}vanilla bean [Add to Longdo]
Vanillesoße {f} [cook.]pouring custard [Add to Longdo]
Vanillesoßenpulver {n} [cook.]custard powder [Add to Longdo]
Vanillezucker {m}; Vanillinzucker {m} [cook.]vanilla sugar [Add to Longdo]
Van-Dam-Vanga [ornith.]Van Dam's Vanga [Add to Longdo]
Vangaschnäpper {m} [ornith.]Black & White Flycatcher [Add to Longdo]
Vanikoromonarch {m} [ornith.]Small Slaty Flycatcher [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
devant(prep) ข้างหน้า (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Devant l'hôtel, il y a un grand parking. ที่หน้าโรงแรมมีที่จอดรถใหญ่
avant-propos(n) |m| คำนำ

Japanese-English: EDICT Dictionary
AGR[エージーアール, e-ji-a-ru] (n) advanced gas-cooled reactor; AGR [Add to Longdo]
GSR[ジーエスアール, ji-esua-ru] (n) galvanic skin response; GSR [Add to Longdo]
RV車;アールブイ車[アールブイしゃ, a-rubui sha] (n) sports utility vehicle; SUV; four wheel drive (car or minivan); lit [Add to Longdo]
VRE[ブイアールイー, buia-rui-] (n) (See バンコマイシン耐性腸球菌) vancomycin-resistant enterococcus; VRE [Add to Longdo]
あらかじめ計画;予め計画[あらかじめけいかく, arakajimekeikaku] (exp) advance plans; forward plans [Add to Longdo]
うだつの上がらない;卯建のあがらない[うだつのあがらない, udatsunoagaranai] (exp,adj-i) (See うだつが上がらない) lacking potential for advancement; no-hoper [Add to Longdo]
お手つき;お手付き;御手付き[おてつき, otetsuki] (n) (1) touching a wrong card; (2) making a mistress of a servant; mistress (who is one's servant) [Add to Longdo]
お鍋;御鍋[おなべ, onabe] (n) (1) (pol) pot; (2) (arch) typical name for a female servant in the Edo-period; (3) working at night; (4) (uk) (sl) (often derog.) female with symptoms of gender identity disorder (i.e. a transvestite) [Add to Longdo]
かの国;彼の国[かのくに, kanokuni] (n) (1) that country; (2) (arch) nirvana [Add to Longdo]
こぼれ種;零れ種[こぼれだね;こぼれダネ, koboredane ; kobore dane] (n) (1) self-sown seed; self-sown seedling; (2) illegitimate child (e.g. of one's servant) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
五氧化二钒[wǔ yǎng huà èr fán, ˇ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄦˋ ㄈㄢˊ, / ] Vanadium pentoxide V2O5; vanadic anhydride [Add to Longdo]
先锋队[xiān fēng duì, ㄒㄧㄢ ㄈㄥ ㄉㄨㄟˋ, / ] vanguard [Add to Longdo]
前锋[qián fēng, ㄑㄧㄢˊ ㄈㄥ, / ] vanguard; front line; tackle (football move) [Add to Longdo]
厢式车[xiāng shì chē, ㄒㄧㄤ ㄕˋ ㄔㄜ, / ] van [Add to Longdo]
浮华[fú huá, ㄈㄨˊ ㄏㄨㄚˊ, / ] vanity [Add to Longdo]
温哥华[Wēn gē huá, ㄨㄣ ㄍㄜ ㄏㄨㄚˊ, / ] Vancouver (city in Canada) [Add to Longdo]
温哥华岛[Wēn gē huá dǎo, ㄨㄣ ㄍㄜ ㄏㄨㄚˊ ㄉㄠˇ, / ] Vancouver Island [Add to Longdo]
瓦努阿图[Wǎ nǔ ā tú, ㄨㄚˇ ㄋㄨˇ ㄚ ㄊㄨˊ, / ] Vanuatu in south pacific (formerly New Hebrides) [Add to Longdo]
空幻[kōng huàn, ㄎㄨㄥ ㄏㄨㄢˋ, ] vanity; empty fantasy; illusion [Add to Longdo]
范德瓦耳斯[Fàn dé Wǎ ěr sī, ㄈㄢˋ ㄉㄜˊ ㄨㄚˇ ㄦˇ ㄙ, / ] van der Waals; Johannes Diderik van der Waals (1837-1923), Dutch physicist [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バン[ばん, ban] bun, van (caravan), VAN (value-added network) [Add to Longdo]
フレキシブルアドバンストアーキテクチャシステム[ふれきしぶるあどばんすとあーきてくちゃしすてむ, furekishiburuadobansutoa-kitekuchashisutemu] Flexible Advanced Systems Architecture [Add to Longdo]
遠隔保守システム[えんかくほしゅシステム, enkakuhoshu shisutemu] ASSIST, Advanced Service Support Information System Technology [Add to Longdo]
高度通信システム相互接続[こうそくつうしんシステムそうごせつぞく, kousokutsuushin shisutemu sougosetsuzoku] HATS, Harmonization of Advanced Telecommunication Systems [Add to Longdo]
散布度[さんぷど, sanpudo] irrelevance, prevarication, spread [Add to Longdo]
散布量[さんぷりょう, sanpuryou] irrelevance, prevarication, spread [Add to Longdo]
先行制御[せんこうせいぎょ, senkouseigyo] advanced control [Add to Longdo]
先進ユーザ[せんしんユーザ, senshin yu-za] advanced user [Add to Longdo]
付加価値ネットワーク[ふかかちネットワーク, fukakachi nettowa-ku] value added network (VAN) [Add to Longdo]
付加価値通信網[ふかかちつうしんもう, fukakachitsuushinmou] Value-Added Network, VAN [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Van \Van\, n. [L. vannus a van, or fan for winnowing grain: cf.
   F. van. Cf. {Fan}, {Van} a wing {Winnow}.]
   [1913 Webster]
   1. A fan or other contrivance, as a sieve, for winnowing
    grain.
    [1913 Webster]
 
   2. [OF. vanne, F. vanneau beam feather (cf. It. vanno a wing)
    fr. L. vannus. See Etymology above.] A wing with which the
    air is beaten. [Archaic] "[/Angels] on their plumy vans
    received him. " --Milton.
    [1913 Webster]
 
       He wheeled in air, and stretched his vans in vain;
       His vans no longer could his flight sustain.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Van \Van\, n. [Abbrev. fr. vanguard.]
   The front of an army; the first line or leading column; also,
   the front line or foremost division of a fleet, either in
   sailing or in battle.
   [1913 Webster]
 
      Standards and gonfalons, twixt van and rear,
      Stream in the air.            --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Van \Van\, n. [Cornish.] (Mining)
   A shovel used in cleansing ore.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Van \Van\, v. t. (Mining)
   To wash or cleanse, as a small portion of ore, on a shovel.
   --Raymond.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Van \Van\, n. [Abbreviated from caravan.]
   [1913 Webster]
   1. A light wagon, either covered or open, used by tradesmen
    and others for the transportation of goods. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
   2. A large covered wagon for moving furniture, etc., also for
    conveying wild beasts, etc., for exhibition.
    [1913 Webster]
 
   3. A closed railway car for baggage. See the Note under
    {Car}, 2. [Eng.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Van \Van\, v. t. [Cf. F. vanner to winnow, to fan. See {Van} a
   winnowing machine.]
   To fan, or to cleanse by fanning; to winnow. [Obs.] --Bacon.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Caravan \Car"a*van\ (k[a^]r"[.a]*v[a^]n or k[a^]r*[.a]*v[a^]n";
   277), n. [F. caravane (cf. Sp. caravana), fr. Per. karw[=a]n
   a caravan (in sense 1). Cf. {Van} a wagon.]
   1. A company of travelers, pilgrims, or merchants, organized
    and equipped for a long journey, or marching or traveling
    together, esp. through deserts and countries infested by
    robbers or hostile tribes, as in Asia or Africa.
    [1913 Webster]
 
   2. A large, covered wagon, or a train of such wagons, for
    conveying wild beasts, etc., for exhibition; an itinerant
    show, as of wild beasts.
    [1913 Webster]
 
   3. A covered vehicle for carrying passengers or for moving
    furniture, etc.; -- sometimes shorted into {van}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 van
   n 1: any creative group active in the innovation and application
      of new concepts and techniques in a given field (especially
      in the arts) [syn: {avant-garde}, {vanguard}, {van}, {new
      wave}]
   2: the leading units moving at the head of an army [syn:
     {vanguard}, {van}]
   3: (Great Britain) a closed railroad car that carries baggage or
     freight
   4: a camper equipped with living quarters [syn: {van},
     {caravan}]
   5: a truck with an enclosed cargo space

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 VAN
     Value Added Network
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 van [vɑn]
   from; of
   from; out of
   surname
   about; concerning; on; upon
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top