Search result for

usb

(54 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -usb-, *usb*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
animal husbandryการเลี้ยงสัตว์, วิชาเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์, สัตวบาล. -animal husbandman n.
busboyn. ผู้ช่วยบริการในร้านอาหาร
busby(บัช'บี) n. หมวกขนสัตว์ทรงกลมสูงและปักพู่ของ ทหารม้ารักษาพระองค์
husband(ฮัช'เบินดฺ) n. สามี vt. ควบคุม,ใช้อย่างประหยัด,เป็นสามี,แต่งงาน,หาสามีให้,ไถ (นาเพาะปลูก.), See also: husbander n., Syn. spouse
husbandman(ฮัช'เบินดฺเมิน) n. ชาวนา -pl. husbandmen
husbandry(ฮัช'เบินดรี) n. การทำไร่ไถนา,การปศุสัตว์,การเกษตร,การทำฟาร์ม,การจัดการอย่างระมัดระวังและประหยัด,การเคหศาสตร์, Syn. tillage

English-Thai: Nontri Dictionary
husband(n) สามี,ผัว,พ่อบ้าน
husband(vt) ดูแล,เป็นสามีของ,เพาะปลูก,ควบคุม
husbandman(n) กสิกร,ชาวไร่ชาวนา
husbandry(n) กสิกร,การเพาะปลูก,การเลี้ยงสัตว์,การดูแล

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
USB (Computer bus)ยูเอสบี (บัสคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A USB computer drive.USB คอมพิวเตอร์ The Bond in the Boot (2009)
Take him out and brng me the USB drve.พาเขามา และเอา USN drive มาให้ฉัน Airiseu: Deo mubi (2010)
The USB drive Hong Seung-ryong gave you.USB drive ที่ฮงซึงรยอง ให้คุณ Airiseu: Deo mubi (2010)
USB drive.USB drive Airiseu: Deo mubi (2010)
A cross-shaped USB!USB รูปกากบาท Airiseu: Deo mubi (2010)
The data on the USB that couldn't be decrypted will be accessible through Baek San's NSS network.ข้อมูลใน USB ที่ไม่สามารถถอดรหัสได้ มันสามารถเข้าได้โดยเครือข่ายNSS ของเบ็กซัน Airiseu: Deo mubi (2010)
- So what, it's a steelkey USB drive?USB ไดรฟ์เข้ารหัสเหรอ? Mercury Retrograde (2010)
What if there's a disaster that destroys all the USB ports?ถ้าเผื่อหายนะ ทำลายพอร์ทยูเอสบีหมดล่ะ The Plimpton Stimulation (2010)
All I need is a laptop and a USB cable.ผมต้องใช้แลปท็อปกับสายยูเอสบี On the Fence (2011)
Recording device. USB.เครื่องบันทึกเสียง ยูเอสบี The Green Hornet (2011)
Britt Reid recorded the whole conversation on some sushi drive USB!บริทท์ รี้ดแอบอัดเสียงฉัน ใส่ยูเอสบีรูปซูชิ The Green Hornet (2011)
I need Gerard's keys, there's a USB drive on them..ฉันต้องการกุญแจของเจอราด มันมียูเอสบีอยู่ในนั้น... Abomination (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
usbIf you combine them in this way you get a 14 port USB hub.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีตสามี[n. exp.] (adīt sāmī) EN: ex-husband   FR: ex-mari [m]
บุพเพสันนิวาส[n.] (bupphēsanniwāt) EN: state of being husband and wife in the past life   
ได้กัน[v. exp.] (dāikan) EN: become husband and wife ; live together   
ได้คู่[v. exp.] (dāi khū) EN: get married ; have a boyfriend/girlfriend ; become husband and wife   
แฟน[n.] (faēn) EN: husband ; wife   FR: mari [m] ; épouse [f]
กสิกรรม[n.] (kasikam) EN: agriculture ; farming ; animal husbandry   FR: agriculture [f]
เขยน้อย[n. exp.] (khoēi nøi) EN: husband of a younger daughter   FR: mari de la fille cadette [m]
เขยใหญ่[n. exp.] (khoēi yai) EN: husband of an elder daughter   FR: mari de la fille aînée [m]
คนธรรพวิวาห์[X] (khonthanphawiwā) EN: become husband and wife without marriage   
คบชู้สู่ชาย[v. exp.] (khopchū sū chāi) EN: commit adultery ; have a lover ; be unfaithful to the husband   

CMU English Pronouncing Dictionary
USBANCORP    Y UW1 EH1 S B AE1 NG K AO2 R P

German-Thai: Longdo Dictionary
ausbauen(vt) |baute aus, hat ausgebaut| ถอดชิ้นส่วนโดยใช้อุปกรณ์ออก เช่น das Gerät ausbauen
ausbauen(vt) |baute aus, hat ausgebaute| ปรับปรุง, ทำให้ใหญ่ขึ้น, ทำให้กว้างขึ้น เช่น die Beziehung ausbauen, die Straßen ausbauen
ausbauen(vt) |baute aus, hat ausgebaute| ปรับปรุงให้อยู่ได้ เช่น das Dach ausbauen
Ausbreitung(n) |die, pl. Ausbreitungen| การแพร่ขยาย การระบาด, See also: S. Verbreitung, Verteilung
Fußballweltmeisterschaft(n) |die, pl. Fußball-Weltmeisterschaften| การเป็นแชมเปี้ยนในการแข่งขันฟุตบอลระดับโลก เช่น Die Fußball Weltmeisterschaft vom 9. Juni bis zum 9. Juli 2006 in Deutschland wird eines der größten Sportereignisse überhaupt!, See also: S. WM, Fußball-WM, Fußball-Weltmeisterschaft

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Usbekistan [geogr.]Uzbekistan (uz) [Add to Longdo]
USB-SpeicherstickUSB keychain [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
USB[ユーエスビー, yu-esubi-] (n) {comp} universal serial bus; USB [Add to Longdo]
USBハブ[ユーエスビーハブ, yu-esubi-habu] (n) {comp} USB hub [Add to Longdo]
USBバスパワー[ユーエスビーバスパワー, yu-esubi-basupawa-] (n) {comp} USB bus power [Add to Longdo]
USBメモリー[ユーエスビーメモリー, yu-esubi-memori-] (n) {comp} (See フラッシュメモリー) USB flash drive; USB memory stick; thumb drive [Add to Longdo]
あーた[, a-ta] (n) (sl) (See あんた) you (slang for anta, often used by a wife addressing her husband) [Add to Longdo]
お宅(P);御宅[おたく, otaku] (n) (1) (hon) your house; your home; your family; (2) (hon) your husband; (3) (hon) your organization; (pn,adj-no) (4) (hon) you (referring to someone of equal status with whom one is not especially close); (P) [Add to Longdo]
ご主人(P);御主人[ごしゅじん, goshujin] (n) (hon) (See 主人) your husband; her husband; (P) [Add to Longdo]
ハウスハズバンド[, hausuhazubando] (n) househusband [Add to Longdo]
ハズ[, hazu] (n) (abbr) (See ハズバンド) husband; hubby [Add to Longdo]
ハズハント[, hazuhanto] (n) husband hunt [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ユーエスビー[ゆーえすびー, yu-esubi-] USB [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

  USB
         Universal Serial Bus (Intel, USB)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top