Search result for

ul

(190 entries)
(0.0198 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ul-, *ul*
English-Thai: Longdo Dictionary
Ultra Sonic Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Canon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร USM, USM, SWF
rule of law(n) หลักนิติธรรม
cellular phone(n) โทรศัพท์มือถือ , cell phone, mobile phone
popular(adj) เป็นที่นิยม, ได้รับความสนใจ
Full Duplex(n) แบบสองทิศทาง หมายถึง การสื่อสารระหว่างสองจุด โดยที่ข้อมูลเดินทางไปมาได้ทั้งสองทิศทางพร้อมๆกันได้, Related: Half Duplex, Simplex
formula(n) สูตร
extracellular(adj) ภายนอกเซลล์
multi-functional(adj) อเนกประสงค์
in particular(adv) โดยเฉพาะ, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, S. especially
mulch(n) วัสดุคลุมดิน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ule[SUF] จิ๋ว, See also: เล็ก
ulna[N] กระดูกแขนท่อนใน
ulcer[N] แผลเปื่อย, See also: แผลพุพอง, แผลอักเสบ, Syn. inflammation, lesion
ulnar[ADJ] ที่เกี่ยวกับกระดูกแขนท่อนใน
ultra[PRF] เกิน
ultra[N] ผู้มีหัวรุนแรง, See also: บุคคลประเภทตกขอบ, Syn. extremist, Ant. apathetic
ultra[ADJ] ที่สุด, Syn. extreme, Ant. apathetic
ultra[ADJ] ดีเยี่ยม (คำแสลง)
ullage[N] ปริมาณที่พร่องไป, See also: ส่วนที่พร่องไป, ส่วนที่สึกหรอ
ulster[N] เสื้อคลุมยาวสำหรับผู้ชาย, Syn. man's overcoat

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ulcer(อัล'เซอะ) n. แผลเปื่อย,แผลพุพอง,ภาวะที่เลวและเรื้อรัง, Syn. sore
ulcerate(อัล'ซะเรท) vi. เกิดแผลเปื่อย,กลายเป็นแผลเปื่อย. vt. ทำให้เกิดแผลเปื่อย., See also: ulceration n.
uliginose(ยูลิจ'จิโนส) adj. ซึ่งมีหรือเกิดในโคลนเลน
ullage(อัล'ลิจ) n. ปริมาณที่ขาด
ulnaกระดูกปลายแขนอันในอยูทางนิ้วก้อย
ulsiยูแอลเอสไอ <คำอ่าน>ย่อมาจาก ultra large scale integration (แปลว่า วงจรรวมความจุสูงยิ่ง) หมายถึงวงจรรวมที่สามารถนำประตู (gate) มารวมกันมากกว่า 100,000 ประตูขึ้นไป แล้วนำมาใช้เป็นตัวประมวลผลขนาดเล็ก ที่เรียกว่าซิป (chip) ซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงได้ วงจรรวมแบบนี้จะมีประตูมากกว่าวงจรรวมความจุสูง ที่เรียกว่า VLSI ที่สร้างกันได้ก่อนหน้านี้
ulterior(อัล'ทีเรีย) adj. เกินกว่าที่จะเห็น.ลี้ลับ, Syn. concealed
ultima(อัล'ทะมะ) n. พยางค์สุดท้ายของคำ. adj. สุดท้าย,ในที่สุด, Syn. final
ultimate(อัล'ทิเมท) adj. สุดท้าย,ไกลสุด,มากสุด,ที่สุด,สูงที่สุด,พื้นฐาน,ทั้งหมด n. จุดสุดท้าย,หลักการขั้นพื้นฐาน, See also: ultimately adv. ultimateness n.
ultimatum(อัลทะเม'ทัม) n., (pl. -tums,-ta) คำขาด,คำสุดท้าย,ข้อสรุป,หลักการขั้นพื้นฐาน, Syn. final

English-Thai: Nontri Dictionary
ulcer(n) แผล,ฝี,แผลพุพอง
ulcerate(vi) เป็นแผล,มีแผล
ulster(n) เสื้อคลุมหนายาว
ulterior(adj) ห่างออกไป,ลี้ลับ,ไกลโพ้น,ซ่อนเร้น
ultimate(adj) สุดท้าย,ไกลสุด,ถึงที่สุด,ทั้งหมด,ที่สุด
ultimatum(n) คำขาด,ข้อสรุป,คำสุดท้าย
ultimo(adj) เดือนที่แล้ว
ultra(adj) มาก,สุดขีด,รุนแรง,เกิน,เลยเถิด,โพ้น
accumulate(vi,vt) เก็บสะสม,รวบรวม,เพิ่มพูน,เพิ่มขึ้น
accumulation(n) การเก็บสะสม,การรวบรวม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ula; gingiva; gumเหงือก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ulaemorrhagia; bleeding per gum; ulemorrhagiaการตกเลือดจากเหงือก, เลือดออกตามไรฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ulalgia; gingivalgiaอาการปวดเหงือก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ulatrophy, afunctionalเหงือกฝ่อร่นร่วมฟันสบผิดปรกติแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ulatrophy, atrophic; ulatrophy, ischaemic; ulatrophy, ischemicเหงือกฝ่อร่นเหตุขาดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ulatrophy, calcicเหงือกฝ่อร่นเหตุหินน้ำลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ulatrophy, ischaemic; ulatrophy, atrophic; ulatrophy, ischemicเหงือกฝ่อร่นเหตุขาดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ulatrophy, ischemic; ulatrophy, atrophic; ulatrophy, ischaemicเหงือกฝ่อร่นเหตุขาดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ulatrophy; recession, atrophic gingivalเหงือกฝ่อร่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ulcer, corneal; helcomaแผลเปื่อยกระจกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ulead DVD workshopยูลีด ดีวีดี เวิร์คช็อป [TU Subject Heading]
Ulnaกระดูกปลายแขนท่อนใน [TU Subject Heading]
Ultimate Biochemical Oxygen Demand ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมีสูงสุด (บีโอดีสูงสุด)
โดยทั่วไปหมายถึงปริมาณออกซิเจนทั้งหมดเพื่อ ให้พบกับบีโอดีขั้นแรก โดยเฉพาะแล้ว หมายถึงปริมาณออกซิเจนที่ต้องการให้พอกับบีโอดีทั้งในขั้นแรกและขั้นสอง [สิ่งแวดล้อม]
Ultimate Recoveryปริมาณก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันดิบที่คาดว่าจะผลิตขึ้นมาได้จากหลุมเจาะ
ปริมาณทั้งหมดของก๊าซธรรมชาต ิหรือน้ำมันดิบที่คาดว่าจะผลิตขึ้นมาได้จากหลุมเจาะ หรือจากแอ่งภายใต้สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันและสภาพทางวิศวกรรม Ultimate recovery อาจจะเป็นการผลิตขั้นปฐมภูมิอย่างเดียว หรือรวมทั้งการผลิตขั้นทุติยภูมิด้วย เช่น การทำ water flood (ดูคำ Water Flood) เมื่อพิจารณาว่าคุ้มค่าต่อการลงทุน [ปิโตรเลี่ยม]
Ultimate Standard Water Demand ความต้องการน้ำมาตรฐานสูงสุด
ตารางความต้องการน้ำทั้งในด้านปริมาณและช่วง เวลาที่ต้องการ สำหรับการใช้น้ำในกรณีเฉพาะ เช่น สำหรับการปลูกพืชชนิดพิเศษ หรือสำหรับการผลิตไฟฟ้า [สิ่งแวดล้อม]
ultra viresเกินขอบอำนาจ [การทูต]
Ultrafiltrationอัลทราฟิลเทรชั่น [TU Subject Heading]
Ultrasonic cleaningการทำความสะอาดด้วยคลื่นความถี่สูง [TU Subject Heading]
Ultrasonic testingการทดสอบด้วยคลื่นเหนือเสียง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ultrasonic therapyการรักษาด้วยคลื่นความถี่สูง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ulcerative colitis (n ) โรคลำไส้ใหญ่อักเสบชนิดเป็นแผล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ultimate goal. Chuck didn't hit on me onceเรื่องสนุกกว่า / ชัคไม่เห้นเคยทำอะไรไม่ดีกับชั้นเลย Chuck in Real Life (2008)
Ultrasound's fastest.อัลตราซาว เร็วที่สุด Birthmarks (2008)
And since I'm fastest with the ultrasound...ฉันตรวจอุลตราซาวด์ได้รวดเร็วสุด Birthmarks (2008)
House, let me do the ultrasound.เฮาส์ให้ฉันทำอัลตราซาว Birthmarks (2008)
- House did an ultrasound.เฮาส์ทำอุลตร้าซาวด์ Birthmarks (2008)
- that an ultrasound... - I don't buy House.ผมไม่ได้ซื้อบ้าน Birthmarks (2008)
Looks like an atrial maxoma, but the ultrasound images are a little grainy, so it's hard to tell.ดูเหมือน atrial myxoma\ แต่อุลตร้าซาวบอกมันเหมือนเมล็ดข้าว นั่นยากที่จะบอก Birthmarks (2008)
Patient's dad had bypass surgery, means she's a candidate for atherosclerosis, she needs an ultrasound.พ่อคนไข้ ผ่าตัดบายพาส หมายความว่าเธอมีโอกาศเป็นโรคหัวใจขาดเลือด เธอต้องตรวจอุลตราซาวด์ Lucky Thirteen (2008)
Unless the ultrasound showed anything.อุลตราซาวด์ไร้ประโยชน์ Lucky Thirteen (2008)
The ultrasound shows no trace of a baby at all.อัลตร้าซาน์ไม่เจอทารกเลย Dying Changes Everything (2008)
You face the most feared of all foes, the ultimate killing machine.เจ้าจะต้องเจอกับศัตรูที่น่าหลวาดกลัวที่สุด เครื่องจักรสังหารที่เก่งที่สุด Lancelot (2008)
- With a cheerful face and an Ultra-Z, today is ai-yai-yai-yai-yai-Kyou mo ai-yai-yai-yai-yai Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ulCatherine had an ulterior motive when she urged her father to buy a new car; she hoped that she would be able to drive it herself.
ulWho is ultimately responsible for this?
ulAn ulcer forms in the stomach.
ulHe will ultimately pass the exam.
ulI have a ulcer in my mouth.
ulUltraviolet rays can cause skin cancer.
ulOpinion is ultimately determined by the feelings, and not by the intellect.
ulOur ultimate goal is to establish world peace.
ulUltimately, space flight will be beneficial to all mankind.
ulHe put on sunglasses to protect his eyes from ultraviolet rays.
ulWhen you start taking medicine it begins working on symptoms, like pain, right away, but that doesn't mean that the ulcer heals right away.
ulUltraviolet rays are harmful to us..

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นมยูเอชที[N] UHT-treated milk, See also: ultra-high temperature-treated milk, Thai definition: นมที่ผ่านการกระบวนการฆ่าเชื้อ
ยูวี[N] UV, See also: ultraviolet, Syn. แสงอัลตราไวโอเลต
ยูเอชที[N] UHT, See also: ultra high temperature, Syn. อุณหภูมิระดับอัลตรา
ขั้นสูงสุด[ADJ] ultimate, See also: elite, Syn. ลำดับสูงสุด, Example: บทลงโทษขั้นสูงสุดของการค้ายาเสพติด คือ การประหารชีวิต
ครั้งสุดท้าย[ADV] finally, See also: ultimately, Syn. คราวสุดท้าย, หนสุดท้าย, Ant. ครั้งแรก, Example: เขาเคยบอกว่า ถ้าเขาจะตาย เขาต้องพยายามดิ้นรนไปนอนหลับตาครั้งสุดท้าย ที่บ้านเกิดเมืองนอนของเขา
ครั้งสุดท้าย[ADJ] last, See also: ultimate, final, Syn. คราวสุดท้าย, หนสุดท้าย, Ant. ครั้งแรก, Example: แผ่นดินไหวครั้งสุดท้ายในประเทศไทยเกิดขึ้นเมื่อสามสิบกว่าปีมาแล้ว
จนได้[ADV] in the end, See also: ultimately, finally, Example: แม่เคยเตือนแล้วว่าให้ระวัง แล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นจนได้
คำขาด[N] ultimatum, See also: finality, Example: พนักงานยื่นคำขาดแก่ผู้บริหารเรื่องการขึ้นเงินเดือน, Thai definition: คำที่พูดออกไปแล้วไม่เปลี่ยนแปลง, ข้อเสนอเด็ดขาด, ข้อเสนอที่ยื่นให้อีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามโดยเด็ดขาด
ล้ำยุค[ADJ] ultramodern, See also: modern, up-to-date, novel, Syn. ทันสมัย, นำสมัย, ล้ำสมัย, Ant. เก่า, โบราณ, ล้าสมัย, เชย, Example: คุณจะปฏิเสธเทคโนโลยีล้ำยุคไม่ได้
ล้ำสมัย[ADJ] ultramodern, See also: modern, up-to-date, novel, Syn. ทันสมัย, นำสมัย, ล้ำยุค, Ant. เก่า, โบราณ, ล้าสมัย, เชย, Example: หมอนำเทคโนโลยีล้ำสมัยมารักษาคนไข้ให้หายจากโรคร้าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
แอบซ่อน[v.] (aēp-søn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud   FR: cacher ; dissimuler
แอ๊ด คาราบาว [n. prop.] (Aēt Khārābāo) EN: Ad Carabao (Yuenyong Opakul)   FR: Ad Carabao (Yuenyong Opakul)
อาหารป่า[n. exp.] (āhān pā) EN: wild food ; jungle food   FR: gibier [m] ; spécialité culinaire de la forêt [f]
อาหารพิเศษ[n. exp.] (āhān phisēt) FR: spécialité culinaire [f]
อาหารประจำ[n. exp.] (āhān prajam) EN: regular meal   
อาหารเรียกน้ำย่อย[n. exp.] (āhān rīek nāmyøi) EN: appetizer   FR: amuse-gueule [m inv.]
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed   FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé

CMU English Pronouncing Dictionary
UL    AH1 L
UL    Y UW1 EH1 L
ULA    Y UW1 L AH0
ULI    Y UW1 L IY0
ULF    AH1 L F
ULM    AH1 L M
ULIN    Y UW1 L IH2 N
ULSH    AH1 L SH
ULAM    Y UW1 L AE0 M
ULCH    AH1 L CH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Ulam    (n) (ou1 l @ m)
ulna    (n) (uh1 l n @)
ulcer    (n) (uh1 l s @ r)
ulnae    (n) (uh1 l n ii)
Ulster    (n) (uh1 l s t @ r)
ulcers    (n) (uh1 l s @ z)
ulster    (n) (uh1 l s t @ r)
ultimo    (j) (uh1 l t i m ou)
ultra-    (j) - (uh2 l t r @ -)
ulsters    (n) (uh1 l s t @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Juli(n) |der| เดือนกรกฏาคม
Kultur(n) |die, pl. Kulturen| วัฒนธรรม, ความศิวิไล
Schüler(n) |der, pl. Schüler| นักเรียน, See also: die Schülerin
Schule(n) |die, pl. Schulen| โรงเรียน
zuletzt(adv) ท้ายที่สุด, สุดท้าย เช่น Wann haben Sie zuletzt Experimente gemacht?
Kakaopulver(n) |das, pl. Kakaopulver| ผงโกโก้
Kaffeepulver(n) |das, pl. Kaffeepulver| กาแฟผง
Zulassung(n) |die, pl. Zulassungen| การอนุญาต
spülen(vt) |spülte, hat gespült| ล้างจาน ล้าง
Resultat(n) |das, pl. Resultate| ผลลัพธ์, See also: das Ergebnis

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ulk {m}josh; hoax [Add to Longdo]
Ulme {f}; Rüster {f} [bot.] | Ulmen {pl}elm; elm tree | elms; elm trees [Add to Longdo]
Ulmensterben {n}Dutch elm disease [Add to Longdo]
Ulster {m}ulster [Add to Longdo]
Ultimatum {n} | Ultimaten {pl}ultimatum | ultimata; ultimatums [Add to Longdo]
Ultimo {m}; letzter Tag des Monats | per Ultimo | bis Ultimolast (day) of the month | by the end of the month | till the last minute [Add to Longdo]
Ultra...ultra [Add to Longdo]
Ultrakurzwelle {f} | Ultrakurzwellen {pl}ultra-short wave | ultra short waves [Add to Longdo]
Ultrakurzwellenbereich {m}ultrahigh frequency [Add to Longdo]
Ultrakurzwellensender {m} | Ultrakurzwellensender {pl}ultra short wave transmitter | ultra short wave transmitters [Add to Longdo]
Ultraschall {m}ultrasonics [Add to Longdo]
Ultraschallfrequenz {m}superaudio frequency [Add to Longdo]
Ultraschallwelle {f} | Ultraschallwellen {pl}ultrasonic wave | ultrasonic waves [Add to Longdo]
Ultraschallwellen {pl}supersonics [Add to Longdo]
Ultraschalluntersuchung {f}ultrasonic testing [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
boulot(n slang) |m| งาน, See also: S. travail,
boulangerie(n) |f, pl. boulangeries| ร้านขายขนมปัง, See also: Related: pâtisserie
couleur(n) |f, pl. -s| สี
particule(n) อนุภาคเล็กๆ , ส่วนเล็กๆของเนื้อสารหรือของร่าง ex: Particule élémentaire : ส่วนประกอบพื้นฐานของสสาร เช่น อิเล็คตรอน, quark, See also: S. petit part,
vouloir(vt) ต้องการ Je veux, Tu veux, Il veut, Nous voulons, Vous voulez, Ils veulent
crayon de couleur(n) |m| ดินสอสี
seulement(adv) เท่านั้น, เพียงเท่านั้น เช่น Des soins médicaux pour les riches seulement en Israël.
escalier roulant(n) |m| บันไดเลื่อน เช่น Dirigez-vous vers le nord jusqu'aux escaliers roulants.

Japanese-English: EDICT Dictionary
桫欏(oK);杪欏(oK)[へご;ヘゴ, hego ; hego] (n) (uk) Cyathea spinulosa (species of tree fern) [Add to Longdo]
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
砑螺貝;津免多貝[つめたがい;ツメタガイ, tsumetagai ; tsumetagai] (n) (uk) bladder moon shell (Glossaulax didyma) [Add to Longdo]
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]
苾蒭;苾芻[ひっしゅ;ひっすう, hisshu ; hissuu] (n) (obsc) {Buddh} (See 比丘) bhikkhu (fully ordained Buddhist monk) [Add to Longdo]
蒴(oK)[さく, saku] (n) (1) (uk) capsule (moss sporangium); (2) (See さく果) capsule (type of dehiscent fruit) [Add to Longdo]
蜾蠃(oK)[すがる;スガル, sugaru ; sugaru] (n) (1) (uk) (arch) (See 似我蜂) red-banded sand wasp (Ammophila sabulosa); (2) deer [Add to Longdo]
蝤蛑(oK)[がざみ;かざみ;がさみ;がざめ;ガザミ, gazami ; kazami ; gasami ; gazame ; gazami] (n) (uk) (See 渡蟹) swimming crab (Portunus trituberculatus) [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哀的美敦[āi dí měi dūn, ㄞ ㄉㄧˊ ㄇㄟˇ ㄉㄨㄣ, ] ultimatum (loan) [Add to Longdo]
哀的美敦书[āi dí měi dūn shū, ㄞ ㄉㄧˊ ㄇㄟˇ ㄉㄨㄣ ㄕㄨ, / ] ultimatum (loan) [Add to Longdo]
尤利西斯[Yóu lì xī sī, ㄧㄡˊ ㄌㄧˋ ㄒㄧ ㄙ, 西] Ulysses (novel) [Add to Longdo]
尺骨[chǐ gǔ, ㄔˇ ㄍㄨˇ, ] ulna (anat.); bone of the forearm [Add to Longdo]
最后通牒[zuì hòu tōng dié, ㄗㄨㄟˋ ㄏㄡˋ ㄊㄨㄥ ㄉㄧㄝˊ, / ] ultimatum [Add to Longdo]
归根结蒂[guī gēn jié dì, ㄍㄨㄟ ㄍㄣ ㄐㄧㄝˊ ㄉㄧˋ, / ] ultimately; in the final analysis; after all; when all is said and done [Add to Longdo]
溃疡[kuì yáng, ㄎㄨㄟˋ ㄧㄤˊ, / ] ulcer; to ulcerate [Add to Longdo]
乌伦古河[Wū lún gǔ hé, ㄌㄨㄣˊ ㄍㄨˇ ㄏㄜˊ, / ] Ulungur river in Xinjiang [Add to Longdo]
乌尔姆[Wū ěr mǔ, ㄦˇ ㄇㄨˇ, / ] Ulm (city in Germany) [Add to Longdo]
乌兰夫[Wū lán fū, ㄌㄢˊ ㄈㄨ, / ] Ulanhu (1906-1988), Soviet trained Mongolian communist who became important PRC military leader [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
LANエミュレーション[LAN えみゅれーしょん, LAN emyure-shon] LAN emulation [Add to Longdo]
アキュムレータ[あきゅむれーた, akyumure-ta] accumulator [Add to Longdo]
アダルトコンテンツ[あだるとこんてんつ, adarutokontentsu] adult content [Add to Longdo]
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] calculator without addressable storage [Add to Longdo]
アナログ掛算器[アナログかけざんき, anarogu kakezanki] analog multiplier [Add to Longdo]
アナログ乗算器[アナログじょうざんき, anarogu jouzanki] analog multiplier [Add to Longdo]
アンダフロー[あんだふろー, andafuro-] underflow (e.g. in calculators) [Add to Longdo]
インキュナブラ[いんきゅなぶら, inkyunabura] incunabulum [Add to Longdo]
インタフェースモジュール[いんたふぇーすもじゅーる, intafe-sumoju-ru] interface module [Add to Longdo]
インテリジェントマルチプレクサ[いんてりじえんとまるちぷれくさ, interijientomaruchipurekusa] intelligent mux, intelligent multiplexer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
紫外線[しがいせん, shigaisen] ultraviolette_Strahlen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  UL
         United Linux (Linux)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top