Search result for

tunten

(50 entries)
(2.0841 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tunten-, *tunten*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tunten มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tunten*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Queendom!Tuntenreich! The Work Outing (2007)
I'm gonna make sure none of these fruits snatch him from me.Ich muss aufpassen, dass diese Tunten ihn sich nicht krallen. American Gigolo (1980)
Bloody queers!Verdammte TuntenLa Cage aux Folles II (1980)
- Why don't you have some respect? - The whole building' hears ya. - Suck him!Ich weiß, was ihr zwei Tunten treibt... Raging Bull (1980)
If we deal with those two fairies again, handle them alone.Leprince, bei der nächsten Verhandlung mit den 2 Tunten kümmern Sie sich allein drum. 3 hommes à abattre (1980)
Go on then, you faggot!Red schon, du Stück Tuntenscheiße! Pixote (1981)
Funny, coming from a gay nightclub manager.Und das muss gerade ein Tuntenklub-Besitzer sagen. Légitime violence (1982)
I have been reduced to old men, cripples and nancy-boys!Ich muss mit alten Männern, Krüppeln und Tunten Vorlieb nehmen! The Dresser (1983)
These two faggots get ready to go to a party, remember?Diese zwei Tunten machen sich für eine Party zurecht, erinnerst du dich? Still Smokin (1983)
Let's face it, sweetheart... ... withoutJews,fagsand gypsies, there is no theatre.Mal ganz ehrlich, Herzchen... ohne die Juden, die Tunten und die Zigeuner gibt es kein Theater. To Be or Not to Be (1983)
Go back home, I guess. Fag city.Werde wohl nach Hause gehen zur den TuntenSuburbia (1983)
Sleeping is for fags.Schlafen ist für TuntenPolice Academy (1984)
- Don't be such faggots.- Seid keine TuntenSixteen Candles (1984)
What kind of fag talk is that?Was ist das für Tuntengequassel? Heartbreak Ridge (1986)
The only time I ever see that, they're cops or queers.Das sind entweder Cops oder TuntenHero and the Terror (1988)
- I hope they're queers.- Ich hoffe, es sind TuntenHero and the Terror (1988)
And they wonder why we call 'em queens.Und die wundern sich, warum wir sie Tunten nennen. Her Cups Runneth Over (1989)
Dear, sorry, but you know how much the queens love me.Schatz, entschuldige, aber du weißt, die Tunten lieben mich. Postcards from the Edge (1990)
Come on, move out !Bailey, verabschiede dich von den anderen TuntenMoon 44 (1990)
Fags!TuntenBill & Ted's Bogus Journey (1991)
... forstompingqueers!... Tuntenzuzertreten. Falling Down (1993)
We may look like pansies But don't get us wrong Or else we'll put out your lightsWir sehen vielleicht wie Tunten aus doch machen wir noch jedem den Garaus. Robin Hood: Men in Tights (1993)
- Trust me if you bring a few more like him, we'll kick out these fruitcakes and have a private orgy.Bist du mir böse, weil er hier ist? Nein! Wir vertreiben die Tunten und feiern privat. Maybe... Maybe Not (1994)
- Please.Geheim-Tunten-Tratsch? Maybe... Maybe Not (1994)
Run! Y'all punk, pussy-ass, motherfuckers!Ihr Tuntensöhne! Fresh (1994)
You pussy-ass punks!Ihr Tuntenarsch-Punks! Fresh (1994)
Am I watching two fags?Sind 2 TuntenNatural Born Killers (1994)
I think the guys are gay, and she's their fag hag.Ich wette, die Jungs sind schwul und sie ist ihre Tuntentante. Threesome (1994)
She's not a fag hag.Die ist keine Tuntentante. Threesome (1994)
Don't you understand that right below you in Cedar Creek there's a biological weapon they've been manufacturing for 30 years?Dortuntenin CedarCreekbefindetsich... einebiologischeWaffe,anderen Entwicklungsieseit30Jahrenarbeiten. Outbreak (1995)
Is there a drag ball going on?Findet da etwa ein Tuntenball statt? To Wong Foo Thanks for Everything, Julie Newmar (1995)
No matter how many hot rods I own, I really get a thrill out of seeing a beautifully crafted restoration.Egal, wie viele Hot Rods ich besitze, bei einem schön getunten Auto bekomme ich trotzdem Gänsehaut. Brother, Can You Spare a Hot Rod? (1995)
We will sip, swish and spit.Wir nippen und spucken, wie alte TuntenSomething Larry This Way Comes (1995)
You're saying because Billy hung out with drag queens, he deserved to die?Weil Billy sich mit Tunten abgab‚ hat er den Tod verdient? Midnight in the Garden of Good and Evil (1997)
She's beside herself, 'cause she won't get laid now.Solche Tunten kenne ich vom Zirkus sehr gut. Schau, wie sie sauer ist, dass sie frei im Bett hat. An Ambiguous Report About the End of the World (1997)
Oh, yeah? Think you can use some of that pussy shit on me, man?Ach ja, glaubst du, du kommst mit diesem Tunten-Gekreische bei mir durch? Orgazmo (1997)
But I thought you said that we're not down with faggots.Ich dachte du sagtest, dass wir keine Tunten akzeptieren. God's Chillin' (1997)
I hate these fucking Southern fairies.Ich hasse diese Tunten aus dem Süden. Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998)
"Parading around all ponced-up like a pack of bleeding woofters."'Aufgetakelt wie Tunten herumzustolzieren. Velvet Goldmine (1998)
-Enter the drag queen.- Bühne frei für die Tuntenshow. Lethal Weapon 4 (1998)
Look, my little-boy fags.Sieh an, meine kleinen Tunten-Bengel. Girl (1998)
Kucki galley boy, galley boy, our queens-urchin.Kuckie, kuckie, kuckie, unsere Tunten-Bengel. Girl (1998)
Oh, all afraid of the fairies-Beng ...Oh, alle fürchten die Tunten-Beng... Girl (1998)
Queens-urchin.Tunten-Bengel. Girl (1998)
- It's teeming with homos out here.Mach schon. Das ist ein Tuntennest. Angel of the Night (1998)
I don't need to hear crap, from a bunch of hippie freaks living in denial!Ich muss mir von euch Ökotunten nichts gefallen lasen. Summer Sucks (1998)
- I got dumps that are bigger than you!- Heute ist Tunten-Klatschen! Eyes Wide Shut (1999)
None of that pansy stuff like last week!Will nich' wieder so'n Tuntenballett sehen wie letzte Woche. Bang Boom Bang - Ein todsicheres Ding (1999)
And he's doing great. He is. I never thought I'd see Walt The Wall Koontz hangin' out with drag queens.Ja, ich hätte bloß nie gedacht, dass Walt Koontz mal mit Tunten rumhängt. Flawless (1999)
- Don't like fags?- Stehst du nicht auf TuntenLegs (1999)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top