Search result for

trip

(159 entries)
(0.0061 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trip-, *trip*
English-Thai: Longdo Dictionary
rumble strip(n) เส้นจราจรที่ตีขวางบนถนนเป็นแถบๆ ใช้สำหรับเตือนคนขับรถถึงลักษณะสภาพถนนที่เปลี่ยนไป หรือให้ระวัง (เช่น เตือนเมื่อถึงทางเลี้ยว, เตือนเมื่อถึงทางลาด) เส้นนี้ทำงานโดยอาศัยแรงกระแทกของล้อรถกับเส้นจารจรที่ตีไว้บนถนน ทำให้เกิดเสียงเมื่อรถวิ่งผ่านและการสั่นสะเทือนบนตัวรถ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trip[N] การเดินทาง
trip[N] ความผิดพลาด
trip[N] ช่วงเวลาที่เคลิ้มจากยาเสพย์ติด (คำสแลง)
trip[N] ประสบการณ์น่าตื่นเต้น
trip[VI] สะดุด
trip[VI] กระโดด
trip[VI] พูดผิดพลาด
trip[VI] เดินทาง
triple[ADJ] ประกอบด้วยสามส่วน
triple[ADJ] ประกอบด้วยสามชนิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trip(ทริพ) vi.,vt.,n. (การ) เดินทาง,เดินทาง,เดินสะดุด,สะดุดล้ม,ขัดขวาง,ทำให้ล้ม,เดินหรือวิ่งอย่างรวดเร็ว,จับผิด,ปล่อย,ทำพลาด,ภาวะเคลิ้มจิต,ระยะการเดินทาง, Syn. journey
triparted(ไทรพาร์'ทิด) adj. แบ่งออกเป็น3ส่วน., Syn. tripart
tripartite(ไทรพาร์'ไททฺ) adj. แบ่งออกเป็น3ส่วน,แบ่งออกเป็น3แฉก,ประกอบด้วย3ชิ้น
tripartition(ไทรพาร์ทิช'เชิน) n. การแบ่งออกเป็น3ส่วน
tripe(ไทรพ์) n. ผ้าขี้ริ้ว,เครื่องใน,คำพูดหรือข้อเขียนที่ผิดหรือไม่มีค่า,สิ่งที่ด้อยคุณค่า,สวะ,สิ่งเหลวไหล, Syn. nonsense
triple(ทริพ'เพิล) adj.,n.,vt. (ทำให้เป็น) (จำนวน) สามเท่า,สามหน,สามชั้น,สามระดับ,สามชนิด., Syn. trio
triple-clickingกด (เมาส์) สามทีหมายถึง การกดที่ปุ่มบนเมาส์ติด ๆ กันสามครั้ง เป็นวิธีสั่งการแบบหนึ่งที่ไม่ค่อยจะใช้กันนัก (ใช้เฉพาะบางโปรแกรมเท่านั้น) ไม่เหมือนกับการกดหนึ่งครั้ง หรือสองครั้งดู mouse ประกอบ
triplet(ทริพ'ลิท) n. หนึ่งในแฝด3คน,triplets แฝด3คน,กลุ่มที่มี3คน (อัน,ชิ้น...) ,เครื่องหมายเสียงดนตรีสามเสียงที่ต่อเนื่องกัน, Syn. trio
triplex(ทริพ'เลคซฺ) adj.,n. สามเท่า,สามหน,สามชั้น,สามระดับ,บทเพลงสามจังหวะ,ส่วนที่มีสามส่วน, Syn. threefold
triplicate(ทริพ'ละคิท) n.,vt. (ทำเป็น) เอกสารที่มีสามฉบับที่เหมือนกัน,กลุ่มที่มีสามส่วน,ส่วนที่มีสามชั้น., See also: triplication n., Syn. triple

English-Thai: Nontri Dictionary
trip(n) การหกล้ม,การเดินทาง,การเดินเร็ว,การกระทำผิดพลาด
trip(vi) ทำผิดไป,เต้น,หกล้ม,เดินทาง,พลาดพลั้ง
tripartite(vt) แบ่งออกเป็นสามส่วน,มีสามพวกหรือสามภาค
tripe(n) กระเพาะสัตว์,เครื่องในสัตว์
triphthong(n) เสียงสระร่วม
triple(adj) สามเท่า,สามหน,สามต่อ,สามเสี่ยง,ตรีคูณ
triple(vt) ทวีขึ้นสามเท่า,เพิ่มขึ้นสามเท่า
triplet(n) พวกสาม,ลูกคนหนึ่งในแฝดสามคน
triplicate(vt) ทวีขึ้นสามเท่า,เพิ่มขึ้นสามเท่า
tripod(n) ม้าสามขา,โต๊ะสามขา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
trip meter; trip odometer; trip recorderมาตรเดินทาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
trip odometer; trip meter; trip recorderมาตรเดินทาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
trip recorder; trip meter; trip odometerมาตรเดินทาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tripartite-สามแฉกลึกสุด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tripartiteไตรภาคี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
triphasic-สามระยะ, -สามตอน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
triphthongสระประสมสามเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
tripinnateแบบขนนกสามชั้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tripleสาม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
triple integrationการหาปริพันธ์สามชั้น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tripการยกก้านเจาะขึ้นและลงจากหลุมเจาะ
เมื่อจะเปลี่ยนหัวเจาะ หรือเพื่อเก็บแท่งหิน [ปิโตรเลี่ยม]
Trip Gasก๊าซธรรมชาติที่ไหลเข้ามาในหลุมเจาะ, ก๊าซธรรมชาติที่ไหลเข้ามาในหลุมเจาะระหว่างที่ดึงก้านเจาะขึ้นจากหลุม
การไหลเข้ามาของก๊าซเกิดขึ้นได้ทั้งการดึงก้านเจาะขึ้นและเนื่องมาจากน้ำหนักน้ำโคลนที่ลดลงและความดันก้นหลุมที่ลดลง [ปิโตรเลี่ยม]
Trip generationการเกิดการเดินทาง [TU Subject Heading]
Tripitakaพระไตรปิฎก [TU Subject Heading]
Tripitaka games and puzzlesปริศนาธรรม (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Tripitaka, Abhidharmapitakaพระอภิธรรม [TU Subject Heading]
Tripitaka. Sutrapitakaพระสูตร [TU Subject Heading]
Tripitaka. Sutrapitaka. Saddharmapundarikasutraสัทธรรมปุณฑริกสูตร [TU Subject Heading]
Tripitaka. Suttapitaka. Khuddakanikaya. Dhammapada.ธรรมบท [TU Subject Heading]
Tripitaka. Suttapitaka. Khuddakanikaya. Therigatha.เถรีคาถา [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Tripartite Pact (name ) สนธิสัญญาไตรภาคี
triptych[ทริพ-ติค] (n ) บานภาพพับที่แบ่งเป็นสามแผงที่เป็นศิลปะที่นิยมสร้างกันในศิลปะยุคกอธิคของศิลปะตะวันตก และมักจะใช้เป็นฉากแท่นบูชาในวัดคริสต์ศาสนา หรือถ้ามีขนาดเล็กก็อาจจะใช้ในชาเปลส่วนตัว (Wikipedia.org)
See also: R. diptych, polyptych, altarpiece

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, look. There's the one when I left the camera running on the tripod, remember?ดูสิ นั่นตอนที่ผมตั้งกล้องบนขาตั้ง แล้วปล่อยให้มันถ่ายต่อไป จำได้มั้ย Rebecca (1940)
Is this your first trip?นี่คือการเดินทางครั้งแรกของ คุณหรือไม่ The Old Man and the Sea (1958)
- No brew. - Bum on. On to Tripoli.ไม่มีชง บอมบน บอมบน ใน ตริโปลี How I Won the War (1967)
Not crippling you, not causing you to trip.ไม่ได้ทำให้หมดอำนาจคุณไม่ ทำให้คุณเดินทาง How I Won the War (1967)
-Militaristic tripe! -Zira!วานรคลั่งการทหาร Beneath the Planet of the Apes (1970)
If you would like to take A trip to a starถ้าเธออยากเดินทางไปยังดวงดาว The Little Prince (1974)
I'm going on a trip to spend a little time with animals.ผมจะไปใช้เวลาอยู่กับสัตว์สักหน่อย Oh, God! (1977)
You know she's away on a trip.เธออยู่ระหว่างการเดินทาง. Suspiria (1977)
Have a nice trip.ขอให้การเดินทางเป็นไปได้ด้วยดี I Spit on Your Grave (1978)
There. Have a nice trip.นี่ค่ะ โชคดีในการเดินทางนะคะ Airplane! (1980)
Slide on down to the Triple Rock... and catch Reverend Cleophus.การลื่นที่หินสามเท่า และจับตัว เรเวอเรนด เคลิยฟัส The Blues Brothers (1980)
I say this trip is nowhere, man.ผมคาดเดาว่าการเดินทางครั้งนี้ได้ล้มเหลว The Blues Brothers (1980)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tripJack bores me with stories about his trip.
tripI want to get a haircut before I go on the trip.
tripHe had plenty of money for his trip.
tripHave a nice trip.
tripMy wife went two day trip.
tripI crossed the equator for the first time on my trip to Australia.
tripDid you have a good time in a trip to London?
tripShe tripped on the stone.
tripI feel I was able to get back to nature on this trip.
tripSchool started, and so did our daily trips past the Radley Place. [Quote]
tripI keep a good supply of stamps to save trips to the post office.
tripMeeting strangers is one of the pleasures of a trip.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แฝดสาม[N] triplets, Example: มีต้นกล้วยของครอบครัวหนึ่งในอำเภอบ้านบึง ข่าวไม่ได้บอกว่าจังหวัดอะไร ออกลูกแฝดติดกันเป็นแฝดสาม
เที่ยว[N] trip, See also: time, Syn. รอบ, Example: รถสองแถวเที่ยวสุดท้ายออกเวลาสี่ทุ่ม, Thai definition: เรียกการไปยังที่ซึ่งกำหนดไว้ครั้งหนึ่งๆ หรือไปกลับรอบหนึ่งๆ ว่า เที่ยว
กี๋[N] tripod for potted plant, See also: Chinese stool for potted plants, Example: เตาที่เมืองสุโขทัยเก่า แบ่งตัวเตาออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนใส่เชื้อเพลิง ที่ตั้งภาชนะที่เข้าเผา และส่วนท้ายเป็นปล่องไฟ โดยมีการตั้งภาชนะบนกี๋, Count unit: อัน, Thai definition: ฐานสำหรับรองสิ่งของ ทำด้วยวัตถุต่างๆ มีรูปต่างๆ กัน, Notes: (จีน)
ขาหยั่ง[N] tripod, See also: three-legged stand, easel, Example: รูปภาพของเขาตั้งอยู่บนขาหยั่งที่เป็นไม้สลักอย่างสวยงาม, Count unit: อัน, Thai definition: ไม้ 3 อันผูกปลายรวมกันและกางออกไป สำหรับตั้งหรือห้อยของต่างๆ เช่นรูปเขียน เป็นต้น
ขาตั้ง[N] tripod, See also: easel, Example: โทรทัศน์เครื่องนี้ไม่มีขาตั้ง เขาจึงวางไว้บนหลังตู้, Count unit: ตัว, Thai definition: สิ่งที่ใช้ค้ำภาชนะหรือของอื่นให้ทรงตัวอยู่ได้
พระไตรปิฎก[N] Tripitaka, See also: Buddha's teaching divided into three parts, Buddhist Scriptures, Example: พระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ชำระรวบรวมคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาจัดขึ้นเป็นพระไตรปิฎกจารึกลงบนแผ่นใบลานปิดทองใบปกทั้งหน้าหลัง, Thai definition: พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามี 3 ปิฎก คือ วินัยปิฎก สุตตันตปิฎกและอภิธรรมปิฎก
ตรีคูณ[N] triple, See also: threefold, three time three, Syn. สามเท่า, Example: ผมรู้จักท่านมากขึ้นเพียงใด ก็ยิ่งเคารพรักท่านมากขึ้นเป็นตรีคูณ, Thai definition: คูณด้วยสาม
ตรีมูรติ[N] three-formed (Brahma, Siva and Vishnu), See also: triple form (Brahma, Siva and Vishnu), Syn. ตรีพรหม, Example: วรรณคดีที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพราหมณ์ จะมีการกล่าวถึงตรีมูรติอยู่เสมอๆ, Thai definition: ชื่อเรียกเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ 3 องค์ คือ พระพรหม (พระผู้สร้าง) พระวิษณุหรือพระนารายณ์ (พระผู้รักษา) พระศิวะหรือพระอิศวร (พระผู้ทำลาย)
ไตร[N] three, See also: triple, tri-, Syn. ตรี, ตรัย, สาม, Example: จำนวนผู้เช่าหมายเลขลดลงจากไตรมาสก่อนเล็กน้อย, Thai definition: จำนวนสาม
ไตรปิฎก[N] Tripitaka, See also: Tripitaka consisting of the teachings of Buddha, Syn. ตรีปิฎก, พระไตรปิฎก, พระตรีปิฎก, Example: ทั้งสองพระองค์ได้ทรงศึกษาไตรปิฎกอย่างลึกซึ้ง, Thai definition: พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า มี 3 ปิฎก คือ วินัยปิฎก สุตตันตปิฎก อภิธรรมปิฎก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บั้ง[n.] (bang) EN: streak ; stripe ; chevron   
บั้ง[n.] (bang) EN: make crosswise cuts ; cut into parallel slits ; slit ; stripe ; cut off   
บ่อน[n.] (bǿn) EN: gambling house ; casino   FR: maison de jeu [f] ; tripot [m]
บุหรี่ก้นกรอง[n. exp.] (burī kon krøng) EN: filter trips   
ด่าง[X] (dāng) EN: spotted ; speckled ; mottled ; piebald ; striped   FR: tacheté ; marbré ; rayé ; moucheté ; tigré
ด้านสามด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก[n. exp.] (dān sām dān khøng rūp sāmlīem mumchāk) EN: Pythagorean triple ; Pythagorean triad   
เด็กแฝดสามคน[n. exp.] (dek faēt sām khon) EN: triplet   FR: triplés [mpl]
เดินทาง[v.] (doēnthāng) EN: travel ; voyage ; make a journey ; take a trip ; journey ; be on one's way ; leave   FR: voyager ; faire un voyage ; être en route ; partir ; se déplacer
เดินทางไกล[v. exp.] (doēnthāng klai) EN: take a trip ; travel ; journey   FR: voyager ; faire un voyage ; partir au loin
เดินทางไป-กลับ[n. exp.] (doēnthāng pai klap) EN: round-trip   FR: voyage aller-retour [m] ; aller-retour = aller et retour [m] ; trajet aller-retour [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TRIP    T R IH1 P
TRIPP    T R IH1 P
TRIPE    T R AY1 P
TRIPI    T R IY1 P IY0
TRIPS    T R IH1 P S
TRIPPE    T R IH1 P
TRIPOD    T R AY1 P AA2 D
TRIPLE    T R IH1 P AH0 L
TRIP'S    T R IH1 P S
TRIPODI    T R IY0 P OW1 D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trip    (v) (t r i1 p)
tripe    (n) (t r ai1 p)
trips    (v) (t r i1 p s)
triple    (v) (t r i1 p l)
tripod    (n) (t r ai1 p o d)
tripos    (n) (t r ai1 p o s)
tripled    (v) (t r i1 p l d)
triples    (v) (t r i1 p l z)
triplet    (n) (t r i1 p l @ t)
triplex    (j) (t r i1 p l e k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
旅游[lǚ yóu, ㄌㄩˇ ㄧㄡˊ, / ] trip; journey; tourism; travel; tour, #845 [Add to Longdo]
[lǚ, ㄌㄩˇ, ] trip; travel, #3,415 [Add to Longdo]
[dǔ, ㄉㄨˇ, ] tripe, #5,534 [Add to Longdo]
[dǐng, ㄉㄧㄥˇ, ] tripod, #8,241 [Add to Longdo]
游学[yóu xué, ㄧㄡˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] trip abroad for language study, #45,054 [Add to Longdo]
三藏[Sān cáng, ㄙㄢ ㄘㄤˊ, ] Tripitaka (602-664) Tang dynasty Buddhist monk and translator, who traveled to India 629-645; same as 玄奘, #45,860 [Add to Longdo]
三脚架[sān jiǎo jià, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧㄚˋ, / ] tripod; derrick crane, #46,267 [Add to Longdo]
三级跳[sān jí tiào, ㄙㄢ ㄐㄧˊ ㄊㄧㄠˋ, / ] triple jump (athletics); hop, skip and jump, #55,147 [Add to Longdo]
三级跳远[sān jí tiào yuǎn, ㄙㄢ ㄐㄧˊ ㄊㄧㄠˋ ㄩㄢˇ, / ] triple jump (athletics); hop, skip and jump, #62,450 [Add to Longdo]
的黎波里[dì lí bō lǐ, ㄉㄧˋ ㄌㄧˊ ㄅㄛ ㄌㄧˇ, / ] Tripoli (capital of Libya); Tripoli, city in north Lebanon, #63,027 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auslöseventil {n}trip valve [Add to Longdo]
Tageszähler {m}; Tageskilometerzähler {m} (Tachometer)trip meter [Add to Longdo]
Trip {m} | Drogentriptrip [slang] | drug trip [Add to Longdo]
Tripleine {f} [naut.]trip line [Add to Longdo]
Triptychon {n}triptych [Add to Longdo]
Triptyk {f}; Triptik {f}triptyque [Add to Longdo]
Tripper {m} [med.]gonorrhea [Am.]; gonorrhoea [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ATP[エーティーピー, e-tei-pi-] (n) (See アデノシン三燐酸) adenosine triphosphate; ATP [Add to Longdo]
とんぼ返り;蜻蛉返り;トンボ返り[とんぼがえり(とんぼ返り;蜻蛉返り);トンボがえり(トンボ返り), tonbogaeri ( tonbo kaeri ; tonbo kaeri ); tonbo gaeri ( tonbo kaeri )] (n,vs) (1) somersault; (2) returning from a destination right after arriving there; non-stop round trip; round trip without an overnight stop; (3) abrupt change of direction [Add to Longdo]
はぎ取る;剥ぎ取る[はぎとる, hagitoru] (v5r,vt) to tear off; to strip; to rob [Add to Longdo]
はりはり;ハリハリ[, harihari ; harihari] (n) (See はりはり漬け) thin, dried strips of daikon soaked in vinegar and other flavorings [Add to Longdo]
はりはり漬け;ハリハリ漬け[はりはりつけ(はりはり漬け);ハリハリつけ(ハリハリ漬け), hariharitsuke ( harihari tsuke ); harihari tsuke ( harihari tsuke )] (n) thin, dried strips of daikon soaked in vinegar and other flavorings [Add to Longdo]
もろ肌;諸肌;両肌;諸膚[もろはだ;りょうはだ(両肌), morohada ; ryouhada ( ryou hada )] (n) (See 片肌) both bare shoulders; stripped to the waist [Add to Longdo]
もろ肌を脱ぐ;諸肌を脱ぐ[もろはだをぬぐ, morohadawonugu] (exp,v5g) (1) to strip to one's waist; (2) to go at with might and main [Add to Longdo]
もろ肌脱ぎ;諸肌脱ぎ[もろはだぬぎ, morohadanugi] (n) stripping to one's waist; being bare from the waist up [Add to Longdo]
よい旅を[よいたびを, yoitabiwo] (exp) bon voyage!; have a nice trip! [Add to Longdo]
よい旅行を[よいりょこうを, yoiryokouwo] (exp) "Bon voyage!"; "Have a nice trip!" [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フレーム除去[フレームじょきょ, fure-mu jokyo] stripping [Add to Longdo]
マルチソケット[まるちそけっと, maruchisoketto] power strip [Add to Longdo]
ラウンドトリップ時間[ラウンドトリップじかん, raundotorippu jikan] round trip time [Add to Longdo]
往復伝搬時間[おうふくでんぱんじかん, oufukudenpanjikan] round-trip propagation time [Add to Longdo]
帯状連結三角形[おびじょうれんけつさんかくけい, obijourenketsusankakukei] triangle strip [Add to Longdo]
添字三つ組[そえじみつぐみ, soejimitsugumi] subscript triplet [Add to Longdo]
アドストリップ[あどすとりっぷ, adosutorippu] Add-Strip [Add to Longdo]
トライポッド[とらいぽっど, toraipoddo] Tripod [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trip \Trip\ (tr[i^]p), v. i. [imp. & p. p. {Tripped} (tr[i^]pt);
   p. pr. & vb. n. {Tripping}.] [OE. trippen; akin to D.
   trippen, Dan. trippe, and E. tramp. See {Tramp}.]
   [1913 Webster]
   1. To move with light, quick steps; to walk or move lightly;
    to skip; to move the feet nimbly; -- sometimes followed by
    it. See {It}, 5.
    [1913 Webster]
 
       This horse anon began to trip and dance. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Come, and trip it, as you go,
       On the light fantastic toe.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
       She bounded by, and tripped so light
       They had not time to take a steady sight. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To make a brief journey or pleasure excursion; as, to trip
    to Europe.
    [1913 Webster]
 
   3. To take a quick step, as when in danger of losing one's
    balance; hence, to make a false step; to catch the foot;
    to lose footing; to stumble.
    [1913 Webster]
 
   4. Fig.: To be guilty of a misstep; to commit an offense
    against morality, propriety, or rule; to err; to mistake;
    to fail. "Till his tongue trip." --Locke.
    [1913 Webster]
 
       A blind will thereupon comes to be led by a blind
       understanding; there is no remedy, but it must trip
       and stumble.             --South.
    [1913 Webster]
 
       Virgil is so exact in every word that none can be
       changed but for a worse; he pretends sometimes to
       trip, but it is to make you think him in danger when
       most secure.             --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       What? dost thou verily trip upon a word? --R.
                          Browning.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trip \Trip\, n.
   1. A quick, light step; a lively movement of the feet; a
    skip.
    [1913 Webster]
 
       His heart bounded as he sometimes could hear the
       trip of a light female step glide to or from the
       door.                 --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. A brief or rapid journey; an excursion or jaunt.
    [1913 Webster]
 
       I took a trip to London on the death of the queen.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. A false step; a stumble; a misstep; a loss of footing or
    balance. Fig.: An error; a failure; a mistake.
    [1913 Webster]
 
       Imperfect words, with childish trips. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Each seeming trip, and each digressive start.
                          --Harte.
    [1913 Webster]
 
   4. A small piece; a morsel; a bit. [Obs.] "A trip of cheese."
    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   5. A stroke, or catch, by which a wrestler causes his
    antagonist to lose footing.
    [1913 Webster]
 
       And watches with a trip his foe to foil. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       It is the sudden trip in wrestling that fetches a
       man to the ground.          --South.
    [1913 Webster]
 
   6. (Naut.) A single board, or tack, in plying, or beating, to
    windward.
    [1913 Webster]
 
   7. A herd or flock, as of sheep, goats, etc. [Prov. Eng. &
    Scott.]
    [1913 Webster]
 
   8. A troop of men; a host. [Obs.] --Robert of Brunne.
    [1913 Webster]
 
   9. (Zool.) A flock of widgeons.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trip \Trip\, v. t.
   1. To cause to stumble, or take a false step; to cause to
    lose the footing, by striking the feet from under; to
    cause to fall; to throw off the balance; to supplant; --
    often followed by up; as, to trip up a man in wrestling.
    [1913 Webster]
 
       The words of Hobbes's defense trip up the heels of
       his cause.              --Abp.
                          Bramhall.
    [1913 Webster]
 
   2. (Fig.): To overthrow by depriving of support; to put an
    obstacle in the way of; to obstruct; to cause to fail.
    [1913 Webster]
 
       To trip the course of law, and blunt the sword.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To detect in a misstep; to catch; to convict; also called
    {trip up}. [R.]
    [1913 Webster]
 
       These her women can trip me if I err. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. (Naut.)
    (a) To raise (an anchor) from the bottom, by its cable or
      buoy rope, so that it hangs free.
    (b) To pull (a yard) into a perpendicular position for
      lowering it.
      [1913 Webster]
 
   5. (Mach.) To release, let fall, or set free, as a weight or
    compressed spring, as by removing a latch or detent; to
    activate by moving a release mechanism, often
    unintentionally; as, to trip an alarm.
    [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trip
   n 1: a journey for some purpose (usually including the return);
      "he took a trip to the shopping center"
   2: a hallucinatory experience induced by drugs; "an acid trip"
   3: an accidental misstep threatening (or causing) a fall; "he
     blamed his slip on the ice"; "the jolt caused many slips and
     a few spills" [syn: {slip}, {trip}]
   4: an exciting or stimulating experience [syn: {trip}, {head
     trip}]
   5: a catch mechanism that acts as a switch; "the pressure
     activates the tripper and releases the water" [syn:
     {tripper}, {trip}]
   6: a light or nimble tread; "he heard the trip of women's feet
     overhead"
   7: an unintentional but embarrassing blunder; "he recited the
     whole poem without a single trip"; "he arranged his robes to
     avoid a trip-up later"; "confusion caused his unfortunate
     misstep" [syn: {trip}, {trip-up}, {stumble}, {misstep}]
   v 1: miss a step and fall or nearly fall; "She stumbled over the
      tree root" [syn: {stumble}, {trip}]
   2: cause to stumble; "The questions on the test tripped him up"
     [syn: {trip}, {trip up}]
   3: make a trip for pleasure [syn: {travel}, {trip}, {jaunt}]
   4: put in motion or move to act; "trigger a reaction"; "actuate
     the circuits" [syn: {trip}, {actuate}, {trigger}, {activate},
     {set off}, {spark off}, {spark}, {trigger off}, {touch off}]
   5: get high, stoned, or drugged; "He trips every weekend" [syn:
     {trip}, {trip out}, {turn on}, {get off}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 TRIP
     Telephony Routing over IP (IP, RFC 3219)
     

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Trip /trip/ 
  trip

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 trip /trip/
  1. excursion; outing; sightseeingtrip
  2. journey; trip; voyage

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top