Search result for

tour

(171 entries)
(0.0271 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tour-, *tour*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tour[N] การท่องเที่ยวไปชมสถานที่ต่างๆ, Syn. trip, voyage, travel
tour[N] เกมการแข่งขันที่แข่งต่อเนื่องกันโดยทีมเดียว
tour[N] ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่
tour[VT] ท่องเที่ยวไปชมสถานที่ต่างๆ
tour[VI] ท่องเที่ยวไปชมสถานที่ต่างๆ
touring[N] การท่องเที่ยว, Syn. journeying, vocationing
touring[ADJ] เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
tourism[N] การท่องเที่ยว
tourism[N] ธุรกิจท่องเที่ยว
tourist[N] นักท่องเที่ยว, See also: นักเดินทาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tour(ทัวร์) vi.,vt.,n. (การ) ท่องเที่ยว,ทัศนาจร,ดูงาน,เตร็ดเตร่,ตระเวน., See also: tourer n., Syn. visit
touring(ทัว'ริง) n. การท่องเที่ยว. adj. เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
tourism(ทัว'ริสซึม) n. การท่องเที่ยว,กิจการท่องเที่ยว,อาชีพรับรองการท่องเที่ยว
tourist(ทัว'ริสทฺ) n.,adj. (เกี่ยวกับ) นักท่องเที่ยว,นักทัศนาจร,ผู้ดูงาน,ชั้นโดยสารที่สองของเครื่องบินหรือเรือ.
tournament(ทัว'นะเมินทฺ) n. การแข่งขัน,การแข่งขันชิงชนะเลิศ
tourney(เทอร์'นี) n. การแข่งขัน,การแข่งขันชิงชนะเลิศ. vi. แข่งขันชิงชนะเลิศ, Syn. tournament
tourniquet(เทอร์'นะคิท) n. เครื่องห้ามโลหิต,สายรัดห้ามโลหิต
contour(คอน'ทัวร์) n. เส้นรูปร่าง,โครงร่าง,เส้นโครงร่าง. -v. ลากเส้นรูปร่าง, Syn. outline
detour(ดี'ทัวร,์ ดีทัวร์') n. ทางอ้อม,ทางโค้ง vi. เลี้ยว,อ้อม, Syn. bypass
entourage(อานทูราจฺ') n. คณะผู้ติดตาม,สิ่งแวดล้อม, Syn. companions

English-Thai: Nontri Dictionary
tour(n) การท่องเที่ยว,การทัศนาจร,การเตร็ดเตร่,การตระเวน
tour(vi) ท่องเที่ยวไป,เตร็ดเตร่,ทัศนาจร,ตระเวน
tourist(n) นักท่องเที่ยว,นักทัศนาจร
tournament(n) การแข่งขัน,การประลองยุทธ์
tourney(n) การแข่งขัน
tourney(vi) เข้าแข่งขัน
tourniquet(n) การขันชะเนาะ,เครื่องห้ามเลือด
contour(n) รูปร่าง,เส้นโครงร่าง
detour(n) ทางอ้อม,ทางเบี่ยง,ทางโค้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tour de forceพลังฝีมือ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
tourist floaterกรมธรรม์ลอยตัวของผู้เดินทาง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tourist trafficการเดินทางของนักท่องเที่ยว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
tourniquetสายรัด (ห้ามเลือด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tourniquet paralysis syndromeกลุ่มอาการอัมพาตเหตุสายรัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tour bus linesการเดินรถท่องเที่ยว [TU Subject Heading]
Tour busesรถท่องเที่ยว [TU Subject Heading]
Tour guides (Persons)มัคคุเทศก์ [TU Subject Heading]
Tourismอุตสาหกรรมท่องเที่ยว [TU Subject Heading]
Tourism and city planningอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกับผังเมือง [TU Subject Heading]
Tourism Working Groupคณะทำงานว่าด้วยการท่องเที่ยว (ในกรอบความร่วมมือของ APEC) [การทูต]
Tourist camps, hostels, etc.สถานที่พักแรมสำหรับนักท่องเที่ยว [TU Subject Heading]
Tourist facilityสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว [เศรษฐศาสตร์]
Tourist information centersศูนย์ให้บริการข่าวสารการท่องเที่ยว [TU Subject Heading]
Tourist policeตำรวจท่องเที่ยว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This, uh, personal invitation to tour yale?บัตรเชิญจาก Yale New Haven Can Wait (2008)
Or a tour of the university art gallery at 3:00.หรือทัวร์งานแสดงศิลปะของมหาวิทยาลัย เวลา 3.00 New Haven Can Wait (2008)
Of the dan/serena "let's be friends" tourของการเป็นเพื่อนระหว่างแดนและเซเรน่า Pret-a-Poor-J (2008)
Anxiety, stroke, Tourette's could all cause eye blinking.Anxiety, stroke, Tourette'sสามารถทำให้ตากระพริบ Dying Changes Everything (2008)
Must have caught it on one of her overseas estrogen tours.อาจได้รับเชื้อ จากการเดินทางรอบโลกเพื่อสตรี Dying Changes Everything (2008)
I got six busloads of Korean tourists coming in.ฉันมีรถทัวร์มาลงหกคัน นักท่องเที่ยวชาวเกาหลี Pilot (2008)
When you're competing in the tournament, you pin your opponent under the shield, a snake strikes...ในขณะที่ท่านกำลังแข่งขันอยู่ ท่านก็ กดให้คู่ต่อสู้ อยู่ใต้โล่นี้ แล้วให้ อสรพิษพวกนี้จัดการ... Valiant (2008)
- I'm here for the tournament.- ข้ามาที่นี่เพื่อการแข่งขัน Valiant (2008)
I've got a tournament to win.ข้าจะต้องชนะการแข่งขันครั้งนี้นะ Valiant (2008)
And I've still got to learn about tournament etiquette by the morning.แถมยังต้องเรียนเรื่องมารยาทของการแข่งขันอีกตลอดช่วงเช้าเลย Valiant (2008)
You do know the tournament starts today?-รู้ไหมว่าเค้าแข่งกันวันนี้นะ Valiant (2008)
The tournament begins!เริ่มการแข่งขันได้! Valiant (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tourOn a fine day in spring, we enjoyed a walking tour to the full.
tourShe made a tour of America, stopping in six cities.
tourA company of tourists visited our town.
tourIt's more interesting to travel alone than to go on a group tour.
tourPeople buy these tickets many months before the tournament starts.
tourHe conducted a tour through Europe.
tourHe is leaving for China on an inspection tour next month.
tourI found the hotel crowded with foreign tourists.
tourA great many tourists visit Kyoto in spring.
tourThey approached the tourists and asked them for money.
tourDo you offer any night tours?
tourTourists have increased in number.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถานที่ท่องเที่ยว[N] tourist attraction, Syn. สถานที่เที่ยว
การท่องเที่ยว[N] tourism, Example: แหล่งรายได้ที่สำคัญของประเทศไทยมาจากการท่องเที่ยว, Thai definition: ธุรกิจเกี่ยวกับการบริการท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ให้แก่นักท่องเที่ยว
คณะทัวร์[N] tour group, Example: คณะทัวร์ของเรามีกำหนดการเดินทางไปถึงกรุงปักกิ่งก่อนที่จะไปยังเมืองอื่นๆ, Count unit: คณะ, กลุ่ม, Thai definition: กลุ่มคนผู้มารวมกันเพื่อท่องเที่ยวเป็นคณะมีกำหนดการตามวันเวลา และสถานที่
ไปเที่ยว[V] travel, See also: tour, go out, take a trip, Syn. ท่องเที่ยว, Example: พี่ๆ พากันไปเที่ยวทะเลหมด เหลือฉันคนเดียว, Thai definition: ไปไหนๆ เพื่อความเพลิดเพลินตามสบาย
ลูกทัวร์[N] tourist, Example: ลูกทัวร์ที่เป็นผู้หญิงพอใจกับรายการช็อปปิ้งที่จัดไว้มาก, Count unit: คน, Thai definition: คณะนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปกับบริษัททัวร์
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว[N] tourist industry, Example: การสร้างสนามบินที่ภาคตะวันออกจะช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเติบโตขึ้น
เดินทาง[V] travel, See also: tour, take a trip, journey, voyage, Syn. ท่องเที่ยว, เที่ยว, สัญจร, Example: พ่อแม่เตรียมลาพักร้อนเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ
ตานขโมย[N] Tournefortia ovata (Boraginaceae), Syn. ต้นตานขโมย, Example: ตรงชายสวนมีพุ่มตานขโมยอยู่หลายพุ่ม, Thai definition: ชื่อไม้พุ่มรอเลื้อยชนิด Tournefortia intonsa Kerr ในวงศ์ Boraginaceae เป็นไม้พิษ
ท่องเที่ยว[V] tour, See also: travel, go sightseeing, Syn. ทัศนาจร, เที่ยว, ประพาส, Example: เพลินตามีใจใฝ่ฝัน ใคร่จะได้ท่องเที่ยว และเดินทางตามที่ต่างๆ ที่เขาอยากไป
ที่เที่ยว[N] touring place, See also: place to tour, tourist attraction, Example: ภูกระดึงเป็นที่เที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเลย, Count unit: ที่, แห่ง, Thai definition: สถานที่ซึ่งใช้สำหรับหาความบันเทิง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัง[v.] (bang) EN: misappropriate ; embezzle   FR:tourner
เบน[v.] (bēn) EN: turn around ; shift ; turn back ; turn away ; veer ; incline ; lean   FR: tourner ; détourner
เบือน[v.] (beūoen = beūan) EN: turn   FR:tourner la tête ; tourner le dos
เบือนหน้า[v. exp.] (beūoen nā) EN: turn round ; turn one's head   FR: tourner la tête
เบือนหนี[v.] (beūoen nī) EN: turn away ; turn round and not look   FR: se détourner ; détourner les yeux
เบี่ยง[v.] (bīeng) EN: deviate ; diverge ; divert   FR:tourner ; dévier
บริพาร[n.] (børiphān) EN: retinue ; suite ; entourage   FR: entourage [m]
บริษัทท่องเที่ยว[n. exp.] (børisat thǿngthīo) EN: travel agency   FR: agence de voyages [f] ; agence de tourisme [f]
บริษัททัวร์[n. exp.] (børisat thūa) EN: tour operator ; travel agency ; travel bureau   FR: agence de voyages [f]
ช่างกลึง[n.] (chang kleung) EN: lathe operateur ; turner   FR: tourneur

CMU English Pronouncing Dictionary
TOUR    T UH1 R
TOURS    T AO1 R Z
TOURO    T UW1 R OW0
TOURS    T UH1 R Z
TOUR'S    T UH1 R Z
TOURED    T UH1 R D
TOURISM    T UH1 R IH2 Z AH0 M
TOURING    T UH1 R IH0 NG
TOURNEY    T ER1 N IY0
TOURIST    T UH1 R AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tour    (v) (t u@1 r)
Tours    (n) (t u@1 r)
tours    (v) (t u@1 z)
toured    (v) (t u@1 d)
touring    (v) (t u@1 r i ng)
tourism    (n) (t u@1 r i z @ m)
tourist    (n) (t u@1 r i s t)
tourney    (n) (t @@1 n ii)
tourists    (n) (t u@1 r i s t s)
tourneys    (n) (t @@1 n i z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
登録[とうろく, touroku] (n) ลงทะเบียน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
登録[とうろく, touroku] Thai: การขึ้นทะเบียน English: registration (vs)
登録[とうろく, touroku] Thai: จดทะเบียน English: register
登録[とうろく, touroku] Thai: ขึ้นทะเบียน English: entry

German-Thai: Longdo Dictionary
Tourismus[ทัว-ริส-มุส] (n) |der, nur Sg.| การท่องเที่ยว , See also: S. der Fremdenverkehr,
Tournier(n) |das, pl. Tourniere| การแข่งขัน, See also: der Wettkampf

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
touristische Landkarte {f}; Landkarte {f} für Touristentouristic map; tourist map [Add to Longdo]
Reiseveranstalter {m}tour operator; travel organizer [Add to Longdo]
Tour {f} | Touren {pl}tour | tours [Add to Longdo]
Tourenlenker {m}sport handlebars [Add to Longdo]
Tourenrad {n}roadster [Add to Longdo]
Tourenwagen {m}touring car [Add to Longdo]
Tourenzähler {m}revcounter [Add to Longdo]
Tourenzähler {m}revolution counter [Add to Longdo]
Tourenzahl {f}number of revolutions [Add to Longdo]
Tourismus {m}; Fremdenverkehr {m}tourism [Add to Longdo]
Tourist {m} | Touristen {pl}tourist | tourists [Add to Longdo]
Tourist {m} | Touristen {pl}sightseer | sightseers [Add to Longdo]
Touristengruppe {f}parta of tourists [Add to Longdo]
Touristenklasse {f}; Economyklasse {f}economy class [Add to Longdo]
Touristik-Information {f}; Fremdenverkehrsamt {n}tourist information [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
aller et retour(n) |m| ตั๋วโดยสารขาไป-กลับ เช่น trois allers (et) retours pour Reims ตั๋วไปกลับสำหรับเมืองราสสามที่
autour de(prep) รอบๆ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Autour du jardin, il y a un vieux mur. รอบๆสวนมีกำแพงเก่าอยู่

Japanese-English: EDICT Dictionary
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
UA能力の登録[ユーエーのうりょくのとうろく, yu-e-nouryokunotouroku] (n) {comp} UA capabilities registration [Add to Longdo]
これより三役[これよりさんやく, koreyorisanyaku] (n) final three bouts on the last day of a sumo tournament [Add to Longdo]
どさ回り[どさまわり, dosamawari] (n) touring; on the road [Add to Longdo]
どさ回りをやる[どさまわりをやる, dosamawariwoyaru] (exp,v5r) to go on tour; to be on the road (e.g. theatre troupe) (theater) [Add to Longdo]
アウトライン;アウトゥライン[, autorain ; autourain] (n) outline [Add to Longdo]
アウトルック;アウトゥルック[, autorukku ; autourukku] (n) outlook [Add to Longdo]
アウトレット(P);アウトゥレット[, autoretto (P); autouretto] (n) outlet (store that sells seconds, discontinued lines, etc.); (P) [Add to Longdo]
アクトレス;アクトゥレス(ik)[, akutoresu ; akutouresu (ik)] (n) actress [Add to Longdo]
アストロノマー;アストゥラノマ[, asutoronoma-; asutouranoma] (n) astronomer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
旅游业[lǚ yóu yè, ㄌㄩˇ ㄧㄡˊ ㄧㄝˋ, / ] tourism industry, #7,846 [Add to Longdo]
旅游者[lǚ yóu zhě, ㄌㄩˇ ㄧㄡˊ ㄓㄜˇ, / ] tourist; traveler; visitor, #16,450 [Add to Longdo]
周游[zhōu yóu, ㄓㄡ ㄧㄡˊ, / ] tour; to travel around, #24,464 [Add to Longdo]
旅行团[lǚ xíng tuán, ㄌㄩˇ ㄒㄧㄥˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] tour group, #35,305 [Add to Longdo]
观光客[guān guāng kè, ㄍㄨㄢ ㄍㄨㄤ ㄎㄜˋ, / ] tourist, #45,505 [Add to Longdo]
图尔[Tú ěr, ㄊㄨˊ ㄦˇ, / ] Tours (city in France), #50,331 [Add to Longdo]
电气石[diàn qì shí, ㄉㄧㄢˋ ㄑㄧˋ ㄕˊ, / ] tourmaline, #97,397 [Add to Longdo]
旅游的[lǚ yóu dì, ㄌㄩˇ ㄧㄡˊ ㄉㄧˋ, / ] tourist area [Add to Longdo]
碧玺[bì xǐ, ㄅㄧˋ ㄒㄧˇ, / ] tourmaline [Add to Longdo]
观光区[guān guāng qū, ㄍㄨㄢ ㄍㄨㄤ ㄑㄩ, / ] tourist region; sight-seeing area [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration [Add to Longdo]
コンタープロット[こんたーぷろっと, konta-purotto] contour plot [Add to Longdo]
データ登録[データとうろく, de-ta touroku] data registration [Add to Longdo]
トゥルータイプフォント[とうるーたいぷふぉんと, touru-taipufonto] True Type font [Add to Longdo]
ユーザ登録[ユーザとうろく, yu-za touroku] user registration [Add to Longdo]
迂回ルーティング[うがいルーティング, ugai ru-teingu] alternate, detour routing [Add to Longdo]
代行受信者登録[だいこうじゅしんしゃとうろく, daikoujushinshatouroku] alternate recipient assignment [Add to Longdo]
著作権登録図書館[ちょさくけんとうろくとしょかん, chosakukentourokutoshokan] copyright library [Add to Longdo]
超大容量[ちょうだいとうりょう, choudaitouryou] ultra high capacity [Add to Longdo]
登録[とうろく, touroku] accession, registration [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
到来[とうらい, tourai] Ankunft, Eintreffen [Add to Longdo]
登録[とうろく, touroku] Eintragung, Registrierung [Add to Longdo]
討論[とうろん, touron] Diskussion, Debatte [Add to Longdo]
通る[とうる, touru] hindurchgehen, passieren [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tour \Tour\, n. [F. tour. See {Tower}.]
   A tower. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tour \Tour\, n. [F. tour. See {Turn}, v. t.]
   1. A going round; a circuit; hence, a journey in a circuit; a
    prolonged circuitous journey; a comprehensive excursion;
    as, the tour of Europe; the tour of France or England.
    [1913 Webster]
 
       The bird of Jove stooped from his airy tour.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. A turn; a revolution; as, the tours of the heavenly
    bodies. [Obs.] --Blackmore.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mil.) anything done successively, or by regular order; a
    turn; as, a tour of duty.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Journey; excursion. See {Journey}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tour \Tour\, v. i. [imp. & p. p. {Toured}; p. pr. & vb. n.
   {Touring}.]
   To make a tourm; as, to tour throught a country. --T. Hughes.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tour
   n 1: a journey or route all the way around a particular place or
      area; "they took an extended tour of Europe"; "we took a
      quick circuit of the park"; "a ten-day coach circuit of the
      island" [syn: {tour}, {circuit}]
   2: a time for working (after which you will be relieved by
     someone else); "it's my go"; "a spell of work" [syn: {go},
     {spell}, {tour}, {turn}]
   3: a period of time spent in military service [syn:
     {enlistment}, {hitch}, {term of enlistment}, {tour of duty},
     {duty tour}, {tour}]
   v 1: make a tour of a certain place; "We toured the Provence
      this summer"

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 tour [tur]
   castle; tower
   file; line; rank; row; turn
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Tour [tuːr] (n) , s.(f )
   tour
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top