ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tom

T AA1 M   
192 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tom-, *tom*
Possible hiragana form: とん
English-Thai: Longdo Dictionary
customer relations center(n) ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ย่อด้วย CRC
automotive engineering(n) วิศวกรรมยานยนต์
dichotomy(n) การแบ่งครึ่งแยกกลุ่มที่แตกต่างออกจากกัน, การแบ่งขั้ว
entomologist(n) ผู้ทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแมลง
osteoblastoma(n) เนื้องอกของกระดูกชนิดหนึ่ง ไม่ใช่มะเร็ง มักเกิดที่ กระดูกแขนขาหรือกระดูกสันหลัง ทำให้เกิดอาการปวด บวม รักษาโดยการผ่าตัด
entomologist(n) นักกีฏวิทยา เช่น Entomologists should study botany, entomology, and natural science.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tom[SL] โสเภณี (ที่ยืนขายตัวตามถนน)
tomb[N] หลุมฝังศพ, Syn. vault, mausoleum, grave
tomb[N] สุสาน, Syn. cemetery
tomb[N] อนุสาวรีย์สำหรับคนตาย, Syn. monument
tomb[N] ความตาย
tome[N] หนังสือเล่มหนา
tome[N] เล่มหรือฉบับ
tommy[N] ทหารอังกฤษ
tomato[N] มะเขือเทศ, Syn. love-apple, pomme d'amour, tomate, jitomate
tomato[N] ต้นมะเขือเทศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tom ###SW. tom (ทอม'ทอม) n. กลองอินเดียแดง,กลองยาว,กลองตะโพน,เสียงกลองซ้ำ ๆ ที่น่าเบื่อ., Syn. tam-tam
tom thumbn. ชื่อมนุษย์แคระในนิยายเด็ก,คนแคระ,คนที่มีร่างเล็กมาก
tomahawk(ทอม'มะฮอค) n. ขวานขนาดเบาของอินเดียแดง,ขวานหิน vt. ทำร้ายหรือโจมตีด้วยขวานดังกล่าว
tomato(ทะเม'โท) n. ต้นมะเขือเทศ,ผลมะเขือเทศ,หญิง,เด็กผู้หญิง pl. tomatoes
tomb(ทูม) n. สุสาน,หลุมฝังศพ,ความตาย. vt. ฝังศพ,ฝัง,ทำหลุมฝังศพ., See also: tombal adj.
tomboy(ทอม'บอย) n. เด็กผู้หญิงแก่นแก้วที่มีนิสัยคล้ายผู้ชาย, See also: tomboyish adj. tomboyishly adv. tomboyishness n.
tombstone(ทูม'สโทน) n. ศิลาหน้าหลุมฝังศพ,แผ่นหินจารึกหน้าหลุมฝังศพ
tommyrot(ทอม'มีรอท) n. ความเหลวไหล,ความโง่เง่า, Syn. nonsense,utter foolishness
tomorrow(ทูมอ'โร) n. วันพรุ่งนี้,อนาคต,อนาคตกาล. adv. พรุ่งนี้,อนาคต
accustom(อะคัส' เทิม) vt. ทำให้ชิน, หรือคุ้นเคย, Syn. inure, familiarize, habituate

English-Thai: Nontri Dictionary
TOM-tom-tom(n) ตะโพน,กลองแขก,กลองยาว
tomato(n) มะเขือเทศ
tomb(n) หลุมฝังศพ,สุสาน,ฮวงซุ้ย
tombstone(n) ศิลาจารึกหลุมฝังศพ
tomcat(n) แมวตัวผู้
tome(n) หนังสือเล่มโต,สมุด
tomorrow(adv) พรุ่งนี้,ในอนาคต
tomorrow(n) อนาคตกาล,พรุ่งนี้
accustom(vt) ชิน,คุ้นเคย,เคยชิน
accustomed(adj) ชิน,คุ้นเคย,เคยชิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tomboloสันดอนเชื่อมเกาะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tomentoseมีขนสั้นหนานุ่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tomentuloseมีขนนุ่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tomentumขนยาวนุ่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tomogramภาพรังสีระนาบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tomographyการกราดภาพตัดขวาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
tomography, computedการถ่ายภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tomography; laminagraphy; laminography; planigraphy; planography; stratigraphyการถ่ายภาพรังสีระนาบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tomato industryอุตสาหกรรมมะเขือเทศ [TU Subject Heading]
Tomato productsผลิตภัณฑ์มะเขือเทศ [TU Subject Heading]
Tomatoesมะเขือเทศ [TU Subject Heading]
Tombsหลุมฝังศพ [TU Subject Heading]
Tomographโทโมกราฟ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Tomographyโทโมกราฟีย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Tomography, Optical coherenceการตรวจวิเคราะห์จอประสาทตาด้วยเลเซอร์ [TU Subject Heading]
Tomography, X-rayการบันทึกภาพรังสีโทโมกราฟีย์ [TU Subject Heading]
Tomography, x-ray computedการบันทึกภาพรังสีโทโมกราฟีย์ด้วยคอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
tomcat (n) เสือผู้หญิง
tomography (n) ภาพตัดขวาง
tomography (n) การสร้างภาพตัดขวางของรูปทรงโดยใช้เทคนิคต่างๆ ดังเช่น จากการสั่นพ้องของคลื่นสนามแม่เหล็ก หรือ จากรังสีเอกซ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My brother Tom Hagen, Miss Kay Adams.พี่ชายของฉันทอมฮนางสาวเคย์อดัมส์ The Godfather (1972)
My brother Sonny found Tom Hagen in the street.พี่ชายของฉันซันนี่พบทอมฮาในถนน The Godfather (1972)
I got something for your mother and for Sonny and a tie for Freddy, and Tom Hagen got the Reynolds pen.ผมได้รับบางสิ่งบางอย่างสำหรับคุณแม่และซันนี่ และผูกเน็คไทเฟร็ดดี้และทอมฮามีปากกานาดส์ The Godfather (1972)
Tom Hagen. Merry Christmas.ทอมฮ เมอร์รี่คริสต์มาส The Godfather (1972)
-Didn't Tom tell you I called?- ไม่ได้ทอมบอกคุณฉันเรียกว่า? The Godfather (1972)
-We have Tom Hagen.- เรามีทอมฮ The Godfather (1972)
This is Tom Hagen.This is Tom Hagen. The Godfather (1972)
Tom Hagen is no longer consigliere.Tom Hagen is no longer consigliere. The Godfather (1972)
Willie "Too Big" Hall and Tom "Bones" Malone.วิลี "ใหญ่เกินไป" โฮล และ โทม "กระดูก" มะโลน The Blues Brothers (1980)
First it was, uh, Tom Caulfield, then Hanlen, then Golding, then me.ผมรู้สึกเรื่องอะไรกัน คุณรู้สึกยังไงกับฉัน Big (1988)
- Tom Bitner.- ผม ทอม บิตเนอร์ Night of the Living Dead (1990)
I grew up listening to Tom Turpin, Eubie Blake, Jelly Roll Morton.ผมโตมากับเพลงของ ทอม เทอร์พิ้น ยูบี้ เบลค, เจอร์รี่ โรลล์ มอร์ทัน The Young Indiana Jones Chronicles (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tomAbout this time tomorrow, we'll be climbing Mt. Fuji.
tomAccording the radio, it will snow tomorrow.
tomAccording the TV, it will rain tomorrow.
tomAccording to the paper, it will snow tomorrow.
tomAccording to the weather forecast, it will clear up tomorrow.
tomAccording to the weather forecast, it will rain tomorrow.
tomAccording to the weather forecast, it will snow tomorrow.
tomAccording to the weather reports, it will snow tomorrow.
tomAccording to Tom, Jane got married last month.
tomA friend comes to play at our house tomorrow.
tomA friend's coming over tomorrow.
tomA good student like Tom brings honor to our class.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลุมศพ[N] grave, See also: tomb, sepulcher, Syn. หลุมฝังศพ, Example: นักโบราณคดีค้นพบหลุมศพของคนสมัยโบราณซึ่งคาดว่ามีอายุกว่าสองร้อยปี
รุ่งขึ้น[N] next day, See also: tomorrow, following today, Syn. พรุ่งนี้, วันรุ่งขึ้น, วันพรุ่งนี้, Ant. วานนี้, เมื่อวาน, เมื่อวานนี้, Example: รุ่งขึ้น ผมก็เอาหลักฐานการตายของพ่อไปยื่นที่สำนักงานเขต, Thai definition: เช้าของวันพรุ่งนี้
วันรุ่งขึ้น[N] the next day, See also: tomorrow, Syn. พรุ่งนี้, วันพรุ่งนี้, Example: หลังการออกกำลังกาย อาจมีอาการปวดข้อในวันเดียวกันนั้นหรือในวันรุ่งขึ้น, Thai definition: วันต่อจากวันนี้
มะเขือเทศ[N] tomato, See also: Lycopersicum esculentum Mill., Example: มะเขือเทศเป็นผักซึ่งให้วิตามินสูง, Count unit: ต้น, ลูก, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Lycopersicum esculentum Mill. ในวงศ์ Solanaceae ผลกินได้
พรุ่งนี้[N] tomorrow, See also: the next day, the following day, Syn. วันพรุ่ง, Example: วันนี้หรือพรุ่งนี้ เราก็ยังพบเรื่องราวของเด็กวัยรุ่นติดยา, Thai definition: วันถัดจากวันนี้ไปวันหนึ่ง
โพง[N] tomcat, Syn. แมวหง่าว, แมวโพง, Count unit: ตัว, Thai definition: แมวตัวผู้ขนาดใหญ่
วันพรุ่ง[N] tomorrow, See also: next day, following day, Syn. วันพรุ่งนี้, วันรุ่ง, Example: วันพรุ่งค่อยไปหาซื้อของกินในเมืองมาเตรียมไว้, Thai definition: วันถัดจากวันนี้ไปวันหนึ่ง
วันพรุ่งนี้[N] tomorrow, See also: next day, following day, Syn. วันพรุ่ง, วันรุ่ง, Example: ข้าพเจ้าพอจะตั้งสติต่อสู้ชีวิตในวันพรุ่งนี้ และวันต่อๆ ไปได้, Thai definition: วันถัดจากวันนี้ไปวันหนึ่ง
กลองยาว[N] tom-tom, See also: a tall narrow drum, Example: ที่ศาลาการเปรียญมีมหรศพฉลองเป็นคณะรำกลองยาวคณะหนึ่ง, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: เถิดเทิง หรือเทิงบ้องกลองยาว ใช้เล่นในงานที่ต้องการเสียงดังครึกครื้น
เถิดเทิง[N] tomtom, Syn. กลองยาว, เทิงบอง, เทิ้งบ้อง, Example: ในกระบวนแห่มีทั้งกลองยาว กลองเถิดเทิงเวียนไปรอบๆ บริเวณวัดและตามถนนในละแวกบ้านตำบลนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาการ[n.] (ākān) EN: symptom ; syndrom ; indication   FR: symptôme [m] ; signe [m]
อะตอม[n.] (atǿm) EN: atom   FR: atome [m]
อะตอมไฮโดรเจน[n. exp.] (atǿm haidrojēn) FR: atome d'hydrogène [m]
อะตอมคาร์บอน[n. exp.] (atǿm khābǿn) FR: atome de carbone [m]
อะตอมของบอห์ร[n. exp.] (atǿm khøng Bø) EN: Bohr model   FR: atome de Bohr [m]
อะตอมออกซิเจน[n. exp.] (atǿm ǿksijēn) FR: atome d'oxygène [m]
อัตโนมัติ[adj.] (attanōmat) EN: automatic ; self-acting ; automated   FR: automatique ; automatisé
อัตราอากร[n. exp.] (attrā ākøn) EN: customs tariff ; tariff   
อัตราภาษีศุลกากร[n. exp.] (attrā phāsī sunlakākøn) EN: customs tariff   FR: tarif douanier [m]
แบบฟอร์มการเสียภาษีศุลกากร[n. exp.] (baēpføm kān sīa phāsī sunlakākøn) EN: customs declaration form   

CMU English Pronouncing Dictionary
TOM T AA1 M
TOME T OW1 M
TOMS T AA1 M Z
TOMB T UW1 M
TOMA T OW1 M AH0
TOMBS T UW1 M Z
TOM'S T AA1 M Z
TOMAN T OW1 M AH0 N
TOMEK T OW1 M EH0 K
TOMEI T AA1 M AY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Tom (n) tˈɒm (t o1 m)
tomb (n) tˈuːm (t uu1 m)
tome (n) tˈoum (t ou1 m)
Tommy (n) tˈɒmiː (t o1 m ii)
tombs (n) tˈuːmz (t uu1 m z)
tomes (n) tˈoumz (t ou1 m z)
tomato (n) tˈəmˈaːtou (t @1 m aa1 t ou)
tomboy (n) tˈɒmbɔɪ (t o1 m b oi)
tomcat (n) tˈɒmkæt (t o1 m k a t)
tomtit (n) tˈɒmtɪt (t o1 m t i t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
明天[míng tiān, ㄇㄧㄥˊ ㄊㄧㄢ, ] tomorrow, #589 [Add to Longdo]
[, ㄇㄨˋ, ] tomb, #5,592 [Add to Longdo]
明日[míng rì, ㄇㄧㄥˊ ㄖˋ, ] tomorrow, #7,875 [Add to Longdo]
番茄[fān qié, ㄈㄢ ㄑㄧㄝˊ, ] tomato, #8,597 [Add to Longdo]
西红柿[xī hóng shì, ㄒㄧ ㄏㄨㄥˊ ㄕˋ, 西 / 西] tomato, #9,461 [Add to Longdo]
明朝[míng zháo, ㄇㄧㄥˊ ㄓㄠˊ, ] tomorrow morning; the following morning, #12,984 [Add to Longdo]
明儿[míng r, ㄇㄧㄥˊ ㄦ˙, / ] tomorrow, #14,769 [Add to Longdo]
汤姆[Tāng mǔ, ㄊㄤ ㄇㄨˇ, / ] Tom (name), #27,118 [Add to Longdo]
陵墓[líng mù, ㄌㄧㄥˊ ㄇㄨˋ, ] tomb; mausoleum, #27,992 [Add to Longdo]
墓穴[mù xué, ㄇㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, ] tomb; grave, #31,425 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
トマト[とまと, tomato] (n) มะเขือเทศ
富む[とむ, tomu] (vt) ร่ำรวย,มั่งคั่ง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
友達[ともだち, tomodachi] Thai:English: friend
戸惑う[とまどう, tomadou] Thai: ละล้าละลัง English: be bewildered
戸惑う[とまどう, tomadou] Thai: งงทำอะไรไม่ถูก English: be perplexed
泊まる[とまる, tomaru] Thai: พักแรม English: to stay at (e.g. hotel)
伴う[ともなう, tomonau] Thai: ไปด้วยกัน
止まる[とまる, tomaru] Thai: มาจับ
止まる[とまる, tomaru] Thai: จอด
富む[とむ, tomu] Thai: มั่งคั่ง English: to be rich
富む[とむ, tomu] Thai: ร่ำรวย English: to become rich

German-Thai: Longdo Dictionary
Tomografie(n) |die, pl. Tomografien| การสร้างภาพตัดขวางของรูปทรงโดยใช้เทคนิคต่างๆ ดังเช่น จากการสั่นพ้องของคลื่นสนามแม่เหล็ก หรือ จากรังสีเอกซ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
Geldautomat(n) |der, pl. Geldautomaten| ตู้จ่ายเงินอัตโนมัติ หรือตู้เอทีเอ็ม (ATM: automatic teller machine)
Automat(n) |der, pl. Automaten| เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ, ตู้อัตโนมัติ เช่น der Zigarettenautomat, der Fahrausweisautomat
Computertomografie(n) |die, pl. Computertomografien| วิธีการสร้างภาพตัดขวางจากรังสีเอกซ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้ได้ภาพตัดขวางของส่วนของร่างกายออกมาเป็นดิจิตัลหรือตัวเลข
Computertomographie(n) |die, pl. Computertomographien| ระบบสร้างภาพตัดขวางจากรังสีเอกซ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์, See also: S. Computertomografie
Magnetresonanztomografie(n) |die, pl. Magnetresonanztomografien| ระบบสร้างภาพตัดขวางจากการสั่นพ้องของคลื่นสนามแม่เหล็ก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tomahawk {n} | Tomahawks {pl}tomahawk | tomahawks [Add to Longdo]
Tomate {f} [bot.] [cook.] | Tomaten {pl}tomato | tomatoes [Add to Longdo]
Tomatenmark {n} [cook.]tomato paste [Add to Longdo]
Tomatensaft {m}tomato juice [Add to Longdo]
Tombak {m}; Kupfer-Zink-Legierung {f}tombac; red brass [Add to Longdo]
Tombola {f}raffle [Add to Longdo]
Däumling {m}Tom thumb [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
tomate(n) |f, pl. tomates| มะเขือเทศ

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
噯;噯気;噫気;噯木(iK)[おくび(噯;噯気);あいき(噯気;噫気;噯木), okubi ( tsutomu ; tsutomu ki ); aiki ( tsutomu ki ; ai ki ; tsutomu ki )] (n) (uk) belch; eructation; burp [Add to Longdo]
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
[アットマーク, attoma-ku] (n) "at" mark [Add to Longdo]
ADESS[アデス, adesu] (n) Automated Data Editing and Switching System; ADESS [Add to Longdo]
ALD[エイエルディー, eierudei-] (n) (See 原子層エピタキシー) atomic layer deposition; ALD [Add to Longdo]
ALE[エイエルイー, eierui-] (n) (See 原子層エピタキシー) atomic layer epitaxy; ALE [Add to Longdo]
ATICS[アティックス, ateikkusu] (n) Automobile Traffic Information & Control System; ATICS [Add to Longdo]
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P) [Add to Longdo]
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インテリジェントマルチプレクサ[いんてりじえんとまるちぷれくさ, interijientomaruchipurekusa] intelligent mux, intelligent multiplexer [Add to Longdo]
エンハンストモード[えんはんすともーど, enhansutomo-do] enhanced mode [Add to Longdo]
オートマウント[おーとまうんと, o-tomaunto] automount [Add to Longdo]
オートメーション[おーとめーしょん, o-tome-shon] automation [Add to Longdo]
オートメーション理論[オートメーションりろん, o-tome-shon riron] automatics [Add to Longdo]
オブジェクトモジュール[おぶじえくともじゅーる, obujiekutomoju-ru] object module [Add to Longdo]
オリジネートモード[おりじねーともーど, orijine-tomo-do] originate mode [Add to Longdo]
カスタマ[かすたま, kasutama] customer [Add to Longdo]
カスタマーサポート[かすたまーさぽーと, kasutama-sapo-to] customer support [Add to Longdo]
カスタマイズ[かすたまいず, kasutamaizu] customize (vs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
伴う[ともなう, tomonau] begleiten, mit_jemanden_gehen, mit_sich_bringen, begleitet_sein_von [Add to Longdo]
[とも, tomo] Gefolge, Begleiter [Add to Longdo]
[とも, tomo] zusammen, beide, -alle [Add to Longdo]
共倒れ[ともだおれ, tomodaore] gleichzeitiger_Ruin, gemeinsamer_Ruin [Add to Longdo]
[とも, tomo] Freund [Add to Longdo]
友達[ともだち, tomodachi] Freund [Add to Longdo]
[とみ, tomi] Reichtum [Add to Longdo]
富む[とむ, tomu] reich_sein, reich_werden [Add to Longdo]
弔う[とむらう, tomurau] -trauern, betrauern, sein_Beileid_bezeigen [Add to Longdo]
戸惑い[とまどい, tomadoi] die_Orientierung_verlieren, verlegen_sein, ratlos_sein [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tom \Tom\, n.
   The knave of trumps at gleek. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tom \Tom\, n.
   1. A familiar contraction of {Thomas}, a proper name of a
    man.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. The male of certain animals; -- often used adjectively or
    in composition; as, tom turkey, tomcat, etc.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Tom
   n 1: (ethnic slur) offensive and derogatory name for a Black man
      who is abjectly servile and deferential to Whites [syn:
      {Tom}, {Uncle Tom}]
   2: male cat [syn: {tom}, {tomcat}]
   3: male turkey [syn: {turkey cock}, {gobbler}, {tom}, {tom
     turkey}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 TOM
     T-Online Messenger (T-Online, IM)
     

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 tom
  tone

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 tom
  empty; void

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 tom
  empty; void

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top