Search result for

titos

(79 entries)
(0.2788 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -titos-, *titos*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา titos มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *titos*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antitoxin    [N] สารหรือยาต้านพิษเฉพาะอย่าง, Syn. vaccine, antibody
competitor    [N] คู่แข่ง
competitor    [N] ผู้แข่งขัน, Syn. rival, contender, opponent

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Titoismลัทธิติโต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antitoxinสารต้านพิษ [เทคโนโลยีชีวภาพ]
Antitoxinsแอนติทอกซิน, วัตถุดับพิษ, สารต้านพิษ, สารแก้พิษ, แอนติท็อกซิน [การแพทย์]
Antitoxins, Specificสารต้านพิษจำเพาะ [การแพทย์]
Antitoxins, Therapeuticสารต้านพิษแบบที่ใช้รักษา [การแพทย์]
Competitorsสารแข่งขัน [การแพทย์]
Diphtheria Antitoxinคอตีบ,แอนตี้ทอกซิน,คอตีบ,แอนติท็อกซิน,คอตีบ,แอนติทอกซิน [การแพทย์]
Medical Practitoners, Indigenousแพทย์แผนโบราณ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
titoAll the competitors are trying to get their piece of the pie.
titoThe circulation of the newspaper is only one-third that of its competitor.
titoHertz and Avis are head to head competitors in the car rental business.
titoMatsushita commands respect from its competitors.
titoSeveral years ago, in the course of being Interviewed for a job, I was introduced to a competitor for the position.
titoHe is superior to his competitors in everything.
titoHis beating four competitors in a row won our high school team the championship.
titoBusinesses perceive as competitors a narrow range of the business world; there are many cases where they don't understand their real rivals.
titoCausing competitors to fail, obtaining confidential information, something that big business just can't do without - high risk but at the same time high return work.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antitoxin(แอนทีทอค' ซิน) n. สารหรือยาต้านพิษเฉพาะอย่าง antibody ที่สามารถต้านพิษได้เฉพาะอย่าง. -antitoxic adj.,, Syn. antidote)
competitor(คัมเพท'ทิเทอะ) n. ผู้แข่งขัน,ผู้แข่ง,คู่ต่อสู้, Syn. contestant,rival

English-Thai: Nontri Dictionary
antitoxic(adj) ซึ่งต้านพิษ
competitor(n) ผู้แข่งขัน,คู่แข่ง,คู่ต่อสู้

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู่ชิง    [N] opponent, See also: rival, challenger, competitor, contestant, Syn. คู่ต่อสู้, Example: การแข่งขันนัดนี้ถือว่าเป็นนัดสำคัญของคู่ชิงทั้ง 2 ฝ่ายจะแพ้ไม่ได้, Count unit: คู่, Thai definition: ผู้ที่เข้าแข่งขันเพื่อเอาชัยชนะ
ผู้ร่วมแข่งขัน    [N] competitor, See also: contestant, challenger, Syn. ผู้เข้าแข่งขัน, ผู้แข่งขัน, Example: ปีนี้มีผู้ร่วมแข่งขันจากต่างจังหวัดมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่เข้าร่วมชิงเอาชนะเพื่อรางวัล, บุคคลที่ต้องการเข้าสู้เอาชนะกัน
ผู้เข้าชิง    [N] competitor, See also: rival, contender, contestant, challenger, opponent, Syn. คู่แข่งขัน, คู่แข่ง, ผู้ท้าชิง, ผู้เข้าแข่งขัน, Example: 2 นักวอลเลย์บอลชายหาดชาวไทยสามารถโค่นผู้เข้าชิงชาวอาทิตย์อุทัยทีมอันดับ 5 ของโลกได้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เข้าแข่งขันกัน
ผู้เข้าแข่งขัน    [N] competitor, See also: rival, contender, contestant, challenger, opponent, Syn. คู่ต่อสู้, คู่แข่งขัน, ผู้เข้าชิง, ผู้ท้าชิง, Example: มีผู้เข้าแข่งขันร่วมแข่งขันในการวิ่งมาราธอนประมาณ 100 คน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เข้าแข่งขันกัน
คู่แข่ง    [N] competitor, See also: rival, opponent, contender, contestant, fighter, opposition, Syn. คู่ปรับ, คู่ต่อสู้, คู่แข่งขัน, ผู้เข้าชิง, ผู้ท้าชิง, ผู้เข้าแข่งขัน, Example: นักกีฬาจากจีนเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดของนักกีฬาญี่ปุ่น, Thai definition: ผู้ที่เข้าแข่งขันกัน, ผู้ที่ชิงดีชิงเด่นกัน
คู่แข่งขัน    [N] competitor, See also: rival, opponent, contender, contestant, fighter, opposition, Syn. ผู้แข่งขัน, คู่ปรับ, คู่ชิง, คู่ต่อสู้, คู่แข่ง, Example: พรรคประชากรไทยคงต้องหืดขึ้นคอเนื่องจากต้องไปเจอคู่แข่งขันประเภทเขี้ยวลากดินทั้งนั้น, Count unit: คน,คู่
เสี้ยนหนาม [N] enemy, See also: competitor, opponent, Syn. ศัตรู, ปรปักษ์, Example: พระมหากัสสปเถระเห็นว่าถ้าปล่อยให้คัมภีร์นี้เผยแพร่ออกไปจะเป็นเสี้ยนหนามแก่พระศาสนา จำเป็นต้องกำจัดโดยรีบด่วน, Thai definition: ข้าศึกศัตรูที่จะก่อความเดือดร้อนให้, Notes: (สำนวน)
ผู้ประกวด    [N] competitor, Syn. ผู้เข้าประกวด, Example: ผู้ประกวดที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 20 คน จะต้องแสดงความสามารถพิเศษของตนเอง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เข้าร่วมประกวด หรือส่งผลงานต่างๆ เข้าประกวด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คู่แข่ง[n.] (khūkhaeng) EN: competitor ; rival ; opponent ; contender ; contestant ; fighter ; opposition   FR: rival [m] ; opposant [m] ; compétiteur [m]
คู่แข่งขัน[n.] (khūkhaengkhan) EN: competitor ; rival   FR: compétiteur [m]
ผู้แข่งขัน[n.] (phū khaengkhan) EN: contestant ; player ; competitor   FR: concurrent [m] ; participant [m] ; compétiteur [m]
ผู้ร่วมแข่งขัน[n. exp.] (phū ruam khaengkhan) EN: competitor ; contestant ; challenger   FR: compétiteur [m] ; compétitrice [f] ; concurrent [m] ; adversaire [m, f] ; challenger = challengeur [m]
ผู้ท้าชิง[n. exp.] (phū thāching) EN: competitor   
ยาปฏิชีวนะ[n.] (yā pathichīwana) EN: antibiotic ; antimicrobial ; antitoxin   FR: antibiotique [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TITO    T IY1 T OW0
LOTITO    L OW0 T IY1 T OW0
TITONE    T IH1 T AH0 N
TITO'S    T IY1 T OW0 Z
PETITO    P EH0 T IY1 T OW0
SESTITO    S EH0 S T IY1 T OW0
VITTITOW    V IH1 T AH0 T OW0
APPETITO    AE2 P AH0 T IY1 T OW2
ANTITOXIN    AE2 N T IY0 T AA1 K S AH0 N
COMPETITOR    K AH0 M P EH1 T AH0 T ER0
ANTITOXINS    AE2 N T IY0 T AA1 K S AH0 N Z
COMPETITORS    K AH0 M P EH1 T AH0 T ER0 Z
COMPETITORS'    K AH0 M P EH1 T AH0 T ER0 Z
COMPETITOR'S    K AH0 M P EH1 T AH0 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Tito    (n) (t ii1 t ou)
antitoxin    (n) (a2 n t i t o1 k s i n)
antitoxins    (n) (a2 n t i t o1 k s i n z)
competitor    (n) (k @1 m p e1 t i t @ r)
competitors    (n) (k @1 m p e1 t i t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bewerber {m}competitor [Add to Longdo]
Fanfare {f}fanfare; flourish of trumpets; multitone horn [Add to Longdo]
Konkurrent {m} | Konkurrenten {pl}competitor | competitors [Add to Longdo]
Mitbewerber {m}; Konkurrent {m}; Wettbewerber {m}competitor [Add to Longdo]
Startnummer {f}competiton number; identification number [Add to Longdo]
Antitoxin {n}; Gegengift {n} [med.]antitoxin; vaccine [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
トップコンテンダー[, toppukontenda-] (n) top competitor (lit [Add to Longdo]
バックマーカー[, bakkuma-ka-] (n) backmarker (competitor at the tail of the field, likely to be lapped) [Add to Longdo]
ライバル会社[ライバルがいしゃ, raibaru gaisha] (n) rival (company); competitor [Add to Longdo]
競合者[きょうごうしゃ, kyougousha] (n) competitor [Add to Longdo]
競争者[きょうそうしゃ, kyousousha] (n) competitor; rival [Add to Longdo]
競争相手[きょうそうあいて, kyousouaite] (n) competitor; rival [Add to Longdo]
抗毒素[こうどくそ, koudokuso] (n) antitoxin; antivenin; antivenom [Add to Longdo]
他社製品[たしゃせいひん, tashaseihin] (n) competitors' products; others on the market [Add to Longdo]
鍔迫り合い[つばぜりあい, tsubazeriai] (n) (1) locking sword to sword (in a duel) and pushing; (2) group of close competitors; fierce competition [Add to Longdo]
払う[はらう, harau] (v5u,vt) (1) to pay (e.g. money, a bill, one's taxes, etc.); (2) to brush; to wipe; to clear away; to dust off; to prune away branches; (3) to drive away (e.g. one's competitors); to sweep out; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
参赛者[cān sài zhě, ㄘㄢ ㄙㄞˋ ㄓㄜˇ, / ] a competitor [Add to Longdo]
抗毒素[kàng dú sù, ㄎㄤˋ ㄉㄨˊ ㄙㄨˋ, ] antitoxins [Add to Longdo]
直接竞争[zhí jiē jìng zhēng, ㄓˊ ㄐㄧㄝ ㄐㄧㄥˋ ㄓㄥ, / ] direct competitor; direct competition [Add to Longdo]
竞争产品[jìng zhēng chǎn pǐn, ㄐㄧㄥˋ ㄓㄥ ㄔㄢˇ ㄆㄧㄣˇ, / ] competitive product; competitor's product [Add to Longdo]
竞争者[jìng zhēng zhě, ㄐㄧㄥˋ ㄓㄥ ㄓㄜˇ, / ] competitor [Add to Longdo]
顶尖[dǐng jiān, ㄉㄧㄥˇ ㄐㄧㄢ, / ] peak; world best; number one; finest (competitors); apex; peak; top (figures in a certain field) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top