ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tim

T IH1 M   
184 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tim-, *tim*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
time delay fuse (n ) ฟิวส์ชนิดหน่วงเวลา

English-Thai: Longdo Dictionary
Time is up.หมดเวลาแล้ว
timely(adj) ถูกเวลา, ถูกกาลเทศะ, S. opportune
part-time(n) นอกเวลา, ไม่เต็มเวลา เช่น part-time job งานนอกเวลา ที่ไม่ใช่งานหลัก
two-timer(n) 1. คนที่นอกใจแฟนแอบไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่น, 2. คนที่พูดอย่างทำอย่าง, S. betrayer
once in a lifetime(phrase) ครั้งหนึ่งในชีวิต เช่น Don't miss it because it's your once in a lifetime opportunity.
in the meantime(phrase) ในขณะเวลาเดียวกัน, ในช่วงนั้น, จนกระทั่งถึงเวลาที่คอย, S. meanwhile
burning timeช่วงเวลาสำหรับเหล่าแม่มดที่โชคร้ายที่ถูกกดขี่ข่มเหงในยุคกลาง ซึ่งเหล่าแม่มดถูกใส่ร้าย ป้ายคำโป้ปดต่างๆ, เหล่าแม่มดถูกจับเผาทั้งเป็นในสก็อตแลนด์และภาคพื้นทวีปยุโรป ส่วนในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา พวกเธอถูกจับแขวนคอ(ทั้งเป็น)
immunostimulation(vt ) การกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เช่น Several prominent researchers have been issued multiple patents for immunostimulation based, hair loss treatments., S. immune stimulation

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
time[SL] การลงโทษจำคุก
time[N] เวลา, See also: กาล, ช่วงเวลา, ชั่วเวลา, กาลเวลา, Syn. interval, space, term
time[N] ช่วงชีวิตของบุคคล
time[N] ฤดูกาล, Syn. season
time[N] ครั้ง, See also: เที่ยว, หน, คราว
time[N] จังหวะของดนตรี, Syn. rhythm, tempo
time[N] เวลาที่ทำงาน
time[N] ค่าจ้าง
time[VT] จับเวลา
time[VT] กำหนดเวลา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
timber(ทิม'เบอะ) n. ไม้,ท่อนไม้,ต้นไม้ (ขนาดใหญ่) ,ป่าไม้,โครงไม้,โครงเรือ,ไม้ขื่อ,ลักษณะหรือคุณสมบัต'ของบุคคล. vt. ใสไม้มค้ำด้วยไม้. interj. คำตะโกนของผู้ตัดไม้เพื่อเตือนให้ผู้อยู่ข้าง ๆ ให้ระวังไม้ที่กำลังจะล้มลง
timber forestn. ป่าไม้,ป่าที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่, Syn. forest
timberlandn. ป่าไม้,ป่าที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่, Syn. forest
timbre(ทิม'เบอะ) n.,F. ลักษณะของเสียงร้องหรือเสียงจากเครื่องดนตรี
time(ไทมฺ) n. เวลา,ช่วงเวลา,กะเวลา,โอกาส,สมัย,ยุค,กาล,ฤดูกาล,ครั้ง,ช่วง,อายุ,วันตาย,เท่า,จังหวะ,อัตราความเร็ว,เวลาพักผ่อน,อัตราค่าจ้างตามช่วงเวลา,สิทธิ,ระยะเวลาการตั้งครรภ์,adj. เกี่ยวกับเวลา,เกี่ยวกับระเบิดเวลา,ตั้งเวลา vt.,vi. จับเวลา,ตั้งเวลา,ควบคุมเวลา
time chartn. แผนภูมิเทียบเวลาท้องถิ่นต่าง ๆ ของโลก
time clockn. นาฬิกาบันทึกการมาและจากไปของคนงาน, -Phr. (punch a time clock ตอกเวลาการมาทำงานและเวลาเลิกงาน,ทำงานในแหล่งที่นายจ้างคอยจู้จี้เวลาการมาหรือกลับ)
time draftn. ตั๋วแลกเงินที่จ่ายเงินให้ตามกำหนดเวลา
time exposuren. การเปิดหน้ากล้องถ่ายรูปเป็นเวลานาน (กว่า 1/2 วินาที) ,ภาพที่เกิดจากการเปิดหน้ากล้องนานดังกล่าว
time lockn. กุญแจที่เปิดได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
timber(n) ไม้สัก,ท่อนไม้,ป่าไม้,โครงเรือ,ขื่อ
timbre(n) น้ำเสียง
timbrel(n) รำมะนา,กลองเล็ก
time(n) เวลา,ครั้ง,อายุ,สมัย,จังหวะ,วาระ,โอกาส
time(vt) กะเวลา,จับเวลา,ให้จังหวะ,กำหนด,ตั้งเวลา
timekeeper(n) ผู้จับเวลา,คนจดเวลา,เครื่องจับเวลา
timely(adj) ทันเวลา,ถูกกาลเทศะ,ได้เวลา
timepiece(n) นาฬิกา,เครื่องจับเวลา
timetable(n) ตารางเวลา
timid(adj) ขลาด,ขี้อาย,กระดาก,ขี้ตื่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
timber leasetime clauseข้อกำหนดว่าด้วยการทำไม้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
timberline; tree lineระดับปลอดไม้ต้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
timeกาล [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
timeกาละ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
time as essence of a contractเงื่อนเวลาที่เป็นสาระสำคัญของสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
time clauseเงื่อนเวลาบังคับ, ข้อกำหนดเงื่อนเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
time constantค่าคงตัวเวลา [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
time distributionการแจกแจงเวลา [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
time division multiple access (TDMA)การร่วมใช้ช่องสัญญาณแบบแบ่งเวลา (ทีดีเอ็มเอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
time division multiplex (TDM)การรวมส่งสัญญาณแบบแบ่งเวลา (ทีดีเอ็ม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Timberไม้ต้น [TU Subject Heading]
Timber jointsข้อต่อไม้ [TU Subject Heading]
timber weirtimber weir, ฝายไม้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Timeเวลา [TU Subject Heading]
Time (Law)เวลา (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Time and economic reactionsเวลากับปฏิกิริยาทางเศรษฐกิจ [TU Subject Heading]
Time depositเงินฝากตามกำหนดเวลา [เศรษฐศาสตร์]
Time division multiple accessการเข้าถึงแบบหลายทางด้วยการแบ่งเวลา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Time interest earnedอัตรากำไรต่อดอกเบี้ยจ่าย [การบัญชี]
Time Line (Computer program)ไทม์ ไลน์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
time (n) เวลา
time machine[ไทม์ แมชชิน] (n) เครื่องย้อนเวลา
time-worn (adj ) ที่ใช้มานมนาน, ใช้บ่อยเกินไป
timeframe (n ) ช่วงเวลา
timestamp (n ) ประทับเวลา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We all would have lost something. Tim would never have heard of him.เราคงสูญเสียอะไรไป ทิมก็จะไม่รู้จักเขา Good Will Hunting (1997)
Tim got over it yesterday.เรา.. เรารู้จักกันผิวเผินประมาณ 2-3 เดือนก่อนจะเริ่ม.. คบกัน Yankee White (2003)
Tim is major Kerry.คุณคิดว่าการที่เราทำงาน 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ เราจะหาโอกาสไปเจอใครที่ไหนได้ Yankee White (2003)
Tim must have recommended his dry cleaners. He...อีกทีมนึงเข้ามา.. Yankee White (2003)
Yesterday he... Tim told me that they had a drink and that he gave... he gave commander Trapp tips like that.พวกมันบีบให้ประธานาธิปดีมาขึ้นเครื่องลำนี้ Yankee White (2003)
This time it's Tim and Daniel. The second time in Taiwan's historyนี่เป็นครั้งที่สอง ในประวัติศาสตร์สิงคโปร์ ที่ทิมกับแดเนียล Rice Rhapsody (2004)
Tim is a native of France working in Taiwan and Singapore which is where he met flight attendant Daniel Fanทิมเป็นชาวฝรั่งเศส ทำงานระหว่างไต้หวันกับสิงคโปร์ เค้าทั้งสองพบกันบนเครื่องบิน Rice Rhapsody (2004)
Tim is a good personทิมเค้าเป็นคนดีครับ Rice Rhapsody (2004)
- Hey, you're Tim from the TV show.- เฮ้ คุณคือทิม ที่ออกทีวีนี่ Robots (2005)
Is Tim okay?แล้วทิมเป็นไงมั่ง Lonesome Jim (2005)
Tim or Jim?นี่ทิมหรือจิม Lonesome Jim (2005)
You always left Tim and me alone.แม่ปล่อยให้ทิมกับผมอยู่ด้วยกันออกจะบ่อยนี่ฮะ Lonesome Jim (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
timAbout dinner time, (Rev. Martin Luther) King was on the balcony outside his room.
timAbout the same time as he entered the classroom and arrived at his seat the chime to announce class rings across the school.
timAbout this time of the year typhoons visit the island.
timAbout this time, the disease slowed.
timAbout this time tomorrow, we'll be climbing Mt. Fuji.
timAbout what time?
timA boy is taking his sweet time pushing the cart toward the curb.
timA considerable amount of time and effort have been spent already.
timAdolescence is viewed as time of transition.
timAdverbial time clauses (here 'when') write about the future in the present tense.
timAfter all his efforts, he also failed this time.
timAfter being ill for a long time, Jane turned into a couch potato.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภีรุกชาติ[ADJ] cowardly, See also: timid, Syn. ขี้ขลาด, Notes: (บาลี)
นาฬิกาจับเวลา[N] timer
สัญญาณเวลา[N] time signal
วันเกิดเหตุ[N] time of occurrence, Syn. วันที่เกิดเหตุ, Example: ฉันพบเขาครั้งสุดท้ายก่อนวันเกิดเหตุ 2 วัน, Thai definition: วันเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้นๆ
วาระ[N] time, See also: occasion, period, Syn. วาร, Example: ผมต้องขอความช่วยเหลือจากท่านอีกวาระหนึ่ง, Thai definition: เวลาที่กำหนดแน่นอน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เที่ยว[N] trip, See also: time, Syn. รอบ, Example: รถสองแถวเที่ยวสุดท้ายออกเวลาสี่ทุ่ม, Thai definition: เรียกการไปยังที่ซึ่งกำหนดไว้ครั้งหนึ่งๆ หรือไปกลับรอบหนึ่งๆ ว่า เที่ยว
เที่ยว[CLAS] time, See also: sortie, trip, run, Example: ผมไปอเมริกามาแล้วสองเที่ยว, Thai definition: ลักษณนามของการไปยังที่ซึ่งกำหนดไว้ครั้งหนึ่งๆ หรือไปกลับรอบหนึ่งๆ
เที่ยว[N] time, Syn. ครั้ง, Example: พรรคได้รับความสำเร็จเกินคาดเมื่อสามารถคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งเที่ยวนี้ถึง 5 เขตเลือกตั้ง
ช่วงเวลา[N] time, See also: period, duration, span, Syn. ระยะเวลา, ช่วง, ขณะ, Example: กรณีที่เกิดไฟฟ้าขัดข้องในช่วงเวลาสั้นๆ แหล่งจ่ายไฟยังสามารถรักษากำลังไฟฟ้าไว้ได้, Count unit: ช่วง, Thai definition: ตอนหรือระยะของเวลาที่ต่อเนื่องจากจุดหนึ่งถึงจุดหนึ่ง
ตารางเรียน[N] timetable, See also: schedule, Syn. ตารางสอน, Example: นักศึกษาต้องไปจดตารางเรียนที่หน้าห้องข่าวสารของคณะเอาเอง, Thai definition: ตารางที่บรรจุรายการของการเรียน ว่า วันใด เวลาใด เรียนวิชาใด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีต[n.] (adīt) EN: past ; former times ; previous times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีตสมัย[n.] (adītsamai) EN: former times   
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past ; former times ; ancient times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed   FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อาย[adj.] (āi) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed   FR: timide ; gêné ; embarrassé
อาคาร[n.] (ākhān) EN: building ; structure ; hall ; house   FR: immeuble [m] ; bâtiment [m] ; édifice [m] ; construction [f] ; établissement [m] ; hall [m] ; salle [f]
อาคารเรียน[n. exp.] (ākhān rīen) EN: school building ; education building   FR:timent scolaire [m]
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against   FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อากรแสตมป์[n. exp.] (ākønsataēm) EN: revenue stamp   FR: timbre d'impôt [m]
อนุมาน[v.] (anumān) EN: estimate ; reckon ; expect ; deduce ; infer ; speculate   FR: estimer ; spéculer ; déduire ; inférer

CMU English Pronouncing Dictionary
TIM T IH1 M
TIME T AY1 M
TIMS T IH1 M Z
TIMM T IH1 M
TIMBS T IH1 M Z
TIMID T IH1 M IH0 D
TIMAN T AY1 M AH0 N
TIMED T AY1 M D
TIM'S T IH1 M Z
TIMER T AY1 M ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Tim (n) tˈɪm (t i1 m)
time (v) tˈaɪm (t ai1 m)
Timmy (n) tˈɪmiː (t i1 m ii)
timed (v) tˈaɪmd (t ai1 m d)
times (v) tˈaɪmz (t ai1 m z)
timid (j) tˈɪmɪd (t i1 m i d)
timber (n) tˈɪmbər (t i1 m b @ r)
timbre (n) tˈæmbrə (t a1 m b r @)
timely (j) tˈaɪmliː (t ai1 m l ii)
timing (v) tˈaɪmɪŋ (t ai1 m i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
时间[shí jiān, ㄕˊ ㄐㄧㄢ, / ] time; period, #115 [Add to Longdo]
时候[shí hou, ㄕˊ ㄏㄡ˙, / ] time; length of time; moment; period, #133 [Add to Longdo]
时光[shí guāng, ㄕˊ ㄍㄨㄤ, / ] time; era; period of time, #3,220 [Add to Longdo]
期限[qī xiàn, ㄑㄧ ㄒㄧㄢˋ, ] time limit; deadline; allotted time, #3,783 [Add to Longdo]
季节[jì jié, ㄐㄧˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] time; season; period, #3,793 [Add to Longdo]
时段[shí duàn, ㄕˊ ㄉㄨㄢˋ, / ] time interval; work shift; time slot; the twelve two hour divisions of the day, #7,155 [Add to Longdo]
适时[shì shí, ㄕˋ ㄕˊ, / ] timely; apt to the occasion, #7,514 [Add to Longdo]
[, ㄌㄩˇ, / ] time and again, #9,467 [Add to Longdo]
回回[huí huí, ㄏㄨㄟˊ ㄏㄨㄟˊ, ] time and again; every time; Hui religious minority (Chinese Muslims), #9,661 [Add to Longdo]
时分[shí fēn, ㄕˊ ㄈㄣ, / ] time; period during the day; one of the 12 two-hour periods enumerated by the earthly branches 地支, #10,229 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Stimme(n) |die, pl. Stimmen| เสียงคนพูด, See also: der Schall, das Geräusch
Stimme(n) |die, pl. Stimmen| คะแนนเสียง
Stimmen(n) |pl.|, See also: die Stimme
stimmen(vt) |stimmte, hat gestimmt| ถูกต้อง เป็นจริง
etw. stimmt nicht mit etw./jm.(vt) |stimmte, hat gestimmt| บางสิ่งดูผิดปกติหรือคนใดคนหนึ่งดูไม่สบาย
Stimmt!(phrase) ถูกต้อง ใช่เลย, See also: Genau!, Das ist richtig!
für/gegen jn./etw. stimmen(vt) |stimmte, hat gestimmt| ตัดสินใจในการออกเสียงหรือเลือกตั้งเพื่อหรือต่อต้านใครหรือสิ่งใด
Stimme(n) |die, pl. Stimmen| เสียงพูด เสียงร้อง
optimistisch(adj adv) ซึ่งมองในแง่ดี, ซึ่งมองโลกในแง่ดี, เกี่ยวกับลัทธิเบิกบานใจ, โดยคาดหวังสิ่งที่ดี, See also: A. pessimistisch

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Timbre {n}; Klangfarbe {f} [mus.] {adj} | Klangfarben {pl}timbre | timbres [Add to Longdo]
timento time [Add to Longdo]
Timorgrüntaube {f} [ornith.]Timor Green Pigeon [Add to Longdo]
Timortaube {f} [ornith.]Timor Black Pigeon [Add to Longdo]
Timorsittich {m} [ornith.]Timor Red-winged Parrot [Add to Longdo]
Timorliest [ornith.]Timor Kingfisher [Add to Longdo]
Timorschmätzer {m} [ornith.]White-bellied Bushchat [Add to Longdo]
Timordrossel {f} [ornith.]Orange-banded Ground Thrush [Add to Longdo]
Timorbuschsänger {m} [ornith.]Buff-banded Bushbird [Add to Longdo]
Timorlaubsänger {m} [ornith.]Timor Leaf Warbler [Add to Longdo]
Timorstutzschwanz {m} [ornith.]Timor Stubtail [Add to Longdo]
Timorgerygone {f} [ornith.]Plain Flyeater [Add to Longdo]
Timorhonigfresser {m} [ornith.]Timor Honeyeater [Add to Longdo]
Timorlederkopf {m} [ornith.]Plain Friarbird [Add to Longdo]
Timorreisfink {m} [ornith.]Timor Dusky Sparrow [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
[くりかえし;おなじ;おなじく;のま;どうのじてん, kurikaeshi ; onaji ; onajiku ; noma ; dounojiten] (n) repetition of kanji (sometimes voiced) [Add to Longdo]
○;〇(iK)[まる, maru] (n) (1) circle (sometimes used for zero); (2) (See ◎) (ant [Add to Longdo]
CGS単位系[シージーエスたんいけい, shi-ji-esu tan'ikei] (n) centimetre-gram-second system of units [Add to Longdo]
FSH[エフエスエッチ, efuesuecchi] (n) (See 卵胞刺激ホルモン) follicle-stimulating hormone; FSH [Add to Longdo]
IMO[アイエムオー, aiemuo-] (n) (1) (See 国際数学オリンピック) International Mathematical Olympiad; IMO; (2) (See 国際海事機関) International Maritime Organization; IMO; (3) International Meteorological Organization; IMO [Add to Longdo]
P3C[ピーさんシー, pi-san shi-] (n) Lockheed P-3 Orion (anti-submarine and maritime surveillance aircraft); P3C [Add to Longdo]
TPO[ティーピーオー, tei-pi-o-] (n) time, place, occasion; TPO [Add to Longdo]
web拍手;ウェブ拍手[ウェブはくしゅ, uebu hakushu] (n) (sometimes abbr. to 拍手) system for showing appreciation to the author of a web-site (lit [Add to Longdo]
xx[ちょめちょめ, chomechome] (n) (m-sl) (sometimes also **, ○○, etc.) (See 伏せ字・1) blankety-blank; bleep; used in place of sensitive word (often sexually related) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アイドル時間[アイドルじかん, aidoru jikan] idle time [Add to Longdo]
アクセス時間[アクセスじかん, akusesu jikan] access time [Add to Longdo]
アセンブル時[アセンブルじ, asenburu ji] assembly time [Add to Longdo]
アセンブル時間[アセンブルじかん, asenburu jikan] assembly time [Add to Longdo]
インターバルタイマ[いんたーばるたいま, inta-barutaima] interval timer [Add to Longdo]
オーバヘッドタイム[おーばへっどたいむ, o-baheddotaimu] overhead time [Add to Longdo]
コンパイラによる最適化[コンパイラによるさいてきか, konpaira niyorusaitekika] compiler optimization [Add to Longdo]
コンパイル時[コンパイルじ, konpairu ji] compilation time [Add to Longdo]
コンパイル時間[コンパイルじかん, konpairu jikan] compilation time [Add to Longdo]
サーチ時間[サーチじかん, sa-chi jikan] rotational delay, search time [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 TIM
     Thermal Interface Material (CPU)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 TIM
     Token Interface Module (Token Ring)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top